26. 3. 2005

SPROSTOSŤ MESIACA

SPROSTOSŤ MESIACA Toto urobíme pre vstupenku na SuperStar! Moja kamarátka Evka je ochotná sa pre tie vstupenky rozviesť, a pretože ja som bola svedkom na jej svadbe, som schopná jej v tom rozvode pomôcť. Zdroj : Nový čas

25. 3. 2005

Neohrozená STV ?

Neohrozená STV ? Včerajšia relácia Pod lampou opäť otvorila, okrem iného, prekvapivo tému Mojsejovci a TV Markíza s vopred odsudujúcou a samozrejme konštatujúcou otázkou moderátora Štefana Hríba. Zdá sa , že vedenie STV si je politicky isté. Napokon, prečo nie, keď aj NKÚ vyhovel všetkým námietkam protokolu kontroly nákupu virtuáneho štúdia . Všetko je v poriadku. Vyšetrovanie sa skončilo zabudnite. Duchovne spriaznená dvojica Korda a Hríb našla za dva dni spoločného nového nepriateľa : Mojsejovcov a TV Markízu. Otázne je, čo sa začne diať, ak sa TV Markíza skutočne pustí do STV a začne s tými informáciami o vedení STV, ktoré umelo držala už rok. Aby bol politický pokoj. Už sa skončil. Začne sa nová reality show ?

Chrudošiví jsou borolové

Je smažno, lepě svihlí tlové se batoumají v dálnici, chrudošiví jsou borolové na mamné krysy žárnící. * Úryvok z listu : Vážený pán predseda Rady STV, touto cestou Vám písomne odpovedám v zmysle záverov rokovania Rady STV 8. februára 2005 na nasledovné otázky: ............ Kde, ako a kto definoval záujmy STV? Schválila ich rada? Tieto otázky smerujú k písmenu e) pôvodne predloženého návrhu „Podmienok…“ znenie písmena e) vychádza z textu Rozhodnutia ústredného riaditeľa č. 10/1997 – Zásady archivovania televíznych národných kultúrnych hodnôt článok 6, bod 8 (viď Intranet) – schválených Radou STV. Verejný záujem a záujmy Slovenskej televízie nie sú nikde implicitne vymedzené, v tomto prípade vychádzame zo Zákona o Slovenskej televízii § 3, bod 3, písmená a, b, c, d. Vzhľadom na spoločenskú a politickú situáciu v čase vzniku určitých typov programov ako napr. stranícke vzdelávanie, národnostná tematika a iné, sa domnievame, že tieto relácie ako celok by mohli byť nesprávne chápané a ich šírenie by bolo v rozpore s verejným záujmom. Súčasne aj tendenčne zostrihané sekvencie pri výrobe nových programov predstavujú riziko. Slovenská televízia chce takéto použitie archívnych dokumentov úplne eliminovať. S pozdravom Richard Rybníček *Henry Kuttner

24. 3. 2005

VÝSLEDKY ANKETY

VÝSLEDKY ANKETY :
Zo 621 hlasujúcich si 448/ 73 % myslí ,že STV porušuje vkladaním reklamy do SuperStar hospodársku súťaž a zákony SR 89 / 15% /si to nemyslí 75 / 12 %/ to nevie posúdiť

Reportéri bez hraníc

Reportéri bez hraníc Kauza sudcu Mojša a jeho údajného neposkytnutia pomoci už bola predmetom podivuhodnej, oneskorenej a manipulovanej reportáže TV Markíza. Reportéri STV túto kauzu divákom osvetlili brilantným spôsobom. Témou včerajších Reportérov bolo aj pripomenutie vraždy Róberta Remiáša Teraz bude zaujímavé sledovať ďalší vývoj v súvislosti s STV a postavením generálneho riaditeľa STV. Tieto dve nenáhodné témy Reporérov STV sú blízke KDH / musím však podotknúť, že aj občanom SR a aj mne /. Na odpoveď, ak nie otvorenú vojnu, sa môžeme "tešiť "zo strany TV Markíza, Penty Group, Michala Hrbáčka/ bol bývalým členom tajnej služby a podieľal sa na únose Michala Kováča mladšieho do cudziny. Dnes pracuje pre skupinu okolo Maria Hoffmanna ./, Alojza Lorenca a jeho eseročkou ALFA VS a paradoxne aj advokáta Ján Čanogurský mladšieho , ktorý je súdnym dôverníkom Michala Hrbáčka. O Vladimírovi Mečiarovi , Ivanovi Lexovi a HZDS-ĽS nehovoriac. Nuž, šťastie a odvahu v našej slovenskej reality show. Pre zasvätených- ktovie ako bude vyzerať audit STV...?

23. 3. 2005

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ Rada pre vysielanie a retransmisiu 22.03.2005 Zlé správy Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 164/10-2005 zo dňa 19. 1. 2005, č. 168/14-2005 z 19. 1. 2005, č. 259/22-2005 z 1. 2. 2005 a č. 315/39-2005 z 8. 2. 2005 sťažovateľ: fyzická a právnická osoba (na vysielanie programov Pápež Ján XXIII., Šteniatka, Za nepriateľskou líniou, Vadkerti talkshow) Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, č. 168/14-2005, č. 259/22-2005 a č. 315/39-2005 smerujúcich voči vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 05-06/15.110.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č.164/10-2005, č.168/14-2005, č.259/22-2005 a č.315/39-2005 smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5.1.2005 o cca 21.30 h a cca 23.00 h., dňa 6.1.2005 o cca 10.36 h., dňa 27.1.2005 o cca 22.08 h a cca 22.34 h odvysielal logo programu „Slovensko hľadá Superstar“ počas programu. Uznesenie č. 05-06/19.114: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 94/7-2005 začína správne konanie voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neuplatnením jednotného systému označovania v programe „Destinácia svet (časť Newyorské štvrte)“ odvysielaného dňa 9.1.2005 o cca 10.41 hod. Uznesenie č. 05-06/22.117.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažností č. 252/27-2005 (bod 4) a 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14.1.2005 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá Superstar“ vysielaný o cca 20.00 hod. Uznesenie č. 05-06/22.117.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažností č. 252/27-2005 (bod 4) a 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21.1.2005 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá Superstar“ vysielaný o cca 20.00 hod. Uznesenie č. 05-06/22.117.3: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažností č. 252/27-2005 (bod 4) a 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28.1.2005 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá Superstar“ vysielaný o cca 20.00 hod. Dobré správy Uznesenie č. 05-06/15.110.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č.315/39-2005, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. v časti týkajúcej sa odvysielania loga programu „Slovensko hľadá Superstar“ v programe „Vadkerti talkshow“ z dňa 28.1.2005 za neopodstatnenú. Uznesenie č. 05-06/16.111: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2769/178-2004 vedenú voči vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. Uznesenie č. 05-06/17.112: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 352/35-2005, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. Uznesenie č. 05-06/25.120: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 10/2005/TV o monitorovaní STV konštatovala, že v monitorovanom programe „Správy STV“ vysielanom dňa 10.2.2005 o 19.30 hod. vysielateľa na základe zákona Slovenskej televízie nebolo zistené porušenie právnych predpisov. Uznesenie č. 05-06/26.121: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 10/2005/TV o monitorovaní STV konštatovala, že v monitorovanom programe „Správy STV“ vysielanom dňa 10.2.2005 o 19.30 hod. vysielateľa na základe zákona Slovenskej televízie nebolo zistené porušenie právnych predpisov. Uznesenie č. 05-06/28.123: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2800/181-2004, vedenú voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. P.S. Určite bude zaujímavá obrana TV Markíza v kauze Mojsejovci. Ak sa Rada bude riadiť paragrafom o ľudskej dôstojnosti ,isto sa vedenie TV Markíza opýta, kde bola Rada v čase, keď STV vysielala Hviezdnu rotu relácie Slovensko hľadá SuperStar.

HRAČKY S ČÍSLAMI

HRAČKY S ČÍSLAMI www.kompost.cz
STV pred spustila upútavku na Toy Story,v ktorej užasnutým divákom tvrdí, že je to najúspešnejší animovaný film všetkých čias. Fakty sú však nemilosrdné ; v Box office celosvetovo stojí najvyššie z animovaných filmov Shrek 2 na 7. mieste, Finding Nemo na 9. mieste , The Lion King na 16. mieste, The Incredibles na 23. mieste, Monsters, Inc., na 32. mieste,Alladin na 36. misete , Toy Story 2 na 39. mieste, shrek na 47. mieste, Tarzan na 52. mieste, Ice Age na 72. mieste, Kráska a zviera, na 73. mieste, Flinstoovci na 83. mieste a až na 84. mieste STV avizovaný najúspešnejší animovaný film všetkých čias Toy Story . Je to omyl o 13. miest... Neobstojí tvrdenie, že upútavka je stará rok. O to horšie. A aj pred rokom sa v Box Office pred Toy Story umiestnili všetky filmy okrem Shrek 2 a Finding Nemo. Nevadí. Za vlády Richarda I. sme si zvykli na kúzlenie s číslami. Len je to lož.

EXTRA EXTRA2

EXTRA EXTRA2 Kuriozity a klebety zo zákulisia. Po veľkom úspechu reportáže o Karin Svobodovej STV pripravuje na vyžiadanie koncesionárov, majiteľov STV aj krátke medailóny Róberta Diniča, Eduarda Diniča, Romana Deáka, Jozef Surovčíka, Iva Ružiča, Juraja Ondrejčáka a Jána Takáča. Na vaše námety zo života jednoduchých ľudí a pozornosť sa tešia Erika Judínyová a nová akvizícia Jaroslav Spišiak. "Ideálna žena vyzerá sexi a správa sa nevinne.“

22. 3. 2005

SMSSTV2

SMSSTV2 STV MOHLA PODĽA PRÁVNIKOV PRI SUPER STAR PORUŠIŤ ZÁKON (21.03.2005; Rozhlasová stanica Twist; Žurnál; 18.00; ) P. BÉREŠ, moderátor: "Slovenská televízia nahnevala nejedného diváka reality show Slovensko hľadá Super Star. Desaťtisíce fanúšikov hlasovali, aby v súťaži udržali svoju spevácku hviezdu. Až po polnoci sa však dozvedeli, že nevypadne nikto. České Lidové noviny to okomentovali slovami, že verejnoprávna televízia obabrala divákov. Niektorí právnici si dokonca myslia, že Slovenská televízia porušila zákon." V. ŠTOFANÍK, redaktor: "Slovenská televízia v piatok oznámila, že po odchode Roba MIKLU zo súťaže budú súperiť už len štyria speváci a z nich jeden vypadne. Moderátori programu divákov opakovane vyzývali, aby hlasovali. Prišlo 452­tisíc SMS­iek, no nevypadol nikto. Člen manažmentu STV Branislav ZAHRADNÍK tvrdí, že televízia to urobila preto, aby ostal zachovaný počet kúpených relácií." B. ZAHRADNÍK: "Týmto riešením sa umožní naplniť celú tú licenciu, za ktorú sme zaplatili, a keby sme ju nenaplnili, očakávam, že okamžite by zase nás kritizovali, že ako je možné, že máme o jeden priamy prenos menej a o jedno hlasovanie menej, a že tým sme poškodili STV." V. ŠTOFANÍK: "Lenže diváci boli počas celého priameho prenosu viackrát nabádaní moderátormi, aby posielali SMS­ky a rozhodli, kto zo štvorice v ten večer vypadne. Slováci minuli takmer šesť miliónov korún, no STV svoj sľub nedodržala. Nevypadol nikto. Podľa právnika Tomáša KAMENCA televízia postupovala v rozpore s dobrými mravmi súťaže." T. KAMENEC: "Uviedla svojich divákov a teda spotrebiteľov do omylu, tým ovplyvnila aj ich ekonomické správanie, a je potrebné skúmať, že či neprišlo k porušeniu úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, ktorá zakazuje akékoľvek nekalé súťažné konanie." V. ŠTOFANÍK: "ZAHRADNÍK ale televíziu bráni, že nikoho nepodviedla a neokradla, lebo ani jedna SMS­ka nevyjde nazmar. Obidve hlasovania sa sčítajú." B. ZAHRADNÍK: "Komu sa ten postup nepáči, nemusí už poslať žiadnu SMS­ku." V. ŠTOFANÍK: "Právnikovi Petrovi CHRAŠČOVI to však nestačí. Televízia podľa neho nekorektne jednostranne odstúpila od dohodnutých pravidiel hry." P. CHRAŠČO: "Ľudia si svoju povinnosť určite splnili, a preto právom mohli očakávať, že si svoju povinnosť splní v ten istý deň aj Slovenská televízia. A môžme hovoriť o istom nejakom hrubom porušení nejakej obchodnej dohody, pretože Slovenská televízia sa sama rozhodla, že ona si svoju povinnosť splní až niekedy inokedy." V. ŠTOFANÍK: "Koľko piatkové Super Star zarobilo, STV s odvolaním sa na obchodné tajomstvo neprezradila. V každom prípade relácia lámala rekordy. Sledovalo ju takmer dva milióny divákov." Zdroj :STORIN

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA Mám obavu, aby sa Slovensko kvôli nejakým incidentom nedostalo do zlého svetla," hovorí Zahradník. O odchode Miklu zo Slovensko hľadá SuperStar Kto napíše scenár, aké bude obsadenie a o čom bude? Ak by som vám tu a teraz odpovedal, prekročil by som svoje kompetencie. A Braňo Zahradník by ma zožral vo vzduchu. Položte, prosím, túto otázku jemu. Peter Núňez pre Pravdu

21. 3. 2005

Kde je hlava ?

Kde je hlava ? Branislav Záhradnik pre Slovak Spectator uviedol, že jeden z plánov managmentu je vysielať na jednom programe , ale o tom by mali rozhodnúť politici. Managment STV momentálne nepresadzuje tento plán . Je zaujímavé, že nikto z členov Rady STV tento plán nepozná a takisto je zaujmavé, že sa o tomto pláne začalo vôbec hovoriť. Ak pán Záhradnik tvrdí, že o tom majú rozhodnúť politici, tak sa pýtam, o čom majú rozhdnúť ? O pláne, ktorý práve pre tých politikov vypracoval terajší managment bez vedomia verejnosti a Rady STV ? A nič sa nezmenilo od čias Mečiara a ani od čias legendárneho vláčikára Macejka, ktorý napokon predaj STV 2 navrhol na jeseň roku 2000. Ryba smrdí od hlavy. Kde je hlava ? Zdroj : Media Network Weblog

ANI PRVÉ, ANI POSLEDNÉ

ANI PRVÉ, ANI POSLEDNÉ Žiadosť o odvysielanie opravy podľa § 19 a nasl. zákona č. 81/1966 Zb „Slovenská televízia odvysielala 2. marca 2005 v programe Reportéri príspevok Pokazená oprava o rekonštrukcii časti archívu Slovenského filmového ústavu, konkrétne filmov režiséra Juraja Jakubiska. Príspevok obsahoval viaceré nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje o procese obnovy a záchrany časti archívneho fondu Slovenského filmového ústavu, ako aj nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje, ktoré sa dotýkajú cti generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie Zuzane Mistríkovej, a to najmä - o neoprávnenom použití prostriedkov štátneho rozpočtu, - o konflikte medzi Slovenským filmovým ústavom a ministerstvom kultúry ohľadom zodpovednosti za neodbornú obnovu filmov, - o postavení a zodpovednosti Z. Mistríkovej v procese obnovy, - o existujúcich možnostiach rekonštrukcie filmových materiálov a nosičoch na ich uchovávanie, - o samotnej obnove a záchrane filmového archívu Slovenského filmového ústavu a reálnej hodnote uskutočnených prác na obnove, - o spôsobe kontroly používania verejných prostriedkov. Uvedené informácie nie sú pravdivé, pretože - vláda SR vyčlenila svojim uznesením z 19. marca 2003 sumu 18 354 000 Sk na záchranu a obnovu časti archívneho fondu v Slovenskom filmovom ústave, ktoré na tento účel aj boli použité. SFÚ postupoval tak, ako vyplýva z uznesenia vlády – okrem iného aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čo reportáž neuviedla; - zodpovednosť za realizáciu uznesenia má Slovenský filmový ústav, ktorý o svojom postupe informoval ministerstvo kultúry. Nie je pravdou, že by si tieto dve inštitúcie „prehadzovali zodpovednosť“ za záchranu a obnovu časti filmového archívu. Predmetné tvrdenie postavilo obe inštitúcie do neprijateľnej pozície pred verejnosťou, a to nielen z hľadiska vzájomnej spolupráce, ale aj ich kompetencií; - Slovenský filmový ústav je jedinou oprávnenou osobou na nakladanie s archiváliami a na realizáciu uznesenia vlády. Celkové vyznenie reportáže nepravdivo informovalo diváka o tom, že Zuzana Mistríková vecne rozhodovala o jednotlivých krokoch obnovy a spôsobe použitia prostriedkov určených na opravu filmov. Zuzana Mistríková je generálnou riaditeľkou sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a nemá kompetenciu určovať spôsob a organizáciu, ktorou sa realizuje obnova archívu Slovenského filmového ústavu, do procesu obnovy predmetných filmov nezasahovala; - existujú dva technické spôsoby ako rekonštruovať filmový materiál – laboratórny a digitálny. Spôsob ako rekonštruovať poškodený film riešia napríklad pravidlá Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom. Napriek tomu príspevok laboratórnu rekonštrukciu filmových materiálov ako skutočnosť vôbec nepripúšťa a za rekonštrukciu je podľa neho možné považovať len proces digitálny. K tejto problematike neoslovila redaktorka ani jedného odborníka a tak sa divák nemohol dozvedieť, že filmové archívy na celom svete rekonštruujú filmy rovnakou metódou, ako boli rekonštruované filmy J. Jakubiska. Reportáž navyše vôbec neupozornila diváka ani na to, že Slovenský filmový ústav je aj filmovým archívom a je teda povinný zachovať autentickosť archivovaného filmu vrátane pôvodného filmového materiálu; - dokonca aj v prípade komplexnej digitálnej rekonštrukcie filmu sa tento v záverečnej etape procesu opätovne napaľuje na filmový materiál, pretože neexistuje v súčasnosti iný nosič, ktorý by bol schopný uchovať film v rozlíšení a kvalite, ktoré poskytuje filmová surovina (pričom by sa zároveň zohľadnilo aj časové hľadisko úschovy, ktoré je u iných nosičov ako filmového pásu tiež sporné). Keďže reportérka k danej problematike neoslovila žiadneho odborníka, divák sa z reportáže dozvedel nepravdivú informáciu, že v prípade zničenia filmových kópií je tieto možné znovu vytvoriť z diskety, či disku; - absolútne nepravdivá a zavádzajúca bola informácia o tom, že špičkové laboratóriá Barrandov by boli schopné predmetnú obnovu zabezpečiť za polovičnú sumu. Barrandov nevlastní potrebné technológie, pretože sa na rekonštrukciu archiválií nešpecializuje. Navyše sa do súťaže Slovenského filmového ústavu neprihlásil, takže obnovu realizovať ani nemohol. Cena zaplatená za služby Ateliéru Bonton - Zlín vyšla z medzinárodnej verejnej súťaže, ktorá bola realizovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o správnosti jej uskutočnenia rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky. Napriek tomu, že Reportéri touto informáciou disponovali, v príspevku bola zamlčaná; - tvrdenie, že neexistuje kontrola použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale len kontrola, či boli prostriedky minuté, je v rozpore so skutočnosťou. Ak by bolo pravdivé, znamenalo by to, že štát nemá vytvorený systém kontroly používania štátnych prostriedkov, čo nie je pravda. V súlade s platnou právnou úpravou má túto kompetenciu okrem zriaďovateľa organizácie aj príslušná správa finančnej kontroly, ministerstvo financií, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, či samotná vláda v kontexte plnenia jej uznesenia. Vyjadrenie hovorcu ministerstva financií bolo použité v príspevku účelovo a pravdu skresľujúco; hovorca ministerstva financií totiž uviedol len to, že ministerstvo financií nevykonáva vecnú kontrolu, čo však neznamená, že by ju nevykonával nik. Na základe uvedeného sa Slovenská televízia ospravedlňuje generálnej riaditeľke sekcii médií a audiovízie Zuzane Mistríkovej za odvysielanie nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov, ktoré sa dotýkajú jej cti, ako aj za odvysielanie nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov o procese obnovy a záchrany časti archívneho fondu Slovenského filmového ústavu ako aj za odvysielanie nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov o jej účasti v tomto procese.“ O čase odvysielania predmetnej opravy Vás žiadame vopred informovať. V prípade, že nedôjde k odvysielaniu opravy, využijem na nápravu ďalšie právne kroky, ktoré mi právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje. S pozdravom Mgr. Zuzana M i s t r í k o v á generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie Žiadosť o odvysielanie opravy podľa § 21 a nasl. zákona č. 308/2000 Z. Slovenská televízia odvysielala 2. marca 2005 v programe Reportéri príspevok Pokazená oprava v dĺžke cca 11 min 30 s. o rekonštrukcii časti archívu Slovenského filmového ústavu, konkrétne filmov režiséra J. Jakubiska, ktorý obsahoval nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje o procese rekonštrukcie a účasti generálnej riaditeľke sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Zuzany Mistríkovej v ňom. Príspevok mal informovať divákov Slovenskej televízie o procese obnovy a záchrany časti archívneho fondu Slovenského filmového ústavu, konkrétne filmov, ktorých režisérom je Juraj Jakubisko. Redaktorke STV K. Meščanovej boli na základe jej žiadosti vopred sprístupnené informácie a fotokópie dokladov o vyúčtovaní financovania projektu „Obnova a záchrana časti archívneho fondu v Slovenskom filmovom ústave“ generálnou riaditeľkou sekcie médií a audiovízie MK SR; bol jej sprístupnený materiál vypracovaný SFÚ – Charakteristika projektu – vyhodnotenie projektu, Obnova a záchrana časti archívneho fondu v Slovenskom filmovom ústave, ako aj materiál Úvodná správa z procesu realizácie záchrany filmov režiséra Juraja Jakubiska, vykonanej za účelom záchrany časti archívneho fondu Slovenského filmového ústavu v zmysle zadania a výsledkov príslušnej verejnej súťaže z r. 2004 (príloha č. 1). Redaktorka taktiež disponovala informáciou, že Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozsudkom č. 4 Sž 132/03 z 29. apríla 2004 (príloha č. 2) rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým tento úrad zrušil na podnet manželov Jakubiskovcov verejnú súťaž na zabezpečenie rekonštrukcie filmových materiálov, čím súd de facto potvrdil správnosť postupu SFÚ pri vypísaní verejnej súťaže, ktorou došlo k výberu realizátora predmetnej obnovy filmov spoločnosti Ateliery Bonton – Zlín, a.s. Napriek tomu nebola v celom príspevku, ktorý obviňoval SFÚ a Zuzanu Mistríkovú z nehospodárneho nakladania s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ani zmienka o tom, že ceny za služby vyplývali z medzinárodnej verejnej súťaže tzv. nadlimitnou metódou, ktorej správnosť potvrdil Najvyšší súd SR. Úmyselným skreslením skutočnosti reportážou bolo navodenie pocitu, že o spôsobe použitia prostriedkov rozhodovala generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie MK SR a to napriek opakovanému vysvetleniu príslušných kompetencií redaktorke príspevku. Svoje vyjadrenie k problematike poskytla Zuzana Mistríková len vzhľadom na skutočnosť, že generálny riaditeľ SFÚ o priebehu celého procesu podrobne informoval ministerstvo kultúry a že sťažnosti manželov Jakubiskovcov boli opakovane adresované ministerstvu – t.j. bola o priebehu obnovy a záchrany časti filmového archívu štatutárnym zástupcom SFÚ informovaná. Uznesenie vlády explicitne hovorí o prostriedkoch určených Slovenskému filmovému ústavu, ktorý má jediný – ako archív osobitného významu – právo so zabezpečovacími materiálmi k filmom disponovať. Štatutárnym zástupcom SFÚ je Peter Dubecký. Napriek tomu príspevok jednoznačne obviňuje Z. Mistríkovú z manipulácie procesu a rozhodovania o spôsobe použitia prostriedkov. Dokonca D. Jakubisková vo svojej výpovedi použije slovné spojenie „Slovenský filmový ústav, teda pán Dubecký a pani Mistríková...“ a zo strany redaktorky nedôjde k žiadnej korekcii. Redaktorka disponovala informáciou, že existujú dva technické spôsoby ako rekonštruovať filmový materiál – laboratórny a digitálny. Rovnako jej bolo vysvetlené, prečo je pre samotné uchovanie originálov žiaduce postupovať najprv tradičnými laboratórnymi metódami a až následne využiť digitálne metódy. Tiež bola oboznámená s tým, že postup SFÚ je v súlade s konzervatívnymi pravidlami Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom. Napriek tomu príspevok laboratórnu rekonštrukciu filmových materiálov ako skutočnosť vôbec nepripúšťa za rekonštrukciu je podľa neho možné považovať len proces digitálny. K tejto problematike neoslovila redaktorka ani jedného odborníka, zdanie poskytnutia priestoru nestrannému expertovi mal navodiť telefonát s riaditeľom laboratórií Barrandov, ktorému však bola položená celkom iná – z hľadiska problematiky subjektívna otázka. Taktiež disponovala informáciou, že technológia digitalizácie neumožňuje uchovanie diela v jeho pôvodnej kvalite, pokiaľ by malo byť uchovávané v digitálnej podobe. Napriek týmto vedomostiam si redaktorka opäť nezabezpečila v rámci príspevku ani jedno odborné stanovisko, ktoré by korigovalo neodborné a nepravdivé informácie o technických možnostiach uvádzaných pánom J. Jakubiskom (filmy je možné uchovať v digitálnej podobe – na disku či diskete - a následne z nej vyrábať filmové kópie). Nie je pravdou, že SFÚ postupoval v rozpore s uznesením vlády, pretože to jasne hovorí o rekonštrukcii filmov ako archiválií a nie o ich digitalizácií za účelom ďalšieho komerčného využitia (výroba DVD). Nie je pravdou ani tvrdenie, že Barrandov by bol schopný filmy rekonštruovať o polovicu lacnejšie, a to vzhľadom na nevyhnutné kroky a postupy, ktoré majú štandardné ceny (navyše ponúknuté a garantované medzinárodnou verejnou súťažou, správnosť vypísania ktorej potvrdil Najvyšší súd Slovenskej republiky) a tiež preto, že Barrandov potrebné zariadenia nevlastní, keďže sa na rekonštrukciu filmov nešpecializuje. Tieto nepravdivé a skreslené informácie v príspevku zazneli napriek vedomosti redaktorky o spomenutých faktoch (prebratie podkladových dokumentov je potvrdené jej podpisom). Divák tak, vzhľadom na jednoznačne zaujatý postoj redaktorov (už v úvodnom komentári E. Kordu zaznejú všetky skreslené tvrdenia ako fakty: „Tieto peniaze však neboli použité tak ako mali byť a dnes si zodpovednosť za to medzi sebou predhadzujú ministerstvo kultúry s filmovým ústavom. Namiesto rekonštrukcie filmov dali totiž štátni úradníci napriek Jakubiskovmu nesúhlasu vyrobiť z poškodených originálov opäť len poškodené kópie. Mimochodom, zaplatili za ne dvojnásobne viac, ako by ich to stálo v špičkových ateliéroch na Barrandove. No a čo je skutočne zarážajúce, nikto už nekontroluje, či peniaze boli minuté v súlade alebo v rozpore s rozhodnutím vlády“), nemal možnosť vôbec spraviť si vlastný názor na predmetnú problematiku. Príspevok bol vystavaný tak, aby zdiskreditoval a tým poškodil generálnu riaditeľku Z. Mistríkovú. Redaktorka si nesplnila ani len základnú povinnosť spoznania povahy problému, o ktorom sa snažila spracovať príspevok, nezabezpečila si ani jedno nestranné stanovisko odborníka z tak vysoko odbornej činnosti akou je rekonštrukcia filmov. Výpovede Z. Mistríkovej boli použité redaktorkou tak, že priamo (a ani nepriamo) neodpovedali na otázky položené Jakubiskovcami a redaktorkou samotnou, hoci na všetky reagovala v rozhovore poskytnutom redaktorke (teda boli redaktorke k dispozícii). Naopak, napríklad vyjadrenie Z. Mistríkovej, že ona sa necíti byť celkom kompetentná k hodnoteniu sumy použitých prostriedkov, ktoré malo v kontexte jej výpovede vytvoriť priestor pre odborníka v danej oblasti tak, aby divák mohol posúdiť túto informáciu nie zo strany štátneho úradníka, ale nestranného odborníka na danú problematiku, redaktorka vytiahla z kontextu a o vyjadrenie odborníka – ako vo všetkých ostatných problémových otázkach reportáže – opäť nepožiadala. V predmetnom príspevku došlo k odvysielaniu - okrem iných nepravdivých a pravdu skresľujúcich informácií - týchto nepravdivých informácií: 1. SFÚ a Z. Mistríková postupovali v rozpore s uznesením vlády. 2. Zodpovednosť za túto skutočnosť si medzi sebou prehadzuje SFÚ a MK SR. 3. Z. Mistríková reprezentuje Slovenský filmový ústav a rozhodovala o použití prostriedkov na obnovu filmov Juraja Jakubiska. 4. Jedinou legitímnou metódou rekonštrukcie filmového materiálu je metóda digitálna. 5. Film je možné uchovávať na digitálnom nosiči v takej kvalite, že je možné z neho opätovne vyrobiť filmové kópie. 6. Za obnovu sa zaplatilo dvojnásobne viac, ako by to stálo v špičkových ateliéroch na Barrandove. 7. Použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu nikto nekontroluje, kontroluje sa len to, či boli použité. ad 1. Vláda SR vyčlenila uznesením č. 211 z 19. marca 2003 sumu 18 354 000 Sk na záchranu a obnovu časti archívneho fondu v Slovenskom filmovom ústave, ktoré na tento účel aj boli použité tak, ako explicitne vyplýva z uzatvorených zmlúv aj jednotlivých fakturovaných prác. SFÚ postupoval tak, ako je v uznesení uvedené, aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čo reportáž zatajuje. Zatajuje tiež fakt, že existujú dve legitímne metódy obnovy filmového materiálu a že existujú dôvody, prečo bola použitá metóda klasická (okrem iného odborné stanoviská - Národní filmový archív Českej republiky a stanovisko Mgr. Štefana Komorného. ad 2. Zodpovednosť za realizáciu uznesenia je na Slovenskom filmovom ústave, ktorý o svojom postupe informoval ministerstvo kultúry. Nie je pravdou, že by si tieto dve inštitúcie „prehadzovali zodpovednosť“ za záchranu a obnovu časti filmového archívu. Predmetné tvrdenie postavilo obe inštitúcie do neprijateľnej pozície pred verejnosťou, a to nielen z hľadiska vzájomnej spolupráce, ale aj ich kompetencií. ad 3. Nielen doslovné tvrdenie D. Jakubiskovej, že Z. Mistríková reprezentuje SFÚ, ale aj celkové vyznenie reportáže nepravdivo informuje diváka, že Z. Mistríková vecne rozhodovala o jednotlivých krokoch obnovy „od úradníckeho stola“ bez odborného posúdenia, a to napriek skutočnosti, že MK SR v tejto veci nerozhoduje. ad 4. Existujú dva technické spôsoby ako rekonštruovať filmový materiál – laboratórny a digitálny. Spôsob ako rekonštruovať poškodený film riešia napríklad pravidlá Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom. Napriek tomu príspevok laboratórnu rekonštrukciu filmových materiálov ako skutočnosť vôbec nepripúšťa za rekonštrukciu je podľa neho možné považovať len proces digitálny. K tejto problematike neoslovila redaktorka ani jedného odborníka, zdanie poskytnutia priestoru nestrannému expertovi mal navodiť telefonát s riaditeľom laboratórií Barrandov, ktorému však bola položená celkom iná – z hľadiska problematiky subjektívna otázka. ad 5. V prípade komplexnej digitálnej rekonštrukcie filmu sa tento v záverečnej etape procesu opätovne napaľuje na filmový materiál, pretože v súčasnosti neexistuje iný nosič, ktorý by bol schopný uchovať film v rozlíšení a kvalite, ktoré poskytuje filmová surovina (pričom by sa zároveň zohľadnilo aj časové hľadisko neoslovila žiadneho odborníka, divák sa z reportáže dozvedel nepravdivú informáciu, že v prípade zničenia filmových kópií je tieto možné znovu vytvoriť z diskety, či disku. ad 6. Boli použité nepravdivé údaje o tom, že ateliéry Barrandov by boli schopné predmetnú obnovu zabezpečiť za polovičnú sumu, a to najmä na základe tvrdenia technológa filmového laboratória Barrandov z 5. 12. 2002, ktorý uvádza: „Po prevedení vstupného nálezu technického stavu negatívů i. a II. epochy filmu „Tisícročná včela“, který byl dodán na zpracování do našich laboratoří, jsme dospěli k názoru, že negativ nelze zpracovat bez vyloučení velmi vysokého stupně rizika jeho poškození a destrukce... Jeví se nám velmi reálné, že při průchodu negatíivu s výše uvedenými mechanickými závadami stěrkami by došlo k jeho dalšímu poškození, či zničení... Ateliéry v Zlíne disponujú jedinečnou (a medzinárodne uznávanou) technikou a technológiou na laboratórnu obnovu poškodených filmov, ktorú na obnovu svojich archívov využíva aj napr. francúzsky či nemecký filmový archív. „Špičkové laboratóriá Barrandov“ touto technikou nedisponujú, pretože sa na rekonštrukciu archiválií nešpecializujú. V celom príspevku nezaznelo ani raz, že cena za rekonštrukciu bola určená zmluvou na základe verejnej súťaže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, hoci túto informáciu mala redaktorka k dispozícii. Navyše v príspevku odznené stanovisko Z. Mistríkovej, ktorá sa z objektívnych dôvodov nesnažila hodnotiť cenu predmetných prác na obnove, ku ktorým sa mal podľa nej vyjadriť odborník na rekonštrukciu filmov, vyznel v neprospech MK SR aj jej samotnej a nepriamo potvrdil tvrdenie, že predmetná obnova bola uskutočnená za neprimerané veľkú sumu. ad 7. Toto tvrdenie je v rozpore so skutočnosťou. Ak by bolo pravdivé, znamenalo by, že štát nemá vytvorený systém kontroly používania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, čo je vzhľadom na náš platný právny poriadok absurdné. Kontrola používania prostriedkov zo štátneho rozpočtu je upravená viacerými právnymi predpismi (napr. zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. NR SR 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých zákonov) a v tomto kontexte je kompetenciou zriaďovateľa, príslušnej správy finančnej kontroly, ministerstva financií, ako aj Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonávať kontrolu použitia takýchto prostriedkov. Kontrolu plnenia uznesení vlády vykonáva aj samotná vláda SR. Vyjadrenie hovorcu ministerstva financií v príspevku bolo opäť použité účelovo; hovorca hovoril len o tom, že ministerstvo financií nevykonáva vecnú kontrolu, ale nie to, že by ju nevykonával nik. Na základe uvedené žiadame o zverejnenie opravy nasledujúceho znenia: „Slovenská televízia odvysielala 2. marca 2005 v programe Reportéri príspevok Pokazená oprava o rekonštrukcii časti archívu Slovenského filmového ústavu, konkrétne filmov režiséra Juraja Jakubiska. Príspevok obsahoval najmä tieto nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje o procese rekonštrukcie a účasti generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Zuzany Mistríkovej v ňom: 1. Slovenský filmový ústav a Zuzana Mistríková postupovali v rozpore s uznesením vlády. 2. Zodpovednosť za túto skutočnosť si medzi sebou prehadzuje Slovenský filmový ústav a ministerstvo. 3. Zuzana Mistríková reprezentuje Slovenský filmový ústav a rozhodovala o použití prostriedkov na obnovu filmov Juraja Jakubiska. 4. Jedinou legitímnou metódou rekonštrukcie filmového materiálu je metóda digitálna. 5. Film je možné uchovávať na digitálnom nosiči v takej kvalite, že je možné z neho opätovne vyrobiť filmové kópie. 6. Za obnovu sa zaplatilo dvojnásobne viac, ako by to stálo v špičkových ateliéroch na Barrandove. 7. Použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu nikto nekontroluje, kontroluje sa len to, či boli použité. Uvedené informácie nie sú pravdivé z týchto dôvodov: Vláda SR vyčlenila svojim uznesením z 19. marca 2003 sumu 18 354 000 Sk na záchranu a obnovu časti archívneho fondu v Slovenskom filmovom ústave, ktoré na tento účel aj boli použité. Slovenský filmový ústav úschovy, ktoré je u iných nosičov ako filmového pásu tiež sporné). Keďže reportérka k danej problematike postupoval tak, ako vyplýva z uznesenia vlády – okrem iného aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čo reportáž neuviedla. Zodpovednosť za realizáciu uznesenia má Slovenský filmový ústav, ktorý o svojom postupe informoval ministerstvo kultúry. Nie je pravdou, že by si tieto dve inštitúcie „prehadzovali zodpovednosť“ za záchranu a obnovu časti filmového archívu. Predmetné tvrdenie postavilo obe inštitúcie do neprijateľnej pozície pred verejnosťou, a to nielen z hľadiska vzájomnej spolupráce, ale aj ich kompetencií. Slovenský filmový ústav je jedinou oprávnenou osobou na nakladanie s archiváliami a na realizáciu uznesenia vlády. Reportáž nepravdivo informovala diváka o tom, že Zuzana Mistríková vecne rozhodovala o jednotlivých krokoch obnovy a spôsobe použitia prostriedkov určených na opravu filmov. Zuzana Mistríková je generálnou riaditeľkou sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a nemá kompetenciu určovať spôsob a organizáciu, ktorou sa realizuje obnova archívu Slovenského filmového ústavu; do procesu obnovy predmetných filmov nezasahovala. Existujú dva technické spôsoby ako rekonštruovať filmový materiál – laboratórny a digitálny. Napriek tomu príspevok laboratórnu rekonštrukciu filmových materiálov ako skutočnosť vôbec nepripúšťal a za rekonštrukciu je podľa neho možné považovať len proces digitálny. K tejto problematike neoslovila redaktorka ani jedného odborníka, a tak sa divák nemohol dozvedieť, že filmové archívy na celom svete rekonštruujú filmy rovnakou metódou, ako boli rekonštruované filmy J. Jakubiska. Reportáž navyše vôbec neupozornila diváka ani na to, že Slovenský filmový ústav je aj filmovým archívom a je teda povinný zachovať autentickosť archivovaného filmu vrátane pôvodného filmového materiálu. Dokonca aj v prípade komplexnej digitálnej rekonštrukcie filmu sa tento v záverečnej etape procesu opätovne napaľuje na filmový materiál, pretože neexistuje v súčasnosti iný nosič, ktorý by bol schopný uchovať film v rozlíšení a kvalite, ktoré poskytuje filmová surovina. Keďže reportérka k danej problematike neoslovila žiadneho odborníka, divák sa z reportáže dozvedel iba nepravdivú informáciu, že v prípade zničenia filmových kópií je tieto možné znovu vytvoriť z diskety, či disku. Absolútne nepravdivá a zavádzajúca bola informácia o tom, že špičkové laboratóriá Barrandov by boli schopné predmetnú obnovu zabezpečiť za polovičnú sumu. Barrandov nevlastní potrebné technológie, pretože sa na rekonštrukciu archiválií nešpecializuje. Navyše sa do súťaže Slovenského filmového ústavu neprihlásil, takže obnovu realizovať ani nemohol. Cena zaplatená za služby Ateliéru Bonton - Zlín vyšla z medzinárodnej verejnej súťaže, ktorá bola realizovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o správnosti jej uskutočnenia rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky. Napriek tomu, že Reportéri touto informáciou disponovali, v príspevku bola zamlčaná. Tvrdenie, že neexistuje kontrola použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale len kontrola, či boli prostriedky minuté, je v rozpore so skutočnosťou. Ak by bolo pravdivé, znamenalo by to, že štát nemá vytvorený systém kontroly používania štátnych prostriedkov, čo nie je pravda. V súlade s platnou právnou úpravou má túto kompetenciu okrem zriaďovateľa organizácie aj príslušná správa finančnej kontroly, ministerstvo financií, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, či samotná vláda v kontexte plnenia jej uznesenia. Vyjadrenie hovorcu ministerstva financií bolo použité v príspevku účelovo a pravdu skresľujúco; hovorca ministerstva financií totiž uviedol len to, že ministerstvo financií nevykonáva vecnú kontrolu, čo však neznamená, že by ju nevykonával nik. Na základe uvedeného sa Slovenská televízia ospravedlňuje generálnej riaditeľke sekcii médií a audiovízie ministerstva kultúry Zuzane Mistríkovej za odvysielanie nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov o obnove a záchrane časti archívneho fondu Slovenského filmového ústavu, ako aj za odvysielanie nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov o jej účasti v tomto procese.“ O čase odvysielania predmetnej opravy Vás žiadam vopred informovať. V prípade, že nedôjde k odvysielaniu opravy, využijem na nápravu ďalšie právne kroky, ktoré mi právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje. S pozdravom Mgr. Zuzana M i s t r í k o v á generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Simon Fuller, ktorý "objavil" Spice Girls a vymyslel predlohu aj na Slovensku populárneho formátu hľadania speváckych superstar, predal svoju produkčnú firmu 19 Entertainment americkej spoločnosti CKX, ktorú vlastní podnikateľ Robert Sillerman. Podľa britskej tlače vyniesol tento obchod Fullerovi v prepočte asi 140 miliónov eur. Fuller bude pre CKX k dispozícii ako člen správnej rady a naďalej bude vymýšľať nové mediálne formáty. TASR

HOTEL SVET -Epizóda 6

HOTEL SVET Sir Humphrey Production Epizóda 6 – O Myschovi a sudičkách Autor: misho Dátum: 16.02.2005, 13:06:24 Chcel by som sa spytat dievcat, ktore mali sex s partnerom ktory mal len 12cm, a nasledne ake to bolo a ci ste dokazali mat kvalitny pohlavny styk. Vopred dakujem vsetkym, ktore mi tu napisu. Zdroj: http://www.psychologia.sk/forum/read.php?id=59727&kod= Rok 1972 John Casablancas a Alain Kittler zakladajú v hlavnom meste módy - Paríži agentúru Elite. Nevieme, či Alain Kittler niekedy neskôr navštívi Košice. Rok 1973 u Jánych V tmavej noci sa nad drevenou kolískou s práve narodeným chlapčaťom skláňajú tri sudičky - Rodenica, Ljutica a Striga. Rodenica: Tak, čo to tu máme? Ljutica: (odkryje z telíčka perinu) Chlapca! Striga: Ehm... Ljutica: Nie!!! Rodenica: Má pred sebou budúcnosť, sestrička. Striga: Okeeeej... Ljutica: Čo mu dáme do vienka? Rodenica: Hmm, neviem, čo sme dali tomu poslednému? Striga: Sa mi zdá, že LEGO. Ljutica: Myslíš, sestrička, že tento bude mať rád skladačky? Striga: Možno hej. Rodenica: Tak teda, nech v živote nikdy neodmietne skladačku!!! Striga: Fajn, ako sa bude volať? Ljutica: Bude sa volať Saša. Rok 1974 u Gröhlingovcov V tmavej noci sa nad drevenou kolískou s práve narodeným chlapčaťom skláňajú tri sudičky - Rodenica, Ljutica a Striga. Rodenica: Tak, čo to tu máme? Ljutica: (odkryje z telíčka perinu) Chlapca! Striga: Vlasov teda nemá veľa... Ljutica: Čo už, na genetiku sme aj my krátke. Rodenica: No a do vienka mu dáme? Striga: Vlasy? Ljutica: Hovorím, že na genetiku sme krátke! Rodenicu: Tak nech v živote neodmietne cudzie vlasy!!! Striga: Fajn, a ako sa bude volať? Ljutica: Braňo. Rok 1975 u Kittnerovcov Rodenica: Tak, čo to tu máme? Striga: Nemôž.... Rodenica: Nie!!! Striga: Ale nie, chcem sa len opýtať, či nemôž... Ljutica: NIE!!! Nemôžeš si strihnúť! Keď si strihneš tak zgegne! Striga: Ja si ale nechcem strihnúť! Ljutica: Aha, a čo teda? Striga: Ja len, či RODENICA NEMÔŽE zmeniť tú vstupnú formulku. Už ma to otravuje. Čo to tu mááááme, táááááák čóóóóó tóóóóó túúúúú máááááámééééé. Lezie mi to na nervy! Rodenica: Keď ťa to ukľudní... Striga: Ani by si neverila ako... Rodenica: V poriadku, koho nám tu zase vypľulo? Ljutica: Čo? Rodenica: Tak ja neviem, nič lepšie ma nenapadlo. Ljutica: Vypľulo? Striga: To je jedno, hlavne nech to nie je táááááák čóóóóó tóóóóó túúúúú máááááámééééé... Ljutica: Ale vypľulo? Striga: Kašlime na to, čo je to za fagana? Rodenica: Ako vieš, že je to chlapec? Ešte som neodkryla perinu. Striga: Kukni. Má erekciu. Rodenica: (pochybovačne) V tomto veku? Ljutica: Hovorím, genetiku neoblbneš. Striga: Tak v tomto prípade sa teda príroda vyšantila. Ljutica: To hej, čo mu dáme do vienka? Rodenica: Čo sme dávali minule? Striga: Spomínam si len na toho holohlavého, ktorému sme dávali starostlivosť o cudzie vlasy. Rodenica: Tak tomuto to nedáme. Kittner: (začne strašne plakať) Striga: Moje nervy, ten hlas je strašný. Ljutica: Genetika... Rodenica: To teda hej, ale ten hlas má fakt príšerný... Ljutica: Hmm, ešte šťastie, že už ideme preč. Rodenica: Počkajte, a čo mu dáme do vienka? Striga: Musíme mu niečo dať? Rodenica: Asi by sme mali... Striga: Ale musíme? Rodenica: To nie. Striga: Okej, strihnem si? Ljutica: Nie, nechaj tak, sestrička, celkom som zvedavá kam to dotiahne s tak katastrofálnym hlasom. Striga: To je fakt. Okej teda. A meno? Rodenica: Martin... Rok 1983 u Sabovcov Rodenica: Tak... Striga: Nezačínaj s tým... Rodenica: (podráždene) Začni teda ty, ty nevďačnica. Ljutica: BEZ NOŽNÍC!!! Striga: (vyťahuje ruku späť) Okej, nooooo, hmmm, dajme tomu, žeeee... Rodenica: (uštipačne) Čakáme... Striga: Brnbrnrbrnr Ljutica: Čo to tu máme?! Striga: (ticho) Okeej. Rodenica: (ticho) Ljutica: Tak čo to máme? Rodenica: Ja...neviem. Ljutica: Akože nevieš, má či nemá. Striga: Nemá. Rodenica: Má. Ljutica: Má, aj keď sa to nezdá na prvý pohľad. Striga: Teda ani na druhý. A to už zízam asi minútu. Rodenica: Naozaj, a aj ten nosík. Striga: Čo tam po nosíku, ten si MÔŽE nechať zväčšiť. Ljutica: To sa dá? Striga: NOS áno. Rodenica: Škoda. Čo už... Ljutica: Genetika... Striga: Hmm, no a čo mu dáme do vienka? Rodenica: Nech v živote neodmietne žiadny casting! Striga: Čo je to casting? Ljutica: A meno mu dáme Myscho. Striga: Čo je to ten casting? Rodenica: Poviem ti neskôr. Poďme. Rok 1992 - SOU dopravné v Košiciach Učiteľka: Kittner, prečo na mňa stále pozeráte? Kittner: Ta ja by som s totymi vlasami... Učiteľka: Kittner, vy budete mechanik a elektronik výpočtovej techniky! Do mojich vlasov vás nič nie je. Rok 1992 – SOU obuvnícke v Partizánskom Učiteľka: Gröhling, prečo na mňa tak uprene pozeráte? Gröhling: Nehnevajte sa, ale ja by som Vám odporúčal malú zmenu účesu... Učiteľka: (polichotene) Branko, hlavne nech vás zaujímajú topánky... 7. júna 2000 na Grösslingovej ulici (Saša Jány je zastavený príslušníkmi Národnej protidrogovej jednotky po tom, čo chce nastúpiť do svojho auta značky Opel Astra) Príslušník NPJ: Postav sa bokom a daj si ruky nad hlavu! (iní príslušníci NPJ prehľadajú auto) Príslušník NPJ: Pán veliteľ, našli sme neznámu látku. Je toho zhruba 21,14 gramu. Veliteľ NPJ: Aleba. Jány: To je podvrh! To je sprisahanie! Príslušník NPJ: A krížový skrutkovač?! Veliteľ NPJ: Čo to trepete? Príslušník NPJ: Pán veliteľ, našli sme krížový skrutkovač. Veliteľ NPJ: Aha, a krížový skrutkovač? Aj to je podvrh? Jány: Áno, áno, áno. Príslušník NPJ: A silónky zn. Elite kúpené v Tescu. Veliteľ NPJ: Aha, a čo silónky? Aj tie sú podvrh? Jány: Áno, áno, á...nie. Veliteľ NPJ: Áno či nie? Jány: Nie. Veliteľ: A koho sú? Vaše, hehe? Jány: Nie, nie, n...áno. Veliteľ: Vy nosíte silónky? Jány: Nie, nie, n...áno. Veliteľ: Naozaj? Ehm, rozchoood, podozrivého vypočujem sám! Príslušníci NPJ: Rozchoood, rozchoood. Veliteľ NPJ: (pohľadom sa presvedčí či sú sami) A...aké to je? (pre doplnenie a korektnosť uvádzam, že trestné stíhanie voči S. Jánymu bolo neskôr pozastavené a súd ho neuznal vinným!, zrejme to celé zadržanie prebiehalo inak, ale ako som v úvode naznačil, seriál sa odohráva v paralelnom svete a nakoniec aj paralelný súd v paralelnom svete neskôr Sašu Jányho oslobodil – doplnenie som považoval za nutné, pretože nie všetci jedinci v našej krásnej krajine majú zmysel pre humor a ja by som nerád skončil tam kde Saša Jány skoro skončil, seriál by som mohol mať aj s fiktívnymi menami, ale to by potom nebola taká psina, všakže) 10. augusta 2003 v Záhorskej Bystrici, Fajn Club (pri bare sedia Gröhling, Kittner, Jány a Myscho) Gröhling: No dobré je, keď sú vlasy po celej hlave zostrihané na zápalkovú dĺžku a prestrihané. Do umytých vlasov potom len stačí nastriekať tužidlo a vysušiť ich tak, že jednotlivé pramene sú odťahované od hlavy do všetkých smerov. Kittner: No ta to jasné, potom už netreba tote končeky gelovac. Gröhling: Niee, pre lepší efekt je dobré ich zagélovať. Kittner: Hej? Jány: Prečo to vlastne robíš keď to nevieš? Kittner: Ta ja znam... Myscho: Serie ma ten nos. Gröhling: Ty si vlastne tiež stylista? Myscho: Ja? Nie. Nemám o tom ani šajnu. Ja som bol na castingu. Kittner: A to mikado to jak zrobim? Gröhling: Jednoducho, do vlasov votrieš penové tužidlo pre objem a v predklone vlasy vyfénuješ. Nakoniec, vlasy rozdelíš pomocou vosku do tenkých pramienkov. Kittner: Vosku? Jány: Jémine, Brani, skonči tú tému, bavme sa radšej o niečom inom, o filmoch alebo tak. Gröhling: Jasnačka, tak, čo myslíte, ktorý film bude hitom roku 2003? Myscho: 21 gramov možno. Jány: (nasratý sa prudko odsunie od baru a ide preč) Gröhling: Saša, Saša, vráááť sa, on to tak nemyslel... Kittner: Ta načisto še zochabil? Gröhling: Kašlime na to, poďme aj my. Kedy ide tridsaťsedmička? Myscho: Neviem. (stoja na autobusovej zastávke) Gröhling: Sakriš, až o 20 minút, čo budeme robiť? Myscho: Zahúlime? Kittner: Taaa... Gröhling: Ja ale teraz nefajčím, niečo mám s prieduškami... Myscho: Neva, môžeme si dať... (zrazu pri nich zaflekuje auto smerom zo Stupavy, z ktorého vystúpi Ladislav Ďurkovič) Ďurkovič: Čaute, neviete náhodou kde je tu najbližšia čerpacia stanica? Gröhling: No, asi až v Blave. Ďurkovič: Kurva. Kittner: (zvedavo) Idzeš do Bratislavy? Ďurkovič: Hej, je tam stretnutie náckov a majú vraj nejakého týpka z Talianska, nejakého Tissotiho, tak ho idem mrknúť. Gröhling: Máš trochu utrhnutý nárazník, kámo. Ďurkovič: Kurva, asi som prešiel nejakých psov v Stupave. Kde to je urvané? Gröhling: Tuná... Ďurkovič: Kurva, kurva, kurva. Kurva!!! Nemáte niekto krížový skrutkovač? Gröhling: (zamrmle si len tak pre seba) Ešte, že tu nie je Saša... Myscho: Nie, ale keď chceš, tak si daj koláčik. Ďurkovič: Dám si, dík, idem teda, čaute. Kittner: Čaaau. (niekde nad nimi, po chvíli sledujúc scénu pri čerpacej stanici) Rodenica: Si niečo robila s tým benzínom? Ljutica: (nevinne) Ani nie... Rodenica: Hehe. Striga: Baby? Ljutica: Noo? Striga: Čo je to ten casting? ©2005 Sir Humphrey Production

20. 3. 2005

STVSMS

STVSMS Motto : Ráno o štvrtej volá Mikla na hotelovú recepciu: "Prosim Vas, dosiel mi na izbe rum... Chcem sa len opýtat, či je táto závada v celom baráku?" V piatok rozvírila STV medzi divákmi veľkú diskusiu o tom, či svojim rozhodnutím nerešpekovať SMS -ky zasielané divákmi pri relácii Slovensko hľadá SuperStar nedošlo k naplneniu skutkového činu podvodu , pretože STV zmenila pravidlá pre zasielanie SMS bez akéhokolvek upozornenia na zmenu pravidiel a tak v tomto kole nevypadol nikto, napriek tomu, že hlasujúci rozhodovali práve o tom. Neobstojí tvrdenie, že hlasy prechádzajú do ďalšieho kola, pretože diváci hlasovali podľa výkonu v tomto kole. Jednoznačne išlo o rozhodnutie na úkor divákov a ich dôvery. Navyše moderátori jasne uviedli, že "dnes niekto vypadne". Nemyslím si však, že išlo o podvod. Išlo však asi o porušenie Zákona o vysielaní a retransmisii , § 32,Reklama a telenákup, (5) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaná reklama a telenákup a) boli čestné a slušné, b) nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov, Slovenská televízia svojim konaním pravdepodobne porušila aj §3 Všeobecné požiadavky na reklamu, (1) Reklama musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a dobrými mravmi. (2) Reklama nesmie byť klamlivá.9) 9) § 45 Obchodného zákonníka Tým sa STV pravdepodobne dopustila aj porušenia ustanovení Obchodného zákonníka, a to § 45,Klamlivá reklama (1) Klamlivou reklamou je šírenie údajov o vlastnom alebo cudzom podniku, jeho výrobkoch alebo výkonoch, ktoré je spôsobilé vyvolať klamlivú predstavu a zaistiť tým vlastnému alebo cudziemu podniku v hospodárskej súťaži prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov. (2) Za šírenie údajov sa považuje oznámenie hovoreným alebo písaným slovom, tlačou, vyobrazením, fotografiou, rozhlasom, televíziou alebo iným oznamovacím prostriedkom. (3) Klamlivým je aj údaj sám o sebe pravdivý, ak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, za ktorých sa urobil, môže uviesť do omylu. Slovensko hľadá SuperStar je dobrý , komerčný formát. Je možné ho uvádzať aj vo verejnoprávnej televízii. Je nemožné ho úplne podriadiť ekonomickým záujmom, bez rešpektovania zákonov Slovenskej republiky. Je smutné, že práve táto show je programovo postavená na porušovaní zákonov a na ignorovan akejkoľvej regulačnej autority v tomto štáte. P.S. Miklovi radíme, aby sa ozval. Doporučujeme mu skvelého právneho zástupcu Jessa L. Rosena, ktorý už z nevýhodnej a mimoriadne reštriktívnej zmluvy s 19 Entertainment / firma Simona Fullera, ktorá sa zaoberá producentskými službami v oblasti hudobného biznisu. FremantleMedia distribuuje pre 19TV formát PopIdol na základe j zmluvy. Tieto spoločnosti nie sú vnútorne prepojené- anonymná poznámka. / "vysekal " Clay Aikena a najala si ho aj star tohtoročnej súťaže American Idol Mario Vazquez , ktorý dobrovoľne pred desiataimi dňami odstúpil z tejto súťaže. Jess L. Rosen Greenberg Traurig, LLP Atlanta The Forum 3290 Northside Parkway Suite 400 Atlanta, GA 30327 Telephone: (678) 553-2230 Facsimile: (678) 553-2231

HOTEL SVET -Epizóda 5

HOTEL SVET Epizóda 5 Sir Humphrey Production (Laco Lučenič má už dlho v hlave nový projekt Satisfactory 2. Prvýkrát ho tá myšlienka napadla keď pripravoval nový projekt Satisfactory. Chýbajú však hudobníci. Pred jeseňou 2004 ešte chýbali aj peniaze. Na jar 2005 už hudobníci nechýbajú. A okrem hudobníkov nechýba ani expert. Maestro všetkých zavolal k sebe do svojej lóže v dome. Nie je síce obrovská, ale je veľká. Už týždeň čakajú na Lehotského. Konečne zadýchaný dorazí.) Lučenič: No konečne. Kde si bol?
Lehotský: Áááale, nájsť tvoj barák...
Lučenič: Si nepamätáš cestu?
Lehotský: Áááále, nemohol som nájsť štvrtý element.
Habera: Akože si ho nemohol nájsť?
Lehotský: Áááále, sa topí sneh, všade je voda a všetky fontány sa tak podobajú.
Lučenič: No, hlavne, že si tu. Môžeme začať?
Žbirka: Samozrejmosť.
Lučenič: Otváram teda...Julo, kurva, nemôžeš aspoň na chvíľu odložiť ten notebook?
Viršík: Hej, hej, už ho odkladám, mááámmmm krrrrk, tieeeene, saaaave, okej, počúvam.
Lučenič: Dobre teda. Stretávame sa po dlhej dobe. Ešte keď som bol ako vy, v čase kedy som hrával v skupine Georges et les Flammes....
(WUUUUUUSSSSHHHHH - za oslepujúceho výbuchu, ohlušujúceho rachotu a bronchitídneho dymu sa objaví uprostred miestnosti Zdenka Predná. Všetci strašne kašlú.)
Predná: Flammes? Vous voulez du Fire show?
Lučenič: Zdenka, nie, neverím, že by to dopadlo dobre. A keby si nás tu mohla nechať teraz. Vráť sa vo vlastnej epizóde.
Predná: Je reviendrai le plus tôt possible.
(WUUUUUUSSSSHHHHH - za oslepujúceho výbuchu, ohlušujúceho rachotu a bronchitídneho dymu Zdenka Predná zmizne.
Všetci kašlú oveľa viac ako predtým, keď sa Zdenka Predná za oslepujúceho výbuchu, ohlušujúceho rachotu a bronchitídneho dymu v miestnosti objavila.)
Habera: Doriti. Spálila mi február v kalendári.
Lučenič: Ja by som rád otvoril dnešné...
Viršík: Hehehe, v akom kalendári?
Lučenič: Teraz to snáď nebudeme....
Habera: Pirelli 2005.
Lučenič: Nepočká to??? Chce tu vôbec niekto rokovať???
Žbirka: Ty a ja.
Viršík: Prečo sem vláčiš ten kalendár vlastne?
Habera: A čo? Mal som ho nechať doma?
Lučenič: Tak ja končím.
Viršík: Hehehe. Si dávaš pozor odkedy ti našla fotky čo som prerábal Šeredovú, čo? Hehe.
Lučenič: Končím.
Habera: Ser na to, Julo.
Lučenič: KON...
Viršík: Veď sa nepaprč. Keď chceš, poviem ti vtip.
Lučenič: K... Habera: Nechcem.
Lučenič: KOOOONČÍÍÍÍÍÍÍIM.
Viršík: Hehehe, veď si ešte nezačal.
Lučenič: (dá Viršíkovi facku)
Viršík: Au. To bolí.
Habera: Hehe.
Žbirka: Co bolí, to přebolí.
Lučenič: Jano, nespi!
Lehotský: Čo, čo, čo je?
Lučenič: Nespi tu!
Lehotský: Veď nespím.
Lučenič: (dá Lehotskému facku)
Viršík: Hehehe.
Lučenič: (dá Viršíkovi facku)
Habera: (odsadne si trochu ďalej od stola aby sa aj jemu neušlo) Lučenič: Tak, to by sme mali. Kde mám knižku? Urobíme si záznam. A pečiatku!!!
Habera: (servilne podá Lučeničovi knižku)
Lučenič: (dá Haberovi facku)
Habera: Au. Za čo?
Viršík: Hehehe.
Lučenič: (dá Viršíkovi facku)
Lehotský: (chrrrrrrrr, chrrrrrrr)
Lučenič: (Lehotského začne fackať až kým ho nerozbolia ruky.
V miestnosti zrazu zhasne svetlo)
Lučenič: Kurva, zase sa serie prúd.
Viršík: Hehe, počkajte. Posvietime si notebookom.
Habera: To často?
Lučenič: Hej. Aj susedom. A elektrikári nič. Všetci už dnes serú na prúd.
Lehotský: A som sa aj čudoval, prečo sme Hammela nezavolali. Lučenič: Hmm, no nič. Idem mrknúť rozvodovú skriňu. (odíde) Habera: Ty, Julo. Máš tam nejaké fotky modeliek?
Viršík: Hehehe, mám.
Lehotský: Môžem sa aj ja pozrieť?
Habera: Ty sa nepozeraj!!!
Lehotský: Ako sa mám nepozerať?
Žbirka: Len zatvor oči.
(Habera podozrivo zazerá na Mekyho, niečo sa mu nezdá.
Medzitým v inej obradnej sále pokreslenej graffiti sa odohráva mimoriadne tajná voľba nového predsedu Národno-socialistickej strany Slovenska. Úlohu konferenciéra dostal Giuseppe Tissoti, čo samozrejme znamená, že on nemôže byť predsedom).
Tissoti: Ešte sme zabudli zamknúť. Majo, zamkni!
Majo: Ako?
Tissoti: CON CHIAVE, CAZZO!!!
Majo: (odchádza zamknúť)
Tissoti: OK, kto bude zapisovať?
Ruffini: Ja môžem.
Tissoti: A ty si kto?
Ruffini: Ruffini. Róbert Ruffini. Skokan do výšky.
Tissoti: Nepoznám.
Ruffini: Ja už nemám dlhé kučeravé vlasy.
Tissoti: Hmm, a čo si to vravel, že si?
Ruffini: Skokan do výšky.
Tissoti: OK, tak skoč mi pre bagetu.
Ruffini: A prečo ja?
z hľadiska: Lebo nie si dievča za milión!
Tissoti: Kto to bol?! Kto to bol?!
(Lučenič sa vrátil od rozvodovej skrine a všetci sú už osvietení.) Habera: Ozaj, nemohol by si zakúriť, je mi tu zima.
Žbirka: Zima, zima.
(Lučenič si vymení pohľad s Haberom a potom obaja zazerajú na Žbirku, ten sa zvedavo pozerá na nich, hojdá s nohami a posunie si okuliare do nosa.)
Lučenič: No nič. Otváram teda dnešné...
Habera: Viršík má notebook.
Viršík: (len tak-tak odskočí aby sa vyhol facke, odloží notebook a sadne si kúsok ďalej)
Lučenič: (nenávistne pozerá na Viršíka, potom si odkašle) Takže otváram dnešné zasadnutie. Ako viete, čelíme veľkému tlaku zvonku...
Žbirka: Zvonky šťastia.
Habera: To predsa naspieval Gott. (Žbirka zahanbene skloní hlavu a premýšľa, ako sa to mohlo stať.) Lučenič: Takže čelíme tlaku ZVONKU...
Žbirka: (ešte viac skloní hlavu)
Lučenič: ...a pocit bezpečia, ktorý sme (zastaví sa a v duchu si opakuje posledné slová)
Žbirka: (rozradostene dvihne hlavu hore a triumfálne pozerá na Lučeniča)
Lučenič: To bola náhoda.
Viršík: (v bezpečí ďaleko od Lučeničovej tvrdej a neúprosnej ruky) Hehehe.
Lehotský: Ukáž aj mne!
Habera: (prezerajúc si kalendár Pirelli 2005 na kolenách ho bleskovo hodí pod stôl a začne si preťahovať chrbát)
Lehotský: (pomaly sa odsúva so stoličkou od stola a pátra pohľadom po kalendári)
Viršík: (využíva moment nepozornosti a prisúva si notebook) Lučenič: (rezignovane si ponorí hlavu do rúk vidiac, že projekt Satisfactory 2 je v nedohľadne)
Žbirka: Keďže autor tohto trápneho textu neprišiel na žiadnu otázku, kde by som v odpovedi mohol povedať balada o poľných vtákoch, tak teda balada o poľných vtákoch.
©2005 Sir Humphrey Production