Už 16. apríla odvysiela RTVS na Dvojke dva nové dokumentárne cykly. V cykle Tváre orchestra predstaví symfonické orchestre pôsobiace na Slovensku a tiež hudobníkov, ktorí tieto telesá tvoria. Cyklus Otvorení umeniu je venovaný umeniu v zbierkach tento rok jubilujúcej Slovenskej národnej galérie. So slovenskými hudobníkmi sa diváci budú zoznamovať počas siedmych nedieľ vždy o 11.30 h na Dvojke a umelecké zbierky budú predstavené v 10 epizódach rovnako v nedele o 16.30 h na Dvojke.

Hudobný dokumentárny cyklus Tváre orchestra mapuje symfonické telesá na Slovensku. V nedeľu 16. apríla odštartuje cyklus dokumentom o Slovenskej filharmónii. Následne budú predstavené Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna opera Banská Bystrica, Štátne divadlo Košice a Slovenské národné divadlo. Cieľom cyklu krátkych dokumentárnych filmov je priblížiť divákovi prácu orchestra, umelcov, interpretov a hudobníkov a zároveň ich odbúrať mýty a predstaviť ich ako ľudské bytosti, otcov, mamy… Zámerom je tiež vzdelávanie divákov, aby pochopili, v čom sa jednotlivé orchestre líšia a v čom spočíva ich každodenná práca. Tvorcovia pritom ponúknu pohľad nie z publika, ale naopak, zo zákulisia, z “kuchyne” orchestrov - zo šatní, skúšok, domácich nácvikov…

“Projekt je postavený na tom, že sa venujeme životu rádových hudobníkov orchestra,” vysvetľuje dramaturg cyklu Branislav Gotthard, ktorý prezradil, že na dokumentoch pracovali s úzkym filmovým štábom približne pol roka na prelome rokov 2022 a 2023. Tvorcovia mali záujem dať priestor práve hudobníkom, ktorí tvoria orchester, ale o ktorých bežne nevieme, pretože teleso ako celok je prezentované najmä šéfdirigentom či sólistom a málokedy sa venuje pozornosť hudobníkom, bez ktorých by žiadny orchester nebol orchestrom. “My sme sa pozreli práve na nich. Cez nich predstavujeme jednotlivé telesá, ich prácu, každodenné povinnosti,” dodáva Branislav Gotthardt upriamujúc pozornosť na 60-70 hudobníkov, ktorí sú zväčša anonymnou súčasťou orchestra. “Pre mňa osobne bola najzaujímavejšia spomienka na to, ako ľudia hudobníkov počas pandémie posielali k lopatám, akože k “naozajstnej” práci. Keďže sme mali príležitosť byť súčasťou bežného pracovného života hudobníkov, ku ktorým sa počas pandémie niektorí postavili s rozličnou mierou dešpektu, chceli by sme týmto cyklom upriamiť pozornosť aj na to, že prácu každého si treba vážiť. Či už pracujeme s lopatami, pri počítači, alebo pri hudobnom telese. Aj hudobníci na svojich výstupoch tvrdo pracujú a tomu, čo my ako publikum vidíme vo finálnej podobe ako krásne hudobné predstavenie, predchádzajú hodiny nácvikov, často nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom čase,” povedal dramaturg.

Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť na nový 10-dielny dokumentárny seriál Otvorení umeniu, ktorý sa bude venovať umeniu práve v zbierkach tento rok jubilujúcej Slovenskej národnej galérie. Úvodná epizóda ponúkne divákom aj pohľad do znovuotvorenej SNG, ktorá v tomto roku oslávi 75. výročie svojho otvorenia. „Rekonštrukcia sa stala našim osudom,“ hovorí Alexandra Kusá, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie. Tá totiž vznikla v budove vodných kasární, ktoré sa museli pre potreby galérie rekonštruovať.

Či už sa na zbierky Slovenskej národnej galérie pozrieme z historického hľadiska, alebo v nich nachádzame témy, ktoré sa nás osobne dotýkajú, nemôžeme im uprieť vzájomné motivické presahy a ďalšie súvislosti. Cyklus hovorí o často využívaných symboloch, obľúbených motívoch jednotlivých umeleckých smerov, alegóriách a v neposlednom rade o emóciách. Výpovede autorov umeleckých diel získavajú konkrétny a individuálny význam ich vnímaním, či už v historickom kontexte alebo v závislosti od samotného nastavenia návštevníka galérie. Prostredníctvom motívov a zdanlivo univerzálnych tém rozprávajú jednotlivé epizódy dokumentárneho cyklu Otvorení umeniu príbehy nielen umeleckých diel a ich autorov, ale aj ľudí, ktorí boli alebo sú súčasťou SNG – známych či menej známych osobností.

Unikátny dokumentárny cyklus Tváre orchestra si diváci Dvojky môžu pozrieť od 16. apríla vždy v nedeľu dopoludnia o 11.30 h a cyklus Otvorení umeniu popoludní o 16.30 h.