2. 5. 2009

To je TV !

To je TV !

SLOVAK FREE MEDIA

SLOVAK FREE MEDIA
Podľa Medzinárodného tlačového inštitútu (International Press Institute - IPI) čelí slovenská žurnalistika štyrom zásadným problémom. Organizácia to vyhlásila pri príležitosti 3. mája - svetového dňa slobody tlače. "IPI Slovensko si uvedomuje, že zodpovednosť za stav médií nesú najmä novinári, vydavatelia a vysielatelia. Akákoľvek diskusia o kvalite a zodpovednosti médií je však podmienená vznikom prostredia, v ktorom je sloboda médií zaručená," tvrdí IPI Slovensko v zastúpení Pavol Múdry, Štefan Hríb, Eva Babitzová, Vladimír Repčík a Róbert Kiraly. Háčik vidí IPI v súčasnom tlačovom zákone a už kritizovanom práve na odpoveď, ktoré si môže čitateľ uplatniť aj v prípade pravdivých tvrdení. V tejto súvislosti organizácia vyzýva poslancov NR SR, aby toto ustanovenie zrušili. Za sporné považuje IPI aj občianskoprávne konanie na ochranu osobnosti. "Vidíme zjavnú tendenciu žalovať médiá o disproporčne vysoké, často likvidačné čiastky. Registrujeme veľké obavy pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva na Slovensku v týchto veciach, keďže rozsudky sú často nekonzistentné s európskymi štandardami," uvádza IPI Slovensko. Predstavitelia organizácie vyzývajú sudcov na verejnú diskusiu o slobode slova. Ako ďalej uvádza IPI vo svojom vyhlásení, pre slovenskú žurnalistiku je stále problematický stav verejnoprávnych médií. Spôsob voľby riaditeľov v STV, SRo a TASR a politická kontrola ich manažmentu cez nominantov strán v kontrolných orgánoch sú príčinou trvalej krízy týchto médií. Slobodu verejnoprávnych inštitúcií podmieňujú systémové zmeny. V neposlednom rade sú podľa IPI slabinou slovenskej žurnalistiky nejasné pravidlá regulácie televízneho a rozhlasového vysielanie, ktoré umožňujú regulátorom prostredníctvom vysokých pokút zasahovať priamo do programu. "Vágny výklad kompetencií Rady pre vysielanie a retransmisiu v oblasti obsahu vysielania spôsobuje trvalý tlak na slobodu slova," dodáva IPI Slovensko. Medzinárodný tlačový inštitút (International Press Institute - IPI) je globálna mediálna sieť, ktorá združuje šéfredaktorov, editorov, výkonných riadiacich pracovníkov médií a špičkových mienkotvorných novinárov. Vychádza z filozofie, že sloboda vyjadrovania je právo, ktoré chráni všetky ostatné práva v mediálnej oblasti. Národná pobočka IPI Slovensko funguje od júla 2008.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas (SRo) už opäť vysiela na strednovlnnom vysielači Nitra, ktorým pokrýva územie južného Slovenska. Ako pre agentúru SITA uviedla generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková, po tom ako rozhlas odišiel 2. februára zo stredných vĺn pre nákladnosť strednovlnných vysielačov, obnovili vysielanie cez vysielač Nitra 28. apríla. Rozsah stredných vĺn (SV), tak ako bol projektovaný pred mnohými rokmi, rozhlas jednoducho nemohol platiť zo svojho rozpočtu a štátny rozpočet po novele zákona o SRo už od roku 2008 s týmto nepočítal. Stopercentné pokrytie národnostne zmiešaného územia Slovenska SV stojí približne 1,56 milióna eur ročne (47 mil. Sk). Terajšie využitie SV na dokrytie juhu SR stojí len cca 100 tisíc eur ročne (3 mil. Sk) a to je podľa Zemkovej podstatný rozdiel. Práve táto úspora nákladov viedla k obnove vysielania na SV cez vysielač Nitra. Tri mesiace od vypnutia SV boli potrebné na zameranie pokrytia územia rôznymi výkonmi. Spoločnosť Towercom, a.s., ktorá prevádzkuje vysielače, merala dosah vysielačov v Nitre, v Prešove, v Čižaticiach. Prebiehali rokovania o optimálnom pokrytí a o nákladnosti jednotlivých riešení. Následne 28. apríla SRo podpísal s Towercomom zmluvu na rok 2009 a Nitra 1098 kHz vysiela opäť, ale s výkonom 10 kW, dodala Zemková. Trojmesačné vypnutie stredných vĺn, ktoré vyvolalo kritiku a aj petíciu SMK a maďarských občianskych združení, bolo podľa šéfky SRo nevyhnutné. Rozhlas bol takmer do polovice marca v rozpočtovom provizóriu a vtedy sa nové zmluvy uzatvárať nedajú. Zároveň sa hľadal spôsob ako pokryť vysielaním juh SR a zároveň nedostať rozhlas do dlhov. Na výber bolo - postaviť vlastné vysielače a ich aj prevádzkovať, alebo si túto službu objednať. Towercom však nakoniec predložil riešenie a kalkulácie, ktoré bolo najvýhodnejšie. Zmluva s Towercomom, podľa ktorej sa vysiela, bude platiť kým nebude možné pokryť národnostne zmiešané územie SR frekvenciami v pásme veľmi krátkych vĺn (VKV). Zemková pripúšťa, že ešte nie je vyriešená situácia s pokrytím vysielania v Košiciach a okolí a v Moldave nad Bodvou. V súčasnosti však už Towercom inštaluje v Čižaticiach SV-vysielač, ktorý s výkonom 5 kW pokryje Košice, Moldavu nad Bodvou a ich okolie na frekvencii 702 kHz a frekvencia 96,2 MHz sa opäť uvoľní pre Rádio Devín. Rozhlas zároveň neukončil vysielanie na SV zo svojho sídla - tzv. obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici v Bratislave. "Vypracovali sme novú žiadosť o prevádzkové povolenie a budeme pokračovať v pôvodnom projekte digitálneho vysielania DRM. Využijeme ho na vysielanie novej služby - Rádio Litera alebo Rádio Klasika," doplnila šéfka SRo. Zemková odmieta petíciu maďarských organizácii a SMK za návrat Rádia Patria na SV. Pripomína, že jej autori v nej spojili stredné vlny s učebnicami a so žiadosťou umožniť cudzie vysielanie na území SR a na "týchto troch nekompatibilných problémoch spustili petičnú akciu". Za návrat Patrie na stredné vlny 10. marca spustili zástupcovia maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku celoštátnu Petíciu pre Rádio Patria a naše práva. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda Csemadoku Béla Hrubík, ku koncu apríla sa pod petíciu už podpísalo približne 30 tisíc ľudí a zber podpisov organizátori predĺžili do konca mája. Podľa Hrubíka ich získavajú na rôznych podujatiach základné organizácie Csemadoku, ale od svojich sympatizantov aj ďalšie združenia, ktoré petíciu iniciovali. Petíciu iniciovali zástupcovia Csemadoku, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Združenia maďarských rodičov na Slovensku, Zväzu skautov maďarskej národnosti, mládežníckej organizácie ICS Via Nova a SMK. Podľa predsedu SMK Pála Csákyho budú po skončení petičnej akcie presadzovať jej ciele aj na úrovni vlády SR, SRo a tiež v orgánoch Európskej únie. Hrubík tvrdí, že odchodom SRo z SV prišlo o možnosť počúvať národnostné vysielanie 280 000 občanov maďarskej národnosti. Rozhlas to však považuje za nezmysel. "Všetkých občanov maďarskej národnosti je dnes na území Slovenska do 500 000. VKV vysielačmi pokrývame asi 80 percent južnej časti územia Slovenska, kde táto menšina žije, uviedla v reakcii na spustenie petície Zemková. Rádio Patria pred vypnutím stredných vĺn počúvalo podľa posledného prieskumu z konca roka 2008 (Median – MML) 17 000 poslucháčov (0,3 percenta). Po presune stanice na VKV predpokladá Zemková paradoxne nárast poslucháčov. VKV signál je podľa nej kvalitnejší ako strednovlnný, rozhlas zároveň rozšíril denné vysielanie z ôsmich na dvanásť hodín.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
Zrušili sme Ústav pre výskum verejnej mienky,
zrušíme aj peoplemetre
Spravodajstvo STV nejde pri pokrývaní udalostí cestou komerčných médií. Ruka v ruke sa v tejto súvislosti nastoľuje otázka sledovanosti. Žiaľ, tvorcom hlavnej spravodajskej relácie sa nepodarilo zastaviť jej kontinuálny pokles a tento proces pokračuje. Slovenská televízia sa v nedávnej minulosti značne odklonila od svojho základného smerovania televízie verejnej služby s výrazným príklonom ku komercializácii. Tento trend zanechal pochopiteľne svoj neblahý rukopis aj na spravodajstve. Podľa nášho názoru – platí konštatovanie z „Návrhu koncepcie“ (január 2008), že Správy STV sa nevedia stále spamätať z necitlivých zásahov z nedávnej minulosti – akými bola napr. snaha kopírovať spravodajstvo súkromných televízií, alebo zrušenie regionálnych a väčšiny zahraničných spravodajcov, čo sa zatiaľ nepodarilo obnoviť. Už vlani, opierajúc sa o výsledky Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR ( jún 2007 ) sme nastolili otázku prípadnej zmeny vysielacieho času. Totiž respondenti označili za najväčší nedostatok Správ STV fakt, že „spomedzi hlavných spravodajských relácií sa nevysielajú ako prvé“ (26,3% opýtaných). Na druhej strane si uvedomujeme, že táto otázka je veľmi citlivá a nemožno sa k nej odhodlať „ad hoc“, ale po zrelej úvahe, dôkladnej analýze a dôslednej príprave. Diskutabilná je aj otázka hodnovernosti a vierohodnosti peoplemetrových meraní, a síce fakt, či skutočne odzrkadľujú realitu. K takejto úvahe nás vedú výsledky prieskumov Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR z júna 2007 a februára 2008, ktorý uskutočnil na vzorke viac ako 1.100 respondentov. Tieto výsledky akosi „nesúzvučia“ s výsledkami peoplemetrových meraní. Navyše sa domnievame, že spravodajstvo verejno-právneho média by nemalo byť denno-denne konfrontované s výsledkami Rtg. a Shr. spravodajstva komerčných televízií. To však ale neznamená, že by malo rezignovať a „zložiť zbrane“. O diváka musí zabojovať dôveryhodnosťou a serióznosťou. Nemôže byť izolované od okolitého sveta – musí žiť problémami ľudí – skvalitňovať výber tém, prichádzať s vlastnými témami, spracovávať ich s väčšou nápaditosťou a invenciou.

Čerpané zo Súhrnnej správy o stave spravodajstva STV po stránke personálnej, organizačnej technickej, vrátane ďalšieho návrhu systémového riešenia

1. 5. 2009

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
„Chcem ovplyvniť výsledky volieb. Cítim na to minimálne morálne právo vzhľadom na investície, ktoré tu reprezentujem. Nemyslím si, že je to nemorálne. Som zástupca spoločnosti, ktorá tu investovala peniaze a som väčším akcionárom. Nevidím problém, aby som mal možnosť ovplyvňovať to, kto bude zvolený. Možno by sa nemorálne z môjho pohľadu zdalo, keby som tu kandidoval." Igor Rattaj "Čokoľvek, čo priamo porušuje buď upevňovanie vzťahu alebo plodenie detí, je chorobným zneužívaním pohlavného styku .“ Michael Smitz ,katolícky duchovný z Minnesoty " Predseda vlády po zverejnení výsledkov kontroly tendra Úradom pre verejné obstarávanie vyzval vtedajšieho šéfa rezortu Mariana Januška, aby sa vzdal. Stalo sa. Náš koaličný partner ponúkol nového nominanta, kde zo zásadných dôvodov sme nemohli nerešpektovať, my potrebujeme predsa stabilnú koalíciu a podobne. Takže toto je mechanizmus uvažovania." Miroslav Číž "Kedysi v bordeloch, keď nešli kšefty nemenili postele, ale prostitútky." Vladimír Mečiar "Oznámenie umiestnené na chodbe ministerstva s obmedzeným prístupom pre verejnosť je možné len veľmi ťažko považovať za zverejnenie vôbec." Charlie McCreevy, eurokomisár pre vnútorný trh „Prečo by sa mali vracať peniaze ? Keď niekto spravil nejaké školenie alebo niečo, prečo by sa to malo vracať? Keď vy si kúpite chleba a zjete ho. Európska komisia nedala do toho ani halier, tak proste skončili. So Zamediou mám asi toľko ako vy so svojim týmto zadkom .“ Ján Slota " Mimoriadne valné zhromaždenia spoločnosti Transpetrol bolo zábavné posedenie na Zemplínskej šírave pod taktovkou Ilčišina". Ľubomír Jahnátek "Nestarám sa o jazdcov. Bolo by však výborné mať v kokpite černošskú židovku." Bernie Ecclestone

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Tribeca Film Festival

Tribeca Film Festival
Iránsky film o kamarátoch z univerzity, ktorí sa stretávajú počas víkendu pri Kaspickom mori a americký dokumentárny film o tínedžeroch, ktorí pretekajú na motokárach, získali vo štvrtok hlavné ceny na medzinárodnom filmovom festivale Tribeca. Darbareye Elly v réžii Asghara Farhadiho ocenili v kategórii hraných filmov a Racing Dreams Marshalla Curryho v kategórii dokumentov. Obaja režiséri získali i finančné odmeny vo výške 25-tisíc dolárov (asi 18 825 eur). V porote súťaže hraných filmov zasadli: producent Richard Fischoff, režisér Todd Haynes, herec Bradley Cooper a herečky Meg Ryan a Uma Thurman. Porotu v súťaži dokumentárnych filmov tvorili: režisérka dokumentov a producentka Liz Garbus, dokumentarista, televízny producent a scenárista Morgan Spurlock, autor a akademik Henry Louis Gates, Jr., herečka Whoopi Goldberg a moderátor spravodajstva NBC News Brian Williams. Nórskeho režiséra Runeho Denstada Langla vyhlásili za najlepšieho nového tvorcu hraných filmov. Ocenenie si vyslúžil snímkou Nord - príbehom 30-ročného deprimovaného lyžiarskeho vlekára, ktorý sa vyberie na cestu, aby získal späť život, ktorý stratil po nehode pri športe. Cenu pre Najlepšieho nového dokumentaristu získal Ian Olds za Fixer: The Taking of Ajmal Naqshbandi o živote Afganca, ktorý prekladal a dohadoval rozhovory pre zahraničných novinárov. Taliban ho však v roku 2007 uniesol a sťal. Cenu pre Najlepšieho herca získal Ír Ciarán Hinds za stvárnenie vdovca v dráme The Eclipse. V rovnakej ženskej kategórii si trofej vyslúžila Američanka Zoe Kazan za postavu študentky, ktorá bojuje s ovládaním svojich emócií v snímke The Exploding Girl. V newyorskej súťažnej sekcii sa stal najlepším hraným filmom Here and There v réžii Srba Darka Lungulova a najlepším dokumentom Partly Private režisérky Danae Elon. Ôsmy ročník filmového festivalu Tribeca, ktorý založili Jane Rosenthal, Robert De Niro a Craig Hatkoff, predstavil 85 celovečerných filmov z 32 krajín sveta. © 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Zomrel Július Vašek

Zomrel Július Vašek
Vo veku 82 rokov dnes zomrel herec Július Vašek, ktorý od polovice minulého storočia účinkoval v divadle a stvárnil postavy vo viacerých filmoch. "Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe," povedala hovorkyňa divadla Nová scéna Ľuba Zednikovičová. Bol ešte z generácie hereckých osobností ako Vladimír Müller či Ivan Krivosudský, osobností s nezameniteľným prejavom. Narodil sa 29. decembra 1926 v Nových Zámkoch. Herectvo študoval na bratislavskom konzervatóriu, dlhé obdobie bol členom Novej scény. Na vrchole kariéry však dostal v tomto divadle od Ľuba Romana výpoveď, údajne pre osobné nedorozumenia. V minulosti bol veľmi často obsadzovaný, zahral si v mnohých slávnych slovenských, ale aj českých filmoch. Typovo bol predurčený najmä pre postavy záporných hrdinov. Debutoval v roku 1954 vo filme Drevená dedina. Neskôr skvele stvárnil postavy v legendárnych snímkach ako napríklad Kapitán Dabač, Romance pro křídlovku, Medená veža či Pacho, hybský zbojník. V posledných rokoch, najmä po smrti svojej mladšej manželky, žil uzavreto a odmietal herecké ponuky. Podľa dostupných informácií trpel osteoporózou. Výber z filmografie : 1954 - Drevená dedina (Ondro Ončo), 1958 - V hodine dvanástej, 1959 - Kapitán Dabač, 1961 - Pieseň o sivom holubovi (desiatnik SS), 1962 - Bílá oblaka (partizán), 1964 - Prípad pre obhajcu (Paľo), 1965 - Námestie svätej Alžbety (Ján Florik), 1966 - Romance pro křídlovku (Vojta – päťdesiatročný), 1968 - Muž, ktorý luže (Vladimír), 1970 - Medená veža (Prašivec) ,1971 - Orlie pierko (Prašivec) ,1972 - ...a pozdravuji vlaštovky (Maruškin otec)1974 - Deň, ktorý neumrie (Pirč) ,1974 - Do zbrane, kuruci! (richtár) , 1974 - Lidé z metra (Babiak) ,1975 - Pacho, hybský zbojník (Mišo) , 1976 - Červené víno (Pančucha) ,1976 - Jeden stříbrný (Gábor) , 1979 - Blízke diaľavy (Karburátor), 1982 - Pavilón šeliem (Žilinský) , 1984 - Sladké starosti (Kantorík) ,1985 - Zastihla mě noc (invalid) ,1986 - Galoše šťastia (lampár). 1995 - Poslední přesun (Starec) .

Copyright © ČTK 2009, Foto: TASR/Pavol Funtál

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia sa rozhodla vyjsť v ústrety hokejovým fanúšikom a priame prenosy z Majstrovstiev sveta bude vysielať na Jednotke aj počas predĺženého víkendu. V piatok 1. mája 2009 o 20.00 h Jednotka odvysiela priamy prenos zápasu MS medzi Fínskom a Slovenskom. Na Dvojke o 20.00 h si budú môcť diváci ako náhradný program pozrieť dokument Život Claudie Cardinale, o 20.55 h pravidelný cyklus Gen.sk so Štefanom Nosáľom, o 21.10 h Československý filmový týždenník a o 21.25 h americký film Medium Cool. V sobotu 2. mája 2009 o 16.00 h sa zápas Česka a Slovenska presúva z Dvojky na Jednotku. Dvojka zaradila na tento čas dokument Ako sme nevystúpili na Gasherbrumy a o 16.40 h pôvodný film Triptych o láske. Slovenská televízia aktualizuje program vysielania premiérového dokumentu Štefánik – neuveriteľný osud, ktorý bol pôvodne naplánovaný na sobotu 2. mája o 18.10 h na Dvojke. Vzhľadom na rovnomerné rozloženie programovej ponuky o tejto téme sa programový manažment rozhodol tento prestížny dokument zaradiť do vysielania v nedeľu o 15.00 h na Dvojke namiesto pôvodne plánovaného dokumentu Milan Rastislav Štefánik. Ostatné je bez zmeny. Z obsahu dokumentu Štefánik – neuveriteľný osud: Dokumentárny film o M. R. Štefánikovi Štefánik – neuveriteľný osud vovedie divákov do archívov francúzskej armády uložených v zámku Vincence, v ktorých je zachytené obdobie začiatkov vojenskej a politickej kariéry M.R.Š., jeho vedecká kariéra vo Francúzsku v oblasti astronómie a meteorológie a najmä služba vo francúzskej armáde a v zahraničnom odboji. Pomerne veľká časť filmu je venovaná jeho obrovskému prínosu k formovaniu československých légií a situácii legionárov Rusku, ich návratu do Európy. Film je sprevádzaný názormi francúzskych historikov aj na spor o povojnovom postavení Slovenska a Štefánika vo vláde nového štátu. Záver filmu je venovaný doteraz neobjasnenej otázke tragického pádu lietadla pri návrate do vlasti a teóriám, ako to mohlo byť. Francúzski tvorcovia tohto dokumentu v jeho závere upozornili na ocenenie života Štefánika ako veľkého vizionára a kozmopolitne založeného človeka, pacifistu, ktorý nerobil rozdiely medzi ľuďmi z hľadiska národného, ale bol za mierové spolunažívanie v zjednotenej Európe. Film končí opäť v priestoroch francúzskeho archívu, kde sa archivár imaginárne lúči vojenským pozdravom so Štefánikovou postavou. V nedeľu 3. mája 2009 po skončení hlavného spravodajského bloku STV, o 19:55 na Jednotke odvysielame priamy prenos zo spomienkového aktu k 90. výročiu úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa uskutoční na Bradle. Zúčastnia sa ňom najvyšší ústavní činitelia a zahraniční hostia. Pri tejto príležitosti Slovenská televízia zaradila na Dvojke viacero dokumentov; v nedeľu odvysiela o 15:00 dokument Štefánik – neuveriteľný osud (dar francúzskeho ministerstva obrany a bude odvysielaný ešte pred premiérou vo francúzskej televízii) a v pondelok 4. mája o 11:35 uvedieme dokument o astronomických a cestovateľských aktivitách M. R. Štefánika pod názvom Prvá cesta Milana Rastislava Štefánika okolo sveta a podvečer dokument G. Kendyho Milan R. Štefánik. Na Jednotke v pondelok 4. mája v Správach STV o 16:00 a 19:30 prinesieme reportáž z odhalenia pamätníka M. R. Štefánika v Bratislave. M. R. Štefánika si pripomenieme aj v relácii určenej pre deti a mládež Prípady detektíva Kulmena, ktorú odvysielame na Jednotke v nedeľu 3. mája o 08.55 h. V tomto vydaní relácie mladí detektívi pátrajú po ukradnutom vzácnom fotoaparáte M. R. Štefánika. Ten zmizol z múzea tohto velikána v Košariskách. Samozrejme, ukradol ho zločinec inžinier Diabolský. Detektív Kulmen aj so svojimi pomocníkmi začnú pátrať, získavať stopy, ktoré by ich mali doviesť k trezoru, v ktorom tento exponát Diabolský dočasne ukryl. Nie je to jednoduché, pretože mladí detektívi musia osvedčiť svoje znalosti zo života M. R. Štefánika, preukázať svoj dôvtip, logické myslenie a aj športovú zdatnosť, pretože pátranie ich zavedie až na Bradliansku mohylu. O týždeň neskôr, 10. mája (08.55 h na Jednotke) budú školáci pátrať v priestoroch vojenského výcvikového strediska Lešť.

Stretneme sa v sprievode !

Stretneme sa v sprievode !

30. 4. 2009

SLOVAK FREE MEDIA

SLOVAK FREE MEDIA
Asociácia európskych novinárov (AEN) varuje pred zásahmi, ktoré u nás hrozia novinárom z najvyšších oficiálnych miest. Nemôžeme a nesmieme si zvyknúť, keď novinárom hrozia zásahom bezpečnostnej rady štátu a predseda vlády ich hodnotí ako protištátny element a znevažuje ich vulgárnosťou, vyhlásil predseda slovenskej sekcie asociácie Július Lőrincz. Premiér Robert Fico kritizoval novinárov 6. apríla, na samostatnej tlačovej besede vtedy obvinil slovenskú tlač, že sa stala novou opozičnou silou, je absolútne neobjektívna, jednofarebná a škodí národnoštátnym záujmom. Novinárom pohrozil, že ak neprestanú, bude sa nimi zaoberať bezpečnostná rada štátu. "Tlač a všetky ostatné médiá sú súčasťou štruktúry spoločnosti, v ktorej sa v podmienkach demokratického systému nastoľujú problémy, vznikajú nedorozumenia i konflikty, ale odpovede a východiská sa hľadajú v polemike a dialógu," konštatuje Lőrincz pri príležitosti Svetového dňa tlače, ktorý si pripomenieme 3. mája. "Nerozpútava sa pre to takmer vojnové ťaženie, ako sa to stáva u nás," uviedol. Slovenská sekcia asociácie podľa neho upozorňuje, že je nešťastný politik, ktorý si stále potrebuje vytvárať nepriateľov, aby na nich dokazoval svoju veľkosť. "Vyčerpáva to jeho i spoločnosť, sily sa sústreďujú na náhradné problémy namiesto skutočných, ktoré treba riešiť," uvádza asociácia. Stanovisko okrem Lőrincza podpísal aj tajomník slovenskej sekcie asociácie Tibor Macák.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Iba Martin Šmatlák

Iba Martin Šmatlák
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu, ktorý by mal od roku 2010 oživiť filmovú tvorbu, chce byť len jediný kandidát. O funkciu sa uchádza bývalý riaditeľ Slovenského filmového ústavu Martin Šmatlák, informovala agentúru SITA PR manažérka Iveta Pospíšilová. Verejné vypočutie Šmatláka sa uskutoční 7. mája o 12:00 v projekcii Barco Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Poslaním fondu je podporiť rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Financovaný bude zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od používateľov audiovizuálnych diel. Na jeho člene stojí ako štatutárny orgán deväťčlenná rada. Do funkcie ju menoval minister kultúry Marek Maďarič 30. marca. Fond je nová nezávislá verejnoprávna inštitúcia a od roku 2010 nahradí súčasný grantový systém financovania audiovizuálnych diel.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS

1. TELEVÍZNE NOVINY -Markíza- 26.4.2009 ; 2.LETS DANCE 3- Markíza- 26.4.2009 ; 3. *Počasie -Markíza- 26.4.2009 ; 4. Ordinácia v ružovej záhrade III. (22.)- Markíza -23.4.2009; 5. Ordinácia v ružovej záhrade III. (21.) -Markíza -21.4.2009; 6. Modré z neba -Markíza -22.4.2009 ; 7. *MS v hokeji: Slovensko-Bielorusko -Dvojka- 26.4.2009 ; 8.*NOVINY TV JOJ- TV JOJ -26.4.2009; 9.*Športové noviny -Markíza- 26.4.2009 ; 10. *DNES -Markíza -23.4.2009; 11.*MS v hokeji: Slovensko-Maďarsko -Dvojka- 24.4.2009; 12.*Krátke TN- Markíza -26.4.2009 ; 13. SUSEDIA -Markíza -20.4.2009 ; 14. Pošta pre teba -Jednotka- 25.4.2009 ; 15.*Panelák- TV JOJ -20.4.2009 ; 16. Kutyil s.r.o. -TV JOJ -20.4. 2009 ; 17. *NAJLEPŠIE POČASIE -TV JOJ -20.4.2009; 18. PROMINENTI -Markíza- 26.4.2009; 19. *ŠPORT -TV JOJ- 26.4.2009 ; 20. Aj múdry schybí Markíza 24.4.2009

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

Nedodržaný sľub

Nedodržaný sľub

29. 4. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Americký zabávač a moderátor Jay Leno, ktorého pred niekoľkými dňami prepustili z nemocnice, sa opäť objavil na televíznej obrazovke. Vo svojom programe Tonight Show žartoval o svojich zdravotných problémoch a prasacej chrípke. Leno povedal, že mal horúčku viac ako 39 stupňov Celzia. Možno nebol dobrý nápad zjesť surovú bravčovinu, ktorú jeho priateľ kúpil v Mexiku, dodal. Jaya Lena hospitalizovali v piatok 24. apríla pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy. Po prvý raz po 17 rokoch tak prerušil nakrúcanie Tonight Show. Päťdesiatosemročný Leno nezmeškal ani jediné nakrúcanie od roku 1992, kedy ju začal moderovať, s výnimkou šou pred niekoľkými rokmi, v ktorej si vymenili miesta s moderátorkou Katie Couric. V nemocnici pobudol len jeden deň, v piatok ho prepustili. Ruské noviny Novaja Gazeta, ktoré sú jedným z mála ruských periodík mimo sféry vplyvu Kremľa, získali tohtoročnú Cenu pre priekopníkov slobodných médií (Free Media Pioneer Award). V stredu o tom informoval Medzinárodný tlačový inštitút (IPI), ktorý cenu každoročne Novaja Gazeta "zosobňuje to, za čo IPI dennodenne bojuje - slobodu médií a právo novinárov robiť si svoju robotu nezávisle od politickej moci a jej predstaviteľov", vyhlásil v stredu riaditeľ IPI David Dadge. Novaja Gazeta zaplatila za svoju činnosť vysokú cenu - za posledné desaťročie zavraždili už štyroch jej žurnalistov, pričom podľa niektorých indícií by za aspoň niektorými z týchto vrážd mohol stáť priamo Kremeľ. Najznámejšou novinárkou Novej gazety, ktorá za svoju novinársku činnosť zaplatila životom, bola Anna Politkovská. Preslávila sa najmä reportážami o zverstvách páchaných ruskou armádou v Čečensku a okrem iného tvrdila, že za útokmi na obytné domy v Moskve a v ďalších ruských mestách, pri ktorých v roku 1999 zahynulo vyše 300 ľudí, stála ruská tajná služba FSB. Vláda z útokov obvinila čečenských separatistov a obnovila ofenzívu v Čečensku. Politkovskú zavraždili v októbri 2006 pred jej moskovským domom. Ocenenie IPI pre slobodné médiá v minulosti získalo napríklad srbské rádio B-92 či ruská televízia NTV - to bolo ešte predtým, ako sa dostala do sféry vplyvu Kremľa.

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Wow ,aké prekvapenie !

Wow ,aké prekvapenie !
Staronovým riaditeľom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) je Jaroslav Rezník, keď dnes obhájil svoju funkciu, ktorú vykonával od apríla 2007. Rezník bol jediným kandidátom na post šéfa verejnoprávnej agentúry. Zvolila ho Správna rada TASR, od ktorej získal podporu všetkých piatich členov. Jeho funkčné obdobie potrvá do roku 2014. Jaroslav Rezník mladší sa narodil v roku 1966 v Ružomberku. Vyštudoval slovenský, ukrajinský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V roku 1993 nastúpil na post riaditeľa Regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu (SRo) v Košiciach. O päť rokov neskôr sa stal generálnym riaditeľom SRo. Jeho funkčné obdobie sa skončilo v októbri 2005. Od novembra 2005 pracoval Rezník ako hlavný štátny radca na ministerstve kultúry. Do funkcie generálneho riaditeľa TASR nastúpil po menovaní vládou 5. apríla 2007. Vo funkcii nahradil bývalého šéfa agentúry Petra Nedavašku, ktorý na konci marca 2007 abdikoval.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) chce do roku 2014 eliminovať príspevok zo štátu, ktorý dostáva na svoje fungovanie. Šéf verejnoprávnej agentúry Jaroslav Rezník, ktorý dnes obhájil svoju funkciu, to povedal počas prezentácie projektu riadenia a rozvoja na najbližších päť rokov. Vlani agentúra dosiahla vlastné tržby okolo 1,7 mil. eur, daňoví poplatníci jej prispeli približne 2,2 mil. €. Rezník dnes opäť naznačil aj záujem o fúziu so Slovenskou tlačovou agentúrou (SITA). Prvýkrát o nej hovoril vlani v júni v rozhovore pre Sme.sk. "Reakcia bola taká, že jej to fantazmagória, v tejto chvíli to už nie je," povedal dnes členom rady. Fúziu považuje za jeden z možných nástrojov, ako napraviť situáciu na agentúrnom trhu. Vedú ho k tomu podľa neho racionálne úvahy. "Keď spočítame komerčné príjmy SITA a TASR, je to okolo 150 miliónov korún (cca 4,97 mil. €). Potenciál agentúrneho trhu je 250 miliónov korún (8,29 mil. €)," vyhlásil. Myslí si, že sto miliónov, ktoré podľa neho niekde "zostávajú visieť", môže byť pre jednu i druhú stranu zaujímavé číslo. "Základným problémom agentúrneho trhu na Slovensku nie je otázka fúzie agentúr, ale otázka deformácie trhu spôsobená sústavnou štátnou intervenciu – dotovaním agentúry TASR," reagoval zástupca generálneho riaditeľa SITA Ivan Sámel. Tvrdí, že tieto príspevky z rok na rok stúpajú. "V roku 2008 presiahli 69 miliónov korún, v roku 2007 boli vyše 68 miliónov," uviedol s tým, že celkovo TASR spotrebovala za svoju existenciu takmer 1,1 miliardy korún (cca 36,51 mil. €) dotácií z verejných rozpočtov. Neráta pritom priame majetkové vklady štátu pri jej rozbehu. Rezník považuje fúziu za jednu z možností ďalšieho smerovania TASR. Legislatíva podľa neho agentúre umožňuje vstupovať do iných spoločností, ktoré súvisia s predmetom jej hlavnej činnosti. "Ak budeme špekulovať, od zajtra plus horizont tri roky," uviedol, kedy by sa fúzia mohla uskutočniť. Pripustil , že to nemusí vyjsť. Sámel tvrdí, že pri neexistencii dotačnej politiky by nebolo čo riešiť ani v otázke vývoja na agentúrnom trhu, ani v otázke cenotvorby, ani v otázke životaschopnosti tej-ktorej agentúry. Fúzia by znamenala znižovanie počtu zamestnancov, tvrdí Rezník. "Áno, to je úplne prirodzené," povedal. Chybou by podľa neho bolo, keby sa o to agentúry aspoň nepokúsili. Do roku 2014 chce Rezník z TASR vybudovať silnú značku. Jeho projekt je založený na posilnení dobrého mena firmy, zvýšení externej a internej lojality, zvýšení kvality produktov a vnímania ich hodnoty. Do konca svojho funkčného obdobia chce mať tiež vyrovnané hospodárenie. Ďalšie smerovanie vidí aj v dohode o trhových záujmoch medzi TASR a ČTK a uchovaní existujúcich cien pre klientov. SITA dosiahla vlani celkové tržby vyše 2,68 mil. €, náklady dosiahli približne 2,75 mil. €. V minulom roku investovala vyše 132-tisíc eur do vnútornej reštrukturalizácie, rozbehu nových produktov (videospravodajstva) a najmä zmien na portáli webnoviny.sk

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK ADVERTISING NEWS

SLOVAK ADVERTISING NEWS
Reklama na alkohol bude naďalej povolená. Parlament odmietol zavedenie reštrikcií, ktoré predložila opozičná SDKÚ-DS. Poslanci odmietli novelu zákona o reklame. Tomáš Galbavý a Stanislav Janiš neúspešne požadovali zakázať reklamu alkoholických nápojov na verejných miestach. Povoliť chceli jedine reklamu na pivo. Novelu podporilo len 28 zo 117 prítomných poslancov. Zákaz, ktorý mal platiť od 1. júna, sa mal týkať reklamy na veľkoplošných tabuliach, na pouličných reklamných stĺpoch, na pohyblivých reklamných pútačoch, na vozidlách verejnej dopravy či na zastávkach verejnej dopravy. Reklama na alkohol sa nemala objavovať v kinách pred 20:00. Povolená mala byť len reklama na miestach, kde sa predávajú alkoholické nápoje. Poslanec za KDH Daniel Lipšic sa snažil o prijatie ešte prísnejšej novely. V pléne predložil pozmeňujúci návrh, ktorým chcel zakázať aj reklamu na pivo. Plénum jeho návrh odobrilo, no v záverečnom hlasovaní novelu ako celok odmietlo. Janiš počas rozpravy nesúhlasil s Lipšicovou požiadavkou. Podľa neho Lipšicovi išlo o to, aby znemožnil schválenie zákona.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

28. 4. 2009

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Slovenská asociácia novinárov (SAN) dnes zastavila petíciu za zachovanie televízneho centra v Mlynskej doline. Reagovala tak na rozhodnutie ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý upustil od zámeru vybudovať nové spoločné sídlo pre Slovenskú televíziu (STV), Slovenský rozhlas (SRo) a Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR). "V prípade zmeny stanoviska ministra SAN opäť obnoví petičnú akciu, ktorú do dnešného dňa podpísalo 2 246 novinárov, umelcov a občanov SR," uviedol predseda SAN Štefan Dlugolinský. Petíciu odštartovala Slovenská asociácia novinárov v decembri 2008 podpismi 81 účastníkov seminára SAN. "Plánovaný areál je situovaný v oblasti, kde pri päťsto až tisícročnej zrážkovej vode môže dôjsť k zaplaveniu územia a znefunkčneniu verejnoprávnych inštitúcií, najmä jej archívov," argumentoval vtedy Dlugolinský. Ďalším protiargumentom bolo nestabilné podložie pod budúcou stavbou, čo podľa SAN znemožňovalo postavenie a zabezpečenie protiatómového krytu.

Na slovenskom mediálnom trhu možno pribudnú nové špecializované časopisy. Novinárov o tom informoval Peter Mertus, riaditeľ slovenskej pobočky Ringieru, ktorý dnes spolu s najvyšším manažmentom predstavil výsledky firmy za minulý rok a ďalšie projekty, ktorým sa chce firma venovať. Oblasť, ktorej by sa časopisy mali venovať, nekonkretizoval. Najskôr o tom musí rokovať vedenie firmy, uviedol. "V každom segmente existuje veľké množstvo produktov, ktoré sú predateľné," povedal novinárom Mertus. Na predaj špecializovaných časopisov je tu stále dosť miesta, povedal. Na Slovensku Ringier pôsobí prostredníctvom akciovej spoločnosti Ringier Slovakia, vydáva bulvárny denník Nový Čas, ďalšie časopisy, magazíny, knižné publikácie a DVD tituly. Mertus vidí budúcnosť slovenskej pobočky Ringieru v rozvoji digitálnych technológií. Inšpiráciou má byť Švajčiarsko. Výkonný riaditeľ celej skupiny Ringier Christian Unger pripomenul, že ide o rozvinutie tzv. elektronickej komercie. "Známosť našich titulov môžeme preniesť na internetový obchod," vysvetlil, ako to bude fungovať. Ringier u nás prevádzkuje portály www.čas.sk, www.lesk.sk a www.adamonline.sk. Ringier Slovakia má približne 300 zamestnancov. Sídlo má v Bratislave, na území Slovenska má firma osem regionálnych pobočiek a inzertné kancelárie v Košiciach a Banskej Bystrici. Vlani dosiahla švajčiarska vydavateľská spoločnosť Ringier na Slovensku obrat 84,4 mil. švajčiarskych frankov (CHF). Rok predtým mala obrat 76 mil. CHF.

Predseda vlády Robert Fico je ochotný diskutovať o otázkach žurnalistiky, vrátane tlačového zákona. Slovenský syndikát novinárov (SSN) dnes premiér vyzval, aby predložil ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi svoje návrhy na zmenu tlačového zákona. Uviedol to počas prijatia tajomníka Svetovej federácie novinárov (International Federation of Journalists - IFJ) Aidana Whitea a delegácie syndikátu novinárov vedenú jeho predsedníčkou Zuzanou Krútkou. Išlo o vôbec prvé oficiálne stretnutie predstaviteľov SSN u premiéra od nástupu jeho vlády v lete 2006, odkedy syndikát oň žiadal. Ako ďalej agentúru SITA informoval podpredseda SSN Karel Ilja Dvořák, zástupcovia tlače s premiérom hovorili aj o otázkach, ktoré ovplyvňujú kvalitu domácej a svetovej žurnalistiky, o vzťahu politickej moci a médií s dôrazom na Slovensko. Hovorili aj o slovenskom mediálnom práve, pričom šéfka SSN Krútka zdôraznila, že uplatňovanie nového tlačového zákona v praxi od 1. júna 2008 potvrdilo pripomienky, ktoré mal syndikát k zákonu ešte počas jeho príprav. SSN chýba najmä definícia cenzúry. Stretnutie na Úrade vlády SR sa konalo pri príležitosti dnešnej medzinárodnej konferencie Novinárska etika v meniacom sa svete v bratislavskom Dome novinárov. Potreba vytvorenia dialógu medzi vládou, verejnou mocou a novinármi je podľa Aidana Whitea nevyhnutná, lebo len tak možno potvrdiť demokratický charakter Slovenska. "Premiér Robert Fico označil pracovné stretnutie za začiatok takého dialógu a podčiarkol, že on sám je na diskusiu s novinárskou organizáciou pripravený. Pripomenul, že je to v záujme občanov Slovenska, ktorí majú právo na kvalitné a pravdivé informácie," dodal Dvořák. SSN je profesijnou, stavovskou a odborovou organizáciou novinárov, má viac 2000 členov, je najväčšou novinárskou organizáciou na Slovensku, je členom medzinárodných asociácií a federácií.

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Súhrnné správy o vysielaní a činnosti Slovenského rozhlasu (SRo) v roku 2008 boli hlavnými témami dnešnej prvej časti dvojdňového rokovania Rozhlasovej rady. Rada okrem nich schválila správu o svojej činnosti a práci Dozornej komisie SRo v uplynulom roku, ktorú do konca apríla predloží do parlamentu predseda rady Igor Gallo. Podstatná časť dnešnej diskusie rady sa venovala vyhodnoteniu vysielania programovej služby SRo za rok 2008 Rozhlasovou radou. Šéf rady I. Gallo v tejto súvislosti už v minulosti upozorňoval na to, že táto zákonná povinnosť rady je sporná, keďže rada nemá prostriedky ani čas na objektívne posúdenie programu všetkých piatich rádií SRo. Problémom je napríklad aj vysielanie pre niektoré menšiny a etniká. SRo ho zabezpečuje prostredníctvom Rádia Patria a okrem maďarskej menšiny vysiela medzi inými aj pre poľskú, rusínsku či rómsku menšinu. Rada sa hodnotením programu verejnoprávneho rozhlasu zaoberala už po druhýkrát. Po prvý raz o hodnotení, ktoré sama vypracúva, rokovala 8. apríla, vtedy ho však neschválila. Vyhodnotenie nakoniec na dnešné rokovanie prepracovala iná skupina členov rady. V prípade prvej aj druhej verzie hodnotenia programu sprevádzala diskusiu ostrá výmena názorov. Proti jeho dnešnému, schválenému zneniu bol napríklad v hodnotení Rádia_FM Vladimír Talian a vážne výhrady k zhodnoteniu programu Rádia Slovensko mala Mária Hlucháňová. Vyhodnotenie programovej služby je spolu s účtovnou uzávierkou, ktorú rada schválila 8. apríla, súčasťou Výročnej správy o činnosti Slovenského rozhlasu za rok 2008. Rada aj tento materiál musí do konca apríla predložiť národnej rade. Rokovanie Rozhlasovej rady bude v stredu pokračovať aj diskusiou o vysielaní na stredných vlnách, o konaniach pred licenčnou radou a o činnosti Symfonického orchestra SRo vlani a jeho tohtoročných prioritách.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

STV NEWS

STV NEWS
Dnes 28. apríla 2009 o 15.50 h na Dvojke STV bude mať v relácii Národnostné správy – mix premiéru ďalší jazyk. Moderátori sa popri rusínskom, nemeckom, ukrajinskom, francúzskom a rómskom jazyku prvýkrát prihovoria aj po vietnamsky. Ako informovala vedúca Redakcie národnostného vysielania TŠ STV Košice Ľuba Koľová, v aktuálnom vydaní relácie sa diváci budú môcť zoznámiť s Naďou Jurkovskou, autorkou novej knihy o súbore PUĽS, ktorý v Prešove čaká premiéra programu Očarení pohľadom, so švajčiarskym spisovateľom Petrom Stammom, ktorý v Goetheho inštitúte v Košiciach čítal zo svojich textov, s ukrajinskými literátmi a prekladateľmi Iľjom Galajdom a Milanom Bobákom, so spevákom, skladateľom a autorom textov Gregorym Veuxom, ktorý sa prezentoval na 10. ročníku košických Dní francúzskej kultúry. V jednej z reportáží diváci nazrú aj do novej rodinnej vietnamskej reštaurácie v Košiciach, druhej svojho druhu na Slovensku Slovenská televízia vysiela každý utorok popoludní na Dvojke Národnostný magazín – mix. Tento projekt zaujal aj porotcov, ktorí sa v Českej republike zúčastnili projekcie súťažných príspevkov prihlásených do medzinárodnej súťaže PRIX CIRCOM REGIONAL 2009. Potvrdil nám to aj člen poroty Jozef Puchala, vedúci Redakcie regionálneho vysielania TŠ STV v Košiciach, ktorý si vypočul od kolegov z poroty slová ocenenia na adresu projektu mixu národnostných práv. V podobe, v akej týždenník pripravujú a vysielajú tvorcovia z košického štúdia Slovenskej televízie, je v Európe unikátny.

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

27. 4. 2009

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Vo Viedni dnes majú stretnutie poprední vydavatelia a šéfredaktori európskych denníkov. Na European Newspaper Congress 2009 má 500 mediálnych odborníkov z 30 krajín prezentovať svoje koncepty a nápady. K hlavným témam podujatia patria napríklad vplyv internetovej generácie na denníky, vyrovnávanie sa mediálnych domov s finančnou krízou alebo najnovšie trendy v oblasti printových médií. Po prvý raz sa v rámci kongresu uskutoční aj fórum európskych vydavateľov. Na kongrese, ktorý potrvá do utorka, rozdajú aj ceny pre najlepšie európske denníky. Ocenenia tento rok získajú - lokálny španielsky denník Diari de Balears de Mallorca, švajčiarske regionálne noviny Basler Zeitung, grécky týždenník Athens Plus a švédsky denník Svenska Dagbladet. Bližšie informácie o kongrese a jeho programe sú prístupné na webovej stránke www.newspaper-congress.eu.
Švajčiarska vydavateľská spoločnosť Ringier dosiahla na Slovensku v minulom roku celkový obrat v objeme 84,4 mil. švajčiarskych frankov (CHF), čo je podľa aktuálneho kurzu približne 55,9 mil. eur. Rok predtým dosiahla spoločnosť na Slovensku obrat 76 mil. CHF. "Hoci obrat z printových médií smeroval nadol, príjmy a tržby z reklamy mierne rástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 41,1 mil. CHF," informovala v pondelok spoločnosť Ringier. Ako ďalej uviedla, denník Nový čas bol najúspešnejším titulom. Celkový obrat skupiny Ringier dosiahol za vlaňajšok 1,536 mld. CHF, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavovalo 5,3-percentný nárast. Konsolidovaný zisk po zdanení dosiahol 62,2 mil. CHF. Celkové investície predstavovali za vlaňajšok 321,9 mil. CHF. Najviac ovplyvnili výšku investícií najmä silná angažovanosť digitálnych platforiem. Ostatnými faktormi boli investície do tlačiarenských jednotiek a závodov a skúpenie menšinového akcionára v Srbsku. V aktuálnom roku budú podľa odhadu spoločnosti tržby a príjmy z reklamy a inzercie pravdepodobne pokračovať v naštartovanom poklese. "Prvé náznaky oživenia a zotavenia na inzertnom a reklamnom trhu sa očakávajú až najskôr v roku 2010," informoval vydavateľský dom. Skupina Ringier v súčasnosti zamestnáva približne 8 tis. zamestnancov v 10 krajinách, vydáva viac ako 120 novín a časopisov, vlastní približne 20 televíznych staníc a prevádzkuje 80 on-line a mobilných platforiem, ako aj 11 tlačiarenských závodov. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom akciovej spoločnosti Ringier Slovakia, pričom okrem denníka Nový Čas vydáva aj portfólio ďalších časopisov a magazínov ako aj knižné publikácie určené pre rôzne čitateľské segmenty a DVD tituly. Spoločnosť tiež prevádzkuje informačný portál www.čas.sk, ženský portál www.lesk.sk a pánsky portál www.adamonline.sk. V súčasnosti zamestnáva Ringier Slovakia podľa vlastnej internetovej stránky približne 300 zamestnancov. Okrem centrálneho sídla spoločnosti v Bratislave má firma 8 regionálnych pobočiek na celom území Slovenska a inzertné kancelárie v Košiciach a Banskej Bystrici.

© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Otec americkej novinárky Roxany Saberiovej, väznenej v Iráne za údajnú špionážnu činnosť v prospech USA, vyhlásil, že po siedmich dňoch hladovky je jeho dcéra "veľmi slabá a bledá". Reza Saberi a jeho manželka mali dnes možnosť stretnúť sa so svojou dcérou, ktorú pred viac ako týždňom iránsky súd usvedčil zo špionáže a odsúdil na osem rokov väzenia. Po jej zatknutí v januári tohto roku iránske úrady Saberiovú sprvoti obvinili z vykonávania novinárskej práce bez potrebných dokumentov. Neskôr ju však obvinili z poskytovania tajných informácií tajným službám USA. Washington označil obvinenia, vznesené proti Roxane Saberiovej, za neopodstatnené a vehementne požaduje jej prepustenie na slobodu. Tridsaťjedenročná Saberiová žila pred zatknutím na území Iránu, kde zbierala materiál pre svoju knihu, šesť rokov. Pred odvolacím súdom ju bude obhajovať aj prominentná iránska právnička a bojovníčka za ľudské práva Širin Ebadiová, píše agentúra Associated Press (AP).

Copyright © TASR 2009