25. 1. 2014

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Držiteľ Pulitzerovej ceny fotograf Narciso Contreras bol vyhodený z tlačovej agentúry Associated Press po tom , čo priznal , že zmenil jednu zo svojich fotografií z sýrskej občianskej vojny .
Fotograf , manipuloval fotografiu sýrskeho rebela pomocou Photoshop techniky ​​zvanej klonovanie , aby bolo možné odstrániť niektoré časti z obrázku , v jeho prípade fotoaparát reportéra.
AP umožňuje jeho fotografom používať softvér na zosvetlenie alebo stmavenie fotografie , nie však na zásadné zmeny.
Contreras povedal , že fotografia bola jediná , ktorú má manipulovať .
" Urobil som zlé rozhodnutie , keď som odstránil fotoaparát . Hanbím sa o za to."


Zdroj : MailOnline


RTVS NEWS

RTVS NEWS


Rozhlas a televízia Slovenska a. Teledata, s.r.o. podpísali zmluvu na zabezpečenie tvorby skrytých titulkov pre televízne programy podľa požiadaviek RTVS na základe písomnej objednávky;
Fakturovaná odmena v zmysle tejto zmluvy v roku 2014 celkovo neprekročí výšku 173.333,33 EUR bez DPH. Odmena spoločnosti Teledata sa vypočíta podľa času trvania televíznych programov, ku ktorým boli skryté titulky vytvorené alebo, ktoré boli živo podtitulkované. Cena za vytvorenie skrytých titulkov alebo živého podtitulkovania k jednej minúte televízneho programu je nasledovná:

1,66€ - za skryté titulky vyrobené po dodaní dialógovej listiny
2,49€ - za skryté titulky bez dodanej dialógovej listiny či textových podkladov
4,02€ - za skryté titulky metódou „semi - live“
1,30€ - za živé titulkovanie

Teledata je spoločnosť s ručením obmedzením a jej spoločníkmi sú KID, a.s. a Ing. Tibor Orlovský


 24. 1. 2014

TO JE TV ! UKRAJINA

TO JE TV ! UKRAJINA

Problémom je obmedzený vstup na výbory NR SR

Problémom je obmedzený vstup
na výbory NR SR


 Predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov (SSN) Tamara Valková považuje v súvislosti s novými pravidlami pre zástupcov médií v NR SR za najzásadnejšie to, že novinári budú mať istým spôsobom obmedzený vstup do rokovacích priestorov výborov NR SR. Vstup či ich opustenie sú podľa nových pravidiel možné len v sprievode oprávnenej osoby. Ako ďalej Valková povedala pre agentúru SITA, hocikedy sa môže stať, že oprávnená osoba nebude prítomná a tak nebudú mať novinári prístup na rokovania výborov a teda ani prístup k informáciám. "Rokovania výborov ako aj samotného parlamentu sú verejné, budova je takisto verejný priestor, kam by mali mať prístup nielen novinári, ale samozrejme aj verejnosť," uviedla.

V súvislosti s pohybom novinárov po budove Národnej rady SR upozornila Tamara Valková na fakt, že v prípade jednotlivých členských štátov EÚ majú poväčšine novinári po budove voľný pohyb. Samozrejme okrem vyhradených miestností, režimových pracovísk či kancelárií, dodala. Akreditácie pre novinárov v štátoch EÚ bývajú podľa jej slov permanentné a dočasné. "Permanentné bývajú väčšinou na rok, dočasné na kratší čas, ktorý je vecou dohody," vysvetlila. Slovenský syndikát novinárov napíše Kancelárii NR SR list, v ktorom bude žiadať o stretnutie a vykonzultovanie si týchto problémov, uzavrela Valková.

Pravidlá práce novinárov v parlamente sa majú zmeniť po 15. februári. Redakcie budú môcť mať v národnej rade už len obmedzený počet akreditovaných ľudí – audiovizuálne redakcie šesť zástupcov, tlačené periodiká troch ľudí, tlačové agentúry päť zástupcov a webové denníky troch ľudí, pričom v týchto počtoch sú zahrnutí redaktori aj technickí pracovníci. Podľa pravidiel, ktoré už médiám poslala Kancelária NR SR, nesmú ľudia z médií narúšať dôstojnosť rokovania parlamentu a jeho orgánov. Zakázané bude fotografovanie a natáčanie osobných dokumentov, ktoré budú na stoloch poslancov. Akreditovaní novinári sa majú zdržiavať len v tlačovom stredisku, vo vestibule na prízemí, v priestore pred vstupmi do rokovacej sály a na balkóne. Poverený zamestnanec parlamentu môže na pokyn predsedajúceho napomenúť alebo aj vyviesť zástupcu médií z rokovacej miestností, ak by porušil nové pravidlá alebo by existoval predpoklad narušenia rokovania. Kancelária NR SR si vyhradila právo vyviesť z budovy a odobrať akreditačný preukaz tomu, kto by narúšal činnosť parlamentu a jeho výborov, ohrozil by práva a bezpečnosť iných ľudí, napádal by pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod či príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Nedôjde k žiadnemu zákazu vstupu novinárov

Nedôjde k žiadnemu zákazu vstupu novinárov

 
V parlamente nedôjde k žiadnemu zákazu vstupu novinárov do priestorov, do ktorých mali prístup aj doteraz, tvrdí šéf Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan. Reagoval tak na kritiku pripravovaných nových pravidiel práce novinárov v parlamente. „Jedinou malou zmenou je to, že do traktu, kde sa nachádzajú niektoré z výborov národnej rady, bude asistovaný prístup,“ vysvetlil Guspan s tým, že novinár sa tam teda dostane, ale musí sa vopred nahlásiť. Túto zmenu si podľa neho vyžiadali kapacitné možnosti niektorých miestností – v minulosti sa už stalo, že všetci novinári, resp. verejnosť sa na rokovanie výboru nedostali pre nedostatok miesta a ostali stáť na chodbe. „My budeme vedieť dopredu povedať, že prídu ďalší ľudia, potrebujeme ďalšie miesta a urobíme opatrenie,“ dodal.
Novinári sa však po novom nedostanú do bufetu. Podľa Guspana toto opatrenie vyplýva zo záverov vlaňajších kontrol, ktoré v bufete iniciovali svojimi reportážami niektorí novinári. „Bolo zadefinované, že toto zariadenie slúži na stravovanie zamestnancov a poslancov národnej rady,“ povedal Guspan, takže to nie je to voľne dostupné miesto na stravovanie. Keďže národná rada nemôže vyvíjať podnikateľskú činnosť zameranú na zisk, tak aj ceny v bufete tomu podľa šéfa kancelárie zodpovedajú.
Predseda parlamentu v decembri hovoril, že nové dvere, ktoré sa v parlamente montovali, nemajú slúžiť na oddelenie politikov od novinárov. Kancelária vtedy hovorila o protipožiarnych a bezpečnostných úpravách. Aj dnes pripúšťa, že nové pravidlá pre novinárov s tým súvisia. „Ako inštitúcia sme viazaní niektorými nariadeniami, predpismi, ktoré sa týkajú hygieny, požiarnych predpisov. Boli zistené nedostatky v rámci fungovania národnej rady, ktoré sme museli odstrániť,“ vyhlásil Guspan s tým, že napríklad požiarne úseky neboli uzatvárané tak, ako mali byť. Poznamenal, že v budove parlamentu sa okrem 150 poslancov pohybuje 300 asistentov poslancov, vlani bolo akreditovaných 280 novinárov a národná rada má 340 zamestnancov. Budova parlamentu podľa zákona o PZ podlieha určitému režimu. „Pohyb ľudí musí byť kontrolovaný a monitorovaný,“ uviedol Guspan a poukázal na to, že do budovy chodia aj zahraničné návštevy a chránené osoby.
Guspan hovorí, že aj teraz môže každá redakcia požiadať o akreditovanie neobmedzeného počtu novinárov, ale v daný deň bude môcť do parlamentu vyslať len limitovaný počet ľudí – audiovizuálne spravodajstvo šesť ľudí, tlačové periodikum troch, tlačové agentúry päť a webové denníky troch ľudí. Počty stanovili podľa toho, ako redakcie doteraz zvyčajne vysielali svojich ľudí do NR SR. „Tento systém je zabehnutý aj v parlamentoch okolitých krajín,“ argumentuje Guspan.
Poverený zamestnanec parlamentu môže na pokyn predsedajúceho napomenúť alebo aj vyviesť zástupcu médií z rokovacej miestnosti, ak by porušil nové pravidlá alebo by existoval predpoklad narušenia rokovania. Podľa Guspana sa týmto pravidlom snažia o to, aby bola zachovaná dôstojnosť národnej rady, teda aby sa nerušilo jej rokovanie spôsobom, ktorý by prekážal poslancom. Spomínaný predpoklad narušenia ilustroval príkladom. „Predstavte si, že niekto začne vybaľovať predmety, z ktorých je jasné, že keď to vysype do rokovacej sály, tak rokovanie parlamentu preruší,“ vysvetlil šéf kancelárie.
Zákaz fotografovania a snímania osobných vecí poslancov sa nebude vzťahovať na veľkú rokovaciu miestnosť, kde zasadá plénum NR SR. „Možno došlo k malému nedorozumeniu. My píšeme v tých pravidlách o snímaní osobných vecí v rokovacích miestnostiach – mali sme na mysli rokovacie miestnosti výborov,“ vysvetľoval Guspan s tým, že veľkú rokovaciu miestnosť oni nazývajú plenárnou sálou a tam k obmedzeniam nedochádza.
Kancelária NR SR si vyhradila právo vyviesť z budovy a odobrať akreditačný preukaz tomu, kto by narušoval činnosť parlamentu a jeho výborov, ohrozil by práva a bezpečnosť iných ľudí alebo porušil niektoré ďalšie vymedzené pravidlá. Odobratie akreditačného preukazu by však bolo podľa kancelára NR SR až najkrajnejším riešením. „Ja si neviem predstaviť, do akého zásadného konfliktu by sme museli s novinárom dôjsť, aby mu bol akreditačný preukaz odobratý,“ vyhlásil Guspan.

Pravidlá vstupu verejnosti do parlamentu sa nemenia.
 
©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Novým predsedom Asociácie hovorcov Slovenska (AHS) sa stal hovorca Ozbrojených síl Milan Vanga. Pre TASR to uviedla Lenka Bosá z AHS.
"Asociácia hovorcov Slovenska (AHS) bude aj po výmene členov Rady AHS slúžiť ako dobrovoľné profesijné združenie hovorcov, ktoré pomáha svojim členom odborne rásť a reaguje na aktuálne otázky hovorcovskej etiky. O novom zložení Rady hlasovali staronoví členovia AHS na riadnom zasadnutí," vysvetlila Bosá.
Žezlo predsedu Rady AHS prebral od Jána Orlovského niekoľkonásobný víťaz ankety Hovorca roka, Milan Vanga (hovorca Ozbrojených síl SR). Na kresle podpredsedu ostáva na najbližšie obdobie Stanislav Jurikovič (hovorca Ministerstva hospodárstva SR). Za nových členov Rady AHS boli riadnym hlasovaním menovaní tohtoroční víťazi ankety Hovorca roka 2013 – Zuzana Eliášová (hovorkyňa ČSOB), Iveta Tyšlerová (hovorkyňa BSK) a Boris Chmel (hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR). Šesticu uzatvára pôvodný člen Tomáš Kráľ (Siemens).
AHS bude podľa Bosej pokračovať v organizácii podujatí, ktoré "pomáhajú profesionálnemu rastu členov a nadväzovaniu širších regionálnych kontaktov". V nasledujúcich mesiacoch sú na programe výjazdové zasadnutia v spolupráci s vysokými školami, odborné workshopy a iné networkingové aktivity. Aktuálny program bude vždy zverejnený na oficiálnej stránke hovorca.sk.
Asociácia hovorcov Slovenska vznikla v roku 2005 ako nezávislá a apolitická profesijná organizácia. Má niekoľko desiatok aktívnych členov a pri internej komunikácii využíva databázu približne 250 hovorcov z celého Slovenska. Fórum je otvorené pre všetkých hovorcov a ľudí zodpovedných za externú komunikáciu na Slovensku v štátnej správe, samospráve a súkromnom sektore.


Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ponúkajú novinárom z relevantných redakcií post poslaneckého asistenta. Reagujú tak na obmedzenia, ktoré pre novinárov zavádza Kancelária Národnej rady SR spadajúca priamo pod predsedu parlamentu Pavla Pašku (Smer-SD). Obyčajní obmedzenia považujú za krok späť pred rok '89 a avizujú, že sa pokúsia odvolať šéfa zákonodarného zboru.
"Ktorákoľvek relevantná redakcia nás požiada, aby sme ich zamestnancov zobrali ako našich asistentov za symbolické jedno euro, urobíme tak. Takýmto spôsobom všetci zamestnanci redakcií získajú väčší a lepší prístup do priestorov Národnej rady," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii líder OĽaNO Igor Matovič.
Dodal, že Paška sa zrejme pri zavádzaní obmedzení pomýlil, podľa Matoviča mal "cenzúru tlače" zaviesť až po prezidentských voľbách, v ktorých kandiduje aj Paškov stranícky šéf a premiér Robert Fico (Smer-SD). "Myslím si, že od kandidáta kvôli tomu dostane po ušiach," doplnil Matovič, ktorý sa nádeja, že Fico Paškovi prikáže obmedzenia stiahnuť. Zároveň poznamenal, že boľševik sa môže tváriť ako kresťan či demokrat, ale vždy zostane boľševikom.
Šéf klubu OĽaNO Jozef Viskupič avizoval, že rozbieha proces na odvolávanie Pavla Pašku z funkcie predsedu parlamentu. "Prvý medzi rovnými by nemal takýmto spôsobom, tajne, zo dňa na deň, bez informovania kolegov, konať a riadiť parlament. Boli tu v minulosti omnoho menšie dôvody na odvolávanie predsedu parlamentu ako tento," povedal Viskupič. Podľa neho akékoľvek prekážky v informovaní občanov sú reálny dôvod na to, aby bol Paška odvolávaný. Viskupič plánuje navrhnúť odvolávanie Pašku na začiatku blížiacej sa schôdze, ktorá sa začne 28. januára.
Viskupič tiež podotkol, že Paška rozhodnutím o obmedzeniach vyjadril sympatie s diktátormi na Ukrajine, kde vládna moc obmedzila občanom slobodu prejavu. "Chcem pripomenúť pánovi Paškovi, že je predsedom slovenského nie ukrajinského parlamentu, je 24 rokov po Nežnej revolúcii a aj keď mu to je nepríjemné, vládna moc potrebuje kontrolu a mal by rešpektovať právo občanov na informácie," vyhlásil Viskupič.
Igor Hraško pripomenul, že väčšinu káuz, za ktoré sa Smer-SD hanbí, odhalili novinári v parlamente. Vládna strana im preto chce brániť v informovaní občanov o dianí v parlamente. "Smer chce zabrániť informovať občanov prostredníctvom novinárov v parlamente o tom, že niektorí poslanci pijú počas pracovnej doby, že nechcú pustiť ľudí na verejné zasadnutie parlamentu, koľko poslancov je v práci počas rokovania, aké hry sa hrajú počas rokovania, akú krížovku práve lúštia," povedal. Hraško nechápe, prečo sa Smer-SD bojí kontroly, keď vytvára ilúziu "dobre fungujúcej vládnej strany".
Podľa obmedzení by sa novinári mohli pohybovať len po vyhradených priestoroch v parlamente, nesmeli by fotiť a filmovať osobné veci poslancov, za porušenia by im mohla hroziť strata akreditácie a zákaz vstupu do Národnej rady SR.

Copyright © TASR 2013

Protesty k rozhodnutiu predsedu NR SR

Protesty k rozhodnutiu predsedu NR SR

Slovenská národná strana (SNS) s pohoršením prijala správu o obmedzení slobody pohybu a činnosti novinárov v parlamente. "Poslanci sú volení ľudom, platení z peňazí daňových poplatníkov a teda sú zamestnancami ľudu. Voliči majú právo na kontrolu ich činnosti. Najnovšie zákazy pre zástupcov médií v parlamente však zaváňajú obmedzením slobody tlače a návratom do čias pred Nežnou revolúciou," vyhlásil pre TASR predseda SNS Andrej Danko.
"Najnovší príkaz predsedu parlamentu, podľa ktorého sa novinári nesmú pohybovať mimo vestibulu, priestoru pred rokovacou sálou, balkóna a malej novinárskej miestnosti, nesmú fotografovať a nakrúcať dokumenty na pracovných stoloch poslancov a možnosť pohybu na zasadania výborov majú len s parlamentnou ochrankou, je hrubý útok na slobodu tlače a možnosť novinárov slobodne informovať verejnosť o činnosti politikov," vyhlásil Danko. "Nielenže vracia Slovensko do obdobia pred nežnou revolúciou, ale približuje ho k režimu v Severnej Kórei," podčiarkol.
Verejnosť má podľa neho právo vedieť, ako si poslanci plnia povinnosti. "Každý zamestnanec môže byť kontrolovaný svojím zamestnávateľom. Zamestnávateľom poslancov sú ich voliči a novinári sú akýmsi kontrolným orgánom voličov," zdôraznil. Preto treba podľa neho novinárom umožniť slobodne vykonávať si svoju prácu. "Poslanci by sa nemali brániť takejto kontrole, pokiaľ oni svoju činnosť vykonávajú zodpovedne. Ak sa obyčajný pracovník venuje počas pracovnej doby niečomu inému než práci, môže byť okamžite prepustený. Pre poslancov by to malo platiť rovnako," vyhlásil Danko.
SNS podľa neho už v decembri 2013 upozorňovala na hrozbu obmedzenia slobody tlače, keď bol novinárom v parlamente obmedzený slobodný pohyb údajne kvôli stavebným úpravám. "Tentoraz neboli potrebné žiadne výhovorky, zákaz pohybu im bol daný spôsobom čínskeho diktátora. SNS vyzýva vládnu stranu, aby tento zákaz čo najrýchlejšie odvolala, ako aj parlamentnú opozíciu, aby využila všetky páky pre zrušenie tohto zákazu. Politici a poslanci sú verejní činitelia, preto sa musia svojim voličom zodpovedať," zdôraznil predseda SNS.
Podľa nových pravidiel a obmedzení sa novinári budú môcť pohybovať len po vyhradených priestoroch v parlamente, nebudú môcť fotiť a filmovať osobné veci poslancov na ich laviciach, pričom za porušenie uvedených pravidiel by im mohla hroziť strata akreditácie a zákaz vstupu do Národnej rady SR. Na rokovania výborov sa nedostanú bez sprievodu ochranky. Obmedzený bude aj počet novinárov, ktorí dostanú akreditáciu.

Predseda Národnej rady (NR) SR Pavol Paška obmedzením pohybu novinárov v parlamente účelovo zaútočil na demokraciu v tej forme, v akej ju občania vybojovali v roku 1989. Pre TASR to vyhlásil občiansky kandidát na post prezidenta a jeden z aktérov Nežnej revolúcie Ján Čarnogurský.
Novinárska komunita je podľa neho "dôležitou a zvláštnou" kategóriou v našej spoločnosti. "Nemyslím v zmysle, že stojí nad zákonom, alebo má väčšie práva, ako bežný smrteľník. Naopak. Novinári sú strážcami volených zástupcov a bez možnosti, áno, občas doslova, prenasledovať poslancov či ministrov, nie je možné udržať informovanosť občanov v potrebnej miere," vyhlásil Čarnogurský. "Novinárom musí byť umožnené pracovať, musí im byť umožnené 'škandalizovať', ak je to potrebné. Verejní činitelia nie sú nedotknuteľní mocipáni. Mandát im dali ľudia. A aby mali ľudia možnosť kontrolovať, ako dobre vykonávajú mandát, musia byť pravdivo a korektne informovaní," dodal.
Ak sa novinár pomýli, alebo poskytne skreslenú informáciu, podľa Čarnogurského jeho kredit klesne a "čaká ho ťažká cesta späť". "Keď mu je však zakázaný priamy prístup k aktuálnym informáciám, napríklad formou ničím nepodložených obmedzení, je to útok na demokraciu v tej forme, v akej sme si ju vybojovali v roku 1989," zdôraznil. "Pavol Paška včera účelovo zaútočil na jej základy a posunul historicky Slovensko o krok späť. Pavol Paška obmedzením pohybu novinárov v budove NR SR názorne ukázal, ako to bude vyzerať pod vládou jednej strany," tvrdí Čarnogurský.
"V takýchto chvíľach prezident nemôže mlčať a ticho sa prizerať. Musí sa postaviť za ľudí a za ich práva. Ak vláda, alebo predseda parlamentu šliape po demokracii a teda po občanoch, ktorí im dali mandát, prezident musí dokázať povedať: S týmto nemôžem súhlasiť!," uzatvára Čarnogurský.
Podľa nových pravidiel a obmedzení sa novinári budú môcť pohybovať len po vyhradených priestoroch v parlamente, nebudú môcť fotiť a filmovať osobné veci poslancov na ich laviciach, pričom za porušenia by im mohla hroziť strata akreditácie a zákaz vstupu do Národnej rady SR. Na rokovania výborov sa nedostanú bez sprievodu ochranky. Obmedzený bude aj počet novinárov, ktorí dostanú akreditáciu.

Strana SaS ostro protestuje proti rozhodnutiam vedenia Národnej rady Slovenskej republiky, na základe ktorých má byť obmedzený počet zástupcov médií v priestoroch parlamentu a tiež ich pohyb. Ako uviedla hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková, slovenský parlament bol vo vzťahu k novinárom veľmi liberálny a má byť na to hrdý, nie vracať pomery späť do čias totality.
"Toto rozhodnutie vnímame ako hrubý zásah do demokratických princípov fungovania slovenskej spoločnosti. "Smer už stráca všetky zábrany. Po tom, čo skoncentroval takmer všetku moc vo svojich rukách, zablokoval kontrolné inštitúcie a z parlamentu urobil slúžku PR marketingu svojho predsedu, sa teraz ide skrývať pred médiami, ktoré z podstaty svojej existencie majú kontrolovať každý krok volených zástupcov občanov. Namiesto toho, aby predseda parlamentu dbal na dodržiavanie pravidiel a reprezentatívne správanie zo strany svojich kolegov, ide ich pred ľuďmi skryť," povedal poslanec Martin Poliačik (SaS).
Podľa nových pravidiel a obmedzení sa novinári budú môcť pohybovať len po vyhradených priestoroch v parlamente, nebudú môcť fotiť a filmovať osobné veci poslancov na ich laviciach, pričom za porušenia by im mohla hroziť strata akreditácie a zákaz vstupu do Národnej rady SR. Na rokovania výborov sa nedostanú bez sprievodu ochranky. Obmedzený bude aj počet novinárov, ktorí dostanú akreditáciu.

Copyright © TASR 2013

Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Svetový deň spoločenských
 
komunikačných prostriedkov
 

Novinári majú dnes svoj sviatok. Na tento deň pripadá podľa cirkevného kalendára sviatok svätého Františka Saleského, ktorého pápež Pius XI. vyhlásil za patróna tlače a žurnalistov. František Saleský (1567 – 1622) vo svojej dobe pochopil silu slova na papieri a ako biskup šíril kresťanské hodnoty prostredníctvom tisícky listov. Bol neúnavným pisateľom a štatistiky hovoria, že napísal približne 6 000 listov. Na jeho sviatok – 24. januára – vydávajú pápeži posolstvo k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi v Cirkvi na šiestu nedeľu po Veľkej noci.
František Saleský sa narodil na taliansko-švajčiarskom pohraničí v Savojsku na zámku Sales 21. augusta 1567. Filozofiu a teológiu študoval v Paríži a doktorát obojakého práva – občianskeho i cirkevného – dosiahol v Padove. Ako 19-ročný, v období silnej reformácie, prekonal osobnú krízu viery. Keď sa stal kňazom, ponúkol sa biskupovi, že kalvínov v kraji Chablais získa pre katolícku cirkev. Nedal sa znechutiť a svojimi listami burcoval k návratu ku kresťanstvu.
V roku 1602 ho pápež vymenoval za diecézneho biskupa v Ženeve. Sídlil však v Annecy. Bol človekom prenikavého ducha, učený humanista a veľký duchovný vodca. Na základe vlastnej skúsenosti krízy viery vedel múdro viesť ľudí k Bohu. Vyčerpaný apoštolskou činnosťou zomrel 28. decembra 1622.
Dátum jeho sviatku súvisí s prenesením jeho ostatkov do Annecy 24. januára 1623. V roku 1665 ho vyhlásili za svätého. Meno Františka Saleského sa rozšírilo aj vďaka talianskemu kňazovi Jánovi Boscovi, ktorý po tomto biskupovi pomenoval v roku 1854 svoju novú rehoľu – saleziáni. Tí vo svojom poslaní nasledujú príklad Františka Saleského v dobrote, humanizme aj v apoštoláte tlače.
 

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA


„S Bayernom som vyhral všetko, čo som mohol. Ronaldo nevyhral nič. Nie som smutný, že som nezískal cenu, no trochu to bolí. Zaslúžil som si Zlatú loptu.“
Franck Ribéry

„ Ples nesponzorujú, ale ja som starostkou obce za politickú stranu Smer, tak preto tam je to logo. Som aj starostkou všetkých občanov rôzneho druhu, biely, zelený, ružový, fialový. Nemáme žiadnych sponzorov na plese, takže nik nepríde na škodu. Prídu tí, čo sú priatelia obce. Vstupenky sú zadarmo. Tieto vstupenky nie sú predajné s cenou . Občan oznámi na obec, že chce ísť na ples a príde na ples, je to rôzne.“
Viera Mazurová, starostka Oravskej Lesnej


SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Predstavitelia hnutia NOVA vrátane poslancov Národnej rady (NR) SR protestujú proti rozhodnutiu predsedu parlamentu SR Pavla Pašku (Smer-SD) obmedziť slobodu pohybu zástupcov médií v budove parlamentu a žiadajú zrušenie obmedzení. Líder OĽaNO a poslanec NR SR Igor Matovič považuje obmedzenia za "hrubý útok na slobodu tlače zo strany vládnej moci" a sľubuje, že poslanci za OĽaNO urobia všetko pre to, aby novinárom v parlamente umožnili vykonávať ich prácu slobodne.
Zástupcovia hnutia NOVA Daniel Krajcer, Jana Žitňanská (poslanci NR SR), Gábor Grendel a Robert Žitňanský napísali svoje výhrady Paškovi v otvorenom liste. Šéfa parlamentu žiadajú, aby neodkladne zrušil svoje rozhodnutie a vrátil podmienky pre výkon novinárskej profesie na úroveň vyspelých demokratických krajín.
NOVA odmieta, aby boli novinári trestaní, keď pri výkone svojej práce "zaznamenajú niečo, čo nemusí byť po vôli niektorého z poslancov". Hnutie pripomína, že v minulosti sa práve vďaka novinárom podarilo odhaliť "podvodné podpisovanie poslanca na prezenčnej listine".
Ďalej zdôrazňuje, že nie novinári dávajú zámienky pre vznik škandálov. "Sú to poslanci a ich správanie. Či už v prípadoch, keď sú pod vplyvom alkoholu, klamú alebo keď nevedia vysvetliť svoje správanie či kauzy," tvrdia predstavitelia hnutia NOVA. Poslanci majú podľa nich v rámci budovy parlamentu dostatočne veľa priestorov, kde môžu tráviť čas v prípade, že si neželajú komunikovať s médiami.
"To, že predseda Národnej rady diktuje novinárom, čo môžu a nemôžu v parlamente natáčať, kde sa môžu pohybovať, a vyhráža sa im odňatím akreditácie, považujeme za hrubý a bezprecedentný útok na slobodu tlače zo strany vládnej moci od novembra 1989," vyhlásil Matovič.
Pripomenul, že Národná rada SR je volený orgán platený z daní voličov, a preto majú voliči "plné právo kontrolovať prácu poslancov počas ich pracovnej doby aj prostredníctvom médií". Sľubuje, že "poslanci hnutia OĽaNO využijú všetky svoje možnosti, aby novinárom v Národnej rade umožnili vykonávať slobodne ich prácu".
Politici reagujú na nové pravidlá pre novinárov, ktoré dnes zaslala Kancelária Národnej rady SR do redakcií.

Copyright © TASR 2013

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Americká televízia NBC sa údajne rozhodla pozastaviť práce na prípravách rebootu známeho kriminálneho seriálu To je vražda, napísala (1984 - 1996). Rozhodnutie spoločnosti by však nemalo byť definitívne a je možné, že sa televízia k nápadu v budúcnosti vráti. "Vedela som, že je to obrovská chyba," reagovala na správu pôvodná predstaviteľka hlavnej postavy Angela Lansbury, ktorá s rebootom seriálu od začiatku nesúhlasila. Ako povedala v rozhovore pre britskú televíziu BBC, rozhodnutie zastaviť práce ju "nesmierne potešilo a upokojilo". "Nechcela som si pokaziť spomienky," vyhlásila 88-ročná britská herečka.
Televízia NBC ohlásila plány na reštart seriálu v októbri minulého roka. V novej rovnomennej verzii mala byť hlavná postava zamestnankyňou nemocnice, ktorá rada rieši záhady a následne o nich píše. Stvárniť ju mala držiteľka Oscara Octavia Spencer.
Pôvodná verzia seriálu sa na obrazovkách udržala 12 sezón. Angela Lansbury za stvárnenie Jessicy Fletcher získala štyri Zlaté glóbusy a 12-krát za sebou ju nominovali na cenu Emmy.

Na katastrofálnu situáciu na Ukrajine, ktorej hlavné mesto zmietajú už niekoľko dní násilné nepokoje, upozorňuje v liste zahraničným médiám skupina ukrajinských novinárok. List zaslali aj Slovenskému syndikátu novinárov. Svojich kolegov v zahraničí žiadajú, aby čo najširšie informovali o súčasných udalostiach v uliciach Kyjeva. Násilné protesty za odstúpenie vlády Viktora Janukovyča si už vyžiadali päť obetí, z nich najmenej dve boli zastrelené. Zranenia utrpelo aj najmenej 35 novinárov, niekoľkých brutálne zbili. "Žiadame vás, aby ste šírili pravdu o tejto diktatúre, " píše sa v liste.
Novinárky tiež kritizujú nové zákony sprísňujúce podmienky pre demonštrácie, ktoré zavádzajú až päťročné tresty pre osoby podieľajúce sa na blokádach úradných budov a umožňuje tiež zadržanie a pokutovanie demonštrantov chrániacich sa maskami či helmami. Za hrubé porušenie verejného poriadku môže hroziť až 15 rokov väzenia. Legislatíva tiež podľa listu znemožňuje novinárom šíriť informácie o polícii, prokuratúre či o súdoch.
Pod listom sú podpísané Viktorija Mazurová, Anna Kalenská, Jana Griškinová, Oksana Lanskajová a Olesia Koval'ová a Iryna Kravčuková z ukrajinskej Evaluation Association.

© 2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Za účasti asi 200 novinárov sa dnes pred sídlom čiernohorskej vlády v Podgorici konalo protestné zhromaždenie, ktorého účastníci požadovali ukončenie útokov voči spolupracovníkom médií.
Viacerí demonštranti mali zalepené ústa, ilustrujúc tak svoj postoj k problematike slobody prejavu v krajine. Protestujúci požadovali zriadenie osobitnej komisie, ktorá by preskúmala neobjasnené útoky na novinárov, vrátane vraždy vydavateľa periodika Dan spred viac ako desiatich rokov.
Aj Európska únia vyjadrila v ostatnej správe k vývoju v Čiernej Hore, ktorá sa netají ambíciami stať sa členom tohto spoločenstva, znepokojenie nad situáciou v tamojšej mediálnej sfére.
Iba nedávno zbili v Nikšiči, druhom najväčšom meste krajiny, ďalšieho investigatívneho novinára, ktorý pracoval na reportážach o korupcii a kriminalite. Pred niekoľkými mesiacmi explodovala v metropole Podgorica nálož pred sídlom redakcie jedného z vplyvných miestnych denníkov Vijesti.

Copyright © TASR 2013

Afganský prezident Hamid Karzai a pán Ehsanollah Bayat, generálny riaditeľ siete televízneho a rozhlasového vysielania Ariana (ATN), privítali v utorok, 21. januára 2014 v Kábule na otvorení mediálneho centra Bayat Media Center viac ako sto vysokopostavených členov afganského kabinetu, poslancov, vysokých hodnostárov a zahraničných zástupcov.
Piate poschodie mediálneho centra predstavuje najväčšie a najmodernejšie zariadenie televízneho a rádiového vysielania v regióne a bude slúžiť aj ako národné sídlo spoločnosti Afghan Wireless Communication Company (AWCC) a nadácie Bayat Foundation. Ako viditeľná investícia do budúcnosti afganského hospodárstva bude toto mediálne centrum slúžiť ako národné informačné, komunikačné, technologické inovačné a vodcovské dedičstvo Afganistanu.
Na ploche viac ako 77 000 štvorcových stôp má mediálne centrum 7 televíznych štúdií, 8 rozhlasových / nahrávacích zvukových štúdií; 2 strižne a dabingové štúdiá a divadlo s 250 miestami, vybavené najmodernejšou audio-video technológiou pre priame prenosy z televíznych a rozhlasových vysielaní Tieto produkčné a vysielacie zariadenia svetovej kvality ďalej umožnia spoločnosti Ariana Television and Radio, aby bola jednotným hlasom afganského národa, spolupracujúcou digitálnou spoločnosťou a regionálnou platformou, ktorá znovu obnoví vedúcu úlohu Afganistane v médiách Strednej Ázie. Vďaka používaniu panelov s dvojitým zasklením, aby sa maximálne využilo prirodzené denné svetlo, rozsiahlemu LED osvetleniu, solárnym systémom na ohrev vody a inovatívnemu nezávislému systému na čistenie / recykláciu vody patrí mediálne centrum aj medzi energeticky najefektívnejšie a „najzelenšie“ budovy v Afganistane.
Podľa Ehsanollaha Bayata: „Centrum Bayat Media Center je viac ako len budova svetovej triedy; je to nové národné dedičstvo informácií, komunikácie a technologických inovácií vedené Afgancami pre všetkých Afgancov. Počas celej histórie našej krajiny sme prešli toľkými výzvami a videli sme, že Afganci zo všetkých častí našej krajiny sú schopní sa spojiť, prestavať, posilniť a posunúť náš národ ďalej. Preto je mi cťou, že mám vedľa seba prezidenta Karzaia, s ktorým spoločne otvoríme toto „okno do sveta“ pre náš národ a mám tu česť dokázať všetkým na svete, že budúcnosť Afganistanu je jasná a plná príležitostí.“
Vo svojom blahoželaní prezident Karzai podotkol: „Som hrdý na jednu z našich vlastných prác. Na tejto nádhernej, modernej a technicky vyspelej budove vidím tvrdú prácu našich Afgancov, ktorí investovali do napredovania nášho národa a jeho ľudí. Je to veľká radosť vidieť toto zariadenie plné vzdelaných a skúsených mladých Afgancov, pracujúcich v prospech našej krajiny. Toto nové centrum neslúži iba pre ľudí nášho úžasného národa a pre budúce generácie, ale tiež predstavuje vysoký štandard a vzor všetkým, ktorí chcú pracovať na budovaní a napredovaní Afganistanu. Otvorením centra oslavujeme náš spoločný úspech, ktorý sme dosiahli úplne sami, náš vlastný obchodný kapitál, snahu, tvrdú prácu a zanietenie pre Afganistan a jeho ľud. Toto je naozaj testamentom pre budúcnosť vytvorený Afgancami pre Afgancov.“
Prezident Karzai a Ehsan Bayat využili túto príležitosť aj na oficiálne zahájenie kanála ATN News, novej televíznej a rozhlasovej siete, ktorá bude doplnkom vysielania ATN k dvom verejnoprávnym televíznym kanálom a dvom národným rozhlasovým staniciam. ATN News bude uvádzať rôznorodý súbor programov národných a regionálnych správ s dôrazom na vyrovnané politické, ekonomické a regionálne analýzy a komentáre.
Čerpajúc z rozsiahlych schopností regionálnych produkčných štúdií ATN so sídlami v mestách Herat, Mazar, Jalalabad a onedlho aj v Kandahare získavať správy, kanál ATN News prinesie divákom ozajstný celonárodný pohľad na kľúčové každodenné udalosti na severe, juhu, východe a západe krajiny a umožní všetkým Afgancom – bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú, alebo jazyka – dozvedieť sa o problémoch, ktorým národ čelí a o bohatých príležitostiach zjednoteného Afganistanu napredovať a prosperovať. A s cieľom rozšíriť spravodajstvo bude ATN vysielať aj inovatívny obsah o počasí a športe.

O spoločnosti Ariana Television and Radio Network

Spoločnosť Ariana Television and Radio (ATN), ktorú založil pán Ehsanollah Bayat v roku 2005, je jedným z najväčších súkromných mediálnych kanálov v Afganistane, s pokrytím 33 z 34 provincií, kde sa dostane až k viac ako 25,000,000 Afgancov. ATN je prostredníctvom satelitu dostupná divákom hovoriacim jazykmi Dari a Pashto po celej Európe, Ázii, na Blízkom východe a v Severnej Amerike. Programy ATN, ktorú sú zamerané na informácie, obsah a zábavu, kladú osobitný dôraz na vzdelanie, zdravie, vysielanie pre deti a pre ženy a svetové témy a tím ATN s hrdosťou prezentuje divákom vysielaním presný a nezaujatých správ o udalostiach.
Cieľom spoločnosti ATN, od začiatku jej činnosti, bolo zapojenie verejnosti a vzdelávanie, vytvárajúc tak „okno pre lepší zajtrajšok.“ Ako doplnok vysielania k dvom verejnoprávnym televíznym kanálom a dvom národným rozhlasovým staniciam (ATN a ATN News) je našim cieľom predstaviť našim divákom a poslucháčom to najlepšie zo zahraničného umenia a kultúry z celého sveta a zároveň rozširovať možnosti našich miestnych spisovateľov, producentov, hercov a režisérov v afganskej spoločnosti. Programy sú dostupné prostredníctvom webstránky ATN, www.arianatelevision.comalebo cez satelity HotBird a GlobeCast.

O spoločnosti Afghan Wireless

Spoločnosť Afghan Wireless (AWCC) bola založená Ehsanollahom Bayatom so sídlom v Kábule tvorí spoločný podnik so spoločnosťou Telephone Systems International, Inc. (TSI) a Ministerstvom komunikácií a poskytuje služby viac ako 4,000,000 predplatiteľom po celom Afganistane. Spoločnosť Afghan Wireless, ktorá priamo zamestnávajúc viac ako 5,500 ľudí a ďalších 100,000 zamestnáva nepriamo, je jedným z najväčších zamestnávateľov v celom Afganistane a má vedúce postavenie pri poskytovaní bezdrôtových a širokopásmových komunikačných riešení súkromným aj firemným zákazníkom. O nadácii Bayat Foundation

Nadácia Bayat Foundation, charitatívna organizácia podľa 501 c(3), podporuje od roku 2005 blaho afganského ľudu. Nadácia bola založená a riadená Ehsanom Bayatom a Fatemou Bayatovou a podieľala sa na viac ako 200 projektoch zameraných na zlepšenie kvality života mládeže, žien, chudobných a starších ľudí Afganistanu. Projekty zahŕňajú výstavbu nových zariadení a udržateľnej infraštruktúry v chudobných regiónoch a podporu programov so zameraním na zdravie, vzdelávanie, ekonomiku a kultúru.

23. 1. 2014

Zomrel Carlo Mazzacurati

Zomrel Carlo Mazzacurati


Taliansky režisér a scenárista Carlo Mazzacurati, ktorého snímka Il toro (Býk) získala v roku 1994 na filmovom festivale v Benátkach Strieborného leva, zomrel v stredu po dlhšej chorobe v mestečku Monselice vo veku 57 rokov. Oznámila to dnes agentúra APA.
Rodák z Padovy absolvoval štúdium literárnych vied na univerzite v Bologni. Ako režisér debutoval krátkometrážnou snímkou Vagabondi (1979). Na celovečerný debut Notte italiana si počkal ešte ďalších osem rokov, avšak hneď sa ním na scéne etabloval.
Neskôr sa podujal sfilmovať román Goffreda Pariseho (1929-1986) Il prete bello, ktorého ústrednou témou je exkomunikácia. Režisér sa však venoval vo svojich prácach aj kolapsu režimov vo východnej Európe, životu na severovýchode Talianska, problematike konzumizmu a vývoja priemyselnej spoločnosti.
Mazzacurati sa dočkal piatich nominácií na talianskeho Oscara - cenu David di Donatello. Jeho práce sa objavili i na mnohých ďalších festivalových prehliadkach (Bastia, Biarritz, Locarno, Montpellier, Rím). Bol aj príležitostným hercom - zahral si okrem iného aj vo filme svojho kolegu Nanniho Morettiho Palombella rossa.


Copyright © TASR 2013

DNES NA JEDNOTKE !


DNES NA JEDNOTKE !
Zomrel Andrej Chudoba

Zomrel Andrej Chudoba


Posledná rozlúčka so zosnulým slovenským spisovateľom a matičným dejateľom Andrejom Chudobom (občianskym menom Ondrej Hudoba) sa uskutoční 24. januára v evanjelickom kostole v Pukanci. Chudoba zomrel 21. januára v Pukanci vo veku nedožitých 87 rokov. Informoval o tom poverený vedecký tajomník Matice Slovenskej Pavol Parenička.
      Andrej Chudoba sa narodil 21. novembra 1927 v obci Malé Krškany v Levickom okrese. "V oblasti nepretržitej beletristickej činnosti sa venoval básnickej tvorbe, ale najväčší ohlas zaznamenali jeho majstrovské prozaické knihy, zbierky poviedok, noviel a povestí a predovšetkým úspešné romány, v ktorých čerpal námety z rodného prostredia južného Slovenska," priblížil Parenička.
      Chudoba písal aj filmové scenáre, televízne hry a rozhlasové adaptácie. "Patril medzi významných matičných činovníkov, bol dlhoročným predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Pukanci, členom jej okresnej rady v Leviciach, pravidelným účastníkom valných zhromaždení a snemov," uviedol Parenička. Pripomenul, že Chudobu vyznamenali roku 1997 pri príležitosti 70. výročia narodenia zlatou medailou Matice slovenskej.
      "V Andrejovi Chudobovi stráca slovenská literatúra, kultúra i matičné hnutie jedného zo svojich najvýraznejších predstaviteľov," uzavrel Parenička.


Copyright © TASR 2013

National Television Awards

National Television Awards


Kultový sci-fi seriálu Pán času (2005) v stredu v londýnskej O2 Arene získal dve britské Národné televízne ceny. Seriál, ktorý je na Slovensku známy aj pod originálnym názvom Doctor Who, zvíťazil v kategórii Dráma a v súčasnosti už bývalý predstaviteľ hlavnej roly Matt Smith si vyslúžil ocenenie pre najpopulárnejšieho herca v dráme.
Tridsaťjedenročný Smith, ktorý sa so svojou dosiaľ najslávnejšou úlohou rozlúčil koncom roka 2013 vo vianočnom špeciále, kde sa Doktor znovu zregeneroval do nového tela, sa však na podujatí nezúčastnil. Cenu preto za neho prevzal spolutvorca seriálu Steven Moffat v spoločnosti jeho bývalej hereckej kolegyne Jenny Coleman. "Matt tu dnes večer s nami, bohužiaľ, nemôže byť, pretože vraždí ľudí na javisku na West Ende," povedal publiku Moffat s narážkou na muzikál American Psycho, v ktorom Smith aktuálne účinkuje, a žartom dodal: "Nie je to v scenári, je len naštvaný." Rolu Doktora v seriáli, ktorý v minulom roku oslávil už 50. výročie od uvedenia prvej časti klasickej série, po Smithovi prevzal Peter Capaldi. 
V novej kategórii Televízny detektív triumfoval predstaviteľ moderného Sherlocka Holmesa Benedict Cumberbatch. Tridsaťsedemročný herec, ktorý za ocenenie poďakoval len prostredníctvom video odkazu, porazil napríklad Idrisa Elbu (Luther, 2010) alebo dvojicu hviezd seriálu Broadchurch (2013), Oliviu Colman a Davida Tennanta. "Som šťastím bez seba, nedokážem vám ani len povedať, čo to pre mňa znamená. Rozhodla o tom verejnosť a vy ste tí ľudia, vďaka ktorým je (Sherlock) úspešný," uviedol. 
Dve ceny si vyslúžil aj seriál Coronation Street, ktorý vysielajú už od roku 1960. K trofeji pre najobľúbenejšiu seriálovú drámu pridala Julie Hesmondhalgh ocenenie za herecký výkon v tejto soap opere. Rovnako dve trofeje získala aj moderátorská dvojica Ant & Dec, ktorá okrem 13. víťazstva v kategórii moderátorov zábavných programov dostala aj špeciálnu Landmark Award. 

Prehľad ocenených v rámci National Television Awards: 


Faktografický zábavný program: Paul O'Grady: For the Love of Dogs 
Zábavný program: I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here 
Dokumentárny seriál: Educating Yorkshire 
Nováčik: Khali Best (Eastenders) 
Herecký výkon v dráme: Matt Smith 
Daytime: This Morning 
Komédia: Mrs Brown's Boys 
Herecký výkon v dramatickom seriáli: Julie Hesmondhalgh (Coronation Street) 
Televízny detektív: Benedict Cumberbatch 
Moderátori zábavného programu: Ant & Dec 
Dráma: Pán času 
Dramatický seriál: Coronation Street 
Landmark Award: Ant & Dec 
Talentová šou: Strictly Come Dancing 

© 2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. 

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Po senzačnom postupe slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej do finále Australian Open 2014 máme pre všetkých športových a tenisových fanúšikov ďalšiu skvelú správu.
V sobotu ráno o 9.30 SEČ prinesie  verejnoprávna Dvojka po úspešných rokovaniach s vlastníkom licenčných práv v priamom prenose aj finálový duel našej reprezentantky s Číňankou Na Li. Dominika má na dosah historicky prvé víťazstvo slovenského tenistu na turnaji Grand Slam a diváci verejnoprávnej televízie na celom Slovensku budú môcť byť pri tom.
„Nechcem sa vracať do histórie a k rozhodnutiam bývalého manažmentu RTVS, ale nesmie sa zopakovať situácia s olympijským hokejovým turnajom v Soči. Preto sa teším, že naše rozhodnutie zabojovať o získanie práv na vysielanie týchto zápasov nebolo len vyjadrením našej dôvery v Dominikin úspech,  ale aj reflektovaním želaní našich divákov a slovenských športových fanúšikov. Držím Dominike palce a verím, že sa jej podarí získať vysnívaný grandslamový titul,“ povedal k senzačnému úspechu slovenského tenisu generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.
Predzápasové štúdio začína o 9.00, finálový duel komentuje Vladimír Genda a Karina Habšudová. Reprízu semifinálového zápasu odvysiela Dvojka dnes (štvrtok 23.1.) o 13.55.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
 


Americký herec Bill Cosby si zahrá v novom rodinnom seriáli. Sedemdesiatšesťročný predstaviteľ Cliffa Huxtabla zo sitkomu Show Billa Cosbyho (1984 - 1992) bude v novinke spoločnosti NBC vystupovať ako hlava viacgeneračnej rodiny. Na projekte bude s Cosbym spolupracovať aj producent Tom Werner, ktorý bol jedným z výkonných producentov spomínanej šou. Dvojica už má predstavu o tom, čo by sa malo v 30-minútových epizódach odohrávať. "Diváci by radi videli manželov, ktorí pôsobia, že sa majú radi, deti, ktoré rešpektujú rodičov, a komédiu o ľuďoch, ktorí robia chyby," povedal nedávno Cosby. Viac detailov zatiaľ neprezradili.
William Henry Cosby Jr. sa narodil 12. júla 1937 vo Filadelfii. Účinkoval v seriáloch ako I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995) či napríklad v snímke Otec je duch (1990). Cosby sa venuje aj hudbe, vydal množstvo albumov ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents the Cosnarati: State of Emergency (2009).

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 


Finančný žurnalizmus sa ocitne v ohrození, ak Európsky parlament (EP) schváli novú európsku smernicu regulujúcu základné trhové ukazovatele bez vyňatia médií. Tvrdí to koalícia čelných európskych vydavateľských a spravodajských združení (EANA, EBP, EFJ, EMMA, ENPA a EPC), ktorá preto vyzýva europoslancov vo výboroch pre ekonomické a menové záležitosti (ECON) a pre priemysel, výskum a energiu (ITRE), aby pri hlasovaniach tento a budúci týždeň zapracovali do smernice oslobodenie médií a novinárov spod jej pôsobnosti. Hlasovanie pléna EP je naplánované na 3. apríla.
      Pracovná verzia smernice zameranej na obnovenie dôvery po škandáloch s ukazovateľmi LIBOR a EURIBOR podľa vydavateľských a spravodajských združení oslabí slobodu tlače a právo novinárov ochraňovať svoje zdroje.
      Podľa ich súčasného znenia totiž finančné informácie získané novinármi spadajú pod reguláciu, ak sa tieto údaje následne použijú ako ukazovateľ, a to aj vtedy, ak si novinár, ktorý spracúva informácie, nie je vedomý, že sa údaje využívajú takýmto spôsobom.
      "Táto smernica vo svojej súčasnej podobe vážne oslabí vzťah medzi novinármi a ich zdrojmi, pričom ohrozí úlohu, ktorú novinári majú v prinášaní transparentnosti na finančné a komoditné trhy poskytovaním nezávislých informácií verejnosti," upozornila riaditeľka Európskeho zväzu novinárov (EFJ) Renate Schröderová.
      "Médiá nedokážu ovplyvniť, ako sa použijú materiály, ktoré publikujú, a určite nemôžu povedať svojim čitateľom, ako naložiť s obsahom, ktorý prijímajú - ako by to od nich neprimerane vyžadovala smernica," doplnila v mene koalície spravodajských a obchodných vydavateľov výkonná riaditeľka Rady európskych vydavateľov (EPC) Angela Mills Wadeová.
      Aj keď vydavatelia podľa nej odsudzujú finančné škandály týkajúce sa ukazovateľov LIBOR a EURIBOR, zároveň upozorňujú, že tieto vznikli v dôsledku existujúcich konfliktov záujmov. "Médiá však nemajú tieto konflikty," zdôraznila. Základný rozdiel je v tom, že tlač je financovaná nezávisle a jej tržby sa nevzťahujú na pohyb finančných trhov.
      Výzva poslancom EP pripomína, že médiá boli vyňaté aj zo smernice o zneužívaní trhu v roku 2003. Po diskusiách medzi nimi a politikmi sa vtedy dospelo k dohode, že v akejkoľvek demokratickej spoločnosti a trhovej ekonomike sa vždy musí zachovávať rešpekt voči základnému právu dostávať a odovzdávať informácie slobodne, bez zásahu štátu, v súlade s čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
.

Copyright © TASR 2013

12 Years a Slave

12 Years a Slave


22. 1. 2014

RTVS NEWS

RTVS NEWS


RTVS promptne zareagovala na víťazné ťaženie Dominiky Cibulkovej v Melbourne. Po štvrťfinálovom víťazstve nad Simonou Halepovou 6:3, 6:0 vstúpila do rokovaní s majiteľom vysielacích práv a v stredu popoludní s ním dospela k dohode. Semifinále s Poľkou Agnieszkou Radwanskou odvysiela RTVS v priamom prenose na Dvojke. Pripomíname tenisovým a športovým fanúšikom, že prvý semifinálový súboj medzi Na Li (Čína) a Eugenie Bouchardovou (Kanada) sa začína v Aréne Roda Lavera o 3.30 SEČ. Predpokladáme, že najskorší termín začiatku súboja Cibulková - Radwanská bude okolo 5.00 SEČ.
Zároveň upozorňujeme, že v prípade postupu Dominiky Cibulkovej odvysiela RTVS aj finále v nedeľu predpoludním so začiatkom o 9.00 hod. Držíme palce našej hráčke a veríme, že komentátor Vladimír Genda so spolukomentátorkou Karin Habšudovou budú môcť sprostredkovať zajtra ráno správu o životnom úspechu Dominiky Cibulkovej.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

 
Populárnu talkšou americkej moderátorky Ellen DeGeneres začínajú vysielať aj v Číne. Šou je tak prvou americkou dennou televíznou reláciou, ktorú distribuujú v tejto ázijskej krajine. Správu potvrdili jej americkí a čínski distribútori.
Každé vydanie talkšou je odteraz dostupné online na portáli Sohu Video 48 hodín po jeho americkej premiére. Online vysielanie majú sprevádzať čínske titulky. V utorok počas prvého vydania určeného aj pre Čínu sa moderátorka pozdravila v mandarínčine. "V podstate to bude tá istá šou, akurát, že bude mať titulky a bude sa volať The Happy Lady Dance Hour," zavtipkovala 55-ročná moderátorka.
Ellen DeGeneres je jednou z najznámejších televíznych osobností v USA. Jej talkšou s názvom The Ellen DeGeneres Show (2003) má úspech u kritikov i divákov čoho dôkazom je aj zisk vyše 30 cien Daytime Emmy od začiatku vysielania programu. V roku 2008 sa zosobášila s herečkou Portiou de Rossi.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

 

TO JE TV ! UKRAJINA

TO JE TV ! UKRAJINA

ANRTS NEWS

ANRTS NEWS

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) zvolila staronové vedenie. Členovia asociácie volili svoje vedenie a rozhodovali o členoch na 39. kongrese, ktorý sa konal v utorok 21. januára v Bratislave. Ako dnes agentúru SITA informovala Zuzana Šangalová z asociácie, prezidentkou sa po druhýkrát stala generálna riaditeľka Rádia Expres Eva Babitzová a za viceprezidenta zvolili generálneho riaditeľa Joj Group Františka Borovského.
Podľa Babitzovej ANRTS patrí k efektívne pracujúcim asociáciám reprezentujúcim záujmy svojich členov. "Slobodné médiá totiž patria k najdôležitejším pilierom slobody a demokracie," cituje tlačová správa asociácie staronovú prezidentku.
Pravidelný kongres ANRTS rozhodol ďalej o vylúčení troch členov asociácie. Vylúčil členov: C.S.M. group, s.r.o (Rocková republika), Marián Dokupil - Doko Media (Rádio GooDeeJay, dnes: Šláger rádio), Spinoza, s.r.o. (Radio HIT FM). Členovia na kongrese rozhodli o vymenovaní osemčlennej Rady ANRTS, ktorá bude v novom zložení pôsobiť najbližšie trojročné funkčné obdobie, od januára tohto roka do januára 2017. Členmi Rady ANRTS sú: Eva Babitzová (Rádio Expres), František Borovský (TV Joj), Matthias Settele (TV Markíza), Patrik Ziman (Fun Rádio), Rastislav Lehotský (Rádio SiTy), Róbert Bartoš (Rádio Kiss), Juraj Spuchľák (Rádio Lumen) a Michel Fleischmann (Europa 2).
Asociácia vznikla v decembri 1992 ako Asociácia nezávislých rozhlasových staníc (ANRS) na podporu duálneho vysielania, teda existencie verejnoprávnych aj súkromných rádií a televízií v jednom priestore, trhu. Jej cieľom bolo hľadať spoločné riešenia problémov pri prevádzkovaní rozhlasového vysielania. V roku 1997 po prijatí nových členov zmenila asociácia názov na jeho dnešnú podobu. ANRTS sa počas svojej 21-ročnej existencie "dôsledne a zodpovedne podieľala na vzniku a vývoji legislatívneho a regulačného rámca slovenského mediálneho prostredia," dodala Šangalová s tým, že v súčasnosti združujú 17 rozhlasových vysielateľov a tri televízne stanice.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


BONANO NEWS 14

BONANO NEWS 14

Články o stretnutí sudcov a právnikov v bare Bonanno z roku 2010 mali podporovať útoky na justíciu, tvrdí niekdajší námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý. Na Okresnom súde Bratislava II dnes vypovedal ako svedok v prípade žaloby sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Semana. Ten žiada od slovenskej divízie spoločnosti Ringier Axel Springer za články stotisíc eur.
Denník Nový Čas zverejnil články a fotografie z Bonanna po viac ako pol roku od akcie v Rajeckých Tepliciach. Podľa Tichého sa v tom čase viedli „tvrdé útoky proti prokuratúre a justícii“. Materiál v denníku podľa jeho slov vykreslil celú justičnú obec ako osoby, ktoré sa nevedia správať a nemajú úroveň. „Podľa môjho názoru mali tieto článku slúžiť na podporu týchto útokov, v tomto období sa veľmi kriticky na adresu celej justičnej obce vyjadrovala aj vtedajšia ministerka spravodlivosti Žitňanská ako aj minister vnútra Lipšic,“ hovoril Tichý. Spomenul, že po zverejnení v novinách mali Žitňanská a Lipšic spoločnú tlačovú besedu, kde kritizovali pomery v justícii. Podľa Tichého nešlo o náhodu. „Malo to určitý cieľ - čím viac znemožniť justíciu,“ povedal.
O stretnutí občianskeho združenia Justičný Oskar informoval Nový Čas v júni 2011. Právnik na penzii Tibor Péchy vítal v októbri 2010 prichádzajúcich hostí s modrými slúchadlami na ušiach a nefunkčným samopalom v ruke na ulici pred barom Bonanno v Rajeckých Tepliciach. Denník vtedy pripomenul, že pár mesiacov predtým Ľubomír Harman s modrými chráničmi na ušiach a samopalom v ruke zastrelil v Devínskej Novej Vsi sedem ľudí. Tichý sa dnes vyjadril aj k situácii pred barom. Keď vystupoval z auta, všimol si podľa vlastných slov, že oproti ide Péchy a v rukách má niečo ako zbraň. „Povedal som mu, čo sú to za hlúposti, lebo neznášam, keď sa na niekoho mieri zbraňou,“ tvrdil. Péchy svoje správanie potom vysvetľoval vraj tým, že sa dozvedel o pláne presťahovať sídlo združenia Justičný Oskar do Bratislavy, preto vyšiel s hnevom odňať prichádzajúcim stanovy.
Aktuálne je v súdnej kauze osem žalôb. Okrem sudcu Semana sa súdi aj Ladislav Tichý, ďalej sudcovia Najvyššieho súdu SR Štefan Michálik, Daniel Hudák a Milan Lipovský, právnik na dôchodku Tibor Péchy a peniaze pýta aj podnikateľ Štefan Comorek, ktorého manželka vlastní bar Bonanno. Minulý rok pribudla žaloba občianskeho združenia Justičný Oskar, ktoré žiada od vydavateľstva milión eur ako náhradu škody. Jednotliví navrhovatelia tak žiadajú dokopy približne 1,7 milióna eur. Žaloba sudcu z Čadce Jozefa Korduliaka bola zastavená pre nezaplatený poplatok.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Pri násilných stretoch medzi demonštrantami a ukrajinskými policajnými silami utrpelo za posledné dni zranenia najmenej 35 novinárov. V utorok o tom informuje miestny mimovládny Inštitút pre masové informácie, ktorý sa zaoberá monitorovaním dodržiavania práv novinárov. Medzi zranenými sú predovšetkým miestni reportéri, skupina však informuje aj o prípade korešpondenta ruskej televíznej stanice REN TV, ktorého zranil ohlušovací granát a v nemocnici leží so zlomenou nohou.
Novinári pokrývajúci demonštrácie v Kyjeve majú strach najmä pred gumovými projektilmi, ktoré proti protestujúcim používajú špeciálne zásahové jednotky. Policajti podľa ukrajinského inštitútu zadržali aj dvoch dopisovateľov Rádia Sloboda a prepustili ich až po siedmich hodinách. Novinári Dmytro Barkar a kameraman Igor Ischanov pritom tvrdia, že policajti ich brutálne zbili. "Brutálne ma zvalili na zem a sňali mi helmu. Niekoľkokrát ma udreli do hlavy obuškami," tvrdí Barkar na videozázname zverejnenom na stránke Rádia Sloboda.
Podľa Indexu novinárskej slobody za rok 2013 zostaveného organizáciou Reportéri bez hraníc patrí Ukrajina medzi najhoršie krajiny - zo 179 skúmaných krajín sa umiestnila až na 126. priečke.Venezuelský prezident Nicolás Maduro označil telenovely za škodlivé, keďže šíria antihodnoty, čím sú spoluzodpovedné za vysokú mieru zločinu v krajine. Maduro preto poveril svojho viceprezidenta Jorgeho Arreazu, aby sa v pondelok stretol s producentmi a predstaviteľmi televízií v záujme úpravy svojich programov. Podľa vlády sú totiž televízie zo zákona povinné vysielať "spoločensky zodpovedné" programy. Populárne telenovely, ktorými je Venezuela známa aj v USA či v Európe, takými podľa prezidenta nie sú. Podľa nástupcu Huga Cháveza totiž pred mladými oslavujú zbrane, násilie a drogy.
Venezuelu, krajinu s najväčšími zásobami ropy na svete, trápi okrem vysokej inflácie aj vysoká miera zločinnosti. V roku 2013 tu nezisková organizácia OVV zaznamenala 79 vrážd na 100-tisíc obyvateľov.Britský herec Benedict Cumberbatch potvrdil účinkovanie v pripravovaných sezónach seriálu Sherlock (2010). "Budem pokračovať," vyhlásil Cumberbatch na tohtoročnom TCA Press Tour (sympózium televíznych staníc, pozn. SITA). "Milujem ten seriál. Posilňuje ma," dodal známy herec. Predstaviteľ Sherlocka Holmesa tiež vyvrátil tvrdenia, že by sa britský seriál sporil s americkou verziou, ktorú jej tvorcovia nazvali Elementary (2012). "Je to hlúposť," skonštatoval 37-ročný Cumberbatch.
Štvrtú a piatu sezónu Sherlocka v súčasnosti pripravujú tvorcovia Mark Gatiss a Steven Moffat. Dátum premiéry síce zatiaľ nie je jasný, tvorcovia však ubezpečili, že štvrtú sezónu uvedú tak rýchlo, ako to bude možné. Tretia sezóna sa pritom na televízne obrazovky dostala začiatkom roka po dvojročnej prestávke.
Benedict Cumberbatch si okrem Sherlocka Holmesa zahral aj Stephena Hawkinga v televíznom filme Hawking (2004) a diváci ho môžu poznať aj zo snímok Nezlomná vôľa (2006), Pokánie (2007), Third Star (2010), Vojnový kôň (2011) či Jeden musí z kola von (2011). Minulý rok sa objavil aj v akčnom sci-fi Star Trek: Do temnoty, kde stvárnil Johna Harrisona alias Khana.

Kanadský herec Patrick J. Adams a jeho britský kolega Jason Isaacs si zahrajú v štvordielnom miniseriáli Rosemary's Baby, ktorý nakrútia podľa knihy Rosemary má dieťatko (1967) zosnulého amerického spisovateľa Iru Levina. Tridsaťdvaročný Adams sa predstaví v úlohe Guya, manžela Rosemary Woodhouse, ktorú stvárni Zoe Saldana. Päťdesiatročný Isaacs stvárni Romana Casteveta.
O scenár pripravovanej novinky spoločnosti NBC sa postarali James Wong a Scott Abbott. Réžiu má na starosti Agnieszka Holland. Nakrúcanie by sa malo začať už čoskoro v Paríži. "Príbeh sme zmodernizovali a presunuli do Paríža, ale i naďalej ostáva verný duchu klasického románu Iru Levina," uviedla nedávno prezidentka NBC Entertainment Jennifer Salke.
Rosemary má dieťatko sa dočkalo už filmového spracovania. Snímku o mladom manželskom páre, ktorý sa presťahuje do nového bytu, pričom sa okolo nich začnú diať podivuhodné veci, nakrútil v roku 1968 režisér Roman Polanski. Hlavnú ženskú postavu, Rosemary Woodhouse vo filme stvárnila Mia Farrow a jej manžela Guya zas John Cassavetes.
Patrick J. Adams sa narodil 27. augusta 1981 v kanadskom Toronte. Účinkoval vo filmoch ako napríklad Orpheus (2006), Rosnička (2009) či The Waterhole (2009). V súčasnosti stvárňuje Michaela Rossa v seriáli Suits (2011), známom aj ako Kravaťáci.
Rodený Liverpoolčan Jason Isaacs sa preslávil vo vojnovej dráme Patriot (2000). Známy je aj ako Lucius Malfoy zo série filmov o Harrym Potterovi (2002, 2005, 2007, 2010, 2011) alebo ako kapitán Hook a pán Darling z adaptácie Petra Pana (2003).

© 2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.