8. 4. 2006

101 najscenárov - Writers Guild of America

101 najscenárov -
Writers Guild of America
Najlepší americkí tvorcovia scenárov zvolili klasiku z obdobia II. svetovej vojny - Casablanca za film s najlepším scenárom. Scenár k snímke z roku 1942 v hlavnej úlohe s Humphreyom Bogartom a Ingrid Bergman napísali Julius a Philip Epsteinovci. Autori Krstného otca Mario Puzo a Francis Ford Coppola sa umiestnili na zozname Writers Guild of America druhí. Členovia cechu vybrali 101 filmov z 1 400 nominovaných prác, informuje internetová stránka spoločnosti BBC. Na mieste treťom sa umiestnil kriminálny thriller Čínska štvrť s Jackom Nicholsonom a Faye Dunaway v hlavných úlohách, za ktorým stál Robert Towne. Ďalšia z nezabudnuteľných klasík štyridsiatych rokov Občan Kane, ktorý vyšiel spod pera Hermana Mankiewicza a Orsona Wellesa sa umiestnila na štvrtom mieste.
Prvá dvadsiatka :
1. CASABLANCA
2. THE GODFATHER
3. CHINATOWN
4. CITIZEN KANE 5.ALL ABOUT EVE
6. ANNIE HALL
7. SUNSET BLVD.
8. NETWORK
9. SOME LIKE IT HOT
10 . THE GODFATHER II
11. BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID
12. DR. STRANGELOVE
13. THE GRADUATE
14. LAWRENCE OF ARABIA
15.THE APARTMENT
16.PULP FICTION
17. TOOTSIE
18. ON THE WATERFRONT
19. TO KILL A MOCKINGBIRD
20. IT'S A WONDERFUL LIFE

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

Informácia o priebehu a výsledku Obchodnej verejnej súťaže

P.S. Prevod majetku na firmu, ktorá oficiálne vznikla 11.8.2005, len za týmto učelom. *

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 4.júla 2005 !!!! Návrhy do súťaže boli prijímané do 19.augusta 2005 do 15,00 hod. Otváranie obálok s návrhmi sa uskutočnilo dňa 25.augusta o 13,00 hod v budove STV v Bratislave za prítomnosti súťažnej komisie v zložení JUDr. Katarína Horňáková , Ing. Brian Lipták, JUDr. Oľga Adamcová , Ing. Zuzana Alexyová , Ing. Valentín Dziak a verejnosti pozostávajúcej z prihlásených účastníkov súťaže. Do súťaže bolo ponúknutých na predaj 5 nehnuteľností : 1. Skladový areál STV vo Vinosadoch 2. Rekreačná chata STV v Limbachu 3. Areál prenosovej techniky, Bratislava – Trnávka 4. Pozemok - Mlynská dolina, Bratislava na parcelách 2920/1,2920/34,2920/35, 2920/4, 2872, 2920/20, 2920/30, 2920/31, 2920/32, 2920/33, 2920/36, 2924, 2925 5. Pozemok s rod. domom Staré Grunty 24 – Mlynská dolina, Bratislava

Do príslušného termínu vyhlasovateľ súťaže obdržal 3 návrhy, z ktorých dva splnili všetky formálne podmienky súťaže. Na dve ponúknuté nehnuteľnosti nebol doručený žiadny návrh. Na základe súťažného kritéria najvyššia kúpna cena nehnuteľnosti, boli vybrané 2 návrhy.

Víťazné ponuky: SG Residential II, s.r.o. Bratislava Pozemok - Mlynská dolina, Bratislava Parcely: Parc.č. Výmera v m2 Druh pozemku 2920/1 16 508,00 zastavané plochy 2920/34 1 128,00 zastavané plochy 2920/35 645,00 zastavané plochy 2920/49 98,00 zastavané plochy 2872 4 320,00 ostatné plochy 2920/36 11 334,00 zastavané plochy 2924 365,00 zastavané plochy a nádvoria 2925 358,00 zastavané plochy a nádvoria 2920/20 58,00 zastavané plochy 2920/30 154,00 zastavané plochy 2920/31 280,00 zastavané plochy 2920/32 98,00 zastavané plochy 2920/33 3,00 zastavané plochy Stavby: na parcele.č. súpis.č. popis stavby 2920/34 murovaný dom (zariadenie staveniska) 2920/34 prefabrikovaná garáž (zariadenie staveniska) 2924 5960 Sklad (zariadenie staveniska) 2925 5961 Sklad (zariadenie staveniska) 2920/36 Montovaný objekt UNIMO – 2 kusy (zariadenie staveniska) 2920/36 Skladovacia hala (zariadenie staveniska) 2920/36 Sklad technológie (zariadenie staveniska) 2920/36 UNIMO bunka (zariadenie staveniska)

Navrhnutá kúpna cena podľa znaleckého posudku 85 100 000 Sk

Víťazná ponuka 87 000 000 Sk * SG Residential II, s.r.o. Bratislava Pozemok s rod. domom Staré Grunty 24 – Mlynská dolina, Bratislava Parcely: Parc.č. Výmera v m2 Druh pozemku 2920/19 144,00 zastavané plochy a nádvoria 2920/42 20 046,00 zastavané plochy Stavby: Súp.č. parc.č popis stavby 3389 2920/19 Rodinný dom Staré Grunty 24 2920/42 murovaný dom (zariadenie staveniska) 2920/42 plechový sklad typ Jesenník (zariadenie staveniska) 2920/42 plechový sklad typ Jesenník (zariadenie staveniska) 2920/42 plechový sklad (zariadenie staveniska)

Navrhnutá kúpna cena podľa znaleckého posudku 65 300 000 Sk

Víťazná ponuka 71 830 000 Sk Oddiel: Sro Vložka číslo: 37161/B Obchodné meno: SG Residential II, s.r.o. (od: 11.08.2005) Sídlo: Zámocká 18 Bratislava 811 01 (od: 11.08.2005) IČO: 35 949 929 (od: 11.08.2005) Deň zápisu: 11.08.2005 (od: 11.08.2005) Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 11.08.2005) Spoločníci: SEKYRA Group Sk, a.s. Zámocká 18 Bratislava 811 01 (od: 11.08.2005) Výška vkladu každého spoločníka: SEKYRA Group Sk, a.s. Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk (od: 11.08.2005) Štatutárny orgán: konateľ (od: 11.08.2005) Ing. arch. Lucia Švecová Fadruszova 11 Bratislava 841 01 od: 11.08.2005 (od: 11.08.2005) Ďalšie právne skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.07.2005 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Rady konkurencii alebo list na rozlúčku

Rady konkurencii alebo list na rozlúčku

Generálny riaditeľ verejnoprávnej Slovenskej televízie Richard Rybníček je na projekt Slovensko hľadá SuperStar podľa vlastných slov mimoriadne hrdý. "Obe série SuperStar splnili presne to, čo sme chceli - zvýšili dennú a celotýždňovú sledovanosť STV a tým pádom aj záujem reklamných klientov a tržby z reklamy nielen tejto relácie, ale aj celej televízie. Pomohla jej vstať z mŕtvych," povedal Rybníček. Podľa neho priniesla spevácka súťaž Slovensku hlavne "supertalent Petra Cmoríka, ktorý opäť rozhýbe slovenskú populárnu hudbu". Pre šéfa verejnoprávnej televízie je zaujímavosťou, že zatiaľ čo v prvej sérii fandili SuperStar všetky generácie, pokračovanie úspešnej súťaže zaznamenalo záujem prevažne zo strany mladších, respektíve mladých. Napriek nízkemu celkovému počtu poslaných SMS hlasov do súťaže hodnotí Rybníček projekt ako pozitívny. "Pri zákonom určených troch percentách reklamy vo verejnoprávnej televízii nebolo druhé kolo finančne tak úspešné ako prvé, do prestávok sme už nedávali reklamu, čím sme prišli asi o 20 miliónov korún," tvrdí generálny riaditeľ. Šéf STV je sám muzikantom, v súkromí si dokonca rád vypočuje albumy vlaňajších finalistov Katky Koščovej, Tomáša Bezdedu a Martina Kelecsényiho. Favoritmi v jednotlivých sériách pre neho boli Martina Šindlerová a Peter Cmorík. Podľa slov Richarda Rybníčka, tretiu sériu Slovensko hľadá SuperStar už odvysiela jedna z komerčných televízií. "Možno by som uplatnil opciu na tretie kolo, ale ja by som nebol ten, kto sa bude o ňho biť, pretože mi končí funkčné obdobie a neviem, aký riaditeľ príde - nerád by som mu dával nejaké záväzky, s ktorými on možno nebude súhlasiť," uviedol. Riaditeľ verejnoprávnej televízie tvrdí, že zatiaľ čo pre STV bola SuperStar "imidžovou záležitosťou", pre komerčnú stanicu bude dobrou "továrňou na peniaze". "Faktom ale je - ak si to môžem dovoliť - pre komerčné televízie navrhujem, že skôr ako o rok a pol by som tento projekt nespúšťal, pretože si myslím, že by už nebol tak úspešný," odkázal konkurencii Rybníček. Podľa jeho informácií, záznamy z pripravovaného SuperTour 2006 by už mala odvysielať TV Markíza.

Prečitali sme si

Prečitali sme si
Slovenská televízia, s ročným obratom takmer 2 miliardy slovenských korún, je nesporne veľký podnik, štátny podnik. Tieto peňažné prostriedky, viac ako 75%, dostáva, rok čo rok, od „štátu“ a to z daní daňových poplatníkov. Ako jeden z mnohých daňových poplatníkov by som preto očakával, že“ štát“ pri menovaní ľudí, ktorí o použití týchto peňazí rozhodujú, koná mimoriadne zodpovedne.Výsledky činnosti a existencie STV od roku 1989 do dnešného dňa ma presviedčajú o tom, že sa „štát“, rôznymi prijatými, ale najmä neprijatými zákonmi, rôznymi nariadeniami, uzneseniami a vyhláškami zbavil zodpovednosti za činnosť STV a zároveň svojim konaním vytvoril prostredie „ bez vopred stanovených kritérií“ a teda z môjho pohľadu, pohľadu daňového poplatníka, ktorý „štátu“ len zveril svoje peňažné prostriedky, koná voči mne nekorektne, nezodpovedne, ba až trestuhodne, lebo najmä nezabezpečením kontroly peňažných prostriedkov zverených Slovenskej televízii umožnil štatutárnym zástupcom použiť ich aj na účely, ktoré im zákon o STV nepovoľuje, čo dokázali kontroly NKÚ. Zverejnené výsledky NKÚ len vyplnili hluché miesta v novinách, alebo v správach konkurenčných televízií, neskončili však tam kde mali. Na prokuratúre.Ak vláda SR rozhoduje o menovaní do funkcií v štátnych podnikoch či organizáciách riadených štátom, ktoré nedosahujú ani tretinu obratu STV, posudzuje vláda kandidátov niekoľko dní, verím, že veľmi zodpovedne. Avšak výber kandidáta na funkciu ústredného riaditeľa STV, ktorý rozhoduje o použití 2 miliárd korún ročne , zverí Rade pre STV.S takýmto zbavením sa zodpovednosti vlády SR by sme na prvý pohľad mohli aj súhlasiť, keby sme mali istotu, že Rada STV je nielen orgánom kompetentným rozhodnúť o najvhodnejšom kandidátovi na túto funkciu, ale - a to predovšetkým - má v rukách nástroje, ktoré jej umožnia ústredného riaditeľa aj z funkcie odvolať, ak členovia Rady STV nadobudnú presvedčenie, že ich rozhodnutie nebolo správne. Žiaľ ani jedno ani druhé neplatí, lebo výsledky pôsobenia každej, doteraz existujúcej Rady STV dokazujú, že sa pri výbere najvhodnejšieho kandidáta rozhodli zle, teda členovia nie sú kompetentní a odvolať sa im nepodarilo taktiež nikoho. V skutočnosti Rada STV vytvára zdanie, že „štát“ do činnosti STV nezasahuje, že činnosť STV kontrolujú odborníci a že členovia Rady STV navrhujú Parlamentu menovať do funkcie ústredného riaditeľa STV človeka, ktorý je odborníkom. Takisto ako členovia Rady STV. Avšak títo odborníci, tak ako „štát“ nenesú za svoje rozhodnutia žiadnu zodpovednosť.Pre mňa, daňového poplatníka, je však neakceptovateľné to, že ak Rada STV zistí, že ústredný riaditeľ nekoná v súlade so zákonom o STV, alebo koná inak ako by mal podľa názoru verejnosti a členov Rady STV konať, je Rada STV absolútne bezmocná. Ľutujem, Rada STV je aj zbytočná a v zložení v ktorom vždy existovala a aj existuje, nekompetentná, lebo nemá vedomosti, ktoré by jej umožnili rozhodnúť správne, lebo nevie ako STV funguje. Keby to totiž vedela a mala by potrebné vedomosti, asi by sa nestalo, že navrhne Parlamentu kandidáta, ktorý nie je autorom, ba ani spoluautorom projektu na základe ktorého rozhodla o návrhu vymenovať ostatného riaditeľa do funkcie, lebo vraj predložil najlepší projekt. Stačilo mať dostatok odborných vedomostí a veľmi rýchlo by zistila, že v projekte sú dávno deklarované absolútne pomýlené názory pána Šmatláka. Načo sa však zaoberať takýmito maličkosťami, načo čítať všetky projekty, keď už je vopred rozhodnuté, že Rybníček je najvhodnejší kandidát. Rada tu predsa nie je na to, aby posudzovala autorstvo predložených dokladov. Vyberá predsa najlepší projekt.Ja, daňový poplatník by som určite nesúhlasil s výberom takého projektu v ktorom by jeho autor uviedol, že vo vedení STV budú ľudia, ktorých vedomosti o fungovaní STV sú na úrovni vedomostí uchádzača, teda žiadne. Asi by nesúhlasili ani s uchádzačom, ktorý vo svojom projekte uvádza, že po ustanovení do funkcie bude od „štátu“ požadovať 900 miliónov slovenských korún na vyrovnanie dlhov STV a na úhradu odstupného pre prepustených zamestnancov. Považujem za nehorázne to, že my daňoví poplatníci platíme nielen vyššie koncesionárke poplatky , ale aj z našich daní dostane STV 900 000 000,- Sk. Všetkým zainteresovaným, ktorí začnú argumentovať o nevyhnutnosti existencie STV oznamujem. Na zabezpečenie úloh STV potrebných na obranu štátu Vám stačí jedna kamera, štúdio 4x4 metre a desať zamestnancov, ktorí, ak to stihnú, oznámia obyvateľom tejto krajiny, ak budú ešte živí, že našu domovinu zasiahli atómové, neutrónové , alebo iné bomby, a oni sú tí poslední ktorí prežili a pred svojou smrťou stihnú vypnúť akurát tak prúd v STV. Prepáčte, ale od roku 1989 ešte žiaden predstaviteľ „štátu“ nepovedal o STV pravdu, že STV neplní úlohy jej stanovené zo zákona, teda porušuje zákon a nikto za to nebol postihnutý.STV bola, je a bude továrňou ktorej výstupom je tovar, ktorý sa nevolá topánky, ale televízny program, ktorý však, tak ako topánky, musí spĺňať isté kritéria kvality. Továreň nemôže byť riadená nejakou Radou STV, ba ani Parlamentom, či vládou, ale, tak ako iné štátne podniky, ministerstvom v ktorom sú zamestnaní ľudia, ktorí fungovaniu tejto továrne rozumejú. A „pravidlá hry“ musí stanoviť toto ministerstvo, ktoré je za výsledky zodpovedné vláde SR a najmä daňovým poplatníkom.Zároveň má však dokonalý prehľad a kontrolu plnenia stanovených úloh a v prípade, že stanovené úlohy STV neplní, minister za hodinu riaditeľa odvolá. Bez prieťahov a neúspešných snáh Rady STV, lebo v tejto chvíli, potom ako Rada STV rozhodla, že najlepší projekt predložil pán Rybníček, pán Rybníček vie všetko lepšie ako tí čo ho do funkcie navrhli a Vašu dôveru nepotrebuje, lebo táto dôvera, alebo nedôvera má hodnotu neplatnej nemeckej marky. Nielen predchádzajúce, ale aj táto Rada STV a aj všetci riaditelia STV, vrátane ostatného, hrubo zavádzate daňových poplatníkov ak tvrdíte, že prepustenie x zamestnancov STV bolo nevyhnutné na zlepšenie jej fungovania. Pravda je však taká, že na to, aby STV mohla x zamestnancov prepustiť potrebovala približne 260 000 000,- Sk vyplatiť na odstupnom. V tejto chvíli nevieme či náhodou prepustení zamestnanci nevyhrajú súdne spory s STV a STV ich nebude musieť vziať späť do pracovného pomeru. Je potrebné aj povedať, že väčšina týchto prepustených zamestnancov je v STV zamestnaná dvadsať a viac rokov a má niekoľko rokov pred dôchodkom. To znamená, že ich bude, až do dovŕšenia dôchodcovského veku, „živiť“ pracovný úrad, lebo títo ľudia nevedia nič iné robiť, nič iné ani robiť nechcú a nebudú.Ak si uvedomíme, že my daňoví poplatníci odvádzame do Štátneho rozpočtu mesačne x korún a z týchto x korún „štát“ uhradí nielen 260 000 000,- Sk na odstupnom, ale aj podporu v nezamestnanosti , potom zistíme, že prepustenie týchto zamestnancov prinesie z makroekonomického pohľadu, alebo z pohľadu hospodárenia „štátu“ skôr stratu, ako zisk. My, daňoví poplatníci si budeme v budúcnosti musieť jasne uvedomiť, že „štátna“ či Verejno-právna televízia je financovaná z našich peňazí a podľa toho sa chovať. Trvať na tom, že „štát“ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za jemu zverené peňažné prostriedky a rozhodovanie o ich využití odovzdať do rúk ľudí, ktorí sa po prevzatí funkcií začnú učiť o tom čo majú riadiť. Budeme musieť , po odvolaní pána Rybníčka, veľmi dôrazne žiadať o to, aby nám boli predstavené všetky projekty, ktorými sa záujemca uchádza o funkciu ústredného riaditeľa. A v prípade, že naše požiadavky nebudú splnené, vyjadriť svoju občiansku neposlušnosť neplatením koncesionárskych poplatkov. Musí konečne platiť, tak ako v iných štátoch EU, že „štátna“, či Verejno-právna televízia je financovaná z peňazí daňových poplatníkov, ktoré „štát“ len spravuje. A štát musí veľmi precízne definovať1. čo od takejto televízie žiada a očakáva,2. svoje vlastníctvo licencie,3. čo chce na obrazovkách vidieť,4. koľko za to zaplatí a kedy.Po jasnom zadefinovaní „ vstupov“ by potom STV mohol riadiť nielen pán Rybníček, ale aj ktorýkoľvek člen jeho krízového manažmentu a to aj bez Rady STV, lebo týmto momentom by do STV konečne vstúpil dlho očakávaný kapitalizmus. A to najdôležitejšie. Nemuseli by sme vypisovať takéto články.

diskusie. sme

7. 4. 2006

Peabody Awards

Peabody Awards
Jedným z víťazov prestížneho ocenenia Peabody Awards sa 5. apríla v New Yorku stal animovaný seriál South Park. Seriál upútal svojou originalitou a protestom, ktorý vyjadrujú všetky jeho časti. Cenu za vysielanú žurnalistiku, dokumentaristiku, programy pre deti a zábavu už 78. krát udelila univerzita v Georgii. Víťazov univerzita ohlásila prostredníctvom internetu s dvojmesačným predstihom. Ďalším oceneným sa stal 4-dielny seriál na pokračovanie Burning Questions, ktorým americká televízna žurnalistika potvrdila svoje ambície byť investigatívnou. Ocenenie získal aj romantický film Yesterday z Juhoafrickej republiky, ktorého hlavnú dejovú líniu tvorí príbeh mladej matky diagnostikovanej na AIDS. Cenu za rok 2005 udelili aj programu 15% of the United States, ktorý vznikol podľa knihy La Nueva California, Latinos in the Golden State. Devätnásťdielny seriál ponúkol pohľad na minulosť, súčasnosť a polemizuje o budúcnosti existencie latino komunity. Okrem toho upozornil na etnickú rozdielnosť. Porota sa rozhodla oceniť aj verejnoprospešný projekt Los Ninon en Su Casa na podporu osvety rodičov a vychovávateľov. Ocenenie Peabody Award získal aj dokument A Room Nearby, ktorý členovia tohtoročnej poroty označili za prekrásny príspevok. Išlo totiž o príbehy piatich opustených ľudí, ktorí sa podelili o svoje životné osudy. Porotu zaujal aj projekt s titulom Two Days in October, vypovedajúci o dvoch dňoch roku 1967. Prvý z nich poukazuje na moment, keď sa Vietkongu podarilo prejsť cez rozum jednej z amerických vojenských jednotiek, druhý je spomienkou na protest amerického študenta proti vojne. Cenu získal aj dokumentárny film režiséra Martina Scorsesa o hudobnej ikone Bobovi Dylanovi. Vytvoril umelecký a veľmi intímny portrét človeka, ktorého hudba poznačila celé generácie. V kategórii American Masters tak zvíťazila jeho snímka No Direction Home - Bob Dylan. Pozornosť sa dostala aj ságe o invazívnych bojovníkoch Battlestar Galactica. Seriál obohatil televízny žáner sci-fi tým, že otvoril politické a náboženské otázky, venoval pozornosť sexualite a tiež tomu, čo to vlastne znamená byť ľudský. Ocenenie Peabody Award získali aj tvorcovia seriálu Bleak House, ktorý vznikol podľa adaptácie diela Charlesa Dickensa. Modernú adaptáciu označili členovia poroty za majstrovské dielo. Z ocenenia sa tešil aj známy filmový producent David E. Kelley. Jeho spoločnosť vytvorila ocenený seriál Boston Legal. Peabody Award si tento rok vyslúžil aj film o tragédii na základnej škole v Beslane. Príbeh s titulom Children of Beslan rozpovedajú šesť až dvanásťročné deti, ktoré ju prežili. Film je spomienkou na udalosti zo septembra 2004. Porotu zaujala aj snímka A Million Steps Ahead o takmer milióne Číňanov, ktorí za posledných desať rokov opustili svoje vidiecke domovy a presťahovali sa do mesta. Dokument v sebe nesie osobné posolstvá konkrétnych ľudí, ale zároveň prináša ekonomický, kultúrny a historický aspekt veci. Tvorbu pre deti minulý rok obohatila animovaná snímka Classical Baby, ktorá hravou formou učí o hudobných velikánoch - Čajkovskom, Bachovi a Ellingtonovi. Cenu získali aj tvorcovia programov o hurikáne Katrina - CNN Coverage of Hurricane Katrina and Aftermath. Prestížnu cenu udelili aj za príbeh Edge of America, natočený podľa skutočnej udalosti afroamerického učiteľa a školského trénera v jednej osobe. Ďalšou ocenenou bola dráma House. Porotu zo stoličiek zdvihol aj film How Far Will the Army Go?, o náboroch do americkej armády na stredných školách. Členovia poroty vyjadrili cenou uznanie aj tvorcom nočného spravodajstva televízie NBC, moderovaného Brianom Williamsom o ničivej Katrine. Ocenený dokument Unbought & Unbossed je o prvej americkej prezidentskej kandidátke Shirley Chisholm, ako aj nezávislých kandidátoch a kandidátoch menšinových strán vo všeobecnosti. Peabody Awards si zaslúžili tento rok aj mladí reportéri za Radio Rookies Projekt. V kategórii Save Our History zvíťazil film Voices of Civil Rights, o osobných skúsenostiach s tým, čo prinieslo zrovnoprávnenie belochov a Afroameričanov v USA. Medzi ocenenými sa objavil aj film o figovníku rastúcom v Afrike - The Queen of Trees, ktorý ponúka náhľad do mikrosveta stromu. Diskusiu rozvíril aj seriál The Shield o práci polície. Cena putovala aj do rúk režiséra Jeana-Xaviera de Lestrada za dokument The Staircase o kontroverznej vražde v americkom Durnhame. V kategórii The Wire si prvenstvo odniesol 8-dielny audioseriál The Impact of Electricity on Music o tom, ako elektrina zmenila hudbu. Najlepšou reportážou sa stala Bad Medicine o ťažení nigérijského lekára proti drogovej pandémii. Jedným z posledných ocenených bol príbeh Viva Blackpool o chamtivosti a korupcii v pochmúrnom meste, kde jedinou šancou prežiť je gamblovanie. Peabody Awards dostal tiež audiodokument What Et si l'hiver ne venait plus? (Čo ak zima nikdy nepríde?) upozorňujúci na globálne otepľovanie. Ceny Peabody Awards sú najstarším ocenením udeľovaným za televízne či rozhlasové vysielanie a považujú sa za najprestížnejšie ceny v oblasti elektronických médií.

To nie je Borovský

To nie je Borovský
To je Harrison Ford.
Auto je Borovského.

Vďační obyvatelia odkazujú : Ďaaaaaaaaaaaaakujeme !

Vďační obyvatelia odkazujú :
Ďaaaaaaaaaaaaakujeme !
Doh je sin
Z projektu riadenia Miloslavy Zemkovej sa dá vyčítať, že by chcela ročne usporiť až 237 mil. korún. Nevyhnutná pre to , podľa Zemkovej , zmena zákona o koncesiách, oslobodenie SRo od platenia DPH a úprava zmlúv s autorskými zväzmi - SOZA, Slovgram a OZIS. Hľadala by aj vnútorné finančné rezervy vrátane prepúšťania najmä v servisných zložkách. Pracovné miesta v rozhlase by zredukovala o 150 až 180, neprepúšťala by však tvorivých pracovníkov. Prostriedky vidí aj v eurofondoch. Programom by chcela osloviť viac mladých poslucháčov. Je za zachovanie všetkých okruhov SRo. Bude sa snažiť zastaviť pokles počúvanosti SRo, ale nie za cenu násilnej komercionalizácie vysielania. Na prvom okruhu Rádiu Slovensko je podľa nej potrebné omladenie, moderné témy, vysielanie hudby podľa prieskumov verejnej mienky i skvalitnenie dopravného servisu. Dnes sa jej toto rádio zdá smutné, preto do jeho programu chce vniesť zábavu. Malo by prilákať 30 až 39-ročných poslucháčov, ktorých podľa jej analýz rozhlas stratil. O možnom rušení tých okruhov, ktoré sa ukážu ako duplicitné, by rozhodovala až po roku 2008, dokedy má rozhlas nabehnúť na vyrovnané hospodárenie. Budovu by Zemková nepredávala, ale dala zrekonštruovať. V rámci svojho 47 -stranového projektu navrhuje nový systém výberu koncesií spoločne so STV. Zemková pravdepodobne odstúpi aj od zmluvy s BSP Lawyer Partners, ktorí pre SRo vymáhajú koncesionárske poplatky. Zároveň navrhuje zrekonštruovať budovu obrátenej pyramídy a nasťahovať do nej Slovenskú televíziu a ďalšie kultúrne inštitúcie.
Nuž, bude to ťažké, hlavne dať dohromady nekompaktibilné predstavy troch ľudí- Zemkovej, Kováča a Machaja. Podobný kompromis medzi súperiacimi skupinami urobil svojho času aj Milan Materák- zobral Ľuboša Jarjabku a Martina Šmatláka- a nevyplatilo sa. Takisto predstava nasťahovania STV do budovy rozhlasu je nezmyslom, oveľa prijateľnejšia je Mlynská dolina pre viac než obe inštitúcie. A s celým zázemím. Zemková ráta s vyrovnaný m rozpočtom SRo v horizonte rokov 2007 - 2008. Keďže je nadšená projektom a reformou Richarda Rybníčka v STV , môžeme rátať, že oddĺženie bude stáť daňových poplatníkov cca 400 miliónov. Nuž, pokým sa nedohodne s novým riaditeľom STV, tak akékoľvek plány budú zbytočné. A všetky peniaze vyhodené z okna. Chce to čas, aby ,vcelku prekapivý ťah Rozhlasovej rady , sa dal prečítať. My Bratislavčania, predovšetkým obyvatelia Starého mesta, to čítame mierne vydesene.
"Pozor, voľné nehnuteľnosti v Starom Meste"
Vďační obyvatelia odkazujú : Ďaaaaaaaaaaaaakujeme !

06.03.2006 Stiahnutie žaloby magistrátu proti mestskej časti Staré Mesto, ktorá na súde ležala deväť rokov, odhlasovali na minulotýždňovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva. Mesto sa tým dobrovoľne rozhodlo vzdať svojho majetku, domu na Obchodnej ulici č. 4. Budova, ktorú dnes Bratislavčania poznajú ako sídlo Sveta knihy, bola v roku 1991 nezákonne zreštituovaná a jej trhová hodnota dnes predstavuje asi 200 miliónov korún. Poslanci verdikt odôvodnili obavou pred vyplácaním vysokého odškodného firmám, ktoré medzičasom do objektu investovali. Ľudia, ktorí v ňom bývajú, sa však teraz obávajú vysťahovania a tvrdia, že mesto nadŕža zlodejom. "Platiť odškodné neprichádza do úvahy! Všetky kúpne zmluvy uzavreté po reštitúcii sú predsa neplatné! Radi by sme videli právnu analýzu, ktorú si v tejto veci dalo mesto externe vypracovať. Je zvláštne, že sa nespoľahlo na vlastné, personálne veľmi početné právne oddelenie," hovorí v mene nájomníkov Helena Múčková z Helsinského občianskeho zhromaždenia. Užívatelia bytov na Obchodnej si v roku 1991 podali žiadosť o ich odkúpenie. Vo februári 1992, čiže takmer päť mesiacov po uplynutí lehoty na uplatnenie reštitúcií, však vzniesla nárok na dom 91-ročná Bedřiška Svobodová zo Vsetína, údajne neter pôvodných vlastníkov. Skutočnosť, že išlo o nezákonný krok, neskôr potvrdilo aj ministerstvo financií a Správa pre veci majetkové Slovenskej republiky. Dedičia bývalých majiteľov boli totiž už v roku 1982 riadne odškodnení v rámci dohody medzi Československom a Veľkou Britániou. Nehnuteľnosť potom riadne prešla do vlastníctva štátu a neskôr mesta. Starostka Starého Mesta Miloslava Zemková však budovu napriek rozporom v apríli 1991 Svobodovej vydala. Tá ju už po niekoľkých hodinách (!) stihla za päť miliónov korún predať. Od nových majiteľov objekt po necelom mesiaci odkúpila spoločnosť Obchodný dom Dunaj, a to už za 52 miliónov. Teraz patrí eseročke IBEA. Súdnu žalobu, na ktorej stiahnutí sa vo štvrtok uzniesli poslanci, podal ešte v roku 1997 vtedajší primátor Peter Kresánek. V zdôvodnení tiež vyjadril názor, že "nehnuteľnosť prešla do vlastníctva reštituentky nezákonným spôsobom". Urobil tak v čase, keď bol súčasný primátor Andrej Ďurkovský staromestským vicestarostom - ten sa teda v súčasnosti paradoxne ocitol na strane žalujúcej aj žalovanej. Ďurkovský sa na štvrtkovom zastupiteľstve k záležitosti vyslovil len stručne. Uviedol, že mu ide o to, aby obyvateľom neboli upreté ich práva, ale vzápätí tlmočil poslancom, že rozhodnutie plne prenecháva na nich. Diskusia predchádzajúca hlasovaniu bola veľmi krátka, zamietavo sa k boju o dom postavil najmä viceprimátor Štefan Holčík. "Sme rozčarovaní, že po toľkých rokoch sa nemôžeme dočkať spravodlivosti. Zaráža nás nefunkčnosť právneho systému tejto krajiny. A nechápeme, prečo v kauze nášho domu nemôže rozhodnúť nezávislý súd. Naše pocity možno prirovnať k pocitom Mexičanov, ktorí čakajú na sedem statočných...," za všetkých nájomníkov domu na Obchodnej zhodnotila postup mesta Marta Herucová.

Na slogan Pozor, voľné nehnuteľnosti v Starom Meste si pamätá mnoho obyvateľov Starého mesta . niektorí neprajníci hovoria , že namiesto BSP Lawyres budú rozhlasu vymáhať pohľadávky honkongské triády z Viedne, ktoré mali v roku 1993 Štefánku a kde sa dlho prali peniaze z drog a prostitúcie . Takisto na starostku Starého mesta za DS nevie v dobrom zabudnúť vtedy spolustraník Ivan Miklošovi za krásny byt na Kozej ulici. Veď aj ex-starostka býva tej istej ulici, len na inom rohu.Židovská náboženská obec jej to nevedela odpustiť, lebo to bolo v dome, na ktorú si činila reštitučný nárok práve ŽNO.
Zlé hlasy hovoria, že pred voľbami je z hľadiska SDKÚ rozhlas určite v dobrých rukách...
Napokon ide len budovu rozhlasu ,posledné pozemky a priľahlé budovy čo patria rozhlasu.

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Ao sme už avizovali Slováci sa od septembra môžu tešiť na nový filmový kanál MGM. Oznámili to v Prahe zástupcovia spoločností MGM Networks a Chellomedia. Nový filmový kanál, ktorého verzie sa v súčasnosti vysielajú vo viac než 110 krajinách sveta, najskôr zaradí do rozšíreného súboru spoločnosť UPC, neskôr zrejme aj ostatní kábloví operátori. MGM bude vysielať niekoľko filmových premiér týždenne z archívu svojej materskej spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer, ktorá vlastní archív viac ako 4000 filmov a vyše 10 400 epizód televíznych seriálov. V ich archíve sa nachádzajú aj filmy, ktoré spolu získali 208 Oscarov a má licenciu aj na novinky, ako je nový James Bond, Ružový Panter či Rocky. Okrem Slovenska sa na tento filmový kanál môžu tešiť Maďari aj Česi, ktorí budú mať s nami spoločnú jazykovú verziu - všetky filmy budú dabované, väčšina do češtiny. Neskôr, v budúcom roku, začne MGM vysielať aj v Slovinsku, Rumunsku a Poľsku.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Fenomén reality show nenechal na pokoji ani renomovaného režiséra Stevena Spielberga, ktorý sa rozhodol, že sa pripojí k televíznemu magnátovi Markovi Burnettovi a spoločne budú produkovať program s názvom On the Lot. V reality show oscarového režiséra, ktorý má na konte filmy ako Schindlerov zoznam či Zachráňte vojaka Ryana, víťaz získal exkluzívnu zmluvu s filmovým štúdiom. "Počas celej svojej kariéry som robil, čo som mohol, aby som objavil nové talenty a dal im šancu," uviedol vo štvrtok Spielberg v stanovisku. Program, ktorý začne na televíznej stanici Fox vysielať na budúcu sezónu, režisér označil za šancu otvoriť "omnoho väčšie dvere". Celoamerické pátranie po talentoch, ktoré zatiaľ nemá presne stanovené podmienky, sa podľa stanice Fox nakoniec zúži na 16 finalistov. Skupina rozdelená do menších tímov bude musieť každý týždeň vyprodukovať jeden krátky film. Každý týždeň však budú mať zadanú tému - od komédie cez drámu až po horor. Ako ďalej uviedla televízna spoločnosť, filmárski adepti dostanú k dispozícii profesionálnych scenáristov, hercov a filmový štáb. "Ak budú súťažiaci dostatočne vynaliezaví, môžu do svojich projektov zainteresovať aj najväčšie hollywoodske hviezdy," informovala stanica Fox. Filmy sa budú premietať pred obecenstvom v štúdiu a porote, v ktorej nebudú chýbať producenti, kritici a rôzni hostia. Televízni diváci potom hlasovaním rozhodnú, ktorý zo súťažiacich každý týždeň vypadne. Víťaz dostane zmluvu so spoločnosťou DreamWorks z rúk Stevena Spielberga. Podmienky zmluvy sa však filmová spoločnosť rozhodla nezverejniť. Stanica Fox už má veľmi dobré skúsenosti s reality show, medzi jej najsledovanejšie programy patrí American Idol, čo je americká verzia a predchodca slovenskej SuperStar. Burnett, ktorý stojí za úspechom reality show ako Survivor či The Apprentice s Donaldom Trumpom, označil spoluprácu so Spielbergom za splnenie sna.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Pán Široký mal ešte poskytnúť stanovisko svokry a 40 korporácií, v ktorých vystupuje v nejakom vlastníckom vzťahu." Peter Šťastný

"Odchody, ale aj príchody redaktorov do TA3 sú v rámci dnešnej fluktuácie zamestnancov v oblasti všetkých médií bežné. Niektorí redaktori logicky potrebujú zmenu, iní zasa nechcú akceptovať vysoké nároky na zvýšené pracovné tempo." Generálny riaditeľ televízie TA3 Ľubomír Belfi

"Dobrým ukazovateľom je skutočnosť, že s STV sú všetci nespokojní. Z toho vyplýva, že televízia je korektná voči každej strane." Predseda Rady STV Miroslav Kollár

„Témy maturít zostali utajené.Prístup niektorých médií, ktoré uverejňujú neoverené informácie k prebiehajúcim maturitným skúškam, je vrcholne nezodpovedný a narušujúci ich doteraz hladký priebeh. Povinnosťou všetkých, i novinárov, je vytvoriť pre absolvovanie skúšok dospelosti čo najvhodnejšie podmienky. "

Minister školstva László Szigeti

"Maturity sú bez pochybení, ex-post informácie o úniku tém sú irelevantné.Škandalizovanie a medializovanie maturitných skúšok postihuje predovšetkým študentov. Tento týždeň by mali mať pokoj a sústrediť sa na maturity."

Raditeľka Štátneho pedagogického ústavu Anna Butašová

"Je to iba zápas medzi ekonomickým pozadím Smeru, keď tri skupiny posilnili na úkor Flašíka. Takže nič sa nestalo, je to ten istý Smer, akurát väčšie slovo budú mať niektorí iní, ako si myslel Flašík pred voľbami. Ešte do volieb bude čas povedať, aj kto to je, aj ako to je, aj čo to je.Nakoniec, Fedor Flašík vôbec nie je ten, za koho sa vydáva a akú legendu mu peniaze urobili. Keby všetko to, čo bolo všelijako získané, uletelo, tak je to obyčajný chudák." Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar

6. 4. 2006

Seminár SAVA: Voľby 2006

Seminár SAVA: Voľby 2006

Dňa 7. apríla 2006 o 14.00 hod. sa v priestoroch Tlačového centra Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici uskutoční stretnutie pracovníkov výskumných agentúr, zaoberajúcich sa predvolebnými prieskumami, s novinármi, s členmi volebných štábov politických strán a s akademickými odborníkmi. -->Poriadateľom seminára je SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr). V úvode vystúpi dr. Jan Herzmann z výskumnej agentúry Factum Invenio, Praha s príspevkom „České skúsenosti s preferenciami, prognózami a ich mediálnym obrazom“. Druhý hosť - Oľga Gyarfášová z Inštitútu pre verejné otázky – zhodnotí výskumy volebných preferencií na Slovensku.

FUN SLOVAK RADIO NEWS

FUN SLOVAK RADIO NEWS

Ľuboš Machaj, ktorý neuspel v dnešnej voľbe generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu sa teší na spoluprácu s dnes zvolenou šéfkou verejnoprávneho rozhlasu Miloslavou Zemkovou. Je ochotný spolupracovať aj s ďalším neúspešným kandidátom v poradí štvrtej voľby, s Petrom Kováčom. Novozvolená a v histórii SRo vôbec prvá generálna riaditeľka M. Zemková totiž krátko po svojom zvolení avizovala, že bude spolupracovať aj so svojimi protikandidátmi - šéfdramaturgom Dvojky STV Ľubošom Machajom a bývalým šéfom licenčnej rady, divadelným dramaturgom Petrom Kováčom a "za istých okolností" i so súčasnou ekonomickou riaditeľkou a štatutárnou zástupkyňou SRo Hildou Gajdošovou. V rozhlase je podľa Machaja roboty až nad hlavu, nielen pre troch ľudí, ale aj pre celý tím, ktorý by mal vytvoriť priestor na reformu. Machaj o voľbe komunikoval od začiatku s vedením STV a na prípadnom odchode z verejnoprávnej televízie do SRo sa dohodne pravdepodobne v týchto dňoch. To, na akej pozícii bude v SRo záleží podľa Machaja na novej generálnej riaditeľke. Svoje miesto však vidí skôr v programovom vedení rozhlasu. Chcel by pomôcť najmä pri zmene programových formátov jednotlivých okruhov SRo. O spolupráci diskutovali so Zemkovou ešte pred voľbou a počítali aj s možnosťou, že by do čela verejnoprávneho rozhlasu bol zvolený Machaj. V súčasnosti, pred voľbami, je podľa Machaja dôležité, aby rozhlas garantoval nezávislosť. Popritom treba urobiť i ďalšie opatrenia - ponúknuť poslucháčom nový formát hudby a programových blokov. Prvé výsledky by podľa neho mali byť počuteľné niekedy na jeseň. Machaj nechce komentovať zvolenie bývalej starostky bratislavského Starého Mesta Miloslavy Zemkovej. Za Zemkovú, ktorá získala v druhom kole tretej voľby dva hlasy, v štvrtej voľbe za ňu hlasovalo 13 členov Rozhlasovej rady. Ako Machaj povedal pre médiá, "je to rozhodnutie rady." Tá podľa neho hodnotila nielen projekty kandidátov, ale aj ich šancu získať na zvolenie potrebný počet hlasov - teda minimálne 10 z 15. Práve to sa Machajovi nepodarilo v prvej a ani v druhej voľbe, kedy získal zhodne po osem hlasov, na tretej voľbe sa nezúčastnil lebo chcel dať priestor iným kandidátom. Fakt, že po prvom kole štvrtej voľby, kedy získal 6 hlasov a v dnešnom druhom kole nedostal ani jeden hlas, Machaja neprekvapil. Počítal aj s touto možnosťou, keďže prioritou - ako tvrdí - bolo zvolenie riaditeľa. Peter Kováč, ktorý sa v súčasnosti ako živnostník venuje tvorbe mediálnych a telekomunikačných projektov si tiež vie predstaviť spoluprácu so Zemkovou. Ako konštatoval , dnešnú voľbu cíti "ako dobrý deň pre Slovenský rozhlas, lebo najhorší variant by bolo, keby sa opäť nebol zvolil riaditeľ". Zvolenie Zemkovej považuje za veľmi dobrú voľbu. Kováč by bol rád, ak by mohol Zemkovej pomáhať pri reformách v rozhlase aj s Machajom. Zároveň potvrdil, že o prípadnej spolupráci už so Zemkovou rokoval. Kováč, ktorý vyše troch rokov po odchode z licenčnej rady pôsobí na tzv. voľnej nohe, tvrdí, že najbližšie je mu Rádio Devín alebo regionálne vysielanie SRo - Rádio Regina. "Ja pôjdem tam, kde sa dohodneme s pani riaditeľkou," dodal Kováč . Hilda Gajdošová, ktorá v poslednej voľbe získala len dva hlasy, zvolenie Zemkovej komentovať nechce. "Slovenský rozhlas potrebuje generálneho riaditeľa a to, ako to dnes dopadlo, bolo výsostné rozhodnutie Rozhlasovej rady," povedala Gajdošová. Pripustila, že so Zemkovou hovorila o budúcnosti SRo. Prípadnú spoluprácu s novou riaditeľkou zatiaľ nechcela komentovať, počká na spoločné rokovanie.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS

Predseda Rozhlasovej rady Vladimír Talian hodnotí výsledky dnešnej voľby generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu pozitívne. Výsledok druhého kola hlasovania štvrtej voľby šéfa SRo, v ktorom rada dala 13 zo všetkých 15 hlasov Miloslave Zemkovej, je podľa Taliana dôkazom zodpovednosti rady za budúcnosť verejnoprávneho rozhlasu. Ako povedal pre médiá, "v tejto voľbe prevážil u podstatnej časti členov Rozhlasovej rady pocit zodpovednosti, pretože inštitúcia ako je Slovenský rozhlas nemôže byť dlhodobo bez fungujúceho manažmentu, bez legitimizovaného manažmentu". Počet hlasov, ktoré M. Zemková získala je jednoznačným dôkazom toho, že Rozhlasová rada chcela zvoliť generálneho riaditeľa, myslí si predseda Rozhlasovej rady. Od začiatku voľby šéfa SRo bolo podľa Taliana jasné, že "väčšia časť Rozhlasovej rady má záujem zvoliť generálneho riaditeľa a pri každom hlasovaní sa nadpolovičná väčšina členov rady na niektorom kandidátovi zhodla." Pri dnešnej voľbe bolo opäť zrejmé, že žiaden iný kandidát nemôže získať desať hlasov. "A preto, s pocitom tohto vedomia zodpovednosti, sme hlasovali, tak ako sme hlasovali," dodal. Podľa Taliana, dobré projekty a rovnako dobré predpoklady pre výkon funkcie generálneho riaditeľa mali aj Zemkovej protikandidáti. "Faktom ostáva, že najprijateľnejšia bola Zemková, o čom svedčí 13 hlasov, ktoré dostala." Skutočnosť, že obavy Vladimíra Taliana o to, že časť rady nechce zvoliť šéfa SRo do parlamentných volieb, sa nepotvrdila, vníma ako dobrú správu. Rozhlasová rada dnes dala Miloslave Zemkovej, bývalej starostke bratislavského Starého Mesta, v tajnom hlasovaní druhého kola štvrtej voľby šéfa SRo 13 hlasov. Zemková tak získala viac ako potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady. V druhom kole okrem nej bojovali o funkciu riaditeľa aj šéfdramaturg Dvojky STV Ľuboš Machaj, bývalý šéf licenčnej rady Peter Kováč a ekonomická riaditeľka a štatutárna zástupkyňa SRo Hilda Gajdošová. V hlasovaní dostala Gajdošová dva hlasy a Machaj s Kováčom žiaden hlas. SRo bol bez generálneho riaditeľa od 7. októbra 2005, kedy sa skončilo funkčné obdobie Jaroslavovi Rezníkovi.

PhDr. Miloslava Zemková sa narodila 13. júla 1956 v Bratislave. Vyštudovala Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala odbor veda o výtvarnom umení. Vzdelanie si doplnila štvorročným postgraduálnym štúdiom na Umenovednom ústave SAV a v USA absolvovala v roku 1992 medzinárodný študijný program EEF SA s orientáciou na samosprávne systémy, neziskové a kultúrne organizácie a ochranu pamiatok. Pracovala v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici a v Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave (neskôr MÚOP). V rokoch 1990-94 bola starostkou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Zvolená bola v komunálnych voľbách ako kandidátka Demokratickej strany (DS). Od roku 1995 je spoločníčkou, konateľkou a výkonnou riaditeľkou Agentúry pre výtvarné umenie ARTeMISS a rovnomennej galérie v Bratislave. Od roku 1999 do augusta 2005 generálna manažérka holdingu FUN RADIO GROUP, konateľka a spoločníčka FUN MEDIA, s.r.o., RADIO SERVIS, s.r.o., FUN AIR, s.r.o., FUNSERVER, s.r.o., predsedníčka dozornej rady RADIO, a.s. Miloslava Zemková má dve deti.

Srdečné blahoželanie

Vážená pani Zemková,

Srdečné blahoželanie ku zvoleniu Vám zasiela
JUDr. Dušan Kollár ,Le Montaigne 7, av de Grande Bretagne Monte Carlo 980 00 Monacké kniežatstvo

P.S., Mali by ste si za ekonomického námestníka zobrať Petra Kresánka. Je to dobrý chlapec, veď viete.

UFFFFFFFFFFF !

Rozhlasová rada zvolením nového generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej obhájila svoju pošramotenú česť i česť mediálnych rád. Je však otázne, či to radám po voľbách pomôže. Isté politické náznaky razantných zmien tu sú. K voľbe generálneho riaditeľa však napomohla tajná dohoda troch horúcich kandidáítov o postoch v Sro . Ľuboš Machaj ,Miloslava Zemková a Peter Kováč sa včera dohodli a to pomohlo nájsť orientáciu niektorým členom Rozhlasovej rady. Uvidíme. Dúfame, že viťazom bude aj koncesionár.

SRo, s.r.o., 30_Final CountDown

SRo, s.r.o., 30_Final CountDown

Novým generálnym riaditeľom Slovenského rozhlasu je žena,niekdajšia starostka Bratislavy-Staré Mesto Miloslava Zemková . Získala 13 hlasov z 15.

O post riaditeľky SRo sa uchádzala po druhý raz.

Podľa jej projektu by dokázala ušetriť až 237 miliónov ročne. Kvôli znižovaniu nákladov predpokladá zmeny zákona o DPH i koncesiách. Podľa nej tiež treba vyberať koncesionárske poplatky bez pošty. Žiaden z okruhov SRo by nerušila. Jej cieľom je vybudovať súbor moderných rádií zo SRo, ktorý by bral najlepších ľudí z mediálnej oblasti. Sama predpokladá revitalizáciu rozhlasu v prípade, že by stala riaditeľkou do dvoch až štyroch rokov. Jej cieľom je, aby rozhlas nebol najpočúvanejší, ale najdôveryhodnejší a najzodpovednejší. Zemková by znižovala počet zamestnancov, čím by ušetrila až 67 miliónov korún.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Katie Couricová prepíše americkú televíznu históriu . Stane sa prvou ženou, ktorá bude sólovo uvádzať hlavné správy v televízii veľkej štvorky. Katie Couricová nahradí Dan Rathera v CBS evening news. Couricová tento krok oznámila včera počas vysielanie NBC Today show, práve keď oslavovala 15 rokov spolumoderovania najväčšej amerického raňajkového vysielania. Pred Ratherom moderovala legenda Walter Cronkite Couricová je jednou z najlepšie platených osôb v amerických televíziách. Jej 4 a polročný kontrakt s NBC z roku 2001 jej vyniesol 60 miliónov dolárov. O sume z CBS sa iba špekuluje, ale hovorí sa o ročných 20 milónoch . Iba tri ženy v americkej televíznej histórii moderovali večerné správy- Barbara Waltersová / ABC /, Connie Chungová /CBS /a Elizabeth Vargasová /ABC /. Katie Couricová však bude prvá, ktorá to bude robiť sama.

Vedenie STV na novej adrese

Vedenie STV na novej adrese

Od 1. apríla sa defintívne vedenie STV presťahovalo z adresy :

Miletičova 21, 821 09 Bratislava4, poschodie ,telefón: 02/5057 4001fax: 02/5057 4049

Na novú : Ružinovská 28, 827 35 BratislavaTel.: +421-2-43414102-05, Fax: +421-2-43414106

Detašované pracovisko : Pribinova 24821 09 Bratislava, SKTel: +421 2 5710 8211Fax: +421 2 5710 8298

5. 4. 2006

Získa Rádiokomunikácie, o.z J & T REAL ESTATE, a.s. ?

Získa Rádiokomunikácie, o.z
J & T REAL ESTATE, a.s. ?

Slovak Telekom, a.s. sa rozhodo predať Rádiokomunikácie, o.z. Výborne. Chce sa sústrediť na svoj core business . A čo sú vlastne Rádiokomunikácie ? zabezpečujú: šírenie rozhlasového vysielania:prostredníctvom siete vlastných rozhlasových vysielačov.Regionálne, celoštátne a zahraničné šírenie rozhlasového signálu v pásme KV, SV a VKV pre prevádzkovateľa zo zákona - Slovenský rozhlas (SRo) a držiteľov licencií (FUN RÁDIO, RÁDIO OKEY, RÁDIO TWIST, HVIEZDA, BBC, LUMEN, RÁDIO B1, VÝCHOD,N RÁDIO a NAJ RÁDIO).Ako doplnkovú službu v rámci rozhlasového vysielania v pásme VKV poskytujú Rádiokomunikácie, o.z. jednosmerný prenos dát systémom RDS po celom území SR. šírenie televízneho vysielania:prostredníctvom siete vlastných televíznych vysielačov. Lokálne a celoštátne šírenie televízneho signálu v pásme VHF a UHF pre prevádzkovateľa zo zákona - Slovenskú televíziu (STV) a držiteľov licencií.Ako podpornú činnosť televízneho vysielania zabezpečujú Rádiokomunikácie, o.z. aj mobilné prenosy umožňujúce priame televízne prenosy z rôznych spoločenských, športových a iných podujatí. Dokrývanie územia SR programami televíznych staníc STV, Markíza a JOJ je realizované prostredníctvom rozsiahlej siete televíznych prevádzačov (TVP). prenos dát:Doprava modulačných signálov pre rozhlasové a televízne vysielacie strediská je zabezpečená vlastnou rádioreléovou sieťou.Prostredníctvom tejto siete Rádiokomunikácie, o.z. zabezpečujú aj dátové prenosy v rámci územia SR a medzinárodné spojenia. satelitné vysielanie:rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom vlastnej uplinkovej stanice. Rádiokomunikácie, o.z. ponúkajú tiež podporné služby súvisiace s rádiokomunikačnou činnosťou: inžiniersku a projekčnú činnosť, špeciálnu montáž a výrobu rádiokomunikačných komponentov:Rádiokomunikácie, o.z. disponujú vlastnou zložkou v oblasti projektovania rádiokomunikačných technológií a projektovania nosných oceľových konštrukcií pre anténne systémy.Ďalšou špecifickou zložkou Rádiokomunikácií, o.z. je meracia skupina, ktorá meraním v teréne vyhodnocuje projektované a dosiahnuté pokrytie záujmových oblastí televíznym a rozhlasovým signálom.Stavebnomontážnu činnosť Rádiokomunikácií, o.z. realizuje úsek Špeciálnej údržby a montáže (ŠÚM). Okrem údržbovej činnosti a montáže rádiokomunikačných technológií zabezpečuje ŠÚM aj výrobu základných rádiokomunikačných komponentov, najmä pre výstavbu televíznych prevádzačov. prenájom priestorov v rádiokomunikačných objektoch:Rádiokomunikácie, o.z. ponúkajú možnosť prenájmu priestorov vo svojich rádiokomunikačných objektoch rozmiestnených po celom území SR. Táto služba umožňuje záujemcom umiestniť svoje rádiokomunikačné zariadenie vo viac ako 700 objektoch s výhodnou geografickou polohou. Nielen to . Na predaj je, samozrejme aj RK Tower, s.r.o. . Avšak osobité postavenie má RK Tower s.r.o. - jediným spoločníkom sú Slovak Telekom, a.s. / Deutche Telecom/ Spoločnosť RK Tower s.r.o. vlastní budovy vysielačov a trasy. Všetky služby spojené so šírením signálu sa vykonávajú v prenajatých budovách a cez prenajaté trasy. Je jasné, že týmto spôsobom má RK Tower monopolné postavenie. Na Kamzíku, Javorine, Dubníku, Kráľovej holi.... Okrem toho - V decembri 2004 uviedli Rádiokomunikácie, o.z. do prevádzky synchronizovanú jednofrekvenčnú sieť DVB-T pre pokrytie lokality Banská Bystrica a Zvolen digitálnym televíznym signálom v rámci pilotnej prevádzky DVB-T v tejto lokalite. Dňa 16. novembra 2005 uviedli Rádiokomunikácie, o.z. do prevádzky svoj prvý vysielač pre pokrytie územia Bratislavy digitálnym televíznym signálom v rámci pilotnej prevádzky DVB-T v Bratislave. Vysielač, s vyžiareným výkonom ERP 1,75 kW je umiestnený na budove Technopolu, v mestskej časti Petržalka. Z danej lokality televízny signál pokrýva predovšetkým Petržalku, časti Starého mesta, ako aj Podhradie, Botanickú záhradu, Líščie údolie, Karlovu Ves, obce Jarovce, Rusovce a Čunovo. Následne dňa 23. decembra 2005 uviedli Rádiokomunikácie, o.z. do prevádzky v poradí už druhý digitálny televízny vysielač pre Bratislavu. Vysielač s vyžiareným výkonom ERP 1 kW je umiestnený na televíznej veži Kamzík, ktorá je známou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky. Z tohto stanovišťa televízny signál pokrýva zostávajúce časti mesta a taktiež jeho blízke okolie do vzdialenosti cca 30÷35 km smerom na Podunajskú a Záhorskú nížinu. V rámci pilotného vysielania môžu diváci na 66. kanáli (stredná frekvencia 834 MHz) prijímať v digitálnej kvalite tri televízne programy - Jednotku, JOJ a TA3 a štyri rozhlasové programy - Rádio Slovensko, FUN RADIO, Rádio Lumen a Rádio EXPRES. Štvrtý televízny program TV Markíza je vysielaný od 23. decembra 2005 v rámci skúšobného kanála, ktorý slúži pre potreby prevádzkovateľa vysielačov. Príjem digitálneho vysielania bude možný aj na súčasných analógových TV prijímačoch, ktoré však budú musieť byť doplnené o digitálny konvertor, tzv. set-top-box. K príjmu pritom bude postačovať aj doteraz používaná vonkajšia prijímacia anténa a v miestach s dostatočnou silou signálu sa vystačí aj s izbovou anténou. Samozrejme príjem je možný aj na PC alebo notebookoch vybavených príslušnou digitálnou alebo duálnou TV kartou. V záverečnej etape realizácie tohto pilotného projektu, t.j. koncom januára 2006, sa sieť digitálnych vysielačov rozšíri ešte o tretí a to miestny televízny vysielač v lokalite Malacky. Vytvorí sa tak metropolitná synchrónna digitálna televízna sieť, pokrývajúca okolo 600 tisíc obyvateľov, čo je viac, ako 10% obyvateľstva SR,“ uviedol riaditeľ Rádiokomunikácií, o. z., Roman Korbačka. Začiatkom februára 2003 potvrdil minister Prokopovič, záujem štátu o odkúpenie Rádiokomunikácií jednoznačne trvá. Podľa jeho odhadov by sa cena mala pohybovať v rozpätí 1,5 až 2 mld. Sk. Štát však neuvažuje o tom, že by za Rádiokomunikácie platil v hotovosti. Jednou z možností by mohla byť výmena akcií Slovenských telekomunikácií ktoré vlastní štát. Prokopovič ešte po nástupe do funkcie uviedol aj to, že MDPT chce v Slovenských telekomunikáciách (ST) napriek minoritnému podielu aktívnejšie a razantnejšie vstúpiť do riadenia spoločnosti. Už nie je dôležité, aby Rádiokomunikácie nemohli byť zneužité zo strany istých záujmových a lobistických skupín a istých veľkých koncernov ",ako hovoril P. Prokopovič. Už zmizla požiadavka štátu o možnosť odčlenenia Rádiokomunikácií späť pod správu štátu. Už nie je aktuálny prevod na SRo, STV a Asociáciu nezávislých televíznych a rozhlasových vysielateľov. Fascinujúce je však, že nikto nehovorí nič, ani štát, ako 49 % vlastník , ani riaditeľ STV, ani štatutár rozhlasu, ani predstavitelia Asociácie nezávislých televíznych a rozhlasových vysielateľov. ... Zaujímavé vety povedal pred Rozhlasovou radou neúspešný kandidát na generálneho riaditeľa bývalý riaditeľ bratislavského závodu Rádiokomunikácií Ing. Gabriel Szántó. "Aktuálna je otázka rádiokomunikačných subjektov, ktoré poskytujú služby pre Slovenský rozhlas. Toto je alfa-omega v Slovenskom rozhlase, pretože Rádiokomunikácie sa pripravujú na to, že do volieb budú predané. Nevzťahuje sa na ne ani rozhodnutie vlády o zastavení privatizácie, pretože majoritný majiteľ (Slovak Telekomu, v rámci ktorého sú Rádiokomunikácie odštepným závodom ) Deutsche Telekom má právo Rádiokomunikácie kedykoľvek predať. Chystajú sa obrovské projekty na privatizáciu Rádiokomunikácií. Bude to mať obrovský dopad. Treba začať rokovať s dodávateľmi telekomunikačných služieb ohľadom znižovania nákladovosti. Viacerými krokmi možno znížiť nákladovosť do jesene až o 50 miliónov korún a treba vyjsť v ústrety poskytovateľom služieb a aspoň časť nákladov im zaplatiť." Pôjde však o superbiznis . Ako pre koho... Korbačka predá Korbačkovi ? Všetko môže byť ináč, samozrejme.

Štát tak stratí úplne kontrolu a tým bude aj rezignovať na akúkoľvek mediálnu politiku. Je pravdou, že sa časom zlepšia služby, prídu nové investície. To nám však Telekom nemohol povedať pri doteraz dobre utajovanej privatizácii ? Že nemá záujem ?! Alebo to povedal ? Vieme to vôbec ?

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again

Airplay- 13.týždeň, 27.03.-02.04.2006

1.Madonna - Sorry 2.Gladiator - Bonboniera 3.Shakira&Jean Wyclef - Hips Don´t Lie 4.Arash & Helena - Arash 5.Predná, Zdenka - Vietor 6.Mattafix - Big City Life 7.Peha - Spomaľ 8.Pink - Stupid Girls 9.Juanes - Volverte A Ver 10. Beyonce & Slim Thung - Check On It 11.Superstar 2 - So mnou môžeš rátať 12.Meky Revival - Balada o poľných vtákoch 13.Desmod - V dolinách 17. No Name - Čím to je 20. Smatanová, Zuzana - Pocestný 25. I.M.T. Smile - Lietajúca 30. Nocadeň - Nestrieľajte do labutí 32. Rollins, dara - Party DJ 40. Dubasová, Beáta - Kým pri nás láska spáva 41.Kelecsenyi, Martin - Musím už ísť 49. Peha - Deň medzi nedeľou a pondelkom 51. Müller, Richard - Ticho a tma 52.U.K.N.D. - Morusova 53.Žbirka, Miroslav - Láskoliek 66. Tweens - Útek za inou 68. Black P - Ting Ting 69.Kotuľa, Peter - Tak ako 71. Polemic - Mládenci 74. Le Payaco - Šarm a štýl 76. Koščová, Katka - Koľko ešte krát 82. Para - Veci čo si pamätám 93. Predná, Zdenka - Len ty smieš 96. Nocadeň - Jackie Chan 100. Hex - Život