24. 1. 2009

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Zomrel Tibor Donoval

Zomrel Tibor Donoval
Vo veku 53 rokov zomrel vo štvrtok v Bratislave Tibor Donoval. Viac ako tri desiatky rokov sa objavoval ako kameraman či hlavný kameraman v titulkoch televíznych relácií rôznych žánrov. Tibor Donoval, narodený 25. júna 1955, absolvent čimelickej SPŠ filmovej, pracoval v rokoch 1974 až 1985 ako asistent kamery a od roku 1985 ako kameraman. Podieľal sa na realizácii mnohých inscenácií, filmov a relácií. Ako hlavný kameraman sa podpísal pod rôzne športové prenosy. „Svojou invenciou ich pomáhal dvíhať na vysokú úroveň. K vrcholom jeho plodnej práce patrili priame prenosy z futbalového turnaja v rámci Olympijských hier v Atlante z roku 1996, ktoré pre celý svet realizoval práve štáb Slovenskej televízie,“ spomína vedúci športového spravodajstva HR športu STV Ivan Niňaj. „Tibor Donoval neustále hýril optimizmom, ktorý si udržiaval aj počas deväťmesačného statočného boja so zákernou chorobou. Za kamerou víťazil, tento nerovný boj ráno 22. januára 2009 prehral.“ Česť jeho pamiatke!

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Žiadne astronomické poplatky z omeškania platenia koncesionárskych poplatkov Slovenskému rozhlasu (SRo). To je výsledok mimosúdnej dohody, na ktorej sa dohodli SRo a Lawyer Partners (LP) koncom minulého roka. Ako pre médiá uviedla generálna riaditeľka verejnoprávneho rozhlasu Miloslava Zemková, mimosúdnou dohodou boli "všetky súdne spory medzi SRo a Lawyer Partners ukončené". Dokončia sa teda už len začaté súdy o zaplatenie dlžných koncesií, teda nezaplatené 40-korunové poplatky, "ale nezačnú sa žiadne nové a nebude sa v žiadnom prípade vymáhať poplatok z omeškania", zdôraznila. Podľa dohody o mimosúdnom urovnaní sporov nemusí rozhlas platiť spoločnosti LP nič, len jednu symbolickú korunu, ktorú už Zemková zaplatila. Záväzky, ktoré zo zmluvy vyplývali rozhlasu a ktoré vyplývali LP (predtým BSP LP) sa započítali a vyplynulo z nich, že SRo má doplatiť LP. Dohodli sme sa, "že to nie je nevyhnutné, ukončili sme to na jednu korunu a ja som tú jednu korunu už zaplatila," povedala Zemková. SRo mal LP zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 300 461 € (99 429 700 Sk ) a LP rozhlasu vyplatil 431 521 € (13 mil. Sk), ostané vymožené koncesie, ktoré nevyplatil dosahovali výšku 3 078 958 € (92 756 690 Sk). Zemková pripomenula, že rozhlas sa o mimosúdnu dohodu v spore pokúšal už v roku 2006, druhá strana to však odmietla. Zo všetkých výstupov, o ktorých samozrejme bola informovaná aj Rozhlasová rada, z odporúčaní jednotlivých orgánov vyplynulo, že sme v vtedy na jeseň roku 2006 zmluvu vypovedali. Druhá strana to neakceptovala - a preto sme podali žalobu, uviedla. V tomto prípade to bolo podľa Zemkovej inak a s návrhom na mimosúdne ukončenie týchto sporov prišla druhá strana. Po zvážení finančnej náročnosti niekoľkoročného pokračovania sporu, finančných nárokov na Slovenský rozhlas v prípade výhry aj prehry vo všetkých prípadoch podľa Zemkovej vyšli čísla, ktoré by zaťažili rozpočet SRo. "Preto sme sa vrátili k tým pôvodným návrhom z roku 2006 a došlo k dohode o započítaní vzájomných pohľadávok, takže zmluva je definitívne ukončená," dodala. SRo 31. decembra 2008 informoval, že sa s LP dohodli na mimosúdnom ukončení svojich sporov. Obe strany sporu doručili príslušným súdom návrhy vziať späť svoje podania v dotknutých kauzách - kauze platnosti Rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok z nezaplatených koncesionárskych poplatkov z roku 2005 a dvoch nadväzujúcich Realizačných zmlúv, kauze zmluvnej pokuty z 2. Realizačnej zmluvy a súvisiacich kauzách. Dohodou došlo k úplnému započítaniu vzájomných pohľadávok, žiadna zo strán si nebude v súčasnosti ani v budúcnosti nárokovať ďalšie finančné ani iné plnenia. Vymáhačská kauza sa začala 15. júla 2005, keď bola uzavretá rámcová zmluva medzi SRo a spoločnosťou BSP LP, dnes už len LP. Rozhlas vtedy riadil ešte Zemkovej predchodca Jaroslav Rezník.

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Svätý František, oroduj za nás !

Svätý František, oroduj za nás !
Novinári v sobotu oslávia sviatok svojho patróna svätého Františka Saleského (1567 - 1622). Narodil sa v taliansko-švajčiarskom pohraničí v Savojsku na zámku Sales 21. augusta 1567. Filozofiu a teológiu študoval v Paríži a doktorát obojakého práva - občianskeho i cirkevného - dosiahol v Padove. Ako 19-ročný, keď práve prebiehalo obdobie silnej reformácie, prekonal osobnú krízu viery. Po vysvätení za kňaza ponúkol biskupovi, že kalvínov v kraji Chablais získa pre katolícku cirkev. Nedal sa znechutiť a svojimi listami burcoval k návratu ku katolicizmu. V roku 1602 ho pápež vymenoval za diecézneho biskupa v Ženeve. Sídlil však v Annecy. František Saleský bol človekom prenikavého ducha, učený humanista a veľký duchovný vodca. Na základe vlastnej skúsenosti krízy viery vedel múdro viesť ľudí k Bohu. Aj v biskupskom úrade bol neúnavným pisateľom a štatistiky hovoria, že napísal okolo 6 000 listov. Vyčerpaný apoštolskou činnosťou zomrel 28. decembra 1622. Dátum sviatku súvisí s prenesením jeho ostatkov do Annecy 24. januára 1623. Za svätého bol vyhlásený v roku 1665. Pius XI. ho v roku 1923 vyhlásil za patróna tlače a žurnalistov. Meno Františka Saleského sa rozšírilo aj vďaka talianskemu kňazovi Jánovi Boscovi, ktorý po tomto biskupovi pomenoval v roku 1854 svoju novú rehoľu - saleziáni. Tí vo svojom poslaní nasledujú príklad Františka Saleského v dobrote, humanizme aj v apoštoláte tlače. V Bratislave sa dnes stretnú mediálni pracovníci s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským na svätej omši a slávnostnej recepcii. Tento rok osobitne oslávia sviatok Františka Saleského aj saleziáni, ktorí pri svojom vzniku pred 150 rokmi dostali po ňom meno.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

23. 1. 2009

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia (STV) uzavrela ešte v decembri minulého roka zmluvu na poskytovanie právnych služieb s advokátskou kanceláriou Ecker-Kán & Partners, s.r.o. Advokátska kancelária poskytne STV právne poradenstvo, právne zastupovanie v konaniach pred súdmi, správnymi orgánmi a správu a vymáhanie pohľadávok celkovo za 2,16 mil. eur. STV pritom pri vyhlasovaní verejnej súťaže predpokladala, že za tieto služby zaplatí 4,98 mil. eur. Zmluva, ktorú partneri podpísali už 30. decembra minulého roka, bola uzavretá na dobu neurčitú. Ako obstarávateľ v Európskom vestníku verejného obstarávania ďalej informoval, ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie neprioritných služieb podprahovým postupom. Advokátska kancelária Ecker-Kán & Partners, s.r.o. zastupovala STV už v súdnom spore so Štúdiom Beta. V spore ide o vyše 26,243 mil. eur, ktoré by podľa žalobcu mala zaplatiť STV. Právnici STV zatiaľ nedostali od televízie pokyn na prípadné mimosúdne vyrovnanie sporu. Kauza sa začala ešte koncom roka 1997. Vtedajší ústredný riaditeľ STV Igor Kubiš podpísal so Štúdiom Beta koprodukčnú zmluvu o spoločnej výrobe relácie Dobré ráno, Slovensko. V októbri 1998 potom podpísal ďalšiu zmluvu o spoločnej koprodukčnej výrobe televízneho programu. Jeho nástupca Milan Materák však v decembri 1998 oba kontrakty zrušil a ako dôvod uviedol porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Štúdio Beta preto STV zažalovalo a žiadalo odškodné za ujdený zisk z reklamy, ktorý by mala, ak by zmluvy platili. Milan Sedláček, vtedajší generálny riaditeľ Štúdia Beta, verejnoprávnu televíziu zažaloval. Beta v spore STV viackrát vyzvala na mimosúdne vyrovnanie, televízia však na ponuku nepristúpila. Okresný súd Bratislava IV. v máji 2005 rozhodol, že zmluvy medzi televíziou a štúdiom, uzatvorené ešte za manažmentu Igora Kubiša, sú platné a STV ich mala plniť. Pre vtedajšie vedenie televízie to znamenalo, že štúdiu malo zaplatiť vyše 26,2 mil. eur. Verejnoprávna televízia sa voči rozsudku odvolala. Bratislavský Krajský súd však v máji 2006 rozsudok okresného súdu potvrdil. STV sa tak s celým prípadom obrátila na Ústavný súd SR. Ten v auguste 2007 rozhodol, že krajský súd porušil ústavné právo televízie na spravodlivý proces a vrátil ho späť na krajský súd, ktorý prípad vrátil bratislavskému okresnému súdu.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Kubiš sa vracia !

Kubiš sa vracia !
Slovenská televízia opäť raz dokázala, že je prisluhovačom vládnej koalície. Navyše, ako sa zdá, STV sa ani nesnaží túto manipuláciu skrývať. Osobne som si myslel, že po tom, ako som podal dve sťažnosti na Radu pre vysielanie a retransmisiu za podozrenie z porušenia zákona v relácii o 5 minút 12, sa STV aspoň na chvíľu zabrzdí v „poklonkovaní“ vládnym politikom. Mýlil som sa, STV bez štipky hanby v tomto trende pokračuje. V Novom roku to odštartovala relácia o 5 minút 12, kde jediným politikom akože v „diskusnej relácii“ bol Robert Fico, a vo štvrtok večer sa k tomu pridala aj relácia Večer na tému moderovaná Milanom Blahom. Do diskusnej relácie bola za opozíciu pozvaná poslankyňa NR SR za KDH Mária Sabolová a dvaja, respektíve traja, zástupcovia koalície. Ministerka Viera Tomanová, poradca premiéra Peter Stanek, ktorý mal plniť úlohu nezávislého ekonóma, a moderátor Milan Blaha, ktorý miestami bol väčší zástanca koalície ako ministerka Tomanová. O otvorenej zaujatosti moderátora svedčí aj explikácia, ktorá je aj uvedená na internetovej stránke STV http://www.stv.sk//relacieaz/dvojka/vecer-na-temu-/. Po odvysielaní spomínanej relácie mi zostáva len konštatovať, že v STV nastala medzi moderátormi relácií konkurenčná súťaž, kto bude viac poklonkovať politikom koalície. Toto sme tu mali za Kubiša a zdá sa, že je to späť.
Pavol Abrhan (KDH) predseda výboru pre médiá a kultúru

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
„Nepotrebujem vedieť odbornú stránku veci, lebo by som sa z toho s prepáčením zbláznil. Prosím vás, nechajte už tender. Nechajte tých ľudí, nech pracujú v kľude a pokoji. Nechápem, o čo vám vlastne ide, ľudia. Hádžete špinu na naše ministerstvo, ktoré si to v žiadnom prípade nezaslúži.“ Marian Janušek „Ja si myslím, že niektorí ministri dostali už aj žlté karty, možno by mohli mať aj červené karty, podstatne zrelší na odchod sú iní.“ Ján Slota " Je to odborná reklamná záležitosť. Ja som to pochopil tak, že keď sa tvorí tá súťažná ponuka, nemôžete dať na položku reklamných spotov 35 možností, že keď to bude v takom čase, bude to stáť toľko, alebo toľko, ako keď to bude v inom čase alebo v regionálnej televízii. Bolo to vyrátané v určitom priemere. Tie ceny sa dajú vysvetliť, aj pri tých logách, kde robili celý dizajn manuály." Juraj Hatvany "Rozhodol som sa zabiť Baracka Obamu. Nie je to nič osobné, ale viem, že by to bolo pre dobro tejto krajiny. Nie pre to, že by som bol rasista. Je to z toho dôvodu, že sa už dlhšie nemôžem pozerať, ako židovskí paraziti násilím zvádzajú americký ľud na svoje cesty zla." Steven Joseph Christopher, muž, ktorý plánoval vraždu budúceho amerického prezidenta Baracka Obamu " Na tranzite plynu cez Ukrajinu zarába spústa ľudí. Na ruskej i ukrajinskej strane. A transparentnosť vo vzťahoch je pre nich absolútne neprijateľná. Ja som s nimi rokoval, a keby pohľady zabíjali, tak som už dávno mŕtvy. Bavíme sa o miliardách dolárov." Václav Bartuška, splnomocnenec vlády ČR pre energetickú bezpečnosť "Myslím, že tu stačí odpoveď na to, že to povedal pán Mečiar a je to taká nehorázna lož, snáď sa tomu vyrovná len tá óda o jeho chudobe a malej corsičke. Keď to bola pravda, tak potom aj toto je pravda. Pán Mečiar, dostal som informáciu, že vyhlásil, že každý týždeň na mňa niečo vymyslí. Je to pre mňa skôr, povedal by som, roháčovský vtip." Ivan Gašparovič "Ak toto je umenie, tak potom naozaj už vôbec umenie sa dostáva do nejakých hrozných, nízkych, suterénnych úrovní, pretože každá blbosť možno vytvorená v nejakom halucinogénnom ošiali sa nedá nazvať umením... To nie je umenie, keď niekto má problémy s psychikou... Naozaj človeku sa z toho dvíha žalúdok." Anna Belousovová

Kto včera v Lampe výrazne chýbal

Kto včera v Lampe výrazne chýbal
Michael Misick

22. 1. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Českej Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie prekážajú filmy Kráska v nesnázích Jana Hřebejka či Slnečný štát Martina Šulíka, ktoré odvysielala ČT. Členovia a členky rady považujú za problematické, že vo filme Slnečný štát (2006) zaznievajú výroky "si blbá" adresované žene, ktorú takmer zrazilo auto či krik vyhodených robotníkov "svine tunelárske, hajzli". Problém je aj so snímkou Kráska v nesnázích (2006). Vedúci úradu Petr Bartoš potvrdil, že dostali "dva podnety verejnosti". Hřebejkovmu filmu podľa rady chýba "zreteľnejší morálny apel. Divák sleduje amorálnosť konania, vzťahov a motivácií bez explicitného odsúdenia - napríklad nijak neodsúdenú krádež auta, sex rozvedených manželov, močenie do bazéna a ponúkanie vína na ochutnanie deťom ... Detský divák môže byť v konfrontácii s tak deziluzívnym obrazom reality bezbranný," cituje iDNES.cz z vyhlásenia Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. "To je úplne absurdné," reagoval Hřebejk. "Kráska v nesnázích predovšetkým nie je určená pre deti, navyše, za krádeže sa postavy ocitnú vo väzení. Preto považujem námietky za nezmyselné nepochopenie, ktoré na mňa pôsobí ako hlas z iných dôb či miest sveta. Filmy už desiatky rokov ukazujú nepotrestané násilie, samovraždy, nemanželský sex," dodal. ČT síce film odvysielala po ôsmej hodine večer, rada si však myslí, že sa mal na obrazovkách objaviť až po desiatej hodine večer. Na ďalšie Hřebejkovo dielo - Horem pádem (2004) - upozornili traja ľudia. V tragikomédii sa údajne príliš často ozýva slovo "vole". Pozornosti rady neunikli ani ďalšie filmy - 100 000 dolárov na slnku z roku 1964 s Jeanom-Paulom Belmondom či Salsa (2000), ktorá zobrazuje "kopulačné pohyby tiel zakrytých perinou so zvukovým sprievodom vzdychania" a tie isté pohyby "protagonistov v spodnej bielizni".

Izrael oznámil, že ruší zákaz vstupu zástupcov zahraničných médií do Pásma Gazy. Vo vyhlásení sa uvádza, že na hraničnom priechode Erez budú platiť bežné pracovné hodiny od piatku. Tieto správy prišli po dlhom boji zahraničných novinárov pracujúcich v regióne proti nariadeniu izraelskej vlády. Izrael zakázal vstup novinárom do Gazy 5. novembra, keď sa prímerie medzi Izraelom a islamským hnutím Hamás začalo rozpadávať. Tento zákaz sa ešte sprísnil 27. decembra, keď Izrael začal proti Hamásu, ktorý ovláda Pásmo Gazy, vojenskú operáciu. Podľa Izraela by povolenie vstupu do oblasti pre novinárov ohrozilo tak ich, ako aj pracovníkov na priechodoch, nakoľko tí sa často stávajú terčmi útokov militantov. Americká filmová hviezda George Clooney sa opäť vráti do Pohotovosti (1994). Seriál, ktorý ho vyniesol na vrchol hereckej kariéry, tento rok končí svoje účinkovanie 15. sériou. Herec sa v ňom ako doktor Doug Ross naposledy objavil v roku 2000. Podľa informácií magazínu People chcel tvorca Pohotovosti John Welsh udržať Clooneyho vystúpenie v tajnosti. Zatiaľ nie je jasné, v koľkých epizódach si 47-ročný herec zahrá. George Clooney bol za rolu v Pohotovosti dva razy nominovaný na cenu Emmy a tri razy na Zlatý Glóbus. Nomináciu na Glóbus sa mu podarilo premeniť až úlohou vo filme Braček, kde si? (2000) a neskôr za výkon v dráme Syriana (2005), za ktorý získal aj najprestížnejšie filmové ocenenie Oscar. Herec je známy aj snímkami Dannyho jedenástka (2001), Dannyho dvanástka (2004), Dannyho trinástka (2007) či kritikmi oceňovanou drámou Michael Clayton (2007).

Venezuelský prezident Hugo Chávez sa opäť rozhodol nasledovať svojho kubánskeho spojenca Fidela Castra a zverejňovať tak ako on svoje úvahy v médiách. Socialistický líder v utorok uviedol, že jeho príspevky vo forme novinových stĺpčekov budú zverejňované v rôznych venezuelských novinách pod názvom Chávezove riadky. "Pripadá mi to ako ďalšia možnosť prispieť k zápasu myšlienok," povedal Chávez. Podľa jeho slov bude jeho prvý článok o bejzbale, ktorý kedysi hrával, pričom publikovaný má byť už vo štvrtok. Chávez tiež vedie kampaň v súvislosti s referendom, ktoré sa má uskutočniť 15. februára, a mohlo by presadiť neobmedzené znovuzvolenie prezidenta ako aj všetkých ostatných volených štátnych predstaviteľov. Castro, ktorý sa neobjavil na verejnosti od júla 2006 potom, čo ochorel, však pravidelne píše eseje pre štátnu televíziu a novinové stĺpčeky pôvodne zverejňované pod záhlavím Reflexie vrchného veliteľa. Potom, čo odovzdal moc svojmu bratovi Raulovi vo februári 2008, zmenil názov rubriky na Reflexie súdruha Fidela.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
Tri renomované svetové tlačové agentúry odmietli uverejniť oficiálne fotografie nového prezidenta USA Baracka Obamu poskytnuté Bielym domom. Snímky zachytávajú Obamu v Oválnej pracovni Bieleho domu počas prvého pracovného dňa v úrade. Podľa agentúr Associated Press, Reuters a Agence France Presse je poskytnutie fotografií v rozpore s dlhodobou tradíciou, ktorá umožňuje fotografom zachytiť začiatky úradovania nových prezidentov. "Nedistribuujeme snímky, ktoré sú v skutočnosti vizuálnymi tlačovými vyhláseniami," vysvetlil Michael Oreskes, manažér agentúry AP pre spravodajstvo z USA. Podľa hovorkyne spoločnosti Thomson Reuters by použitie fotografií znamenalo rezignáciu na doteraz rešpektované právo nezávislého spravodajského monitorovania amerických prezidentov a priestorov Bieleho domu. Riaditeľ fotografickej sekcie agentúry AFP pre Severnú a Južnú Ameriku Vincent Amaluy vyjadril nádej, že aféru okolo fotografií vyvolal skôr chaos spojený so začiatkom pôsobenia novej administratívy, ako zámerná snaha o obmedzenie novinárskych slobôd. Obamov tím sa zatiaľ k záležitosti oficiálne nevyjadril. Agentúry zvyknú preberať oficiálne fotografie v prípadoch, keď zachytávajú časti Bieleho domu, do ktorých je zakázaný prístup médií, napríklad neverejné konferenčné centrum či súkromnú rezidenciu prezidenta. Oválna pracovňa však podľa agentúr patrí k verejným priestorom, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia pre zástupcov médií.

Copyright © TASR 2009

RADA STV NEWS

RADA STV NEWS
Parlament by mal v najbližšom období voliť jedného člena Rady Slovenskej televízie (STV). Členstva v nej sa totiž v utorok 20. januára vzdala Oľga Perušková. Ako pre agentúru SITA povedal Bohumír Bobocký, ktorý v tom čase ešte zastával post predsedu Rady STV, Perušková sa postu oficiálne vzdala bez udania dôvodu. Bobocký o tom informoval predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku a predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Pavla Abrhana, výbor musí vyhlásiť doplňujúcu voľbu člena rady. Oľga Perušková pre médiá uviedla, že z Rady STV odchádza pre zaneprázdnenosť. Podľa informácií agentúry SITA dôvodom jej odstúpenia je, že ako živnostníčka je asistentkou podpredsedníčky NR SR Anny Belousovovej (SNS). Je to aj v jej životopise na stránke Rady STV - http://www.stv.sk/stv/rada-stv/mgr-olga-peruskova/ a ako asistentka Anny Belousovovej figuruje aj na internetovej adrese parlamentu. Problémom je, že všetci asistenti poslancov NR SR povinne pracujú na živnosť, ale člen Rady STV nesmie podnikať. Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Gábor Gál (SMK) agentúre SITA potvrdil, že podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (zákon o konflikte záujmov) nesmú verejní funkcionári podnikať, teda nemôžu byť ani živnostníci. Zákon sa pritom vzťahuje aj na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, Rady STV a Rozhlasovej rady. Všetci asistenti poslancov NR SR vykonávajú túto funkciu ako živnostníci. Podľa Gála mala Oľga Perušková len dve možnosti, zrušiť živnosť a tým aj post asistentky Belousovovej, alebo odísť z Rady STV. Gál nemá informácie o tom, že by sa tento problém týkal aj ďalších členov mediálnych rád. Oľgu Peruškovú zvolili do Rady STV v tajnej voľbe poslanci NR SR 10. septembra 2008 spolu s Martou Danielovou. Vystriedali dvoch členov, ktorí predtým dobrovoľne odišli - Lukáša Machalu a Ladislava Straku. Peruškovú nominovala SNS a v rade mala byť do 31. marca 2010.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

STV NEWS

STV NEWS
Generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský odvolal dnes Juraja Dobiša z funkcie výrobného riaditeľa Slovenskej televízie, ktorému končí k dnešnému dňu zároveň pracovný pomer v STV. Úsek riadenia výroby zostáva až do menovania nového riaditeľa výroby v priamom riadení generálneho riaditeľa.

Market & Media & Lifestyle- TGI

Market & Media & Lifestyle (MML) - TGI
Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku je Rádio Expres a najsledovanejšou televíziou Televízia Markíza. Vyplýva to z prieskumu Market & Media & Lifestyle (MML) - TGI, ktorý uskutočnila spoločnosť Median SK v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International od 23. júna do 7. decembra 2008 na vzorke 4 260 respondentov, občanov SR vo veku 14 až 79 rokov. O prieskume informovala Linda Kleinertová zo spoločnosti Median SK. Ako vyplýva z prieskumu, počúvanosť rádií na Slovensku je 70 % a prvenstvo v počúvanosti patrí s 22 % Rádiu Expres. Druhý je so 17-percentnou počúvanosťou prvý okruh verejnoprávneho Slovenského rozhlasu (SRo) - Rádio Slovensko a na tretej priečke s 13 % Fun Rádio. S 8 % je v počúvanosti štvrté rádio Jemné melódie a piate je Rádio Regina Slovenského rozhlasu so 7 %. Šieste miesto patrí Rádiu Okey rovnako so 7 % a siedme je so 4 % Rádio Viva. Najväčší podiel na trhu (share) - 26 % má Rádio Expres, Rádio Slovensko má 18 % a so 16 % podielom sa na treťom mieste umiestnilo Fun rádio. Nasledujú Jemné melódie s 8 % a Rádio Regina rovnako s 8% podielu na trhu. Šieste miesto obsadilo Rádio Okey so 7% a siedme Rádio Viva s 5%. Televíziu v druhom polroku 2008 podľa prieskumu sledovali skoro štyri milióny divákov - 87 % populácie. Najvyššie percento sledovanosti dosiahla Televízia Markíza - 62 %. Sledovanosť 32 % zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila Jednotka s 26 %. Nasleduje TA3, Dvojka a NOVA so 4 % a Prima TV s 3 % sledovanosti. Prvú desiatku najsledovanejších televíznych staníc uzatvárajú RTL KLUB (2%), ČT1 (2%) a Magyar TV 1 (1%). Najväčší podiel na trhu (share) - 52 % má zo slovenských televízií TV Markíza. TV JOJ dosiahla 19 % a za ňou sa s 15 % podielom na trhu umiestnila Jednotka. Nasleduje Dvojka a TA3, obe s 1 %. Podiel ostatných televízií predstavuje celkom 11 %, z toho najvyššie hodnoty dosahuje NOVA (2%), Prima TV (2%), RTL KLUB (1%), Magyar TV1 (1%) a TV2 (1%). Najčítanejším denníkom na Slovensku je stále Nový Čas s 26-percentnou čítanosťou, čo predstavuje viac ako 1,1 milióna čitateľov. Vyplýva to z prieskumu Market & Media & Lifestyle (MML) - TGI, ktorý uskutočnila spoločnosť Median SK v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International od 23. júna do 7. decembra 2008 na vzorke 4 260 respondentov, občanov SR vo veku 14 až 79 rokov. O prieskume agentúru SITA informovala Linda Kleinertová z Median SK. Druhú priečku obsadil s 9 % denník Plus jeden deň, tretí je denník Sme s 8 % a za ním denník Pravda tiež s 8-percentnou čítanosťou. Nasledujú Šport a Korzár s čítanosťou 4 % a Hospodárske noviny s 3 %. Celoštátne denníky, ich posledné vydanie, čítalo podľa prieskumu celkovo 45 percent populácie. Z odpovedí respondentov tiež vyplýva, že celoštátny denník čítalo za posledných 14 dní aspoň raz 82 % populácie. Medzi týždenníkmi je najčítanejší Plus 7 dní s 15 % a druhý je Život s čítanosťou 13 % a prvú trojicu uzatvára Nový Čas pre ženy s 10 %. Časopis Markíza sa umiestnil na štvrtom mieste rovnako s 10 %. Na piatom je Báječná žena s 8 % a na šiestom Eurotelevízia so 6 %. Prehľad uzatvára týždenník Katolícke noviny so 4 %. Týždenníky si prelistuje alebo číta 54 percent populácie. Celková čítanosť týždenníkov všeobecne klesla o jedno percento oproti 2. a 3. štvrťroku 2008. Dvojtýždenníky číta 16 % populácie vo veku 14 až 79 rokov, čo je o jedno percento viac ako v 2. a 3. štvrťroku 2008. Najväčšiu - 4 % čítanosť má TV Max, za ním sú s 3 % Tele plus a Teleprogram. Jednopercentnú čítanosť dosiahli dvojtýždenníky Relax, Žena a život, Autoburza a TV Svet. Mesačníky číta 52 % populácie, čo je tiež o jedno percento viac ako v 2. a 3. štvrťroku 2008. Najvyššiu, 10-percentnú čítanosť majú časopisy Eva a Zdravie, za nimi je tiež s 10 % Emma. Osem percent získal Záhradkár. Prvú päticu uzatvára mesačník Rebecca so 6 %. Na šiestom mieste sa umiestnil časopis Pekné bývanie s 5 % a na siedmom Maxikrížovky so 4 %. Prieskum v tlači monitoroval spolu 276 titulov, podľa jednotlivých periodicít.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Tango s komármi

Tango s komármi

21. 1. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Americký denník Wall Street Journal evakuoval v stredu svoje priestory po tom, ako sem bolo doručených 13 obálok obsahujúcich neznámy prášok, informovala hovorkyňa spoločnosti. Do centrály newyorského denníka prišli zástupcovia polície a špeciálny tím z hasičského zboru určený na prácu s nebezpečným materiálom, uviedla pre tlačovú agentúru AFP hovorkyňa Ashley Hustonová. "Do hlavnej kancelárie dnes prišlo približne 13 obálok s podozrivým práškom. Adresované boli niekoľkým hlavným predstaviteľom. Niektoré obálky sa dostali až do kancelárií príjemcov, iné nie," povedala Hustonová. Kancelárie redakcií a vedenia boli evakuované, povedala Hustonová. "Novinári práve zisťujú, ako budú pokračovať v práci z domu," dodala. Hustonová uviedla, že poplach vyhlásili po tom, ako otvorili dve obálky s práškom. Všetky boli odoslané zo štátu Tennessee. V roku 2001 listy obsahujúce antrax zabili v Spojených štátoch amerických piatich ľudí a rozšírili paniku. Od vtedy polícia a hasiči zasahovali tisíce ráz, aby preverili podozrivé zásielky. Väčšina z nich však bola neškodná.

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Oddelenie TMT (technológie, médiá a telekomunikácie) spoločnosti Deloitte dnes zverejnilo prognózy pre sektor médií na rok 2009, v ktorých napríklad uvádza, že v tomto roku sa zvýši sledovanosť TV o 30 minút týždenne na jedného človeka a súčasný dvojciferný pokles reklamy v dôsledku globálnej krízy môže zachrániť nárast mobilnej reklamy. Krátenie sponzorských príspevkov môže ohroziť aj financovanie zábavných programov a priamych športových prenosov s extravagantnou výpravou alebo nákup nových významných hráčov. Prognózy na rok 2009 predpovedajú aj znovuobjavenie mobilnej televízie, pretože mobilné zariadenia a služby môžu na širšom televíznom trhu zohrať významnú úlohu. „Tohoročné prognózy sa venujú mnohým veľmi zaujímavým témam, ako je napríklad vyššia sledovanosť televízie v roku 2009, dlho očakávaný nárast reklamy prostredníctvom mobilných telefónov a nové spoločnosti v oblasti mobilnej televízie,“ uviedol Dariusz Nachyla, vedúci oddelenia TMT v Deloitte Central Europe. Má recesia aj pozitívne stránky? Ak pracujete v televízii, odpoveď môže byť áno. „V ťažkých časoch sa sledovanosť zvyčajne zvyšuje, pretože ľudia zostávajú doma. A naozaj, v druhej polovici roku 2008 sa priemerná sledovanosť televízie zvýšila,“ uviedol Juan Carlos, partner spoločnosti Deloitte Slovensko pre mediálny sektor. Celková sledovanosť sa v roku 2009 pravdepodobne zvýši o 30 minút týždenne na jedného diváka, čo znamená, že môže nastať ten správny čas, aby sa televízia vzdialila ostatným médiám, keď najsilnejší hráči investujú do obsahu, zmlúv a modernizácie infraštruktúry. „Prechod z analógového na digitálne vysielanie môže sledovanosť ešte zvýšiť. Okrem toho, profesionálne vyrobený program sa v súčasnosti presadzuje lepšie ako relácie, ktorých obsah tvoria samotní používatelia, a to tak online, ako aj v plošnom vysielaní,“ dodal Juan Carlos. Obdobie, kedy globálna reklama zaznamenáva dvojciferný pokles a nasledujúci rok sľubuje ešte viac problémov vo vývoji ekonomiky, môže značiť aj to, že nastal čas pre mobilnú reklamu. Mobilné telefóny sú teraz vďaka svojej všadeprítomnosti (viac ako kedykoľvek predtým) vhodným nositeľom reklamy. Napriek tomu už dnes existujú vyspelejšie názory na to, čo sú a čo nie sú mobilné telefóny v reklame schopné realizovať. V roku 2009 čoraz viac reklamných kampaní využije minimalizmus mobilných telefónov na dosiahnutie silného účinku. Príkladom môže byť jedna z doteraz najúspešnejších reklamných kampaní realizovaných prostredníctvom mobilných telefónov − použitie textových správ v prezidentských voľbách v USA. So skutočným nástupom mobilnej reklamy príde moment, kedy sa bude dať reklama odoslať všetkým používateľom mobilných telefónov jediným kliknutím. Neustále sa objavujú prognózy o „blížiacom sa nástupe“ mobilnej televízie. Je však nepravdepodobné, že by sa v krátkom čase televízne obrázky v telefónoch mohli stať bežnou záležitosťou. Skôr sa očakáva, že vďaka výsledkom z roku 2008, ktoré neboli uspokojivé aj napriek tak významným udalostiam, akými boli olympijské hry, sa mnohé projekty rozvoja mobilnej televízie v roku 2009 odložia na neurčito. Mobilné zariadenia a služby však môžu aj tak zohrávať významnú úlohu na širšom televíznom trhu − spoločnosti, ktoré poskytujú obsah programov, musia iba získať na vec určitý nadhľad. Mobilné telefóny možno použiť nielen na programovanie digitálnych videorekordérov (DVR) na diaľku, ale aj na objednávanie programov na vyžiadanie. Prevádzkovatelia televízneho vysielania by mohli posielať odporúčané zábavné programy, ukážky z filmov alebo upútavky na nové diely seriálu, pričom klient si program nahrá stlačením tlačidla. Prepojenie možností mobilnej komunikácie s prijímačmi a dekodérmi digitálneho signálu by televíziám dokonca umožnilo prenášať informácie o sledovanosti subjektom zabezpečujúcim meranie sledovanosti. Súbor prognóz na rok 2009 vychádzal z interných a externých informácií získaných v rozhovoroch s klientmi členských firiem, z príspevkov 6 000 partnerov a manažérov, ktorí sa v členských firmách Deloitte špecializujú na oblasť technológií, médií a telekomunikácií a z rozhovorov s odvetvovými analytikmi a vedúcimi pracovníkmi z krajín celého sveta. Spoločnosť Deloitte poskytuje audítorské, daňové a konzultačné služby a služby finančného poradenstva verejným a súkromným klientom pôsobiacim v rôznych odvetviach. V 140 krajinách, kde Deloitte pôsobí, zamestnáva 165 000 odborných pracovníkov. Zdroj: Omnipublic

RADA STV

RADA STV
Verejnoprávna Slovenská televízia (STV) bude naďalej v rozpočtovom provizóriu vo výške 75 percent z minuloročných výdavkov. Rozhodla o tom dnes Rada STV. V hlasovaní jej členovia nepodporili ani jeden z dvoch variantov rozpočtu na rok 2009, ktoré predložil riaditeľ televízie Štefan Nižňanský. Rade predložil Nižňanský dotačný a krízový návrh rozpočtu. Dotačný počítal s 91,024 mil. € od štátu. Predpokladal pritom aj kompenzáciu 19,916 mil. €. Mala nahradiť zníženie príjmu za predaj reklamného priestoru, ktorý sa od začiatku tohto roka znížil na základe zákona o audiovizuálnom fonde z troch na dva a pol percenta a za úľavy na výbere poplatkov za službu verejnosti od občanov, ktorí sú úplne alebo čiastočne oslobodení od platieb. Pri krízovom variante by televízia musela fungovať so 69,408 mil. €. Z týchto peňazí by bola schopná zabezpečiť len nevyhnutné náklady na prevádzku a musela by vykonať viaceré úpravy vo vysielaní. Okrem prepúšťania by bolo ďalším dôsledkom aj zastavenie vysielania programového okruhu Trojka, zníženie hodín vysielania o 44 percent, presun niektorých zmluvných športových programov z Trojky na prvý a druhý kanál televízie, zastavenie investičného rozvoja STV, okamžité zastavenie procesu digitalizácie a zníženie fungovania digitálneho systému. Dozorná komisia STV odporučila Rade prijať krízový variant rozpočtu a programového konceptu vysielania. Jej stanovisko zobrala na vedomie, od Nižňanského však žiada jeho dopracovanie do 11. februára. Súčasne má predložiť podrobnú špecifikáciu a odôvodnenie hlavných reštrikčných opatrení a dopadov v jednotlivých nákladových položkách a oblastiach. Rade má tiež predložiť odôvodnený návrh žiadosti o kompenzáciu, ktorú žiada od štátu za výpadky poplatkov za službu verejnosti od občanov a znížený objem reklamy. Ďalšou úlohou riaditeľa je, aby Radu podrobne informoval o štruktúre plánovaného prepúšťania. Nižňanský dnes pred schvaľovaním variantov prišiel takmer o svoju funkciu. Návrh na vyslovenie nedôvery podal člen Rady STV Martin Kákoš. Odvolanie podporilo deväť členov, dvaja sa zdržali a traja návrh nepodporili. Na odvolanie riaditeľa verejnoprávnej televízie je potrebných 10 hlasov z 15.
Novým predsedom Rady STV je režisér Martin Kákoš. V tajnej voľbe o tom dnes rozhodli jej členovia. O funkciu sa spolu s ním uchádzali Peter Malec a Marián Tkáč. V prvom kole nepodporila rada žiadneho kandidáta, keď Tkáč dostal tri hlasy, Malec päť a Kákoš šesť. Do druhého postúpili dvaja s najvyšším počtom. Kákošovi v nej odovzdalo svoj hlas desať členov rady, Malecovi štyria. Súčasnému predsedovi rady Bohumírovi Bobockému sa končí funkčné obdobie 23. januára. Ako člen Rady bude pôsobiť do marca 2010. Kákoša do funkcie nominovala členka Rady STV Anna Miklovičová. Jeho nomináciu podporil aj ďalší člen Ivan Králik. Kákoš chcel pôvodne navrhnúť do vedenia rady jej súčasného šéfa, ponuku však neprijal. „Poprosil ma o to môj syn a moja žena,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie Bobocký. Malec sa navrhol sám, Tkáča navrhol Bobocký. Kákoš sa po zvolení poďakoval členom za ich rozhodnutie a vyjadril záujem spolupracovať so všetkými členmi Rady STV.
Poslanec za SDKÚ-DS a člen mediálneho parlamentného výboru Tomáš Galbavý kritizuje vedenie Slovenskej televízie (STV), že prechádza na núdzový režim a má pripravený "krízový rozpočet". "Pre občanov to znamená, že za poplatky, ktoré povinne odvádza každá domácnosť, im bude STV servírovať stále viac repríz a lacných programov. Krízový scenár dokonca predpokladá, že sa nesplní ani rozšírenie ponuky o ďalšie dva vysielacie okruhy," napísal vo vyhlásení Galbavý. Podľa neho generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský vracia verejnoprávnu televíziu "do minulosti v jej najhoršej podobe". Pokus o odvolanie Nižňanského je podľa Galbavého pokrytecký. Rada STV sa dnes pokúsila zosadiť Nižňanského, ten nakoniec vyslovovanie nedôvery ustál. Odvolanie podporilo deväť členov, dvaja sa zdržali a traja návrh nepodporili. Na odvolanie riaditeľa verejnoprávnej televízie je potrebných 10 hlasov z 15. "Pokusy zbaviť sa zodpovednosti tým, že sa opätovne – už druhý raz v tomto volebnom období – vymení generálny riaditeľ STV, vnímame ako pokrytecké," dodal Galbavý. Podľa neho rozpočtové provizórium, o ktorom dnes rozhodli členovia Rady STV, nezapríčinil len súčasný manažment na čele s Nižňanským. "Táto situácia je smutným dôsledkom mediálnej politiky súčasnej vládnej koalície, ktorá je zameraná nie na kvalitu, ale na politické podriadenie si médií," dodal Galbavý s tým, že za samotnú existenciu STV nesie priamu politickú zodpovednosť minister kultúry Marek Maďarič zo Smeru-SD.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Rozhlasová rada ani dnes neschválila návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu (SRo) na rok 2009 a programový koncept, ktorý je jeho súčasťou. Rada rozpočet odmietla po prvýkrát vlani 17. decembra. Rozhlas tak zotrváva v rozpočtovom provizóriu. Znamená to, že môže hradiť len zákonné platby, nemôže si dovoliť napríklad zvyšovanie miezd či investície do technológií. Väčšine rady rovnako ako v decembri prekážalo, že by zároveň s prijatím rozpočtu súhlasili s odchodom rozhlasu zo stredných vĺn. Návrh na rozpočet SRo pre rok 2009, ktorý dnes Rozhlasová rada neprijala, počíta s vyrovnaným rozpočtom, s nákladmi 28 980 714 € a rovnako vysokými výnosmi. Predseda Rozhlasovej rady Igor Gallo chce k rozpočtu čo najskôr zvolať mimoriadne rokovanie rady. “Rozhlas ako inštitúcia verejnej správy nemôže zostavovať stratové rozpočty. Existuje len jeden prípad, keď môže zostaviť stratový rozpočet, a to by bolo vtedy, keby mala rezervu alebo zisk z predchádzajúceho roka. To v našom prípade nenastalo,“ uviedla pre médiá generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková. Časť rady totiž chce zotrvať na stredných vlnách aj za cenu stratového rozpočtu. Rozhlas už v návrhu rozpočtu nepočíta s financovaním stredných vĺn, z ktorých chce 2. februára odísť. Ročné náklady na stredné vlny sú 1,16 mil. € a vysielanie Patrie na stredných vlnách bolo udržateľné len ak by SRo dostal od štátu dotáciu. To však Zemková nepredpokladá, keďže štát má podľa nej v súčasnej ekonomickej kríze a po energetickej kríze iné finančné priority. Po odchode zo stredných vĺn sa národnostné rádio SRo - Rádia Patria presunie na veľmi krátke vlny (VKV). Pre vysielanie Patrie pre maďarskú menšinu sa použijú frekvencie Rádia Devín a Rádia_FM. Vysielanie Redakcie národnostno-etnického vysielania (NEV) Rádia Patrie, ktorá pripravuje program pre českú, poľskú, nemeckú, rómsku, rusínsku a ukrajinskú menšinu, sa presunie pod Rádio Regina. Do roku 2008 mal štát povinnosť dotovať vysielanie na stredných vlnách.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Výročná cena Literárneho fondu

Výročná cena Literárneho fondu
Ešte do konca januára možno prihlásiť pozoruhodné spravodajské a publicistické diela do súťaže o Výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2008. Autori najlepších diel získajú finančnú odmenu po 1 000 eur, výbor sekcie spravidla udeľuje v každej kategórii aj dve prémie do 500 eur. Novinkou aktuálneho ročníka je, že publicistické a spravodajské príspevky bude porota po prvý raz posudzovať v samostatných kategóriách v tlači, rozhlase i televízii. Po prvý raz ocenia aj spravodajstvo tlačových agentúr. Tradične sa o ceny a prémie môžu uchádzať fotografi. Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu každoročne udeľuje ceny v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu. Do súťaže môžu príspevky prihlásiť autori, šéfredaktori, katedry žurnalistiky či členovia Výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu LF, ktorý súťaž vyhlasuje. Porota akceptuje diela uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku, ich autori musia byť občanmi Slovenskej republiky. Návrhy treba posielať do 31. januára na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne tromi súťažnými príspevkami. V prípade tlačových médií, agentúr a novinárskej fotografie treba posielať diela v troch exemplároch, ak ide o elektronické médiá, dokumentuje ich príslušná kazeta, CD alebo DVD a scenár, tiež v troch exemplároch. K súťažným prácam v jazyku národnostných menším je nevyhnutné priložiť preklad príspevku do slovenského jazyka. Prihláška musí obsahovať meno autora, adresu bydliska, e-mailovú adresu, presný názov a adresu média, kde bolo dielo uverejnené a dátum uverejnenia. Štatút súťaže je zverejnený na internetovej stránke http://www.litfond.sk/.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Predseda to tak necíti

Predseda to tak necíti

Vážený pán predseda Rady STV,

veľmi oceňujem konštruktívnu a pozitívnu atmosféru, ktorou sa nieslo posledné zasadnutie rady STV. Predpokladal som, že v tomto tóne sa bude niesť aj naša ďalšia komunikácia. Vaše listy zo dňa 22.12.2008 a 05.01.2009 ma však vrátili do tvrdej reality. Nepovažujem za konštruktívne viesť polemiku Vašich listoch, ku ktorým som už raz zaujal principiálne stanovisko. Chcel by som sa Vás však spýtať na dve otázky:

1/ Dva celé listy sú venované argumentácii o Vašom nároku na preplácanie každodenných služobných ciest vrátane diét z miesta Vášho pravdepodobne prechodného bydliska do STV. Ide celoročne o státisícové sumy. Mám vážne pochybnosti o tom, že práve takto vynakladané prostriedky môžeme definovať ako verejný záujem. Tiež Vás chcem ubezpečiť, že ak by ktorýkoľvek zamestnanec STV uvádzal vo vyúčtovaní nepravdivé údaje, považoval by som to za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Bol by som tiež rád, keby ste mi objasnili, či sa uznesenia rady o potrebe šetrenia nákladov, nakoniec aj Vaše verejné výzvy v médiách, vzťahujú na všetky náklady STV okrem cestovných náhrad predsedu rady STV?

2/ Pán Predseda vo Vašom vyjadrení pre mediálne.sk, ste veľmi ocenili pracovnú morálku, profesionalitu zamestnancov STV. Určite je Vám známe, že Vaše vyjadrenia v predchádzajúcich mesiacoch pripravili o pocit istoty zamestnancov STV predovšetkým pred Vianocami. Dovolíme si uviesť že, zostatok na účte STV k 31.12.2008 bol 2 035417,91 EUR (61 319 000,-Sk), táto suma je bez dotácie. Nechceli by ste verejným vyhlásením korigovať Vaše predchádzajúce vyhlásenia, ktoré neboli pravdivé?

S pozdravom , Štefan Nižňanský, riaditeľ Mgr.