18. 3. 2017

RTVS NEWS

RTVS NEWS

V Bratislave na Vajnorskej ulici v blízkosti vozovne Jurajov dvor došlo dnes napoludnie k zrážke električky s osobným autom. V tomto prípade nešlo o reálnu, ale simulovanú dopravnú nehodu v rámci projektu Jazdi hlavou, ktorý pripravuje Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).
Výrobne náročná časť bude slúžiť ako memento pre vodičov a chodcov, ako sa majú správať v premávke, v okolí električkových tratí. „Vo výsledku to bude názorná ukážka bežnej situácie. Vieme, že máme dávať prednosť električke, ale málokto si uvedomuje, že ten náraz štyridsaťtonového vozidla môže byť fatálny,“ ozrejmil režisér Vladimír Kriško.
Projekt Jazdi hlavou vysiela RTVS už tretiu sezónu. Nakrúcanie mimoriadnej časti si vyžiadalo výluku električkovej dopravy na Vajnorskej ulici v čase od 10.00 do 15.00 h. Do výroby sa zapojil Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý poskytol električkovú súpravu a pri nakrúcaní asistovala dopravná polícia i záchranné zložky.
„Bude to opäť príbeh, ako všetky ostatné diely Jazdi hlavou, aby ľudia videli, že je to z každodenného života a že následky môžu byť v tomto prípade vážne,“ priblížil produkčný série Michal Kotraba. Vodič idúci v smere do centra chcel odbočiť cez električkovú trať k vozovému depu Jurajov dvor. Podcenil však električku, idúcu súbežne s ním a tá do neho narazila v rýchlosti 40 kilometrov za hodinu.
Takáto nehoda by mohla mať vážne následky. V simulovanom prevedení bola v osobnom aute umiestnená iba figurína a vodič prázdnej električkovej súpravy Milan Légh ju ovládal z dôvodu bezpečnosti až z druhého vozňa. Šéf údržby DPB vysvetlil, že za 30 rokov jeho praxe v dopravnom podniku sa podobná udalosť simuluje prvýkrát. Skutočné zrážky s vozidlami DPB sú však podľa neho na dennom poriadku.
„Vodiči často nerešpektujú prichádzajúcu električku. Ako vodič sediaci vysoko máte možnosť sledovať, ako sa vodič hrá s mobilným telefónom a pritom odbočí pred električku,“ opísal Légh. Počas dlhoročnej praxe v minulosti osobne zažil takýto stret. Vodič auta bez smerovky náhle vošiel do jazdnej dráhy jeho električky, Légh už nemohol nehode zabrániť. „Skončilo sa to rozbitým autom,“ povedal.
Nakrúcania sa zúčastnil i vedúci špeciálneho dopravného oddelenia Prezídia Policajného zboru SR Ján Hano. Šéf dopravnej Kobry sa počas praxe vyšetrovateľa dopravných nehôd stretol s mnohými podobnými situáciami. „Vodiči podceňujú hybnú silu električky pohybujúcej sa po koľajisku, ktorá má úplne iné adhézne podmienky, brzdnú dráhu, úplne inú hmotnosť a jej vodič úplne iný čas na zareagovanie,“ upozornil.
„Je šťastím, keď tie dopravné nehody skončia iba vysokou škodou na majetku. Mnohokrát dochádza k zraneniu, prípadne k úmrtiu vodiča motorového vozidla,“ uviedol ďalej Hano s tým, že obrovská hmotnosť a hybnosť električky pôsobí na omnoho menšie osobné auto devastačne. Vodiči si neuvedomujú ani to, že vodič električky zodpovedá za pasažierov a nemôže zabrzdiť tak prudko, ako je to technicky možné. „Električka nezastaví hneď, ako si vodič auta vypočíta, ale jej brzdná dráha je niekoľkonásobne dlhšia,“ doplnil.
To potvrdil aj Légh, ktorý pôsobí aj ako inštruktor DPB. „My toho veľa nespravíme. Nemôžeme uhnúť doprava ani doľava,“ pripomenul. „Sledujeme zrkadlá z oboch strán a snažíme sa odhadnúť správanie sa každého jedného účastníka premávky, ktorý je v našom okolí, nielen autá,“ opísal prax vodiča električky.
„Vidím auto prichádzajúce k prejazdu, pribrzdím a čakám na jeho reakciu, snažím sa ju nejakým spôsobom odhadnúť. Sledujem trebárs, či sa nám stretne pohľad v spätných zrkadlách, pohyb kolies jeho auta, či je tu náznak odbočenia. Pokiaľ ho spozorujem, snažím sa pribrzdiť a zastaviť,“ doplnil.

Copyright TASR ©2017

TO JE TV!

TO JE TV!

17. 3. 2017

RVR NEWS

RVR NEWS

Rade pre vysielanie a retransmisiu chýba od polovice februára jeden člen. Poslanci NR SR by ho mali zvoliť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne v utorok 21. marca. Na post kandidujú traja – Štefan Fejko, ktorého navrhol poslanecký klub strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko; Denisa Havrľová, ktorú nominoval poslanec za stranu Sloboda a Solidarita a predseda OKS Ondrej Dostál a Peter Joanidis, ktorý je nominantom predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Tibora Bernaťáka. Výbor NR SR pre kultúru a médiá vo štvrtok 16. marca návrhy na kandidátov posúdil a konštatoval, že všetci spĺňajú kritériá účasti vo voľbe člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR).
V licenčnej rade sa 16. februára skončilo funkčné obdobie Milošovi Mistríkovi a Petrovi Alakšovi. Poslanci parlamentu zvolili 2. februára v tajnom hlasovaní jedného nového člena rady - Mojmíra Mamojku, ktorý bol nominantom poslanca za Smer-SD Miroslava Číža. Keďže druhého člena poslanci nezvolili, tajné hlasovanie opakovali 7. februára. Volili medzi Petrom Alakšom a Štefanom Fejkom. Ani v opakovanej voľbe však druhého člena licenčnej rady nevybrali.
RVR má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR. Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia. Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky. Rada rozhoduje napríklad o: licenciách na vysielanie, registráciách retransmisie a o pozastavení retransmisie, pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona, dohliada na dodržiavanie zákona o vysielaní a retransmisii, udeľuje aj sankcie za jeho porušenie. Viac podrobností o činnosti rady možno nájsť na jej webstránke http://www.rvr.sk.

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané

Politická propaganda ignoruje fakty a zo zákona vyplývajúcu pôsobnosť ÚŠP

Politická propaganda ignoruje fakty a zo 

zákona vyplývajúcu pôsobnosť ÚŠP

Preukazovanie pôvodu majetku nepatrí do pôsobnosti ÚŠP.
Pôsobnosť ÚŠP je daná zákonom. Preto Úrad špeciálnej prokuratúry neskúmal v predmetnom konaní pôvod majetku. Čo nevylučuje konanie v pôsobnosti príslušnej prokuratúry.
Ide o rôzne samostatné konania, uznesenie o odmietnutí sa týkalo BA Haus nie BL-202.
Konanie týkajúce sa veci BA Haus nie je totožné s konaním týkajúcim sa veci BL-202.
Prokurátor nemôže vykonávať dozor vo veci, v ktorej vystupuje ako svedok.
Zo zákona nebolo možné, aby v predmetnej veci naďalej vykonával dozor prokurátor V. Š., preto bola vec pridelená inému dozorujúcemu prokurátorovi.
Do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry patria 4 veci, v ktorých koná, zo 7 realizovaných trestných konaní, ktoré sú v súvislosti s osobou Ladislava B. a medializovaných vecí vedené na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru. Odmietnutá vec podozrení voči R. K. a J. P. je jednou z realizovaných vecí.
Predmetná vec bola na základe zisteného skutkového stavu a hodnotených dôkazov odmietnutá 21. 12. 2016 vyšetrovateľom Policajného zboru.
Ide o vec, v ktorej na základe pokynu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika začali orgány činné v trestnom konaní preverovať v skutku vymedzené podozrenia o závažnom protiprávnom konaní a možnom spáchaní viacerých trestných činov proti majetku vo vzťahu k ministrovi vnútra SR R. K. a bývalému ministrovi financií SR J. P. v súvislosti s tokom majetku, majetkových práv, akcií a pohľadávok akcionárov spoločnosti B. A. Haus, a. s. Vyšetrovateľ teda preveroval podozrenia z možného spáchania obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, zločinu prijímania úplatku a zločinu podplácania voči osobe R. K. a J. P.
Prokurátor nemôže vykonávať dozor vo veci, v ktorej vystupuje ako svedok.
Veci pridelené prokurátorovi V. Š., v ktorých vykonával dozor mu boli z dôvodu trestného stíhania odňaté. Po zrušení uznesenia o vznesení obvinenia mu vrátil špeciálny prokurátor naspäť do jeho dozoru všetky veci, okrem tých, ktoré súviseli s trestnou činnosťou, v ktorej naďalej prokurátor V. Š. vystupoval ako podozrivý. Jednalo sa práve aj o predmetnú vec.
Prokurátor V. Š. trval na tom, že všetky veci spolu súvisia a tvoria jeden celok. Žiadal o zbavenie mlčanlivosti, nakoľko chcel o všetkých týchto veciach v rámci trestného konania vypovedať. Sám uviedol, že sa cíti byť zaujatý a nie je možné, aby v nich vykonával dozor.
Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodu, že bol v tejto veci zbavený mlčanlivosti a vypočutia v predmetnej veci ako svedka, zo zákona nebolo možné, aby v nej naďalej vykonával dozor, preto bola vec pridelená inému dozorujúcemu prokurátorovi.
Vo veci týkajúcej sa spoločnosti BL – 202 sa koná, prebieha v nej vyšetrovanie."

VÝROKY TÝŽDŇA

          VÝROKY TÝŽDŇA


„ Je najvyšší čas si naliať čistú vodu. Takáto kompetencia Národnej rade dané nie. Hľadám riešenie aj tohto problému, ktorého som zdedil. Potom som povedal rukami nohami dostanú všetci poslanci v rámci výkonu voľnú kartu. Musí byť našim cieľom obhájiť túto vraždu, alebo udalosť. Ak by ma niekto presvedčil spôsobom, že to budú fakt potrestaní tí ľudia, ruky, nohy zdvihnem. Vyzvem aj prezidenta Slovenskej republiky, aby sme si nehádzali horúce gaštany zodpovednosti. Aj prezident SR má obrovský tím ľudí právne vzdelaných na Úrade vlády aj v Národnej rade hľadať legálnu ústavnú cestu, z ktorej vzájomne nebudeme vytĺkať politické body horúceho gaštana.Chce to, aby si vyhrnuli ruky všetci ústavní činitelia.“
Andrej Danko

"Našťastie stále máme lesy, hory. V nich už cvičia Slovenskí branci. Nie je ich veľa, ale keby bolo treba, môžu sa okolo nich združiť tisíce ďalších vlastencov. Potom, hoci opäť s ruskou pomocou, budú môcť vyhnať tých, ktorí kradmou rukou siahnu na našu slobodu.
Ale predtým nás možno čaká Sofiina voľba. Pozerám sa po našich politikoch v ústavom postavení a kladiem si otázku, kto z nich by bol schopný dodržať sľub voličom, že nepripustí cudziu vojenskú základňu na našom území. Vychádza mi iba jeden. Azda Marián Kotleba."
Ján Čarnogurský

"Ja si dokonca myslím, že prvýkrát tu dochádza k technickému vylepšeniu našej ústavy z hľadiska, z hľadiska riešenia problému, ktorý ukázala história, kedy sa poukázalo, že tu boli možno iné skutočnosti, ale ešte raz, my ani nehodnotíme predmetné obdobia a ani neposudzujeme z hľadiska spôsobov iných, ako to, že sú tu skutočnosti, ktoré u nás ako poslancov budú vzbudzovať presvedčenie, že by sa mal niekto tým hlbšie zaoberať."
Andrej Danko


"Bol to Tiso náš prvý prezident po Svätoplukovi. Ďakujeme pánu Bohu, že nám ho dal. Bez tohto štátu by sme tu dávno neboli."
Natália Grausová, poslankyňa za ĽS-NS


„Že ste trafený.Pán redaktor, ja nechcem kaziť atmosféru, ale poznáte môj názor na Slovenský rozhlas, vy ste jednoducho opozičné hniezdo. Vaše otázky si jednoducho vyprosujem.Pretože došiel som sem ako predseda vlády s cieľom urobiť všetko preto, aby tento úrad mal všetky podmienky na výkon svojej práce. Dlhodobo preukazujem záujem, aby sme profesionálne bojovali proti akýmkoľvek prejavom netransparentného správania sa. Vaše správanie je však tak zaujaté, tak zaujaté, je tak smiešne, že nemám vôbec chuť sa vašimi otázkami zaoberať."
Robert Fico

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Americký herec Jim Caviezel si zahrá v zatiaľ nepomenovanom pilotnom filme o príslušníkoch Navy SEALs. Projekt sleduje členov elitnej jednotky počas tréningu, plánovania a vykonávania najnebezpečnejších misií. Caviezel stvárni Jasona, rešpektovaného a oddaného lídra tímu, ktorý zažil už viac než tucet podobných nasadení. Pridá sa tak k hereckému obsadeniu, ktoré tvoria A.J. Buckley, Max Thieriot, Neil Brown Jr. alebo Toni Trucks.
Autorom scenára je Benjamin Cavell, režisérom Christopher Chulack. Obaja sú spolu so Sarah Timberman a Carlom Beverlym aj výkonnými producentmi. Projekt pripravuje CBS TV Studios.
Jim Caviezel, celým menom James Patrick Caviezel, je známy najmä ako Ježiš z kontroverznej historickej drámy Umučenie Krista (2004). Zahral si aj vo filmoch G.I. Jane (1997), Tenká červená čiara (1998), Pošli to ďalej (2000), Frekvencia (2000), Policajtka (2001), Ťažký zločin (2002), Gróf Monte Christo (2002), I am David (2003), Smrť na diaľnici (2004), Hráč so smrťou (2004), Bobby Jones: Stroke of Genius (2004), Déja Vu (2006), Uväznení (2006) alebo Útek z väzenia (2013). Od roku 2011 účinkoval v kriminálnom seriáli Lovec zločincov (2011 - 2016).

Americká komička, herečka a speváčka Jane Lynch sa predstaví v komediálnom pilotnom filme Relatively Happy. Projekt stanice NBC, predtým známy pod názvom Happy Peppers, prináša príbeh Henryho a jeho sestry, ktorí začnú spolu bývať po tom, ako jeden z nich utrpí stratu. Vzájomne sa podporujú, stanú sa najlepšími priateľmi a pomáhajú si pri problémoch s láskou a prácou. Súrodencov si zahrajú Jon Rudnitsky a Genevieve Angelson. Jane Lynch stvárni Bobbi Martin, sukničkársku rozvodovú advokátku, ktorá je Henryho nadriadenou a mentorkou. Úlohu pôvodne napísali pre muža, ale producenti sa nakoniec rozhodli obsadiť 56-ročnú herečku.
Max Mutchnick a Jeff Astrof napísali scenár a sú výkonnými producentmi spolu s režisérom Jamesom Burrowsom. Projekt pripravuje Warner Bros. Television.
Jane Lynch je známa napríklad ako Sue Sylvester zo seriálu Glee (2009 - 2015), vďaka ktorému získala cenu Primetime Emmy a Zlatý glóbus. Zahrala si aj v komédiách 40 rokov panic (2005), Rýchlo a desivo: Šialené preteky (2006) a Traja hlupáci (2012) či romantickej dráme Julie a Julia (2009). Objavila sa tiež v niekoľkých epizódach seriálov Dva a pol chlapa (2003 - 2015), Bostonské zločiny (2004 - 2008), Láska je Láska (2004 - 2009), Lovespring International (2006) alebo Myšlienky vraha (2005). Svoj hlas prepožičala do animovaných snímok Shrek: Zvonec a koniec (2010), Rio (2011) či Útek z planéty Zem (2013). Na konte má aj ďalšie dve Primetime Emmy, ktoré jej vynieslo moderovanie televíznej súťaže Hollywood Game Night (2013).

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Bývalý poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť generál vo výslužbe Michael Flynn prijal od ruskej štátnej televízie RT čiastku 33.750 dolárov za to, že sa v roku 2015 zúčastnil v Moskve na oslavách desiateho výročia jej vzniku. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov vyšetrovania amerického Kongresu.
Člen Snemovne reprezentantov za Demokratickú stranu Elijah Cummings vyzval americké ministerstvo obrany, aby od Flynna požadovalo vrátenie peňazí, pretože americká ústava zakazuje armádnym dôstojníkom vo výslužbe prijímať dary od predstaviteľov cudzích štátov.
Americké tajné služby označili vlani ruskú televíziu RT za propagandistický nástroj Kremľa.
Okrem finančného daru od RT prijal Flynn aj 11.250 dolárov od ďalších dvoch ruských spoločností vrátane veľkej firmy pôsobiacej v oblasti počítačovej bezpečnosti.
Flynn - nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa - musel z funkcie poradcu pre národnú bezpečnosť odstúpiť v polovici februára, keď vyšlo najavo, že bol v kontakte s ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisľakom, pričom o týchto aktivitách klamal viceprezidentovi Mikeovi Penceovi.


Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol obvinenia amerického ministerstva spravodlivosti, podľa ktorých sa na krádeži stámiliónov údajov používateľov služieb internetovej spoločnosti Yahoo z roku 2014 podieľala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB).
Opakovane sme povedali, že nemôže byť reči o tom, že by bol nejaký predstaviteľ akejkoľvek ruskej štátnej organizácie zapojený do nejakej protiprávnej činnosti v kyberpriestore," povedal podľa agentúry Interfax Peskov.
Spojené štáty v stredu obvinili dvoch príslušníkov FSB a dvoch hackerov z bývalých sovietskych republík z útoku na Yahoo, ktorý bol podľa amerického ministerstva spravodlivosti zameraný na e-maily ruských a amerických predstaviteľov, ruských novinárov či zamestnancov finančných inštitúcií.
"Takéto konanie je ešte o to nehoráznejšie, že sa na ňom podieľali a riadili ho príslušníci FSB, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie zákonnosti," uviedla v stredu na margo krádeže údajov z viac ako 500 miliónov kont používateľov internetových služieb spoločnosti Yahoo námestníčka amerického ministra spravodlivosti Mary McCordová.

Bulharské hlavné mesto Sofia by sa chcelo v budúcnosti stať centrom európskeho filmového priemyslu. V súvislosti s tým tu v uplynulých dňoch prezentovali stratégiu, ako dosiahnuť realizáciu tohto cieľa v priebehu desiatich rokov.
Stratégia, ktorú musí ešte schváliť miestne zastupiteľstvo, obsahuje 17 opatrení vrátane zriadenia mestského filmového fondu, iniciovania súkromných investičných aktivít a podpory pre mladých filmárov. V plánoch však nechýba ani vybudovanie siete kín a podpora filmových festivalov v bulharskej metropole.
Primátorka Jordanka Fandyková pri prezentácii stratégie pripomenula, že UNESCO vyhlásilo Sofiu v roku 2014 za kreatívne mesto výroby filmov. Zároveň uviedla, že vlani sa v bulharskej metropole nakrúcali scény celkove 21 hraných celovečerných filmov a televíznych seriálov.
Súkromná spoločnosť Nu Boyana Film Studios so sídlom v Sofii sa podieľala na výrobe 35 zahraničných a bulharských filmov, ako aj viac ako 80 audiovizuálnych produkcií vrátane reklamných šotov a videoklipov.
Druhý muž sofijskej radnice Todor Čobanov zmienil, že plánované opatrenia poslúžia rozšíreniu prístupu k filmom, ako aj rozvoju filmového priemyslu a rastu spotreby v sfére kultúry.

Copyright © TASR 2017

16. 3. 2017

TASR NEWS TASR NEWS
Tlačová agentúra (TA) SR ukončila rok 2016 s prebytkom vo výške 136.512 eur. Jej príjmy boli vlani 5.278.253 eur, výdavky 5.141.741 eur. Vyplýva to zo Správy o činnosti Tlačovej agentúry SR za II. polrok 2016, ktorú dnes pred poslancami v mediálnom parlamentnom výbore predniesol generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník. Poslanci ju vzali na vedomie.

Agentúra podľa správy ukončila celkovo rok 2016 s konečným ziskovým hospodárskym výsledkom vo výške 72.290 eur. Súhrnné náklady boli v II. polroku 2.598.106 eur, celkové výnosy dosiahli čiastku 2.403.882 eur. TASR vydala v druhom polroku 2016 spolu 142.525 multimediálnych správ, z toho 78.229 textových správ, 53.517 fotografií, 4478 videí, 6301 zvukov.

Rezník zdôraznil, že TASR je jedinou plnohodnotnou slovenskou spravodajskou agentúrou, ktorá prináša informácie pre médiá i pre verejnosť. "V postpravdivej dobe bezbrehého priestoru sociálnych sietí, v dobe nakúpených médií i postojov, je verejnoprávna TASR pilierom kredibility a faktografických informácií pre slobodné utváranie názorov," poznamenal.

Odmieta spochybňovanie nezávislosti agentúry. "TASR bola vo svojom spravodajstve slobodná a nezávislá. Spravodajstvo nebolo v prospech či v neprospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej, etnickej alebo inej záujmovej skupiny. Objektívne, vyvážene a aktuálne reflektovalo dianie na Slovensku i v zahraničí," vyhlásil s tým, že TASR si plnila svoje zákonné povinnosti.

Generálny riaditeľ poukázal na nárast tržieb v sektore médií. "Žiadne médium nezrušilo servis TASR z dôvodu nespokojnosti s kvalitou služieb, niektoré elektronické médiá však ukončili svoju živnosť," poznamenal. Pripomenul aj septembrové trojdňové stretnutie Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) a Valné zhromaždenie EANA, ktoré sa konalo na pozvanie TASR.

"Ešte nikdy v histórii samostatného Slovenska nebolo v Bratislave toľko mediálnych lídrov. Na Slovensko prišli riaditelia a delegácie 30 dominantných tlačových agentúr Európy, vrátane nemeckej DPA, anglickej AP, švédskej TT, španielskej EFE, francúzskej AFP, rakúskej APA, ruskej TASS. Valné zhromaždenie v Bratislave zvolilo nového predsedu tejto stavovskej organizácie združujúcej lídrov na agentúrnych trhoch v jednotlivých krajinách," vymenoval Rezník.

Vyzdvihol, že TASR vyvinula a ďalej testuje SomeCan, čo je pôvodný agregátor sociálnych sietí Facebook a Twitter. "Zoraďuje, kategorizuje a vyhľadáva profily a statusy pre potreby redakčného spracovania v jednom užívateľskom prostredí. Ide o unikátny systém. Je to denný redakčný nástroj, ktorý umožní zvýšiť rýchlosť prinášania aktuálnych informácií," vysvetlil. Vyzdvihol aj portály teraz.sk a tablet.tv.

Copyright © TASR 2017

SLOVAK MEDIA NEWSSLOVAK MEDIA NEWS
 
Tlačová agentúra (TA) SR založením obchodnej spoločnosti Terazmedia neporušila zákon. Na rokovaní mediálneho výboru parlamentu to dnes povedal minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý považuje prácu TASR za dobrú, ale vníma podozrenie z napojenia zástupcu súkromného akcionára Miloša Juríčka na finančnú skupinu Slavia Capital. TASR by podľa neho mala s podozrením niečo robiť.
Podozrenie vidí aj opozičný poslanec Jozef Viskupič z OĽaNO-NOVA. Pýtal sa, či má Slavia Capital vplyv na spravodajstvo TASR, do akej miery poznal generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník Miloša Juríčka a jeho prepojenie na Slaviu Capital cez akciovú spoločnosť Albrecht. Viskupič súhlasí, že agentúra zákon neporušila, ale takéto podozrenia podľa neho znižujú dôveryhodnosť.
Generálny riaditeľ TASR považuje spájanie agentúry s finančnou skupinou za účelové a manipulatívne. Odmieta tiež dohady, že TASR pôsobí v prospech nejakej finančnej skupiny. Zopakoval, že s  Juríčkom sa spoznal na nejakom filmovom predstavení a musel ho dlho presviedčať, aby do projektu vstúpil ako investor. O zámeroch založiť obchodnú spoločnosť Rezník niekoľkokrát informoval členov výboru. "V rokoch 2013 a 2014 boli verejné všetky informácie, ktoré mali byť verejné," doplnil.
O Juríčkovom prepojení na finančnú skupinu sa dozvedel podľa vlastných slov z otázok Denníka N, na ktoré riadne odpovedal. "Áno, je pravda, som nevedel, že tam je. Ale aj na základe týchto skutočností zasadla Správna rada TASR, ktorá sa touto témou zaoberala," uviedol s tým, že rade dal všetky originálne dokumenty, dohody, z ktorých podľa Rezníka vyplýva, že za obsah spravodajstva zodpovedá agentúra a investor sa postaral iba o financovanie napríklad nahrávacích štúdií. "Je to oddelené," zdôraznil.
Pripomenul, že založenie obchodnej spoločnosti bol spôsob, ako pozdvihnúť v roku 2012 podfinancovanú TASR. "Hľadal som spôsob, ako dostať agentúru vyššie. Zisťoval som, či si môžeme zobrať úver, nemohli sme. Našiel som investora, ktorý mal záujem na tom, aby tu bol väčší objem objektívnych informácií. Spravili sme akciovku, kde on má na starosti iba financovanie," opísal Rezník. Za klamstvo považuje aj tvrdenie, že Terazmedia je vysoko zadlžená. Podľa Rezníka spoločnosť nežije z peňazí finančnej skupiny.
Situáciu by mohlo riešiť aj valné zhromaždenie. "Zvoláme valné zhromaždenie a budeme situáciu riešiť tak, aby sme našli spôsob, ako toto účelové okydanie TASR a aj môjho mena vyvrátiť. Lebo ja som prvý, ktorý je proti oligarchizácii verejnoprávnych médií," vyhlásil Rezník.
Viskupič trval na svojom podozrení. Koaliční poslanci mu pripomenuli, že v roku 2013 výhrady k založeniu obchodnej spoločnosti nemal. "Ako výbor sme súhlasili s týmto kofinancovaním TASR. Generálny riaditeľ nás podrobne informoval," povedal Miroslav Číž zo Smeru-SD. TASR podľa jeho slov koná transparentne.

"Nič protizákonné sa nestalo," doplnil predseda výboru Dušan Jarjabek. TASR je po transformácii na verejnoprávnu inštitúciu podľa neho celoštátne a celospoločensky rešpektovaná. "A mali by sme poďakovať, že nemusíme na výbore riešiť veci, ako riešime pri programe RTVS, kde padajú otázky na vyváženosť. Tento problém s TASR nie je. Robí klasické vyvážené spravodajstvo. Argument, čo by bolo keby, je účelový," uzavrel.

Copyright © TASR 2017