15. 12. 2017

Zomrel Pavol Mauréry

Zomrel Pavol Mauréry

Vo veku 82 rokov zomrel v piatok v Bratislave dlhoročný popredný sólista Opery Slovenského národného divadla Pavol Mauréry. O úmrtí informovala hovorkyňa SND Izabela Pažítková.
      Mauréry známy svojím výrazným, osobito zafarbeným barytónom, stál na doskách slovenskej prvej opernej scény ako sólista 21 rokov - od roku 1978 až do roku 1999. V kontexte súčasného operného umenia predstavoval výnimočný zjav. Vďaka dĺžke svojej kariéry a talentu naštudoval široký a rozmanitý repertoár. Pútal najmä schopnosťou autentickej verdiovskej interpretácie, zmyslom pre štýlové zvládnutie barytónových úloh najmä v talianskom repertoári.
      Pavol Mauréry, ktorý sa narodil 21. mája 1935 v Prešove, pôsobil počas svojej desaťročia trvajúcej umeleckej kariéry aj v Československom rozhlase, v Slovenskej filharmónii ako člen Slovenského filharmonického zboru, bol sólistom Vojenského umeleckého súboru, členom spevohry Novej Scény, sólistom opery Štátneho divadla v Košiciach, ako aj sólistom v Mestskom divadle v nemeckom Erfurte.
      "Pavol Mauréry bol dlhoročnou neodmysliteľnou, nepostrádateľnou súčasťou a významným sólistom Opery SND, predstaviteľom slovenského operného interpretačného umenia. Hosťoval na mnohých domácich i zahraničných operných scénach, koncertných pódiách. Svojím prístupom k povolaniu operného speváka, pokorou, láskou a oddanosťou k svojej profesii, umeleckým majstrovstvom, vysokou profesionalitou, disciplinovanosťou a zodpovednosťou, vysokou náročnosťou voči sebe, bol príkladom pre mladšie generácie operných sólistov,“ vyzdvihol majstrovstvo umelca generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.
      Posledná rozlúčka s umelcom bude v piatok (22.12.) v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, neskôr aj v bratislavskom krematóriu.


Copyright © TASR 2016

TASR NEWS

TASR NEWS

TASR prichádza s blížiacou sa storočnicou ukončenia prvej svetovej vojny s unikátnym projektom. V spoluprácu s fotografom Zdenkom Dzurjaninom nafotografuje všetky pamätníky „Veľkej vojny“ na Slovensku. 
      „
Začali sme masívny projekt, aký nemá v histórii agentúry obdobu. Sú to tisíce objektov skoro v každej obci Slovenska. Okrem fotografovania vlastne za pochodu tvoríme aktuálnu databázu, ktorá v takejto podobe na Slovensku neexistuje. Výber z týchto kolekcií budeme už od januára denne ponúkať klientom vo fotoservise. Súčasťou bude tiež interaktívny web s lokalizáciou fotografií, GPS súradnicami každého pamätníka i s možnosťou vyhľadávania podľa mien na pamätníkoch,“ povedal generálny riaditeľa TASR Vladimír Puchala.
      
Dzurjanin si prednedávnom vyslúžil pozornosť projektom, pri ktorom nafotil všetky kostoly na Slovensku. Priebežne začal fotografovať aj pamätníky prvej svetovej vojny, s ktorými má rovnakú ambíciu. „Keď som dofotil všetky kostoly, tak som si uvedomil, že som tým prispel k zachovaniu kultúrneho dedičstva. Podobný cieľ mám aj pri pamätníkoch. Mám radosť, že ma v súvislosti s pamätníkmi oslovila TASR na spoluprácu pri tomto projekte. Vážim si túto dôveru a verím, že vznikne podobne kvalitný výsledok ako pri kostoloch,“ konštatoval Dzurjanin.


 Copyright © TASR 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Rada RTVS na včerajšom zasadnutí prerokovala a schválila návrh rozpočtu a programového konceptu RTVS na rok 2018 vrátane návrhu záväzných ukazovateľov rozpočtu.
"Upozorňujeme zároveň na riziko vo výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu chýbajúcich zdrojov na vytvorenie dostatočných finančných rezerv na krytie prípadných plnení z prebiehajúcich súdnych sporov a opätovne upozorňujeme, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jej potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, v obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv, ako aj pri výrobe vlastnej tvorby," konštatoval pri prerokovaní rozpočtu predseda rady Igor Gallo.
Návrh rozpočtu a jeho záväzných ukazovateľov pre rok 2018 špecifikuje príjmy RTVS vo výške 129.512.964 eur, v tom daňové príjmy (úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS) vo výške 78.750.000 eur, granty a transfery vo výške 27.111.724 eur. Výdavky RTVS predstavujú sumu 128.712.964 eur, v tom bežné výdavky 123.769.445 eur, kapitálové výdavky v sume 4.943.519 eur. Celkovým výsledkom je prebytok vo výške 800.000 eur.
Návrh rozpočtu v roku 2018 vychádza zo skutočnosti, že RTVS bude v roku 2018 disponovať v porovnaní s rokom 2017 nižšími príjmami daného roku (bez príjmových finančných operácií a príjmov z europrojektov) vo výške 4,4 mil. eur z dôvodu zníženia príspevku zmluvy so štátom, úhrad za služby verejnosti a ostatných vlastných príjmov. Vzhľadom na tento výpadok RTVS predpokladá v roku 2017 úsporu a vyššie príjmy vo výške 5,7 mil. eur, ktoré vznikli vo všetkých oblastiach okrem investícií. Zároveň výpadok príjmov RTVS vykryla predovšetkým znížením výdavkov v televíznej tvorbe a v režijnej oblasti. Tieto faktory umožnili RTVS postaviť vyrovnaný rozpočet a zároveň pokryť základné nároky na výrobu a vysielanie televíznej a rozhlasovej tvorby v roku 2018. Zároveň však pokles finančných zdrojov neumožňuje RTVS rozvoj náročnejších formátov.
Rada zároveň prerokovala a vzala na vedomie návrh zmluvy so štátom o zabezpečení služieb verejnosti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2018 až 2022 a dodatku č. 1 na rok 2018. Podľa tohto dodatku je celková výška príspevku vo výške 26.000.000 eur, z toho pre televízne vysielanie 19.300.000 eur, pre rozhlasové vysielanie 2.700.000 eur, pre investičné projekty vo výške 3.000.000 eur a pre vysielanie do zahraničia 1.000.000 eur.
"V prvom rade musím povedať, že Rada RTVS schválila návrh rozpočtu, ktorú jej predložil manažment RTVS na rok 2018. Tak ako rada konštatovala, na jednej strane je ten rozpočet do maximálnej možnej miery rozvojový, aj keď rozvoja tam nie je toľko, ako by sme si želali. Na druhej strane, a to je kľúčová vec, je zostavený ako vyrovnaný s malým prebytkom. Chceme, aby sme vďaka tomuto rozpočtu mohli začať pracovať na okruhu, ktorý bude venovaný športu v televíznej časti, budeme pracovať na online okruhu pre detského diváka a rozvoji našich online médií. To sú tri kľúčové okruhy, popri tom sa snažíme udržať a rozvíjať všetko to, čo bolo v tomto roku v RTVS urobené," uviedol pre TASR generálny riaditeľ Jaroslav Rezník a dodal: "V tejto chvíli by som chcem oceniť profesionalitu rady RTVS ako orgánu dohľadu. Otázky, ktoré sme riešili s radou, boli vždy profesionálne a boli aj riešené na veľmi korektnej a slušnej úrovni, takže rade ďakujem."
"Spolupráca s manažmentom RTVS bola v roku 2017 na profesionálnej úrovni, konštruktívna. V záujme verejnoprávneho vysielateľa aj rada vyvíjala aktivity, ktoré jej mandát dáva, nezasahovala do vysielania. Projekt riadenia, s ktorým Jaroslav Rezník uspel vo výberovom konaní už pri rozpočte na rok 2018 ukázal, že bez zásadnej zmeny financovania ho bude zložité naplniť, myslím tým tretí televízny okruh a ďalšie rozvojové aktivity. Je najvyšší čas, aby sme ako rada dostali odpoveď na otázku, aké silné chceme mať verejnoprávne médiá na Slovensku a aké kroky pre to zákonodarcovia urobia," doplnil predseda rady Igor Gallo.

 Copyright © TASR 2016

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Kľudne našich športovcov kvôli dopingovému škandálu nepustite na olympijské hry, ale nezabúdajte, že máme armádu a jadrové zbrane.“
Svetlana Chorkina ,ruská gymnastka

„V tejto súvislosti sa zdá, že jedinou možnosťou účasti športovcov zborných družstiev Ruskej federácie na najbližšej olympiáde je vystúpenie pod vlajkou veľkých športových víťazstiev našej krajiny – pod vlajkou ZSSR“.
Valerij Raškin, poslanec Štátnej dumy za Komunistickú stranu Ruska 


„Ak chcete, aby bola na Olympiáde reálna vlajka, dajte športovcom do rúk vlajku Víťazstva! To je naša svätyňa a hrdosť. A vypravíme tam tri tisícky našich fanúšikov, pripravíme ich z každej republiky, kraja a oblasti s červenou vlajkou Víťazstva. A nech potom spievajú hymnu tak, aby im tam bolo všetkým na zvracanie. Som presvedčený, že červenú zástavy Víťazstva podporia aj Bielorusi, aj Kavkaz, aj Stredná Ázia, aj naši priatelia v BRIKS. Vtedy ukážeme Amerikánom čo to je ruský charakter a aj naše možnosti vzoprieť sa tejto liberálnej svorke“.

Gennadij Zjuganov, predseda ruských komunistov

"Koniec! No, chvalabohu, už sa na túto pičovinu nemôžem pozerať. Tri dni do toho čumím a už mi z toho haraší."
Overvoice pod titulky seriálu Tri sestry na TV DOMA

"Odmietam psychopatie v politike.”
Andrej Danko


„Dôkazom dobrej spolupráce oboch národov je, že som pred niekoľkými dňami menoval premiérom Českej republiky príslušníka slovenskej národnostnej menšiny.“

Miloš Zeman
 

14. 12. 2017

TO JE FOX TV!

TO JE FOX TV!MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Austráliu bude na Eurovíznej pesničkovej súťaži 2018 reprezentovať speváčka z radov domorodých obyvateľov - aborigénov. Informovali o tom v pondelok tamojšie médiá.
"Som veľmi hrdá na to, že budem moju krajinu oficiálne reprezentovať, a trochu nervózna hlavne v súvislosti s mojimi šatami," dala najavo prostredníctvom sociálnych sietí 28-ročná Jessica Mauboyová, ktorá naznačila, že do toho dá v Lisabone skutočne všetko.
Pre speváčku to však nebude debut na scéne podujatia, na ktorej vystúpila ako hosť v roku 2014 v Kodani. Bolo to vtedy po prvý raz, čo sa na Eurovíznej pesničkovej súťaži zúčastnila neeurópska krajina.
V Austrálii sa niekdajšia Veľká cena Eurovízie, teraz známa pod spomínaným názvom, teší už desaťročia značnej popularite. Tamojšia televízna spoločnosť SBS ju 30 rokov vysiela napriek časovému posunu v priamom prenose, ktorý vani sledovali viac ako tri milióny austrálskych divákov.
Austrálski súťažiaci sa v uplynulých troch rokoch vždy umiestnili v TOP 10 finále.
Finále Eurovíznej pesničkovej súťaže v Lisabone sa uskutoční 12. mája 2018.Americký prezident Donald Trump sa ohradil voči príspevku denníka The New York Times, v ktorom odznelo, že v úrade pozerá televíziu niekoľko hodín denne.
      Od zvolenia nového prezidenta USA uplynul v novembri rok. Agentúra AP v pondelok informovala o tom, že podľa uvedeného denníka Trump už počas prvého roka v úrade pozeral televíziu najmenej štyri hodiny denne a niekedy aj raz toľko.
      Prezident sa na svojom účte na Twitteri vyjadril, že "zriedka, ak vôbec niekedy" pozerá televízne stanice CNN a MSNBC, ktoré aj tak podľa neho šíria nepravdivé správy.
      Denník The New York Times uviedol, že jeho príspevok je založený na rozhovoroch so 60 prezidentovými poradcami, spolupracovníkmi, priateľmi a členmi Kongresu Spojených štátov.
      Trump sa už opakovane sťažoval na toto médium, že jeho prezidentský úrad popisuje nespravodlivo a nepresne.


Copyright © TASR 2017

Reklamná pauza, môžete sa...Reklamná pauza, môžete sa...

13. 12. 2017

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS


Dánsky vynálezca podozrivý z vraždy švédskej novinárky dobrovoľne súhlasil, že v cele predbežného zadržania ostane do 10. januára. Oznámila to v pondelok Dánova právna zástupkyňa.
      Peter Madsen je v Dánsku vo vyšetrovacej väzbe, pričom je predbežne obvinený zo zabitia a zneuctenia a zbavenia sa pozostatkov 30-ročnej novinárky Kim Wallovej. Žurnalistku videli naposledy živú v auguste nastupovať do Madsenovej amatérsky vyrobenej ponorky.
      Obhajkyňa Betina Haldová Engmarková pre noviny Ekstra Bladet povedala, že Madsen s pobytom vo väzbe súhlasil. Jej klient ale obvinenie zo zabitia Wallovej odmieta, dodala. Lehota aktuálneho predbežného zadržania sa mala vynálezcovi skončiť v stredu.
      Kodanská polícia sa k citovanej informácii nevyjadrila, uviedla agentúra DPA.
      Vynálezca a majiteľ ponorky sa v októbri priznal, že telo novinárky rozštvrtil a hodil do mora. Popieral však, že by bol aj jej vrahom. Svoju výpoveď ohľadne nevyjasnených okolností Wallovej smrti pritom už predtým niekoľkokrát zmenil.
      Wallovú spočiatku vyhlásili za nezvestnú, po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom sa našlo 15 bodných rán.
      Prokuratúra doposiaľ v tomto prípade oficiálnu žalobu nevzniesla. Začiatok súdneho procesu je naplánovaný na marec.


Jam City, losangelské štúdio produkujúce mobilné hry, dnes v partnerstve so spoločnosťou Warner Bros. Interactive Entertainment oznámilo uzavretie licenčnej dohody na tvorbu hry Harry Potter: Hogwarts Mystery (Rokfortská záhada), v ktorej si budú môcť hráči po prvýkrát vytvoriť svoje vlastné postavy a zažiť život študentov na Rokforte. Hra vyjde pod hlavičkou Portkey Games od Warner Bros. Interactive Entertainment, novej značky venovanej zážitkovým hrám inšpirovaným kúzlom a dobrodružstvom čarovného sveta autorky J.K. Rowlingovej.
„Je to pre spoločnosť Jam City veľká česť vyvinúť mobilnú hru pre jednu z najväčších a najznámejších značiek v histórii," povedal Chris DeWolfe, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Jam City. „Sami sme fanúšikovia Harryho Pottera a vážime si milióny ľudí na celom svete, ktorí viac ako 20 rokoch sledujú príbehy Harry Pottera. Táto hra je srdcu blízka aj našim vývojárom a umelcom, ktorí sa venujú tvorbe tej najkúzelnejšej zábavy a zážitku z hry pre každého, kto zbožňuje čarovný svet J.K. Rowlingovej."
Nová hra umožňuje fanúšikom Harryho Pottera realizovať svoj sen stať sa študentom na Rokfortskej čarodejníckej škole tým, že si vytvoria vlastnú postavu a postupujú v priebehu rokov štúdia na Rokforte. Po ceste sa hráči zúčastnia všetkých magických hodín a aktivít, ktoré milujú - ako napríklad Obrana proti temnému umeniu, elixíry, duelový klub a ďalšie. Väčšina ikonických profesorov z príbehov Harry Pottera sa v hre nachádza tiež.
„Harry Potter: Hogwarts Mystery je mobilná zážitková hra, inšpirovaná kúzelníckou tradíciou od J.K. Rowlingovej, ktorá prinesie vzrušenie a zábavu fanúšikom sveta čarodejníkov," povedal David Haddad, prezident spoločnosti Warner Bros. Interactive Entertainment. „Je skvelé, že môžeme na tejto hre spolupracovať práve s Jam City, pretože je to spoločnosť s dlhou históriou tvorby hier prinášajúcich fanúšikom ich obľúbené svety do mobilov."
Majiteľom licencie na hru Harry Potter: Hogwarts Mystery je Warner Bros. Interactive Entertainment a v nasledujúcom roku bude k dispozícii pre mobilné zariadenia prostredníctvom App Store, Google Play a Amazon Appstore.


Copyright © TASR 2017

Pavel Fantyš, ktorý čelí obžalobe kvôli zmanipulovaniu televízne hry Bingo v 90. rokoch, sa v pondelok vo svojej výpovedi u pražskeho mestského súdu k činu priznal. Tvrdí ale, že podvod organizoval Roman Hejda, ktorý bol v prípadu pred viac ako desiatimi rokmi potrestaný podmienkou.                
Podľa obžaloby Fantyš a ďalší muži podvodne získali najmenej 27 miliónov korún, obžalovaní ale tvrdia, že žiadne peniaze nedostali. V roku 1995 utiekol do cudziny,zadržaný bol tento rok v lete. Fantyš, ktorý pre hru zabezpečoval prevádzku počítačov, zmenil systém tak, aby počítač losovali čísla tiketov, ktoré sám zakúpil.

Hovorkyňou vznikajúcej českej menšinovej vlády hnutia ÁNO bude Barbora Peterová. Peterová v minulosti pracovala ako redaktorka Českej televízie, od roku 2015 bola tlačovou hovorkyňou prevádzkovateľa českej prenosovej sústavy ČEPS.

Zdroj: ČT TXT