29. 6. 2007

Sľuby sa sľubujú

Sľuby sa sľubujú
Vláda splnila sľub z apríla, keď médiám oznámila, že v snahe znížiť počet nepravdivých správ o jej činnosti pripraví nový tlačový zákon. Ministerstvo kultúry ho dnes predložilo do pripomienkového konania. Zákon obsahuje právo na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie. Právo na opravu, ktoré avizovala vláda 25. apríla, upravuje paragraf 10. Vydavateľ ju musí uverejniť zdarma do ôsmich dní tak, ako ju navrhol žiadateľ na mieste pôvodného článku rovnakým písmom a s označením oprava. Vydavateľ ju nesmie nijako komentovať následným článkom alebo stanoviskom, a to ani na inom mieste novín. Opravu nemusí uverejniť, ak má dôkazy o pravdivosti pôvodnej správy alebo už predtým sám správu opravil. "Ak periodická tlač obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o fyzickej osobe, právnickej osobe alebo o činnosti orgánu verejnej moci, na základe ktorého možno fyzickú osobu, právnickú osobu alebo orgán verejnej moci presne určiť, má fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci právo žiadať bezodplatné uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače je povinný opravu uverejniť," píše sa v článku jedna paragrafu 10. Podpísanú žiadosť doručí poškodený vydavateľovi písomne do 30 dní aj s návrhom opravy, inak právo na opravu zaniká. Zo žiadosti musí byť zrejmé, v čom je tvrdenie novín nepravdivé. Oprava nesmie byť uverejnená ako list čitateľa. Ak noviny medzitým zaniknú, vydavateľ musí opravu uverejniť v inom periodiku, ktoré vydáva. Ak už nič nevydáva, musí zaplatiť zverejnenie opravy v inom periodiku. O práve na odpoveď hovorí paragraf 11, vydavateľ ju musí zverejniť do troch dní za rovnakých podmienok ako opravu, pod označením odpoveď. "Ak periodická tlač obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci, na základe ktorého možno fyzickú osobu, právnickú osobu alebo orgán verejnej moci presne určiť, má fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci právo žiadať bezodplatné uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače je povinný odpoveď uverejniť; právo na opravu týmto nie je dotknuté," uvádza článok 1 paragrafu 11. Podmienky žiadosti o odpoveď sú zhodné s podmienkami práva na opravu. Odpoveď nesmie prekročiť rozsah pôvodného textu, musí sa obmedziť len na skutkové tvrdenie a nesmie obsahovať hodnotiace úsudky žiadateľa. Uverejnenie nesmie byť skryté za "list čitateľa". Paragraf 12 popisuje právo na dodatočné oznámenie. Jeho prvý článok hovorí: "Ak periodická tlač obsahuje skutkové tvrdenie o konaní vedenom proti fyzickej osobe, právnickej osobe alebo orgánu verejnej moci, na základe ktorého možno fyzickú osobu, právnickú osobu alebo orgán verejnej moci presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci právo žiadať bezodplatné uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania. Vydavateľ periodickej tlače je povinný dodatočné oznámenie uverejniť do 30 dní." Vláda Roberta Fica pravidelne kritizuje médiá. Nespokojnosť vyjadrila spoločným stanoviskom z 25. apríla tohto roka. Premiér ho po rokovaní vlády prečítal novinárom v celom znení: "Vláda Slovenskej republiky vníma veľmi pozitívne zlepšovanie podmienok na výkon slobody tlače na Slovensku. Vláda Slovenskej republiky na druhej strane pripomína, že sloboda tlače nie je absolútnym právom a jej výkon zahŕňa aj povinnosť a zodpovednosť. Vláda Slovenskej republiky berie na vedomie narastajúci počet nepravdivých, neobjektívnych a pravdu skresľujúcich údajov uverejňovaných vo viacerých slovenských médiách na adresu vlády Slovenskej republiky, jej predstaviteľov ako aj politických strán tvoriacich vládnu koalíciu. Rovnako konštatuje, že právne inštitúty zabezpečujúce nápravu, najmä bezprostrednú opravu nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov prakticky nefungujú a sú často hrubo ignorované zo strany povinných. Povšimnutiahodné sú aj narastajúce útoky ignorujúce akékoľvek zásady etiky a profesionalizmu. Vláda Slovenskej republiky musí konštatovať, že takýmto postupom dochádza k porušovaniu základného práva verejnosti na prístup k objektívnym informáciám, ktoré nespochybniteľne korešponduje slobode tlači. Vláda Slovenskej republiky je povinná požiadať médiá, aby pri výkone slobody tlače rešpektovali, že majú aj určité povinnosti a zodpovednosť, najmä informovať objektívne, pravdivo a nezasahujúc vulgárnym a neetickým spôsobom do práv iných osôb. Vláda Slovenskej republiky pritom rešpektuje, že miera oprávnenej kritiky verejných činiteľov je podstatne širšia ako v iných prípadoch. Vláda Slovenskej republiky v rámci plánovanej novelizácie právnych predpisov upravujúcich pôsobenie tlače a médií na Slovensku zvažuje zavedenie štandardného inštitútu práva na odpoveď umožňujúceho dotknutej osobe alebo inštitúcii bezprostredne reagovať na nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie."

Súťaž Literárneho fondu

Súťaž Literárneho fondu
Podporiť spravodajskú tvorbu v lokálnych televíziách a tvorbu fotoreportérov je cieľom súťaže, ktorú vypisuje Literárny fond, Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu. Do súťaže sa môžu zapojiť redaktori a spolupracovníci slovenských lokálnych televízií a všetci fotoreportéri. Súťaží sa v dvoch kategóriách - v kategórii spravodajská fotografia a v kategórii spravodajstvo v lokálnej televízii. Autor môže do súťaže poslať najviac tri samostatné príspevky alebo ukážky jedného tematického seriálu, uverejnené od 1. januára do 1. októbra tohto roka, a to v troch exemplároch. Dodržanie týchto pravidiel je dôležité, viac príspevkov alebo menej exemplárov je porušenie podmienok súťaže a znamená vyradenie. Súťažné práce treba poslať na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. Uzávierka súťaže je 20. októbra 2007. V písomnej prihláške musí byť meno autora, adresa bydliska, telefonický alebo e-mailový kontakt, ďalej názov a adresa média, kde bol príspevok uverejnený a dátum uverejnenia. Víťaz v jednej i druhej kategórii získa 15 000 Sk, v oboch kategóriách budú aj prémie po 5 000 Sk.

Art Film 2007 News

Art Film 2007 News
Koncert Gorana Bregovića bude hudobným vyvrcholením XV. ročníka medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Pôsobivú fúziu balkánskeho folklóru, pravoslávnej hudby, džezu a rocku si budú môcť vychutnať všetci návštevníci festivalu dnes v historickom centre Trenčína na Mierovom námestí.V súčasnosti pravdepodobne najznámejší balkánsky hudobník a skladateľ Goran Bregović sa narodil 22. marca 1950 v juhoslovanskom Sarajeve - dnes hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, srbskej matke a chorvátskemu otcovi. Jeho rodičia sa ale rozviedli a on ostal žiť s matkou v Sarajeve. Otec bol dôstojníkom juhoslovanskej ľudovej armády. Len z donútenia sa učil hre na husle v hudobnej škole, no v druhom ročníku ho vyhodili preto, že podľa učiteľov nemal talent. Jeho hudobné vzdelávanie teda pokračovalo učením s kamarátom, až kým mu matka nekúpila prvú gitaru. Zámer ísť na umeleckú školu stroskotal, keď jeho teta matke povedala, že je plná homosexuálov. Matka ho teda poslala na dopravnú školu a ako kompromis mu dovolila nechať si dlhé vlasy. Hneď po začatí štúdia sa pridal k školskej skupine Izohipse, v ktorej hral na basgitaru. Aj z tejto školy ho však vyhodili - tentoraz pre nevhodné správanie, lebo nabúral školský Mercedes. Potom začal chodiť na gymnázium, kde sa pridal ku skupine Beštije - znovu ako basgitarista. Keď mal 16 rokov, jeho matka odišla žiť na pobrežie a on sa musel o seba postarať sám. Zarábal si hraním v bare, prácou na stavbách a predávaním novín. Na jednom z koncertov Beštije si ho všimol Željko Bebek a ponúkol mu miesto basgitaristu v jeho skupine Kodeksi, čo Goran prijal. V lete 1969 hrávali pre turistov v Dubrovníku, kde si ich všimol majiteľ istého neapolského klubu a ponúkol im prácu tam. Neskôr ich ale vyhodil, lebo chceli hrať progresívnejšiu hudbu a nie to isté, čo v Dubrovníku. Napriek tomu ale ostali v Neapole a hrávali ďalej. Po niekoľkých mesiacoch Goran vymenil basgitaru za gitaru a v roku 1970 hrali v skupine Kodeksi Goran Bregović, Željko Bebek, Zoran Redžić a Milić Vukašinović, ktorí sa neskôr stali členmi ďalšej skupiny Bijelo dugme. Na konci roka 1970 sa vrátili do Sarajeva a na jeseň 1971 začal Goran študovať na univerzite filozofiu a sociológiu. Čoskoro však so školou skončil. Približne v tom čase odišiel Milić Vukašinović do Londýna, takže Goran a Zoran začali hrať v skupine Jutro (Ráno). V nasledujúcich rokoch sa skupina menila a 1. januára 1974 zmenila názov na Bijelo Dugme (Biela gombička). Skupina bola až do rozpadu v roku 1988 jednou z najvplyvnejších juhoslovanských hudobných formácií. V čase, keď Bijelo Dugme končili svoju kariéru, dostal sa Goran k filmovej hudbe. I keď jeho prvou prácou na filmovom soundtracku bola snímka Nije Nego (1978) v réžii Micu Miloševića, preslávil sa až v roku 1989, keď skomponoval hudbu k "rómskej epopeji" Emira Kusturicu Dom pre obesenca. Film i hudba dosiahli mimoriadne úspechy, čo viedlo Gorana a Emira k ďalšej spolupráci. Zložil hudbu k nasledujúcemu Kusturicovmu filmu Arizona Dream (1993). Nasledovala hudba k filmu Kráľovná Margot (1994) v réžii Patrica Chéreaua. Za Bregovićovu najúspešnejšiu spoluprácu s Kusturicom označujú kritici film Underground (1995). Ten sa však rodil tri roky a obaja umelci odvtedy nemajú záujem znovu spolu pracovať. Kľúčovú rolu v Undergrounde hrá dychová hudba Bobana Markovića. Bregovićove skladby v jej podaní sa stali evergreenmi a spopularizovali balkánsku hudbu po celom svete. Po rozpade Juhoslávie pôsobil Bregović vo Francúzsku, Grécku, Turecku a Poľsku. Pracoval so židovsko-jemenskou speváčkou Ofrou Haza, Grékom Georgeom Dalarasom, tureckou interpretkou Sezen Aksu a poľskou speváčkou Kayah. V roku 2005 sa zúčastnil na troch veľkých rozlúčkových koncertoch formácie Bijelo Dugme. V súčasnosti žije so svojou manželkou Dženanou Sudžuka a ich troma dcérami (Ema, Una a Lulu), v Paríži. Goran má aj dcéru Željku, ktorú priviedla na svet jeho priateľka z univerzitných čias. Vďaka nej sa Goran môže pochváliť aj svojou prvou vnučkou - Biancou. Jeho zatiaľ poslednou prácou na soundtracku bola kontroverzná komédia Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa (2006). Ako koncertný hudobník sa vrátil na pódiá v roku 1995. Po úspechu Undergroundu na festivale v Cannes sa vybral na turné po Grécku a Švédsku s desiatkou ľudových muzikantov, päťdesiatčlenným zborom a symfonickým orchestrom. Tak vzniklo teleso Wedding and Funeral Band, ktoré má v repertoári skladby z filmov Dom obesenca, Arizona Dream, Underground aj Kráľovná Margot (1994). Účinkuje na open-air festivaloch, vystupoval v Montreale, Chicagu, New Yorku, Soule. Na Námestí sv. Jána v Ríme hral pre vyše pol milióna divákov. Dnes tvorí Bregovićov Wedding and Funeral Band dychová sekcia z Belehradu, štvorica bulharských speváčok, pravoslávny mužský zbor, sláčiková sekcia z Poľska, perkusie, dirigent a zbormajster Ognjan Radivojević. Sám Bregović hrá na elektrickú gitaru.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Neviem, ako by sa páčilo vám, keby vám chodil niekto odoberať semeno každý deň alebo raz za týždeň.“ Miroslav Jureňa

"Ak by nebolo vojny, Poľsko by malo dnes 66 mi­liónov obyvateľov a väčší vplyv v Európe. Tento fakt treba zohľadniť v novej zmluve Európskej únie. Žiadame len to, čo nám bolo zobraté." Jaroslaw Kaczynski

„Došlo k vzácnemu konsenzu medzi stanoviskom vlády, stanoviskom gestorského výboru, stanoviskom subjektu, ktorého sa právna regulácia týka.“ Katarína Tóthová o návrhu zákona , aby Slovenská televízia povinne vysielala celé záznamy z rokovania parlamentu

"Zlyhanie bolo v tom, že asi nemajú takú intenzívnu snahu, ako HZDS, robiť otvorenú politiku, ktorú môže sledovať väčší počet občanov." Katarína Tóthová o neschválení návrhu zákona , aby Slovenská televízia povinne vysielala celé záznamy z rokovania parlamentu

"Keby na Slovensku fungoval štandardný právny systém, veľmi veľa ľudí z opozície by dnes za to, čo sa dialo okolo privatizácie, sedelo vo väzení. " Robert Fico

„Žijem v Egypte, a nie tu, takže nie som povinná z ničoho sa zodpovedať. Mala som syndróm chronickej únavy a bola som nútená opustiť túto krajinu.“ Zuzana Hajdu

" Niekoľkokrát som pre médiá potvrdil, že som pracoval v zahraničnej službe, konštatuje vo svojom stanovisku na dnes medializované informácie Juraj Široký. V každom štáte bola, je a bude rozviedka jej súčasťou. Je nepísaným pravidlom, že o pôsobení v zahraničnej službe sa verejne nikdy nehovorí. Pre mňa je to už vzdialená a uzatvorená minulosť. Táto kauza sa pravidelne opakuje už tretí rok. Mnoho rokov sa venujem podnikaniu, športu a rodine a všetko, čo som urobil vo svojom živote v minulosti aj v súčasnosti, sa nikdy nepriečilo zásadám slušnosti." Juraj Široký

"V Nemecku sa deje niečo veľmi negatívne.Ani v období, ktoré sa už skončilo, veľká väčšina Európanov nemala odvahu o tom hovoriť, a dnes je to podobné. Vyslovujem varovanie a ako poľský premiér hovorím nemeckým predstaviteľom - netolerujte takéto veci, takéto vyhlásenia, pretože to povedie k najhoršiemu, k zlu, ktoré sa môže prihodiť v Európe, ktoré zasiahne Európu a s ňou aj Nemcov." Jaroslaw Kaczyński

" Na bubeníkov mám šťastie, v skupinách so mnou hrali Peter Slameň (výborný samorast s úderným úderom) a Rišo Rybníček (talent, podľa ktorého ste si mohli nastavovať metronóm). Peter nahradil Riša, keď mu preskočilo (Rišovi) a odišiel zo skupiny venovať sa „zmysluplnejším“ veciam. Najviac sa preslávil ako riaditeľ STV – veď som písal, že bubeníci sú šiši, alebo nie? Je vtipné, ako sa pri každom novom riaditeľovi všetci zastrájajú, že teraz je ich čas. Rišo bol chladný stroj – ako keď hral (dokonalý stroj!). Počas celého jeho obdobia sa mi napríklad nepodarilo dohodnúť s STV mediálne partnerstvo pre náš festival – lebo si nastavili pravidlá, ktoré sa mi nepáčili. Najdôležitejšie však bolo, že tie zásady platili vždy rovnako – priateľ, nepriateľ... Rišo predbehol dobu v prístupe k štátnej ustanovizni, neférové výpady proti nemu boli smutné a smiešne zároveň. Teraz, keď sa naozaj dejú veci, sú zrazu všetci tí rozhorčení ticho-tichučko – je to však ich vec. (Možno Dušan, Andy, Maťo, Milan a spol. už chystajú dvojku trileru Verejnosť za verejnoprávnosť, doba praje pokračovaniam úspešných hororov...). Podstatné je, že napriek tomu, že Rišo mal vymoženosť posedieť si na lukratívnom mieste, jeho srdce ostalo biť čisto a priamo. Aj preto patrí k ľuďom, ktorí majú u mňa výsadné postavenie." Michal Kaščák

„Keď niekto sústavne ignoruje výzvy na zaplatenie koncesionárskych poplatkov, tak nech sa nečuduje." Jaroslav Rezník

28. 6. 2007

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Paris Hiltonová sa v stredu večer prvýkrát od jej prepustenia na slobodu objavila na verejnosti. V rozhovore s Larrym Kingom počas televízneho vysielania CNN okrem iného uviedla: "Byť zavretá v cele bola traumatická skúsenosť a niečo, čo som nikdy neočakávala ako trest za nedbanlivú jazdu." Úryvky z interview, ktoré sa odvysielali v stredu o 21.00 miestneho času sa nachádzali s hodinovým predstihom na webovej stránke www.tmz.com, odkiaľ sa prenášali do losangelského štúdia CNN. Zábery zobrazovali Paris odetú v bielej čipke, s jemným rečovým prejavom sediac oproti populárnemu Kingovi. "Mám toho dosť za sebou. Bol to dosť traumatizujúci zážitok, niečo, z čoho som si vzala ponaučenie," oznámila Paris. Na otázku, prečo sa rozhodla zverejniť svoje skúsenosti z väzenia, odvetila: "Chcem, aby sa ľudia dozvedeli, čím som prešla." Išlo o prvé verejné vystúpenie od jej prepustenia na slobodu z väzenia v Lynwoode. Hiltonová prezradila, že pobyt vo väznici bol tým posledným, čo by očakávala od sudcu Michaela T. Sauera. "Do súdnej siene som prišla s tým, že si trest odpykám vo forme verejnoprospešných prác. To mi vtedy tvrdil môj právnik. Takže po vypočutí rozsudku som dostala šok, pretože sa to nestáva." Populárna diva nazvala deň prepustenia z väzenia "jedným z najšťastnejších dní v mojom živote". "Ťažko to popísať, bolo to také vzrušujúce. Len čo som ich zbadala, rozbehala som sa k nim a objala som ich," popisovala Paris svoje prvé kroky z väzenia uličkou lemovanou fotoreportérmi a zábleskami kamier, na konci ktorej ju čakali rodičia. Hiltonovú prepustili 26.júna okolo 12.15 h miestneho času z väzenia v Lynwoode. Po odchode z trestnice sa ukrývala pred médiami a zvedavcami v sídle starých rodičov v Los Angeles a pripravovala sa na stredajšie vystúpenie v žiare reflektorov. Populárnu divu a hviezdu večierkov odsúdili 4. mája za porušenie podmienky, ktorého sa dopustila vo februári, keď sa v noci bez zapnutých svetiel vysokou rýchlosťou rútila Hollywoodom. V tom čase už mala trojročnú podmienku za jazdu pod vplyvom alkoholu zo septembra 2006, po ktorej jej pozastavili platnosť vodičského preukazu.
Španielsky mobilný operátor Telefónica a platená televízia Sogecable v stredu oznámili, že budú spolupracovať v poskytovaní služby triple-play, ktorá v jednom balíku poskytuje digitálnu televíziu, internet a telefónnu linku, ako aj v kúpe televíznych práv v Španielsku. Štvorročná dohoda, o ktorej neboli zatiaľ zverejnené žiadne finančné detaily, nie je uzavretá a nevylučujú sa ďalšie možné dohody medzi týmito dvoma spoločnosťami alebo aj s inými firmami.Telefónica vlastní v Sogecable 17-percentný podiel. Vláda však vydala do novembra 2007 obmedzenie na akékoľvek strategické kroky týkajúce sa obchodnej činnosti Sogecable, keďže firma je súčasťou inej španielskej mediálnej spoločnosti, Prisa. V službe triple-play, ktorá sa bude nazývať \"Trio+\", bude Telefónica ponúkať svoje ADSL internetové a hlasové služby a Sogecable poskytne svoju platenú televíziu Digital+. Sogecable má asi 2 mil. zákazníkov, zatiaľ čo nová televízna služba firmy Telefónica Imagenio má 1,1 mil. zákazníkov.Telefónica na Slovensku pôsobí prostredníctvom divízie Telefónica O2 Slovakia s.r.o., ktorá začala prevádzku 2. februára tohto roka. Tretí slovenský mobilný operátor evidoval k 19. aprílu už viac ako 400 tis. aktívnych zákazníkov predplatených služieb.
Americká moderátorka Oprah Winfrey má vlastný televízny program, knižný klub a časopis. Teraz sa rozhodla, že si otvorí vlastný obchod. Obchod bude iba cez ulicu oproti televíznym štúdiám Harpo Studios v Chicagu, kde sa nakrúca jej známa talkshow. Ako uviedla hovorkyňa štúdií, výstavba obchodu, ktorý bude stáť na ploche 418 metrov štvorcových, je už v plnom prúde. Zatiaľ nie je isté kedy obchod otvoria a čo presne sa v ňom bude predávať. Podľa moderátorkinej oficiálnej internetovej stránky sa obchod chce zamerať na upomienkové predmety s logom The Oprah Winfrey Show. Harpo Studios sídli zhruba 1,6 kilometra západne od centra Chicaga.
Venezuelský prezident Hugo Chávez vyzval vo štvrtok z Moskvy svojich prívržencov, aby mu vyšli do ulíc vyjadriť podporu v reakcii na opozičné protestné zhromaždenie v Caracase. "Vždy, keď nepriateľ vstúpi do ofenzívy, musíme odpovedať protiofenzívou na uliciach, univerzitách, v televízii, rozhlase a tlači," povedal telefonicky televíznej stanici VTV. Chávez tak reagoval na obrovský pochod tisícov jeho odporcov ulicami Caracasu na podporu slobody vyjadrovania. Demonštrácia súvisí s odobratím licencie populárnej opozičnej televíznej stanici RCTV, ktorá otvorene vystupovala proti prezidentovi. Chávez takisto nikdy nezabudol, že televízna spoločnosť v apríli 2002 podporila prevrat, ktorý ho na 47 hodín zbavil funkcie. Chávez pricestoval vo štvrtok ráno na návštevu Moskvy. So svojím ruským partnerom Vladimirom Putinom chce prediskutovať predovšetkým možný nákup ruských zbraní a rozšíriť ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami.

Art Film 2007 News

Art Film 2007 News

Ami Lindholm

Víťazkou sekcie študentských filmov On the Road na XV. MFF Artfilm sa stala začínajúca režisérka z Fínska Ami Lindholm. Výsledky vyhlásila dnes v trenčianskom klube Steps porota v zložení Jana Dudková, Martin Kaňuch a Ildikó Pongó. Lindholm získala spolu s ocenením aj finančnú odmenu 2 000 eur. Súťaž vyhrala so 7-minútovou animovanou snímkou Ilo irti (Neodolateľný úsmev), v ktorej zobrazila príbeh letušky, ktorá sa snaží zachovať si v lietadle plnom nespokojných pasažierov neodolateľný úsmev. "Ten úsmev, ktorý mám na tvári je naozajstný, nie hraný," povedala šťastná víťazka. V sekcii študentských filmov On the Road súťažilo 28 krátkometrážnych snímok mladých tvorcov z celého sveta. Zo Slovenska sa o víťazstvo uchádzala Daniela Rusnoková s dokumentom O Soni a jej rodine a Mátyás Prikler s krátkym hraným filmom Ďalšie dejstvo - Kovetkezo felvonás.

SLOVAK MEDIA LAW NEWS alebo prestaňte platiť koncesionárske ?

SLOVAK MEDIA LAW NEWS
alebo
prestaňte platiť koncesionárske ?
Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo návrh zákona, ktorým rozšíri generálny pardon na všetkých koncesionárov Slovenského rozhlasu. Spoločnosť Lawyer Partners rozposlala v týchto dňoch niekoľkým tisícom koncesionárov listy a žiada zaplatiť stovky tisíc korún na poplatkoch z omeškania. Rezort spravodlivosti predloží návrh zákona na budúci týždeň do Legislatívnej rady vlády, pokiaľ Ministerstvo kultúry SR alebo poslanci parlamentu nepodniknú žiadne kroky. Ministerstvo tak urobí v rámci balíka zákonov namierených proti úžere a iným nekalostiam. "To, čo sa deje, je výsledkom zlej legislatívy, ktorá teoreticky umožňuje beztrestne vymáhať od občanov státisíce pre párkorunový dlh. Budem rád, keď si náš návrh osvojí rezort kultúry alebo niektorý z poslancov, aby sa konanie urýchlilo," uviedol minister spravodlivosti Štefan Harabin. Podľa neho prijatím zákona by sa zabránilo vymáhaniu neprimerane vysokých poplatkov z omeškania od koncesionárov. Ministerstvo kultúry sa domnieva, že generálny pardon sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí po výzve zaplatili nedoplatok koncesionárskych poplatkov a urobili tak ešte pred jeho schválením. Rezort kultúry už avizoval, že na vzniknutú situáciu chce reagovať prípravou legislatívneho nástroja, ktorý by zabezpečil ochranu platiteľov koncesionárskych poplatkov pred vymáhačskými praktikami. Spoločnosť Lawyer Partners zaslala koncesionárom Výzvu na uhradenie poplatku z omeškania a Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody. V zaslanej výzve sa spoločnosť odvoláva na zákon o koncesionárskych poplatkoch. Spoločnosť vo výzve tvrdí, že generálny pardon, ktorý schválil parlament v roku 2006, platil len od 21. februára do 22. apríla 2006. Spoločnosť však navrhuje koncesionárom mimosúdnu dohodu, tzv. dohodu o novácii.

Art Film 2007 News

Art Film 2007 News
Na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach pripevnila dnes mosadznú plaketu so svojím menom francúzska herečka Isabelle Huppert. Cenu Hercova misia si odniesla za mimoriadny prínos do hereckého umenia v oblasti filmu. Isabelle Anne Huppert sa narodila 16. marca 1953 v Paríži. Niektoré zdroje však uvádzajú ako rok jej narodenia 1955. Je najmladšou dcérou majiteľa továrne na výrobu trezorov a učiteľky angličtiny. Otec Raymond a matka Annick ju spolu s ďalšími štyrmi súrodencami vychovávali na vidieku vo Ville d'Avray. Vo filmovej branži sa pohybujú aj jej dve sestry. Caroline ako režisérka a Elisabeth je tiež režisérkou, ale aj herečkou a scenáristkou. Podľa staršej sestry Caroline si boli veľmi podobné, ale zároveň aj veľmi odlišné. Isabelle vraj bola veľmi bojazlivá, od čoho ju Caroline odúčala. Bola jej ako druhá mama. Po absolvovaní maturitnej skúšky na lýceu v Saint-Cloud sa Huppert venovala štúdiu ruštiny a orientálnych jazykov na Faculté de Clichy. Ruštinu dokonca aj vyučovala. Po vyštudovaní Versaillského konzervatória pokračovala od roku 1972 vo vzdelávaní u Antoina Viteza na Štátnom konzervatóriu dramatického umenia v Paríži. Isabelle Huppert žije v Paríži a spolu s režisérom Ronaldom Chammahom má tri deti - 23-ročnú Lolitu, ktoré je taktiež herečkou, 19-ročného Lorenza a 9-ročného Angela. Huppert zbierala prvé skúsenosti s televíziou, filmom a divadlom už počas študentských čias. Na dosky parížskeho divadla Petit Odéon sa po prvý raz postavila v roku 1973. So svojimi sestrami sa predstavila v Café-Théâtre v hre Jacka L'Eventreura Pravdivý príbeh. O rok neskôr si zahrala v inscenácii Roberta Hosseina Komu zvonia do hrobu podľa predlohy Ernesta Hemingwaya. Na amerických univerzitných scénach v Miami, Chicagu, Kansas City a New Orleanse absolvovala divadelné turné s Moliérovým Lakomcom. Prvú filmovú úlohu si Isabelle Huppert zahrala v roku 1971 v snímke Prussien. Už v sedemdesiatych rokoch spolupracovala na filme Scénario de "Sauve qui peut la vie" (1979) s najslávnejším a najradikálnejším predstaviteľom francúzskej novej vlny Jeanom-Lucom Godardom. Jednu z prvých výraznejších úloh obsadila v psychologickej dráme Aloise (1975), kde stvárnila švajčiarsku maliarku a speváčku, ktorú postihla počas prvej svetovej vojny schizofrénia. Medzinárodný úspech a cenu BAFTA si vyslúžila vďaka introvertnej postave Beatrice v dráme Dentelliére (1977). Začiatok jej kariéry sa spája aj s filmami Docteur Françoise Gailland (1975), Dupont-Lajoie (1975) či Juge et l'assassin (1976). Na hollywoodskych plátnach sa Isabelle Huppert predstavila v roku 1980 vo westerne Heaven´s Gate Michaela Cimina. Isabelle Huppert vkladá do svojich postáv, ktorých stvárnila približne stovku, prejavy ľahkej zraniteľnosti a stály nepokoj. Svoj herecký talent preukázala v úlohe slávnej kurtizány vo filme Dame aux camélias (Dáma s kaméliami podľa románu Alexandra Dumasa; 1980), ako anglická spisovateľka Anne Brontë v životopisnej snímke Soeurs Brontë (Sestry Brontëové; 1979), ale aj v roli znudenej Nelly (Loulou; 1980), kde si zahrala po boku Gérarda Depardieua, podobne ako o šesť rokov skôr v komédii Valseuses (1974). V osemdesiatich rokoch sa objavila i vo filmoch Passion (réžia Jean-Luc Godard; 1982), Cactus (réžia Paul Cox; 1986) či Okno zo spálne (Curtis Hanson; 1987). Niekoľko významných ocenení na medzinárodných festivaloch získala Isabelle Huppert predovšetkým vďaka úlohám vo filmoch režiséra Clauda Chabrola. Za úlohu údajnej vrahyne Violette Noziére v rovnomennom filme podľa skutočného prípadu z 30. rokov si prevzala v roku 1978 cenu na MFF v Cannes. Podľa skutočných udalostí nakrútil Chabrol aj drámu Une affaire de femmes (1988). Za rolu matky, ktorá príde o život, pretože si počas nacistickej okupácie tajne privyrábala vykonávaním interrupcií ,udelili Isabelle na MFF v Benátkach zvláštnu cenu poroty. Za postavu Flaubertovej ctižiadostivej Emmy Bovary, ktorá je neschopná naplniť svoje túžby (Madame Bovary; 1991; réžia C. Chabrol) získala v roku 1991 ocenenie na MFF v Moskve. Na francúzsku filmovú cenu César nominovali Isabelle Huppert 13-krát. Odniesla si ho za Chabrolovu tragikomédiu Cérémonie (1995), v ktorej hrá poštárku Jeanne. Za príbeh podľa novely Ruth Rendell ju na MFF V Benátkach vyznamenali Volpiho pohárom. Druhú cenu za najlepší herecký výkon na MFF v Cannes získala Isabelle Huppert v roku 2001 za rolu Eriky Kohut v dráme podľa Elfriede Jelinek v réžii Michaela Hanekeho Pianistka (2001). Vo filme stvárnila staropanenskú profesorku Viedenského konzervatória, ktorá žije so svojou mamou a učí mladé talenty hrať na klavíri. Jeden zo žiakov sa do nej zamiluje, avšak nič netušiac o jej sexuálnych túžbach a praktikách. Za stvárnenie trojakého Erikinho života dostala v roku 2001 ako najlepšia herečka roka Európsku filmovú cenu. Cenu za najlepšieho herca si z Cannes odniesol aj mladý francúzsky herec Benoît Magimel, pričom režisérovi Hanekemu udelili Veľkú cenu poroty. V roku 2002 si Huppert zahrala v snímke 8 žien Françoisa Ozona. Úloha neurotickej starej panny Augustine jej priniesla ďalšiu Európsku filmovú cenu. Medzi posledné filmy Isabelle Huppert patria Vie promise (2002) Oliviera Dahana, Temps du loup (2003) Michaela Hanekeho či Ivresse du pouvoir (2006) Clauda Chabrola.

A to ešte nevie, že rozhlas v septenbri vypnú...

A to ešte nevie, že rozhlas v septembri vypnú..
Likvidáciu vysielacích okruhov nepovažuje minister kultúry Marek Maďarič za riešenie finančných problémov Slovenského rozhlasu . Povedal to v rámci dnešnej parlamentnej hodiny otázok. Poslanec SMK Iván Farkas sa Maďariča opýtal, či vyhlásenie premiéra o zachovaní statusu quo v oblasti menšín bude platiť aj pre vysielanie SRo pre národnostné menšiny. Poukázal na chýbajúce financie na udržanie vysielania Rádia Patria na stredných vlnách (SV). Vysielanie v pásme SV je podľa Maďariča služba poslucháčom Slovenska, čiže platiteľom koncesionárskych poplatkov, z čoho podľa ministra vyplýva, že má byť uhradené z nich a nie zo štátneho rozpočtu. "V opačnom prípade by bola predmetná služba platená občanmi dvakrát - z rozpočtu i z poplatkov," dodal Maďarič. Minister uviedol, že sa o rozhodnutí generálnej riaditeľky SRo vypovedať bez vedomia Rozhlasovej rady (RoRa) zmluvu o zabezpečení vysielania na stredných vlnách dozvedel až z médií. "Likvidáciu existujúcej štruktúry vysielacích okruhov a opakované prerozdeľovanie vysielacích frekvencií nepovažujem za vecne odôvodnené riešenie finančných problémov SRo," povedal Maďarič s tým, že vedenie SRo so súhlasom RoRa "neuvážene sústredilo práve vysielanie pre národnostné a etnické menšiny na vysielanie prostredníctvom SV". "Dúfam, že prijímané rozhodnutia SRo v spolupráci s RoRa povedú k zvýšeniu kvality vysielania a prípadná redukcia rozsahu verejnej služby v oblasti rozhlasového vysielania bude odstránená," povedal Maďarič s tým, že je len na vedení SRo a RoRa, aby SRo vykonával a plnil všetky činnosti tak, ako to ustanovuje zákon. Ministerstvo podľa neho pripraví nové legislatívne podmienky na vysielanie verejnoprávnych médií, je však podľa neho na vedení týchto inštitúcií, ako napĺňajú svoje poslanie ako služby verejnosti. "Musím povedať, že v súčasnosti veľká časť verejnosti a stálych poslucháčov SRo vyjadruje skôr nespokojnosť s napĺňaním tohto poslania," dodal Maďarič.

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
"Ministerstvo kultúry SR rešpektuje prezumpciu neviny a zároveň rozlišuje medzi podaním trestného oznámenia a vznesením obvinenia," uvádza sa to v oficiálnej reakcii MK SR na informácie o tom, že Slovenský rozhlas v stredu doručil na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na bývalú štatutárnu zástupkyňu SRo Hildu G. Stanovisko poskytol hovorca MK SR Jozef Bednár. Hilda Gajdošová. je generálna riaditeľka sekcie ekonomiky ministerstva kultúry. Ako v stredajšej besede SRo Z prvej ruky uviedla generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková, urobili tak v súvislosti s druhou realizačnou zmluvou, ktorá bola medzi SRo a BSP Lawyer Partners (LP) údajne uzavretá v januári 2006. "Pravdepodobne mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a aj k ďalším trestným činom," uviedla Zemková. Kauza medzi SRo a spoločnosťou BSP LP, dnes už LP, sa v súčasnosti rieši na súde. Podľa Zemkovej, sa začala 15. júla 2005, kedy bola uzavretá rámcová zmluva so spoločnosťou BSP LP. Následne 20. septembra 2005 bola uzatvorená realizačná zmluva č. 1., ktorou bolo odstúpených 265-tisíc pohľadávok v celkovej výške 91 miliónov korún. Údajne v januári 2006 bola uzatvorená realizačná zmluva číslo 2, ktorou bolo postúpených ďalších 90-tisíc pohľadávok v celkovej výške 14 miliónov korún. Rozhlas vlani, po nástupe nového vedenia, začal so spoločnosťou BSP LP rokovať o skončení zmluvy. Spoločnosť žiadala od SRo približne 145 miliónov korún za spätné odkúpenie pohľadávok, čo rozhlas neakceptoval. V súlade s odporúčaniami Okresnej prokuratúry Bratislava 1 začal rozhlas konať a 10. októbra 2006 odstúpil od rámcovej zmluvy, čo spoločnosť BSP LP neakceptovala. "Nám neostávalo nič iné, ako podať 12. októbra 2006 žalobu o určenie absolútnej neplatnosti rámcovej zmluvy, realizačnej zmluvy číslo 1 a realizačnej zmluvy číslo 2," uviedla v diskusii Zemková. Vedenie SRo bolo a je totiž presvedčené, že tieto zmluvy boli uzavreté v rozpore so zákonmi o koncesionárskych poplatkoch, o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, o SRo a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Súd robí kroky, aby v kauze otvoril prvé pojednávanie, ktoré už podľa Zemkovej bolo vytýčené, nemá však o tom ešte oficiálnu informáciu.

Animecon 2007

Animecon 2007
V Bratislave sa zajtra od 14:00 už po štvrtý začne festival anime, mangy a japonskej kultúry Animecon 2007. Lákadlom trojdňového podujatia v priestoroch Správy účelových zariadení (SÚZA) Ministerstva zahraničných vecí SR je najmä vystúpenie vlaňajšieho majstra sveta v Yamanni Ryu bo kata z japonského Ishioka a nositeľa 1. danu Gendai Goshin bo jutsu Slováka Jozefa Obucha z Hinode Kobudo Dojo Slovakia. Prezentované umenia si budú môcť návštevníci vyskúšať na vlastnej koži. Zároveň majú možnosť zapojiť sa do diskusie so Štefanom Kurillom z Aikido Kurilla Dojo a prostredníctvom videoprojekcie sa vrátiť k Noci bojových umení. Medzi atrakcie festivalu zaradili organizátori vystúpenia Aleny a Vladimíra Ondrejčíkovcov zo Slovenskej bonsajovej asociácie a Čajovne dobrých ľudí. Manželia oboznámia návštevníkov s tradičnými čajovými obradmi a priblížia im, ako sa pestujú bonsaje. O príprave sushi bude hovoriť odborník na japonskú kuchyňu Štefan Jakubáč. Na festivale nebudú chýbať ani prednášky o tradičných hrách Shogi a GO a rozprávania o zážitkoch z Japonska. Festival Animecon 2007 podporilo Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike. Viac informácií nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.animecon.eu.

Svetový deň športovej žurnalistiky

Svetový deň športovej žurnalistiky
Klub športových redaktorov SSN pozýva všetkých svojich členov na oslavu Svetového dňa športovej žurnalistiky, ktorá sa uskutoční zajtra 29. júna 2007 v areáli Interu Bratislava na Pasienkoch. V čase od 8.30 - 12.30 sa uskutoční na futbalovom ihrisku s umelým trávnikom turnaj redakčných výberov. 0 13.00 h sa oslavy tradične ukončia obedom spojeným s vyhlásením výsledkov v salóniku Domu športu na Junáckej ulici v Bratislave.

27. 6. 2007

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Európska komisia si vytvorila podstránku na YouTube, aby mohla efektívne rozširovať svoje videoposolstvá. Homepage www.youtube.com/EUtube bude oficiálne spustená tento piatok, tvrdí komunikačná komisárka Margot Wallstrom. " Máme svoje komunikačné materiály na vlastnej stránke , ale ľud‘ia vôbec nevedia, že existujú ", tvrdí hovorca komisie Mikolaj Dowgielewicz a dodáva : " A to bol hlavný dôvod , prečo sme sa rozhodli pre YouTube . Tzv. EUtube channel ny mal byť multilinguálny a nemal by stáť takmer žiadne dodatočné finančné prostriedky. Samozrejmosťou bude umožnenie komentárov.
Paris Hilton sa v utorok dostala z väzenia na slobodu, ale v piatok sa neobjaví na obálke jedného z najčítanejších amerických týždenníkov US Weekly. "Keď už sme pri tom, mám pocit, že tak zamestnanci ako i ja cítime to isté, ako veľa ľudí v Amerike. O Paris sa toho píše až príliš veľa," uviedla šéfredaktorka US Weekly Janice Min. Výsledkom tohto rozhodnutia bude, že sa Hilton neobjaví na obálke najnovšieho vydania a ani vo vnútri o nej nebude žiadna zmienka. "Myslím si, že pre istotu nespomenieme ani len Paríž," zavtipkovala Min. Ako ďalej povedala, nebude to jednoduchá úloha, keďže si redaktori budú musieť dať veľký pozor, aby ani náznakom nespomenuli dedičku hotelového impéria či už v článkoch o móde alebo skrášľovaní. Americká tlačová agentúra Associated Press vykonala podobné týždňové embargo na správy o Hilton na začiatku roka, aby zistila, čo sa bude diať. Ukázalo sa, že hviezda amerického bulváru práve v ten týždeň nerobila nič svetoborné, čo by niekoho zaujímalo. Rozhodne ju vtedy nepustili z väzenia a nenaháňali ju po celom Los Angeles zástupy fotografov. Min však verí, že jej časopis to týždeň bez Hilton bez problémov zvládne. Namiesto nej sa na obálke objaví dcéra Toma Cruisa Suri a číslo sa bude venovať deťom hollywoodskych hviezd. Tu však vyvstala hypotetická otázka, čo by týždenník US Weekly spravil, keby mala Paris Hilton dieťa. "To by ju zrejme dostalo späť na obálku," dodala so smiechom šéfredaktorka.
Strážca poľskej mediálnej sféry kritizoval jeden z týždenníkov za zverejnenie fotomontáže, na ktorej nemecká kancelárka Angela Merkelová dojčí poľské vládne dvojičky. Týždenník Wprost pod titulkou "Krutá matka Európy" zverejnil na titulnej stane pondelkového vydania fotomontáž nemeckej kancelárky s odhalenou hruďou spolu s poľským prezidentom Lechom a jeho bratom, premiérom Jaroslawom Kaczynskými. Poľská rada, ktorá dohliada na etiku v médiách a ktorá je napojená na Asociáciu poľských novinárov, obrázok v utorok skritizovala slovami, že "prekročil hranice dobrého vkusu.
Spoločnosť TNS dnes oznámila, že v Dánsku bude poskytovať služby elektronického merania počúvanosti rádií prostredníctvom prenosných peoplemetrov Arbitron PPM. --> Spoločnosť TNS Gallup získala kontrakt na obdobie piatich rokov. Zmluva je platná od januára 2008. Meranie sa uskutoční na paneli, ktorý bude pozostávať zo 750 jednotlivcov vybavených systémom Arbitron PPM. Dáta o počúvanosti sa budú sťahovať na centrálny server v noci. Rozhlasové spoločnosti budú môcť analyzovať ratingy v jednominútových intervaloch a využívať tieto dáta na komerčný predaj a programové plánovanie. Ako meranie počúvanosti rádií v Nórsku, ktoré sa realizuje od roku 2006, tak aj dánsky PPM panel bude doplnený o zber dát cez telefón, aby sa tak pokryli aj menšie regionálne rozhlasové stanice. Kódovací systém PPM sa bude od jesene využívať aj v dánskom televíznom priemysle na identifikáciu programových zdrojov pre set-top peoplemetre, ktoré tiež realizuje spoločnosť TNS v Dánsku.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas dnes doručil na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na bývalú štatutárnu zástupkyňu SRo Hildu Gajdošovú., v dnešnej besede SRo Z prvej ruky to uviedla generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková. Urobil tak v súvislosti s druhou realizačnou zmluvou, ktorá bola medzi SRo a BSP Lawyer Partners (LP) údajne uzavretá v januári 2006. "Pravdepodobne mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a aj k ďalším trestným činom," komentovala súčasný právny stav v kauze BSP LP, v súčasnosti spoločnosti LP, Zemková. Zemková pripomenula, že kauza, ktorá sa v súčasnosti rieši na súde, sa začala 15. júla 2005, kedy bola uzavretá rámcová zmluva so spoločnosťou BSP LP, dnes už len LP. Následne 20. septembra 2005 bola uzatvorená realizačná zmluva č. 1., ktorou bolo odstúpených 265-tisíc pohľadávok odstúpených v celkovej výške 91 miliónov korún. Údajne v januári 2006 bola uzatvorená realizačná zmluva číslo 2, ktorou bolo postúpených ďalších 90-tisíc pohľadávok v celkovej výške 14 miliónov korún. Rozhlas vlani, po nástupe nového vedenia, začal so spoločnosťou BSP LP rokovať o skončení zmluvy. Spoločnosť žiadala od SRo približne 145 miliónov korún za spätné odkúpenie pohľadávok, čo rozhlas neakceptoval. V súlade s odporúčaniami Okresnej prokuratúry Bratislava 1 začal rozhlas konať a 10. októbra 2006 odstúpil od rámcovej zmluvy, čo spoločnosť BSP LP neakceptovala. "Nám neostávalo nič iné, ako podať 12. októbra 2006 žalobu o určenie absolútnej neplatnosti rámcovej zmluvy, realizačnej zmluvy číslo 1 a realizačnej zmluvy číslo 2." Vedenie SRo bolo a je podľa Zemkovej totiž presvedčené, že tieto zmluvy boli uzavreté v rozpore so zákonmi o koncesionárskych poplatkoch, o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, o SRo a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Súd robí kroky, aby v kauze otvoril prvé pojednávanie, ktoré už podľa Zemkovej bolo vytýčené, nemá však o tom ešte oficiálnu informáciu. Rozhodnutie vymáhať dlžné koncesie pre SRo cez BSP LP považuje bývalý riaditeľ SRo a súčasný šéf TASR Jaroslav Rezník za správne a pripomenul, že v polovici roka 2005 ho odobrila aj časť Rozhlasovej rady. Zmluva bola podľa neho zavretá v súlade s právnym poriadkom SR a spoločnosť vybrali riadnym konkurzom. Rezník však nerozumie súčasným krokom spoločnosti LP. "To, čo v súčasnosti robí spoločnosť LP, tomu nerozumiem a nesúhlasím s týmto postupom." Ak by bol v situácii koncesionára, ktorý zaplatil dlžnú sumu na predchádzajúce výzvy, tak by nezaplatil. Ak by však bol koncesionár, ktorý doteraz nereagoval na žiadnu výzvu, tak by ponúkaných tisíc korún zaplatil a pristúpil by na dohodu o novácii. Podľa poslankyne Výboru NR SR pre kultúru a médiá Ľudmily Muškovej (ĽS-HZDS) nemá kauza ďaleko od aféry okolo nebankových subjektov. Najelegantnejšie riešením by podľa nej bolo požiadať súd o predbežné opatrenie, ktoré by pozastavilo platnosť zmluvy. Podľa Zemkovej, žiadosť o predbežné opatrenie už je spracovaná, problém je v tom, že rozhlas je aktívnym účastníkom súdneho sporu s LP. Mušková, ktorá bola poslankyňou parlamentu v roku 1995, teda v čase keď sa schvaľoval zákon o SRo aj s ustanovením o tisícových penále za mesačné omeškanie platby koncesií, pripustila, že schválenie tak vysokých penále bolo chybou. Upozornila, že až novela z roku 1999 zaviedla technicky výber sankcií. Poslanec výboru NR SR pre kultúru a médiá Tomáš Galbavý (SDKÚ-DS) v tejto súvislosti zdôraznil, že nikoho nenapadlo, že zákon sa dá takýmto spôsobom zneužiť. Pripomenul, že parlament sa pokúsil situáciu riešiť začiatkom minulého roka, kedy prijal generálny pardon. Ten sa podľa Muškovej týka všetkých, ktorí zaplatili dlžné koncesie. Zemková upozornila, že rozhlas nikdy nechcel vymáhať a ani nikdy vymáhať nebude "drakonické" poplatky z omeškania. Šéfka SRo, ktorej tiež prišla výzva na uzavretie mimosúdnej dohody a zaplatenie tisíc korún, napriek tomu, že svoj dlh už uhradila, dodala, že ich nebude akceptovať a poplatok nezaplatí ani nepodpíše mimosúdnu dohodu so spoločnosťou LP. K téme sa v diskusii SRo Z prvej ruky vyjadrili aj právnici - Slavomíra Salajová a Tomáš Kamenec. Upozornili, že sa nedá povedať, či zmluva medzi SRo a BSP LP je platná alebo nie skôr, ako o platnosti zmluvy rozhodne súd. Ak koncesionári SRo podpíšu ponúkanú dohodu o novácii, teda o mimosúdnom vyrovnaní "podľa môjho názoru, ak koncesionári uznajú svoj dlh vo výške vymáhaných poplatkov z omeškania a dohodou o novácii, tak nahradia tento svoj záväzok novým záväzkom vo výške tisíc korún, ktorý budú musieť uhradiť spoločnosti LP," povedal Tomáš Kamenec. "Uznaním a zaplatením nového dlhu sa práve tou dohodou o novácii starý dlh vymazáva," upozornila Salajová. Následne sa už poplatok z omeškania ďalej vymáhať nedá. V tomto prípade tiež platí všeobecná premlčacia lehota podľa občianskeho zákonníka, ktorá je tri roky, dodala Salajová.

Ceny predsedu NR SR

Ceny predsedu NR SR
Predseda NR SR Pavol Paška dnes udelil v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave šesť Cien predsedu NR SR. Ocenenia sú za prínos v oblasti filmu a literatúry, dramatického umenia, hudby, výtvarného umenia, filozofie, religionistiky a etnológie, predseda parlamentu ich udelil na základe návrhu odbornej komisie. Cenu predsedu NR SR za mimoriadny prínos v oblasti literatúry a filmu získal spisovateľ, filmár a výtvarný umelec Albert Marenčin. Predseda NR SR Pavol Paška ocenil aj hudobného skladateľa Iľju Zeljenku za prínos v oblasti hudby. Ocenenie za výtvarné umenie získal sochár a pedagóg Jozef Jankovič. V oblasti dramatického umenia Paška ocenil scénického výtvarníka Jozefa Cillera a za mimoriadny prínos v oblasti humanistiky a humanitného vzdelávania získal cenu religionista a etnológ Ján Komorovský. Ocenený bol aj filozof Milan Zigo. Jednotlivé kategórie ocenení sú navrhnuté tak, aby vyzdvihli mimoriadne osobnosti a kolektívy, ktoré vzbudili pozornosť verejnosti v relevantných oblastiach umenia, kultúry a humanitného vzdelania. Cena predsedu NR SR bude slávnostne udeľovaná raz ročne v závere júna. Idea oceňovania bola inšpirovaná historickou udalosťou. V júli 1843 sa na fare v Hlbokom stretli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban. Na tomto stretnutí bol na základe dohody popredných predstaviteľov slovenskej inteligencie prijatý spisovný jazyk. Spisovatelia a vedci slovenčinu nielen pasívne používali, ale aj aktívne menili a rozširovali možnosti komunikácie v tomto jazyku. Ako sa v správe ďalej uvádza, umenie sa nevyjadruje len prostredníctvom verbálneho jazyka, ale aj prostredníctvom iných, neverbálnych prejavov ako výtvarné umenie, hudba, dramatické umenie. Predseda NR SR sa preto rozhodol udeľovať Cenu predsedu NR SR osobnostiam, ktoré sa aktívnym a zásadným spôsobom podieľali na vývine umeleckých jazykov.

SLOVAK "RADIO" NEWS

SLOVAK "RADIO" NEWS
Poslanci majú právo vykonávať poslanecký prieskum vo verejnoprávnych inštitúciách vrátane Slovenského rozhlasu . Konštatoval to dnes Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR . "Vychádzali sme z rokovacieho poriadku Národnej rady. Jednou z foriem kontroly, či už z pohľadu parlamentu, alebo výboru, ktoré sú nielen iniciatívnymi, ale aj kontrolnými orgánmi, je aj poslanecký prieskum," povedal pre predseda výboru Mojmír Mamojka. Ako dodal, sledovať vykonávanie zákonov a vykonávacích predpisov sa nedá len z budovy parlamentu. "Poslanecký prieskum je jedna z foriem, ktorú môže poslanec na základe uznesenia výboru vykonať," dodal. Pre Slovenský rozhlas má uznesenie výboru podľa Mamojku len odporúčací charakter. "Výbor len odporúča. Ak by táto situácia pokračovala v pôvodnej podobe, ak by pani generálna riaditeľka naďalej zotrvávala na svojom stanovisku, dôjde k takej sporovej situácii, o ktorej môže v konečnom dôsledku rozhodnúť iba súd," uzavrel Mamojka. Poslanci Ľudmila Mušková (ĽS-HZDS) a Dušan Jarjabek (Smer-SD) uskutočnili na základe uznesenia mediálneho výboru NR SR z 21. mája poslanecký prieskum v Slovenskom rozhlase (SRo). Generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková poslancov prijala, s odvolaním sa na právnu analýzu Doc. JUDr. Radoslava Procházku však odmietla hovoriť o poslaneckom prieskume. "Ak bola návšteva pána poslanca Jariabka a pani poslankyne Muškovej na pôde verejnoprávneho Slovenského rozhlasu poslaneckým prieskumom, tak kedykoľvek v budúcnosti rada absolvujem takéto príjemné stretnutie," píše sa v stanovisku Zemkovej. "Spochybnila právo poslancov Národnej rady SR vykonávať vo verejnoprávnom médiu tento druh verejnej kontroly," reagoval Jarjabek. Zemková na otázky poslancov odpovedala písomne. Podľa stanoviska legislatívneho odboru NR SR však Jarjabek s Muškovou mali na poslanecký prieskum právo. Poslanec KDH Daniel Lipšic však toto stanovisko spochybnil argumentom, že sa toto stanovisko odvoláva na obsolventný zákon. Za úplne nesprávne pokladá aj to, že sa ústavnoprávny výbor vôbec rozhodol odporúčať v tejto veci svoj výklad zákona. "Ústavnoprávny výbor je štátny orgán, ktorý je viazaný ústavou a zákonom. V jeho kompetencii nie je podávanie výkladu všeobecne záväzných predpisov. Inak by sme mohli rozhodovať takmer o čomkoľvek," dodal Lipšic. Rokovanie výboru opustil predčasne. "Nebudem sa zúčastňovať na rokovaní, ktoré je podľa mojej mienky v rozpore s rokovacím poriadkom," uzavrel poslanec.

AFI NEWS

AFI NEWS
Filmového historika Boba Gazzaleho vymenovali za nového prezidenta a výkonného riaditeľa Amerického filmového inštitútu (AFI). Štyridsaťdvaročný Gazzale zasadne do úradu 1. novembra. Dovtedy zostáva na čele Inštitútu Jean Picker Firstenburg, ktorý odstúpi na jeseň po oslavách 40. výročia inštitútu. Vymenovanie nového prezidenta oznámil v utorok predseda Howard Stringer a správna rada. "Po zvážení rôznorodej a kvalitnej skupiny kandidátov sa inštitút uzniesol, že nadšenie Boba Gazzaleho pre americký film, jeho charakter a spôsob, ktorým zvyšuje štandard inštitútu nás hrdo povedie do 21. storočia," uviedol Stringer vo vyhlásení. "Alebo, ako hovorievame vo filmoch, hľadali sme mozog, srdce a odvahu a našli sme ho na vlastnom dvore," hovorí. Gazzale pôsobil 15 rokov na poste vyššieho úradníka. Niekoľkokrát ho ako televízneho producenta a scenáristu nominovali na cenu Emmy. Dohliadať a zodpovedať bude za všetky stránky AFI - vzdelávacej a kultúrnej filmovej organizácie so sídlom v Los Angeles, vrátane Konzervatória, televíznych produkcií, internetových a digitálnych relácií, filmových festivalov, výstav a Silver Theatre a Kultúrneho centra v Silver Spring v štáte Maryland. Správna rada oznámila, že vymenovala Firstenberga za čestného prezidenta a doživotného člena správnej rady.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Spoločnosť Lawyer Partners, a.s., vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s vymáhaním poplatkov z omeškania za oneskorenú úhradu koncesionárskych poplatkov Slovenskému rozhlasu, kedy sa mnohí občania obracajú so žiadosťou o riešenie problému aj na vládu Slovenskej republiky, ponúka opätovne Slovenskému rozhlasu spätný prevod všetkých postúpených pohľadávok z roku 2005. Ako kompenzáciu bude požadovať od Slovenského rozhlasu len úhradu nákladov spojených s vymáhaním nezaplatených koncesionárskych poplatkov. Z finančných prostriedkov získaných z takto vymáhanej istiny - koncesionárskych poplatkov, zdôrazňujeme nie poplatkov z omeškania, bude mať SRo tieto výdavky kryté. V prípade, že bude SRo akceptovať náš návrh, bude plne v jeho kompetencii zastaviť všetky súčasné právne kroky spojené s vymáhaním poplatkov z omeškania, ktoré boli vykonané v súlade s platnými zákonmi. Týmto rozhodnutím SRo by mali občania istotu, že nebudú v budúcnosti vystavení hrozbe vymáhania vysokých poplatkov z omeškania, ktoré, žiaľ, takto definoval zákon o koncesionárskych poplatkoch.
Daniel Paľko, Predseda predstavenstva LP

Art Film 2007 News

Art Film 2007 News
Modrého anjela súťaží na MFF Artfilm spolu s ďalšími trinástimi filmami snímka argentínskeho režiséra Ariela Rottera El otro (Ten druhý), ktorá získala v Berlíne dvoch Strieborných medveďov. Ako sa na dnešnej tlačovej konferencii zhodol Rotter s režisérom z Bosny a Hercegoviny Farukom Lončarevićom, obaja prostredníctvom filmu bojujú s vlastnými démonmi. S filmom Mama i tata (Mama a ocko) súťaží Lončarević v sekcii Panoráma východu. Rotter sa preslávil hneď svojím prvým celovečerným filmom Solo Por Hoy (Iba pre dnešok), s ktorým vyzbieral 15 medzinárodných cien. Vraj mu pri tom pomohlo aj šťastie. "Viem, čo potrebujem na to, aby som nakrútil film, a to čo sa udeje s filmom potom, to je niečo, čo neviem ovplyvniť. Filmy, ktoré nakrúcam, sú filmy vyjadrujúce moje vlastné obavy a verím, že ich prostredníctvom dokážem bojovať s vlastnými démonmi, s ktorými sa dokážem aj rozprávať," uviedol Rotter. Podobný postoj má aj Faruk Lončarević. V súťažnej snímke sa venuje staršiemu manželskému páru, pričom sa rozhodol ukázať divákovi to, čo ľudia zvyčajne vidieť nechcú. "Ľudia nechcú vidieť svojich rodičov a starých rodičov v spodnej bielizni. Nechcú vidieť, ako starý otec znásilňuje starú mamu. Ľudia nechcú vidieť tieto veci, to však neznamená, že sa nedejú," vysvetlil. Podľa neho sa Bosna nachádza v takpovediac schizofrenickej situácii. Spoločnosť je rozdelená a existuje v nej určitý spodný prúd, ktorý nie je vidieť. "Akurát môžeme mať pocit, že raz môže byť neskoro, ak niečo neurobíme. Aj ja som mal niečo podobné vo svojej rodine a prostredníctvo filmu bojujem aj so svojimi vlastnými démonmi," dodal. Starší ľudia vraj žijú v určitom uzavretom kruhu nenávisti. Po šesťdesiatich rokoch manželstva musia milovať osobu, s ktorou sú, a keď to nedokážu prejaviť, tak prichádza vážny problém. Predmetom, ktorý týchto dvoch režisérov z opačných koncov sveta skutočne spája, je však podľa Lončarevića nakrúcanie nezávislých filmov, pri ktorých "doslova trpia". Cesta k ich cieľu je často veľmi dlhá. "Je to veľmi ťažké, potrebujete čas, musíte pripraviť a rozvíjať scenár, trvá to dlho," prezradil Lončarević, ktorý považuje svoj spôsob nakrúcania za trochu zastaraný. Zároveň odsudzuje napodobňovanie hollywoodskej tvorby. Ako uviedol, sú to hlúpe filmy, pri ktorých tvorcovia nemusia vedieť písať scenáre, režírovať ani hrať. Americké komerčné filmy však majú takú moc, že "všetci chcú a nakrúcajú filmy ako Američania". Podľa Lončarevića by si ľudia mali udržať svoju identitu a typickosť. "Napodobňovanie je pre mňa osobne obrovský problém. Nie som ochotný napodobňovať a ani nikde v spoločnosti by sme sa nemali usilovať niekoho napodobňovať," povedal. Mnoho úsilia a času stojí nakrúcanie filmov aj Argentínčana Ariela Rottera. "Tento čas a úsilie sa oplatí venovať len projektu, ktorý je skutočne silný, a ktorému veríte," uviedol. V príbehu El otro sa venuje veciam, ktoré ho zaujímajú, znepokojujú. Zároveň je veľmi úzko spätý s jeho vlastným životom. "Môj film je skôr o človeku, ktorý chce nájsť súvislosť medzi životom a smrťou. Na povrchovej rovine je to film o mužovi, ktorý sa pozerá, ako mu na jednej strane zomiera otec a na druhej sa mu narodí syn. Sú to dva rozmery života," vysvetlil svoj zámer Rotter. Hlavnou témou snímky podľa neho nie je kríza stredného veku, ale skôr tichá panika. "Je to fiktívny príbeh postavený na pocitoch, je to súčasť môjho života a zároveň to nemá nič spoločné s mojím životom," dodal. Rotter sa usiloval, aby hrdina nezmenil celú svoju osobnosť, ale len identitu, aby bol anonymnejší, uchoval si svoje súkromie a bol sám sebou oveľa viac, ako kedykoľvek pred V Argentíne nakrútia ročne 50 až 70 filmov, medzi ktorými sa nájde asi 15 naozaj kvalitných. Ako povedal Rotter, jeho rodná krajina zažíva historicky veľmi dobré filmárske obdobie a kvalita sa dá nájsť len prostredníctvom kvantity. "Myslím si, že je to veľmi dobré na krajinu, ktorá večne bojuje s hospodárskou krízou," dodal. Treba však vyriešiť problémy s distribúciou. Hegemónia amerického trhu je totiž podľa Rottera bezhraničná a brutálna, čo by mohla zlepšiť zmena distribučných kvót a regulácia kópií.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu odohrá zajtra posledný koncert sezóny. Podľa riaditeľa orchestra Mateja Drličku je ťahákom programu Musorgského dielo Obrázky z výstavy. Koncert bude dirigovať Oliver Dohnányi, šéfdirigent opery Národného divadla v Prahe. So Symfonickým orchestrom SRo ho spájajú prvé profesijné roky. Neskôr pôsobil v opere SND ako šéfdirigent a pred odchodom do zahraničia hral so Slovenskou filharmóniou. Sólistom koncertu bude Ján Slávik, ktorý ako prvý slovenský interpret uviedol v spolupráci s Danielou Varínskou kompletné dielo Ludwiga van Beethovena pre klavír a violončelo. Počas večera zaznie aj dielo slovenského hudobného skladateľa Ilju Zeljenku. Tento hudobník pôsobil ako dramaturg Slovenskej filharmónie, dramaturg československého rozhlasu v Bratislave, pedagóg VŠMU. Je autorom opier, orchestrálnych diel a symfónií. Ilja Zeljenka stál pri zrode elektroakustickej hudby na Slovensku.

Maďarič vs. Lawyer Partners

Maďarič vs. Lawyer Partners
Približne dvadsiatka koncesionárov Slovenského rozhlasu (SRo), ktorým v uplynulých dňoch prišli výzvy od spoločnosti Lawyer Partners (LP) na mimosúdne vyrovnanie, prišli pred sídlo vlády v Bratislave. Krátko po začiatku rokovania vlády medzi nich prišiel minister kultúry Marek Maďarič s hovorkyňou vlády Silviou Glendovou. Maďarič nespokojných koncesionárov informoval, že v krátkom čase pripraví právny nástroj, ktorý by mal pomôcť riešiť situáciu. Zhromaždení koncesionári SRo ministrovi tvrdili, že nedoplatky za rozhas zaplatili ešte v roku 2005, no napriek tomu od nich firma LP žiada zaplatenie tisíckorunového poplatku a uzatvorenie mimosúdnej dohody. Ak tak neurobia do 15 dní od doručenia výzvy, hrozia im až miliónové sankcie. "Osobne sa domnievam, že pokiaľ sa tie výzvy týkajú ľudí, ktorí uhradili nedoplatok aj pred generálnym pardonom, tak sa aj na nich vzťahuje generálny pardon," povedal Maďarič. Rozhodnúť o tom môže len súd, "ale ja sa domnievam, že je to tak," povedal Maďarič. Pred protestujúcimi koncesionármi zároveň avizoval, že Ministerstvo kultúry SR začalo pripravovať právny nástroj, ktorý by mal zabrániť takýmto vymáhačským aktivitám, ak ľudia zaplatili nedoplatok. Zdôraznil, že rezort kultúry nepozná zmluvu medzi SRo a spoločnosťou LP (predtým BSP LP) a súd v súčasnosti rozhoduje o platnosti zmluvy. Je možné, že zmienené právne opatrenie sa v skrátenom legislatívnom konaní prijme ešte na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR, dodal minister kultúry. MK SR zároveň podľa neho pripravuje nový zákon o poplatkoch za SRo a STV. Ako povedal jeden z protestujúcich koncesionárov, starosta obce Ludanice (okr. Topoľčany) Bohumír Donoval, spoločnosť LP ich obec vyzvala na zaplatenie tisíckorunového poplatku a pristúpenie na mimosúdnu dohodu. Ak by tak nespravili, tak ich budú penalizovať sumou vyššou ako 11,4 milióna korún. Donoval však tvrdí, že podlžnosti voči rozhlasu z roku 2000 vo výške 360 korún zaplatili na výzvu z SRo v roku 2005, o čom má aj doklady. Napriek tomu od obce žiada spoločnosť LP ďalšie peniaze. Spoločnosť Lawyer Partners poslala koncesionárom Výzvu na uhradenie poplatku z omeškania a Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody. V zaslanej výzve sa spoločnosť odvoláva na zákon o koncesionárskych poplatkoch. Spoločnosť vo výzve tvrdí, že generálny pardon, ktorý schválil parlament v roku 2006 platil len od 21. februára do 22. apríla 2006. Spoločnosť navrhuje koncesionárom mimosúdnu dohodu, tzv. dohodu o novácii. Zaplatiť tisíckorunový poplatok a poslať podpísanú mimosúdnu dohodu majú do 15 dní od doručenia výzvy. Novela zákona o koncesionárskych poplatkoch, ktorá uzákonila takzvaný generálny pardon na penále za nezaplatené koncesie za Slovenskú televíziu (STV) a Slovenský rozhlas (SRo), nadobudla účinnosť 21. februára 2006. Podľa generálneho pardonu boli penále z omeškania platby koncesií dlžníkom odpustené. Odpustenie sa však týkalo len tých, ktorí zaplatili dlžné koncesie do 60 dní od nadobudnutia účinnosti novely. Sankčný úrok z omeškania koncesionárskych poplatkov novela stanovila na dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska. Zároveň sa podľa nej nemôžu previesť pohľadávky voči koncesionárom na tretie subjekty. Minister akosi pozabudol povedať koncesionárom, že Jaroslav Rezník, ktorý predal koncesionárov vymáhačskej firme, nastúpil po odchode z rozhlasu na ministerstvo kultúry do tímu M. Maďariča a ten ho neskôr vymenoval za generálneho riaditeľa TASR a Hilda Gajdošová, ktorá zmluvu realizovala nastúpila po odchode z rozhlasu ako generálna riaditeľka sekcie ekonomiky ministerstva kultúry u pána Maďariča...

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
O koncesionárskych poplatkoch sa bude hovoriť na stanici Rádio Slovensko v stredu 27. júna v besede Z prvej ruky po skončení večerného Rádiožurnálu. Účastníkmi prvej časti besedy budú generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková, bývalý generálny riaditeľ SRo Jaroslav Rezník, poslanci výboru NR SR pre kultúru a médiá Ľudmila Mušková a Tomáš Galbavý. V druhej časti relácie nezávislí právnici odpovedia poslucháčom relácie na všetky otázky súvisiace s vymáhaním poplatkov z omeškania a s nováciami, ktoré koncesionárom v uplynulých dňoch doručila spoločnosť LP.

STV NEWS

STV NEWS
Obdobie letných prázdnin ovplyvní aj vysielaciu štruktúru Slovenskej televízie. Tentoraz však nepôjde iba o reprízové leto, ale Jednotka ponúkne aj niekoľko príjemných prekvapení. Tým najväčším je nová hudobno-zábavná show Môj najmilší hit, ktorá bude voľným pokračovaním (tzv. spin off formátom) úspešného Hitu storočia, ktorý ovládol piatkové obrazovky. Môj najmilší hit dá šancu novým speváckym talentom, ktorí našli odvahu zaspievať si slovenské hity. Desať finalistov bude od 13. júla počas deviatich priamych prenosov, vždy v piatok večer o 20.05 na Jednotke, súťažiť o priazeň televíznych divákov, ktorí svojím hlasovaním rozhodnú o ich osude. Spievať sa budú výlučne slovenské pesničky, pričom spevácke talenty neboli obmedzené žiadnym vekovým limitom. Ešte pred štartom Môjho najmilšieho hitu však diváci 6. júla uvidia v priamom prenose veľké finále samotného Hitu storočia. Počas leta bude Jednotka premiérovo vysielať aj novú zábavnú show s domácimi videami Hopla!, ktorú uvádza Janko Kroner - a to vždy v pondelok až piatok o 18.40 hod. S príchodom letných prázdnin upraví svoj vysielací čas aj Večerníček, ktorý bude Jednotka vysielať po zábavnej show Hopla! - denne o 19,10 hod. Táto zmena súvisí práve s letným prázdninovým obdobím, kedy sa diváci a teda aj deti správajú inak a k obrazovkám prichádzajú o niečo neskôr. Samozrejme leto na Jednotke prinesie aj reprízy tých najúspešnejších relácií, chýbať nebude ani staršia pôvodná tvorba, niektoré relácie sa však počas leta vysielať nebudú a ich tvorcovia sa budú pripravovať na novú televíznu sezónu. Z vysielania tak vypadávajú tituly Ranný magazín, Ľudia na Jednotku, Duel, Okamih, Táraninky, Zmenáreň, Extra, Milionár, O 5 minút 12 - v tomto prípade je však redakcia spravodajstva pripravená operatívne odvysielať nedeľnú diskusiu v prípade mimoriadnych udalostí. V programovej štruktúre na leto ostávajú úspešné relácie vlastnej tvorby, ktoré diváci uvidia v reprízach - vo vysielacích časoch, na ktoré sú zvyknutí: - v pondelok večer na divákov čaká romantický film (premiéry aj reprízy) a Dr. House - v utorok večer Drišľakoviny a legendárny seriál Slovácko sa nesúdi,- v stredu romantika a najlepšie vydania show Niečo za niečo, - vo štvrtok starší československý seriál s Jozefom Kronerom Bez ženy a bez tabaku a najúspešnejšie vydania S.O.S. (v auguste to bude Tisícročná včela) - v piatok premiérový Môj najmilší hit a dvojporcia seriálu Zúfalé manželky (od septembra bude Jednotka vysielať opäť premiérové epizódy), - v sobotu nebudú chýbať najlepšie vydania Pošty pre teba a filmová ponuka, - v nedeľu tradičné Nedeľné kino (diváci sa môžu tešiť na premiérové i reprízové tituly ako Zoznámte sa, Joe Black (P), Solaris (P), Merkúr (P), Deň nezávislosti, Vodný svet, Tenká červená línia, Pieseň pre nevestu, Zamilovaný Shakespeare a ďalšie). Počas víkendov pripravila Jednotka pre svojich divákov prekvapenie v podobe reprízy kedysi mimoriadne úspešnej show Čo dokáže ulica - v nedeľu o 12.55 hod. Sobotný podvečer o17.15 hod. bude patriť pôvodným slovenským rozprávkam (Dúhenka, O ľuďoch a čarodejníkoch, Zlatý kolovrátok, Dlhý, Široký a Bystrozraký ...). Na obrazovku sa vráti aj Michal Dočolomanský a jeho Chalupárium, vždy počas pracovných dní okolo obeda. Popoludnia budú patriť slovenskej televíznej klasike ako napríklad Alžbetin dvor, Vivat Beňovský, či Vojna volov. V septembri čakajú na divákov Jednotky STV opäť premiérové vydania obľúbených relácií, televízia však pripravuje aj niekoľko noviniek. Dvojka Slovenskej televízie chce aj počas leta prinášať divákom atraktívny program. V letnej programovej štruktúre budú mať svoje miesto premiéry akvizičných titulov filmovej aj dokumentárnej tvorby, pôvodné slovenské filmy, dokumenty, reprízy najlepších častí obľúbených relácií, spravodajstvo aj šport. V pravidelných filmových cykloch ponúkneme to najlepšie zo svetovej kinematografie pre náročnejších divákov. V utorkovom Filmovom klube po 22:00 prinesieme v premiérach profily režisérov Claudea Chabrola (Obrad, Švindeľ, Kvet zla), Stanleyho Kubricka (Bozk vraha, zabíjanie, Mechanický pomaranč...), v piatkovom Eurokine krátko pred desiatou večer bude mať silné zastúpenie súčasný nemecký film. V sobotnom Kine na Dvojke si budú môcť diváci nájsť tituly Profesionál, Modré goliere, V mene otca, Grófka z Hong-Kongu, Freud, Dracula a na rad sa dostanú aj snímky z českej produkcie Samotári, Babie leto, Divoké včely, Nuda v Brne či Príbehy obyčajného šialenstva. V reprízach úspešných zahraničných dokumentov, ktorých podstatná časť bude zaradená do vysielania o 20:30, nahliadneme medzi filmové hviezdy v seriáli Zaostrené na Hollywood, svet modelingu predstavuje 5 dielov seriálu Slávne topmodelky, do alžbetínskej doby sa vrátime s tvorcami seriálu Pátranie po Shakespearovi, v premiére prinesieme ďalšie časti seriálov Poklady sveta a Nahá veda, do neprebádaných oblastí sa vypravíme v sérii dokumentov pod názvom Planéta ľudí. Priaznivcov hudby poteší seriál Molto Vivace, dokument o Beethovenovej 9. symfónii, alebo o Richardovi Wagnerovi. Chýbať nebudú ani pôvodné relácie Slovenskej televízie. Reprízy najúspešnejších častí talkshow Anjeli strážni si budú môcť diváci pozrieť vždy v sobotu už o 20:00, v utorok a vo štvrtok o tom istom čase uvedieme výber z najlepších dielov Famílie. Pre tých, ktorí si obľúbili pondelkové Metro, má STV pripravené reprízy tejto hudobnej relácie v obvyklom vysielacom čase po 22:00. Nedeľné večery spestria záznamy divadelných predstavení z viacerých slovenských profesionálnych scén. V rámci spravodajstva z vysielania nevypadnú ani pravidelné Správy z regiónov a od pondelka do štvrtka budú aktuálne udalosti doma i vo svete mapovať Správy a komentáre. Šport na Dvojke ponúkne široký výber atraktívnych podujatí. Milovníci motorizmu si prídu na svoje v nedeľných priamych prenosoch a záznamoch Porsche SuperCupu, tenisových fanúšikov pritiahne k obrazovkám priamy prenos tenisového Fed Cupu Slovensko - Srbsko 15. júla a záver letných prázdnin (25.8. - 2.9.) bude patriť Majstrovstvám sveta v atletike v japonskej Osake, z ktorej sa s našim štábom prihlásime vždy krátko popoludní. Slovenská televízia bude aj tento rok prinášať priame prenosy futbalovej Corgoň ligy už od začiatku jej jesennej časti, prvý zápas medzi Trnavou a Ružomberkom si budú môcť diváci pozrieť v nedeľu 15.7.o 20:00.Športová redakcia bude aj počas leta pripravovať relácie Odpískané a Športové ozveny. Rovnako ako Jednotka, aj Dvojka prejde pravdepodobne na jeseň niekoľkými programovými zmenami a úpravami vysielacej štruktúry.

Art Film 2007 News

Art Film 2007 News
Na XV. Medzinárodnom filmovom festivale Artfilm včera udelili jednu z troch Zlatých kamier (Golden Camera) Olegovi Tabakovovi. Okrem neho by si ich mali prísť osobne prevziať svetoznámy režisér Roman Polanski a český režisér Jiří Menzel. Cenou Zlatá kamera každoročne oceňujú domácich i zahraničných filmových profesionálov za mimoriadny prínos v oblasti kinematografie.
Herec, producent a pedagóg Oleg Pavlovič Tabakov sa narodil 17. augusta 1935 v sovietskom Saratove. Jeho matka pracovala ako vojenská lekárka a on, už ako 8-ročný, zabával vojakov v poľnom lazarete veršovankami a pesničkami. O šesť rokov neskôr už hral v divadle moskovského Paláca pionierov. Neskôr sa rozhodol pre štúdium herectva v divadelnom Štúdiu Vladimira Nemiroviča-Dančenka pri MCHAT-e, ktoré ukončil v roku 1957. V tom istom roku spoluzaložil moskovské divadlo Sovremennik. V roku 1968, takom pamätnom pre Československo, stál na doskách pražského Činoherního klubu, kde vystupoval v Gogoľovom Revízorovi ako Chlestakov. Tabakova poznajú diváci z televíznej obrazovky a strieborného plátna z vyše stovky filmov. Spočiatku ho režiséri obsadzovali do rolí naivných čestných mladíkov. Príkladom sú snímky Saša vstupajet v žizň (1956), či Molodo-zeleno (1962). Príležitosť ukázať sa v iných dostal vďaka postavám Nikolaja Rostova v Bondarčukovom filme Vojna a mier I., II. a IV. (1965, 1966, 1967). Úspech mu vyniesol aj film A. Mittu Svieť, svieť, moja hviezda (1969). Veliteľa nemeckej kontrarozviedky Waltera von Schellenberga si zahral v seriáli Sedemnásť zastavení jari (1973). V 70. rokoch stvárnil aj tragikomických hrdinov, napríklad Ščerbuka v N. Michalkovej Nedokončenej skladbe (1977). V snímke N. Michalkova Oblomov (1979) zasa stvárnil Iľju Iljiča Oblomova. V tom istom roku sa predstavil aj ako Voloďa v dramatickej komédii V. Menshova - Moskva slzám neverí. Režisér R. Balajan ho potom v roku 1982 obsadil do vedľajšej roly vo filme Lety v sne a v skutočnosti (1982). Neskôr hral aj vo vojenskej dráme A. Moskalyka Kukučka v temnom lese (1986), kde stvárnil veliteľa koncentračného tábora. Do konca 80. rokov ešte účinkoval napríklad v rodinnej dráme Oči čierne (1987) a iných. V novom desaťročí účinkoval napríklad v snímkach Šapka (1990), The Inner Circle (1991), americkom televíznom filme Stalin (1992), ako aj filmoch Moskovskije kanikuly (1995), Tri istorii (1997) a iných. V roku 1995 bol navyše hosťom prvého ročníka filmového festivalu Zlatý Golem v Prahe. Pracovne je vyťažený aj od začiatku nového milénia. Hral napríklad v ruskom filme Prezident i jevo vnučka (2000), snímkach Podari mne lunnyj svet (2001), Šatskij sovetnik (2005), naposledy v roku 2006 vo filmoch Rokonok a Andersen. Žizň bez ljubvi. Uznávaný Oleg Tabakov pôsobí od roku 1993 ako herec a pedagóg v MCHAT. Herectvo a divadelné vedy prednášal aj na amerických univerzitách - Harvard University, Carnegie Mellon University, New York University, The Juilliard School, Florida State University, The University of Delaware, ale aj na Parížskom konzervatóriu, Akademie Der Künst v Hamburgu, vo viedenskom Max Reinhardt Seminar a inde. Tabakov je od roku 1994 ženatý s ruskou herečkou Marinou Zudinovou. Jeho deti Anton a Alexandra z predošlého manželstva s herečkou Ludmilou Krylovovou (1960 - 1994) sú tiež hercami. Syna Pavla mu druhá manželka porodila v roku 1996, dcéru Máriu vlani.