27. 5. 2006

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Princ Charles bude sprievodcom trojdielnej relácie britskej televízie Channel Five , ktorá sa nakrúti na počesť 150. výročia najvyššieho vyznamenania za statočnosť Victoria Cross. Ian Russell z Channel Five hovorí : " Sme poctení, že Jeho kráľovská výsosť súhlasila, že bude prezentovať celú sériu. Skutočná odvaha je niečo, o čo sa ľudia usilujú, ale iba niektorí ju naozaj preukážu. Toto je príbeh o obyčajných ľuďoch, ktorí preukázali neobyklú dávku odvahy." Vyznamenanie zaviedla kráľovna Viktória v roku 1856 a odvtedy ním bolo ocenených vyše 1000 britských vojakov. Princ z Walesu bude robiť rozhovory aj s 12 doteraz žijúcimi nositeľmi vyznamenania. Séria by sa mala odvysielať v novembri . Zdroj : BANG Media International

Český Telecom začne na konci prázdnin ponúkať káblovú televíziu cez telefónnu linku (IPTV). V prvej fáze ponúkne 30 programov a video on demand. V ponuke budú české a slovenské programy, detské programy a erotika. Telecom túto službu testuje u 200 svojich zamestnancov. Službu si budú môcť aktivovať zákazníci Českého Telecomu, prípadne Eurotelu. Ich ADSL prípojka do domácnosti musí mať technické parametre , ktoré umožnia prijímať službu IPTV. Televíziu bude možné sledovať vo formáte MPEG4. Televízne programy môže zákazník prijímať cez set top box pripojený medzi telefónnu zásuvku a televízior.Telecom službu prevzal od materskej Telefóniky, ktorá ju pod názvom Imagenio komerčne ponúka už od roku 2004. Minulý rok bolo v Európe spustených osem nových služieb IPTV. Tento rok by mal byť ich počet takmer dvojnásobný. Najväčším trhom je Francúzsko, kde sa očakáva, že v roku 2010 bude až 2,4 miliónov predplatiteľov IPTV.

Fiľo majstrom

Fiľo majstrom
Dukla Kováčik - MFK Fiľo 0:5

AS Rybníček - Artmedia Kmotrík 3:1

Voľby naše premilené, bratia a sestry

Voľby naše premilené, bratia a sestry
Milovaní bratia a sestry, Skutky apoštolov nám približujú situáciu, keď apoštoli po Ježišovom nanebovstúpení stáli pred rozhodnutím doplniť počet učeníkov. Bolo to veľmi významné rozhodnutie, ktoré určovalo ďalší rozvoj Cirkvi. Apoštoli venovali pozornosť zodpovednému výberu kandidátov, a preto v modlitbe prosili, aby ich voľba bola zhodná s Božou vôľou (porov. Sk 1, 15 – 26).V tomto období aj my stojíme bezprostredne pred dôležitým rozhodovaním v súvislosti s voľbami do parlamentu. Je to veľmi vážna udalosť v politickom živote Slovenska, ktorá má dopad na náš osobný, hospodársky a spoločenský život. „Nikomu nie je dovolené zostať nečinným,“ povedal pápež Ján Pavol II. (Christifideles laici, 3). Z toho vyplývajú pre nás dve povinnosti: ísť voliť, čiže nezostať nečinnými, a voliť tak, aby sa na Slovensku vytvorili vhodné podmienky na rozvoj celej spoločnosti a na zveľadenie hodnôt, ktoré si tak veľmi vážime. V minulosti sme boli svedkami častej nezodpovednosti aj zo strany veriacich: buď nešli voliť, alebo volili podľa emócií vyvolaných protikresťanskou propagandou.Boží služobník Ján Pavol II. nás vyzval: „Veriaci laici sa nesmú zriekať účasti na politike, čiže na mnohostrannej a rozmanitej práci v hospodárstve, sociálnom hnutí, zákonodarstve, administratíve a kultúre určenej napomáhať rozvoj spoločného dobra“ (Christifideles laici, 42).V tejto súvislosti treba mať na zreteli aj ďalšie jeho slová: „Je veľmi dôležité, najmä v spoločnosti pluralistického typu, mať správny názor na vzťahy medzi politickým spoločenstvom a Cirkvou a robiť jasný rozdiel medzi tým, čo jednotliví alebo organizovaní veriaci podnikajú vo svojom mene ako občania, dajúc sa viesť svojím kresťanským svedomím, a čo konajú v mene Cirkvi vedno so svojimi duchovnými pastiermi. Cirkev vzhľadom na svoje poslanie a pole pôsobnosti nijakým činom nesplýva s politickým spoločenstvom ani sa neviaže na žiaden politický systém, takže je symbolom a zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osoby“ (Christifideles laici, 42).Dôležitým stupňom angažovanosti je účasť na voľbách. Treba ísť voliť a voliť zodpovedne. Zodpovednosť vychádza z úkonu voľby, ktorým občania prenášajú svoju moc na poslancov a tí potom za nich rozhodujú. Kritériom pre nás kresťanov má byť postoj strán a hnutí ku kresťanským hodnotám a k spoločnému dobru. Veriaci kresťania katolíci majú voliť také hnutia a strany, ktoré usilujú o zdravé manželstvá a rodiny, chránia život od počatia po prirodzenú smrť, angažujú sa v sociálnej oblasti, nie je im ľahostajná nezamestnanosť, chudoba, zasadzujú sa za spravodlivosť, za bezpečnosť občanov, rešpektujú náboženské slobody, a to nielen v súkromí, ale aj vo verejnom živote, v školách, v kultúre, v masmédiách a pod. Kresťan nemôže voliť hnutia a strany, ktoré ohrozujú dôležité hodnoty v spoločnosti a podkopávajú spoločné dobro. Do tejto oblasti patria také nezdravé iniciatívy ako homosexuálne a lesbické zväzky, propagácia potratov, nerešpektovanie medzinárodných záväzkov, vylúčenie náboženstva zo vzdelávacieho a výchovného procesu, vylúčenie kresťanských hodnôt pri tvorbe kultúry a umenia, nedodržiavanie nedeľného pokoja. Veriaci by nemali voliť strany a hnutia, ktoré majú tendenciu odsúvať kresťanov mimo verejného života, čo predpokladá zatlačenie náboženského života iba do ich súkromia, akoby kresťan mohol žiť podľa iných zásad v chráme a bez ohľadu na Boha vo verejnom živote. Bratia a sestry, od nášho rozhodnutia vo voľbách závisí, či budeme my kresťania prijatí ako pozitívna a konštruktívna zložka spoločenského života. Vo svojej veľkňazskej modlitbe sa Ježiš takto modlil za nás, svojich nasledovníkov: „Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým... Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda“ (Jn 17, 14 – 17).Prv než pôjdeme voliť, treba v modlitbe prosiť Ducha Svätého o radu, aby sme sa správne rozhodli. Modlime sa aj za tých, ktorí budú zvolení, aby svoje predvolebné sľuby a dobré predsavzatia aj vytrvalo a obetavo uskutočňovali pre dobro nás všetkých.
Žehnajú vám vaši biskupi

Spoločenstvo tmárov ?

Spoločenstvo tmárov ?

Dňa 17.5. 2006 odvysielala Slovenská televízia dva príspevky o filme, ktorý si až natoľko nezaslúži pozornosť. Pozornosť si však zaslúži druhý príspevok, ktorý predznamenával manipulatívnu reláciu Pod lampou . Redaktorka Andrea Predajňová, a bývalá šéfredaktorka rádia Lumen , čo veľa naznačuje , pripravila absolútne jednostranný príspevok o filme Da Vinciho kód, odporujúci pravidlám požiadaviek na objektivitu. Respondenti Jozef Jančovič a Jozef Haľko nám všetko jasne povedali o škodlivosti filmu a už sa tešili do relácie Pod lampou na druhý deň . Skvelá koordinácia tmárov. Pridá nám STV do správ dve nové modlitby denne ? Ktovie , kto je vlastne duchovný správca spravodajstva STV ?

Záver Správ STV zo 17.5. 2006

Premiéra toľko očakávaného filmu DAVINČIHO KÓD, odštartovala filmový festival vo francúzskom KÁN. / P.S.- originál z webu STV/Ako prvý ho videli novinári. Tí ho však neprijali s nadšením. Namiesto potlesku, sa po premietaní ozýval smiech.

V našich kinách bude mať film Da Vinciho kód premiéru zajtra. Rovnomennú knihu slovenskí čitatelia však poznajú už dlhšie. V týchto dňoch vyšli aj slovenské preklady kníh, ktoré vysvetľujú historické udalosti v Da Vinciho kóde, pričom vychádzajú z faktov.

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Dnes sa na Slovensku začína trojtýždňová predvolebná kampaň. Politické strany budú môcť po prvýkrát svoje názory prezentovať aj v súkromných elektronických médiách a rovnako si tu budú môcť zakúpiť aj politickú reklamu. Cena za 30 sekundový spot v niektorých rádiách a televíziách pohybuje od 5200 Sk do 200 tisíc bez DPH. Zástupcovia kandidujúcich strán v parlamentných voľbách vystúpia v 14 reláciách Slovenskej televízie (STV) a 21 reláciách Slovenského rozhlasu (SRo). V každej diskusii STV budú mať priestor vždy tri strany, v SRo bude vystupovať iba jeden zástupca kandidujúcej strany. Televízna relácia bude vždy trvať 43 minút, pričom diskutujúcim sa nebude stopovať čas. V rozhlase zástupca politickej strany môže prezentovať svoje názory 28 minút a 30 sekúnd. V STV naplánovali počas pracovných dní diskusie na 17.40 h. Diskusné trojice zostavila STV sama. Prvú diskusnú reláciu televízia odvysiela v pondelok 30. mája za účasti reprezentantov HZD, Misie 21-Novej kresťanskej demokracie a strany Nádej. V SRo sa diskusie začnú v prvý deň volebnej kampane 27. mája o 17.08 h na okruhu Slovensko 1. Poradie diskutujúcich vyžrebovali 20. apríla za účasti zástupcov všetkých politických strán. Reláciu budú viesť dvaja moderátori. Ich prvým hosťom bude zástupca Slovenskej ľudovej strany. Obe verejnoprávne médiá sú pripravené predávať aj vysielací čas pre politickú reklamu za obvyklú, ale pevne stanovenú cenu. Politické strany, ktoré majú o ňu záujem, musia o vysielací čas písomne požiadať do 22. mája. V STV bude každý 30-sekundový šot stáť od 30 000 Sk do 200 000 Sk, cena závisí od vysielacieho času a dňa. Denne budú tri bloky politickej reklamy, vrátane 17. júna, teda v deň volieb. V SRo bude denne šesť špeciálnych reklamných blokov, v každom po sedem politických subjektov. Cena politických spotov do 40 sekúnd sa bude pohybovať od 3000 do 15 tisíc

Nevďačník

Nevďačník

„Nasrala ma Helena, nedala mi hrať, tak sa môže na javisku sama pojebať .

STV sa tiež snažila, ale padla na hubu.

To, že boli namyslení, malo na tom zásluhu.

Obidve to posrali na plnej čiare, obidve sú dávno v riti, pretože sú staré.

Nasrala ma Helena, nasrala ma STV.“

Roba Mikla , Heleny rock , Pekne natvrdo

26. 5. 2006

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené
Špeciálne diskusie k júnovým predčasným voľbám prinesie vo svojom programe aj Nautik TV. Predvolebné informácie poskytnú divákom v dvoch programových cykloch - v reláciách Na pravé poludnie a Vo víre politiky. Na pravé poludnie s predvolebnou tematikou štartuje spolu s predvolebnou kampaňou v sobotu - 27. mája o 12:00. Voľbám budú venované aj jeho ďalšie dve vydania, ktoré televízia ponúkne 3. a 10. júna vždy od 12:00. V každej relácii sa vždy predstaví sedem politických subjektov v dvoch blokoch od 12:00 do 13:30 a od 13:45 do 15:45. Cyklus siedmich relácií Vo víre politiky, v ktorých sa vždy stretnú tri politické subjekty kandidujúce vo voľbách do NR SR, sa bude vysielať v utorok a štvrtok po hlavnom večernom programe, približne o 21:45. Prvá z cyklu relácií bude v utorok 30. mája o 22:00. "Záverečnú besedu odvysielame v piatok 16. júna a v sobotu 17. júna už nedáme priestor predstaviteľom politických strán, ale budeme priebežne sledovať aktuálny priebeh volieb, ktoré budú komentovať prizvaní politológovia a sociológovia," konštatoval programový riaditeľ Igor Boháč. Poradie predstaviteľov politických subjektov vo volebných diskusiách určila Nautik TV podľa čísel, ktoré im žrebom prisúdila Ústredná volebná komisia. Podľa Boháča to pri prvom cykle diskusií - v relácii Na pravé poludnie bolo od 1 do 21 a pri druhom cykle - v relácii Vo víre politiky, v opačnom poradí, aby neboli znevýhodnené subjekty. "Moderátorom všetkých diskusií bude Milan Blaha, ktorý tradične moderuje našu diskusnú reláciu, pretože sa osvedčil a podľa ohlasov ho akceptujú aj naši diváci," konštatoval Boháč. Ako dodal, nosnou témou budú priority jednotlivých strán, na ktoré budú môcť reagovať tak politici v štúdiu, ako aj diváci cez telefón. Nautik TV ponúkla politickým subjektom, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách, aj priestor pre vysielanie politickej reklamy. Podrobnosti zatiaľ nezverejňuje, pretože o predaji politických spotov ešte rokuje.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Americká televízna sezóna 2005-2006 sa skončila v stredu pre zrakmi 36 miliónov divákov , ktorí videli víťazstvo Taylor Hicksa v súťaži American Idol. Podľa prieskumu Nielsen Media to bola druhá najsledovanejšia relácia po marcovom vysielaní Oscarov, ktoré videlo až 38,8 miliónov divákov. American Idol mal 35 % share zo všetkých divákov vo veku 18- 49. Televízia Fox mala veľmi slušné príjmy aj z hlasovania cez telefón a SMS- zúčastnilo sa ho takmer 63 miliónov hlasujúcich. Finále ozdobili aj Mary J. Blige, Toni Braxton, Al Jarreau, Dionne Warwick a Prince.

EFFIE ® SLOVAKIA 2006

EFFIE ® SLOVAKIA 2006
Včera odovzdali ceny EFFIE v už 8. ročníku národnej súťaže efektivity marketingovej komunikácie EFFIE Slovakia 2006. Tento rok prihlásilo do súťaže 5 reklamných agentúr 17 súťažných príspevkov. Nominované kampane museli podľa štatútu prebiehať od 1.1. 2005 do 1.3. 2006, pričom kampaň nesmela začať po 1.1. 2006.
Odborná porota posunula na shortlist posunula 11 príspevkov, 4 získali bronzové ocenenie. Najúspešnejšou agentúrou ,spolu so ziskom bronzu a 3 shortlistov, sa stala reklamná agentúra Istropolitana D´Arcy. Agentúry Wiktor Leo Burnett a VACULIK ADVERTISING získali okrem jedného bronzového ocenenia aj po 2 shortlisty a Mayer/McCann–Erickson ukončil bilanciu bronzom. EFFIE Slovakia je národná súťaž efektivity marketingovej komunikácie. V nej je nevyhnutné kombinovať všetko, čo patrí k dobrému marketingovému programu: komunikačná stratégia, plánovanie, prieskum trhu, kreativita a account managment. Všetky tieto zložky musia demonštrovať vzťah medzi agentúrou a klientom pri vytváraní, manažmente a budovaní značky.
Zdroj : Klub reklamných agentúr Slovenska

Voľby naše premilené

Voľby naše premilené

Do predvolebného informovania sa prostredníctvom špeciálnych diskusií zapojí aj televízia JOJ. Počas volebnej kampane, ktorá sa podľa zákona začne v sobotu 27. mája, pripravili špeciálne vydania nedeľnej diskusnej relácie Sedmička (od 11:30) s Annou Vargovou ako i utorkový BOX (od 21:00) s Veronikou Tóthovou. "Účastníci sa vyberali podľa požiadaviek dramaturgie na jednotlivé relácie, časových možností pozvaných účastníkov a relevantnosti politických strán, ktoré pozvaní účastníci reprezentujú," uviedol Tóth k výberu zástupcov vo voľbách kandidujúcich politických strán do diskusií. Ako doplnil, v BOX-e budú 30. mája diskutovať zástupcovia SMK a SF, 6. júna KDH a ĽS-HZDS a 13. júna SDKÚ-DS a Smer-SD. Hosťami najbližšej nedeľnej Sedmičky budú 28. mája Robert Kaliňák (Smer-SD) a Daniel Lipšic (KDH), 4. júna sa v nej stretnú Robert Fico (Smer-SD) a Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS) a 11. júna Vladimír Mečiar (ĽS-HZDS) a Pavol Hrušovský (KDH). "Politickú reklamu v TV JOJ si dodnes zakúpili strany Smer-SD, KSS a ANO, pričom ich kampane pobežia od 11. do 17. júna," uviedol ďalej pre agentúru SITA Tóth. Zaujímavosťou podľa neho v tejto súvislosti je, že KSS si v TV JOJ kúpila iba jeden spot, a to na deň volieb. Cenové rozpätie za politické spoty v televízii JOJ je od 20-tisíc korún do 100-tisíc korún. Špeciálne diskusie k júnovým predčasným voľbám ponúknu po prvýkrát aj súkromné televízie. Túto možnosť im dal nový zákon o voľbách do Národnej rady (NR) SR, ktorý umožnil vysielateľom na základe licencie, teda všetkým súkromným televíziám aj rádiám zapojiť sa do predvolebnej kampane a vysielať predvolebné diskusie a predávať politickú reklamu. Podľa zákona o voľbách musia verejnoprávne médiá, ako aj súkromné vyhradiť na politickú reklamu maximálne 10 hodín vysielacieho času. Pre všetky médiá platí, že pre jeden politický subjekt môžu vyhradiť najviac 30 minút politickej reklamy. Ak o nákup politickej reklamy neprejavia záujem všetky kandidujúce strany, bude reklamy menej ako 10 hodín. Rovnaký čas - 10 hodín musia médiá venovať aj diskusiám. Súkromné médiá diskusie k voľbám ponúknuť môžu, ale ich zaradenie do programovej štruktúry musela schváliť RVR. RVR tento týždeň schválila projekty diskusií k voľbám, ktoré jej predložili televízia Markíza, televízia JOJ a Nautik TV. Ešte predtým licenčná rada odobrila projekt diskusií so zástupcami politických subjektov, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách, aj banskobystrickej televízii AZTV, informoval riaditeľ kancelárie RVR Andrej Holák.

Slovenská televízia (STV) pripravuje k júnovým predčasným parlamentným voľbám spolu 14 diskusií. Ako hovorí člen manažmentu STV pre vzťahy s verejnosťou Branislav Záhradník, každá bude mať 43 minút vrátane zvučiek a moderátorských vstupov. Zástupcov vždy troch kandidujúcich politických strán budú spovedať moderátori - Branislav Závodský a Ľuba Oravová, ktorí sa budú striedať. Diskusie sa budú vysielať každý pracovný deň o 17:40. Prvá bude 30. mája, vystúpia v nej zástupcovia Hnutia za demokraciu, Misie 21 - Novej kresťanskej demokracie a strany Nádej. Poslednú diskusiu k voľbám odvysiela STV 16. júna. Ešte pred diskusiami, v nedeľu 28. mája, spustí STV vysielanie politickej reklamy. Poradie účastníkov diskusií k voľbám určila STV a každá politická strana sa v diskusiách objaví dvakrát. Zástupcov do diskusií nominujú politické subjekty. Kritériom pre prípravu diskusií bola Charta spravodajstva STV. Verejnoprávna televízia tak pri ich zostavovaní brala do úvahy aj to, ktoré strany sú parlamentné a ktoré mimoparlamentné, ako aj ich dlhodobé voličské preferencie - či prekračujú 5-percentný prah zvoliteľnosti do NR SR. Témy budú politické subjekty poznať vopred, konkrétne otázky však nie. Otázky mohli do 19. mája na špeciálnom telefónom čísle a e-mailovej adrese klásť aj občania. Najčastejšie z nich moderátori položia reprezentantom jednotlivých politických subjektov v diskusiách. Predvolebné debaty sa nebudú riadiť časomierou, STV ich totiž podľa jej generálneho riaditeľa Richarda Rybníčka chce čo najživšie. O dodržiavanie rovnomerného času výstupov jednotlivých hostí diskusie bude dbať moderátor. Zástupcovia politických subjektov, ktoré kandidujú v júnových voľbách do NR SR, môžu v STV od 19. mája do 16. júna využiť aj internetový chat, každý pracovný deň od 10:00 do 11:00. Poradie, v akom politici diskutujú s občanmi prostredníctvom webovskej stránky STV - http://www.stv.sk je zverejnené v jej časti venovanej parlamentným voľbám, v sekcii chat. Podľa Rybníčka môže každý predstaviteľ kandidujúcej strany či koalície prísť do STV a priamo - cez internetový chat odpovedať na otázky občanov. Politici sa na chate môžu zúčastniť v poradí podľa volebného čísla strany vyžrebovaného Ústrednou volebnou komisiou. Volebná sekcia webovskej stránky STV ponúka najmä základný servis pre voliča. Obsahuje informácie ako voliť, zoznam kandidátov, volebné programy a ďalšie dôležité údaje. Diskusie aj chat budú pre politické subjekty zdarma. Inak je to v prípade politickej reklamy. V STV budú spoty stáť podľa vysielacieho času od 30-tisíc do 200-tisíc korún. Bloky s politickou reklamou sa budú vysielať trikrát denne od 28. mája a aj v deň volieb 17. júna. Podľa informácií B. Zahradníka, si politickú reklamu v STV objednalo 10 politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách. Sú nimi: ANO, KSS, ĽS-HZDS, Nádej, Prosperita Slovenska, SDĽ, SĽS, SNS, Smer-SD a SMK. Pre všetky strany platia rovnaké cenové a platobné podmienky. Vysielací čas pre politickú reklamu je vyhradený na Jednotke STV každý deň v samostatných blokoch, ktoré budú zreteľne oddelené od ostatného programu.

Špeciálne diskusie k júnovým predčasným voľbám ponúknu po prvýkrát aj súkromné televízie. Túto možnosť im dal nový zákon o voľbách do Národnej rady (NR) SR, ktorý umožnil vysielateľom na základe licencie, teda všetkým súkromným televíziám aj rádiám zapojiť sa do predvolebnej kampane a vysielať predvolebné diskusie a predávať politickú reklamu. Ako agentúru SITA informovala vedúca Public Relation TV Markíza Ivana Semjanová, v rámci predvolebného informovania verejnosti pripravila televízia Markíza špeciálny projekt, ktorý schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) tento týždeň. V reláciách Sito a Na telo budú prebiehať diskusie medzi predstaviteľmi jednotlivých politických strán (Sito) a do štúdia budú prizvaní analytici, ktorí budú s moderátorom rozoberať tému volieb (Na telo). Tri predvolebné vydania relácie Sito budú 1., 8. a 15. júna a do relácie budú pozvaní traja až štyria predstavitelia politických strán. "Hostia diskusie budú mať na svoje vystúpenia maximálne možný rovnaký priestor, ktorý bude vymedzovať moderátor Daniel Krajcer," konštatovala Semjanová. Publikum prítomné v štúdiu nebude mať možnosť klásť politikom otázky. V predvolebných reláciách bude chýbať audiotexové hlasovanie a neobjaví sa v nich ani Zrnko múdrosti. Už 1. júna by sa mali v diskusnej relácii Sito stretnúť zástupcovia KSS, ANO, HZD a SF, 8. júna predstavitelia SNS, KDH a SMK a 15. júna by mali diváci vidieť debatu politikov z SDKÚ-DS, ĽS-HZDS a SMER-u-SD. Relácia Na telo v predvolebnom období mení svoj obsah. Počas jej troch vydaní - 28. mája, 4. júna a 11. júna - vystriedajú politikov v štúdiu analytici, politológovia, ekonómovia a sociológovia. Do relácií bude moderátorka Zlatica Puškárová so svojím tímom pripravovať reportáže venované volebným témam. Parlamentné voľby budú rezonovať aj v rannom vysielaní TV Markíza. V relácii Teleráno sa 1., 8. a 15. júna, teda každý štvrtok predstavia menšie politické strany. Moderátor Maroš Košík od 7:15 do 8:15 postupne ponúkne priestor na prezentáciu Strane demokratickej ľavice, Agrárnej strane vidieka, Združeniu robotníkov Slovenska, Prosperite Slovenska, strane Nádej, Misii 21 - Novej kresťanskej demokracii, Strane občianskej slobody, Ľavicovému bloku, Občianskej konzervatívnej strane, Slovenskej ľudovej strane a Slovenskej národnej koalícii - Slovenskej vzájomnosti. Predvolebné štúdio odvysiela Markíza dvakrát - v deň volieb 17. júna a po voľbách 18. júna. Moderovať ho budú Zlatica Puškárová a Daniel Krajcer. Štúdio ponúkne divákom predbežné a konečné výsledky volieb, reportáže mapujúce dianie okolo volieb a diskusie lídrov politických strán. Televízia Markíza začne vysielať politickú reklamu 3. júna.

Slovenský rozhlas začne špeciálne vysielanie venované júnovým predčasným parlamentným voľbám zároveň s oficiálnym štartom predvolebnej kampane v médiách - v sobotu 27. mája a ukončí ho deň pred voľbami 16. júna. Okrem politickej reklamy politických subjektov, ktoré si ju objednali, bude rozhlas vysielať na Rádiu Slovensko aj diskusné relácie k voľbám. Séria 21 debát na živo, vždy so zástupcom jedného z kandidujúcich politických subjektov, bude denne po 17:00. Diskusie sa na prvom okruhu SRo - Rádiu Slovensko budú vysielať denne aj cez víkend a každá bude trvať 28,5 minúty. O poradí, v akom sa strany vo volebných diskusiách SRo predstavia, rozhodlo žrebovanie. Konkrétnych zástupcov už vyberali politické subjekty samé. Ak však pozvaný politik do diskusie nepríde, čas vyhradený na stranu, ktorú reprezentuje, prepadne. Každá politická strana či hnutie totiž podľa Jobbikovej dostali upozornenie, že nemajú nárok na náhrady. Ako ďalej informovala tlačová tajomníčka SRo Adriana Jobbiková, hosťom moderátorov diskusnej relácie - Maroša Stana a Richarda Kvasňovského, v prvej sobotňajšej predvolebnej diskusii bude predseda Slovenskej ľudovej strany (SĽS) Jozef Sásik. V nedeľu 28. mája bude hosťom líderka strany Nádej Alexandra Novotná. V pondelok 29. mája bude hosťom v štúdiu SRo podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Július Brocka a v utorok 30. mája europoslankyňa za ĽS-HZDS Irena Belohorská. Jobbiková upozornila, že volebné diskusie budú môcť poslucháči sledovať aj cez web-kamery na internetovej stránke SRo http://www.slovakradio.sk. Okrem toho môžu poslucháči hosťom predvolebných diskusných relácií v daný deň od 10:00 do 12:00 adresovať svoje otázky prostredníctvom telefónneho odkazovača na bratislavskom telefónnom čísle: 02/ 57273779. Najzaujímavejšie z nich položí moderátorská dvojica - Richard Kvasňovský a Maroš Stano v rámci každodennej diskusie s jedným zástupcom politického subjektu, ktorý kandiduje vo voľbách. Rozhlas vysielanie venované júnovým parlamentným voľbám propaguje aj na svojej internetovej stránke - http://www.slovakradio.sk, v špeciálnej sekcii. Diskusie sú v SRo pre politické subjekty zdarma, politická reklama však nie. Rozhlasové politické spoty budú stáť od 3 000 do 15-tisíc korún. Politické reklamné spoty sa budú vysielať v špeciálnych reklamných blokoch. Každý deň bude šesť blokov - o 5:50, 8:50, 12:50, 14:50, 16:50 a o 22:20. V SRo chce mať počas predvolebnej kampane politickú reklamu 13 politických subjektov. Medzi stranami, ktoré budú bojovať o priazeň voličov v júnových parlamentných voľbách aj prostredníctvom svojej reklamy v SRo sú: HZDS-ĽS, SNS, SĽS, SMK, Nádej, Prosperita Slovenska, SDKÚ-DS, KSS, Smer-SD, ANO, KDH, HZD a koalícia SLNKO. Podľa Jobbikovej by SRo mal predbežne za politickú reklamu získať 1 268 000 korún. "Táto suma sa ešte zmení, pretože niektoré politické subjekty si nárok uplatnili, ale ešte neuhradili, nerozhodli sa zatiaľ, koľko vysielacieho času si kúpia," konštatovala Jobbiková. Podľa nej tak môžu urobiť do troch dní pred odvysielaním reklamy a 24 hodín pred odvysielaním poslať spot. "Politické subjekty, ktoré sa nenahlásili na politickú reklamu do 22. mája nemajú nárok na jej odvysielanie," dodala Jobbiková.

По русски

По русски
Vicepremiér Dmitrij Medvedev a zároveň predseda predstavenstva Gazpromu sa stal predsedom novej štátnej komisie na rozvoj televízneho a rozhlasového vysielania v Rusku . Nový orgán má koordinovať vysielacie aktivity, vývoj a legislatívu. Medvedev je považovaný za následníka Vladimír Putina. Zaujímavosťou je, že ruský energetický gigant Gazprom vo svojej dcérskej spoločnosti Gazprom Media , ktorá kontroluje obrovské mediálne impérium, privíta pravdepodobne ďalšiu akvizíciu- noviny Komsomolskaja Pravda. Štátom vlastnený gigant už kontroluje noviny Izvestija /50.19 % / a programový týždenník Sem Dnei a niekoľko dalších periodík. Holding Gazprom kontroluje aj sieť televíznych staníc NTV a TNT, rádiá Echo Moskvy, NEXT a Trojka, takisto filmovú produkčnú spoločnosť NTV. Vlastní aj dve kiná Okťabr v Moskve a Kristall-Palas v St. Petersburgu.

TV DEKO DNES

TV DEKO DNES
Slovenskí televízni diváci si budú môcť oddnes naladiť novú televíznu stanicu TV Deko. Televízny kanál o bývaní sa venuje všetkému, čo súvisí s domovom a doma tráveným časom. Prináša rady, tipy a návody, aby sa divák doma cítil skutočne ako doma - ukazuje, ako podľa vlastných predstáv zmeniť byt alebo dom - napríklad aj každý mesiac bez toho, aby musel siahať hlboko do vrecka. Svoju reláciu si podľa referentky pre SR Emílie Slezákovej na TV Deko nájde naozaj každý od detí až po seniorov. "TV Deko má charakter rodinnej televízie, ktorá je orientovaná najmä na divákov od 18 do 59 rokov. Vysiela však program aj pre malé deti, ktoré si chcú s maminkou napríklad doma vyrábať hračky, ale aj program pre otcov, ktorí sú vášnivými rybármi, či pre matky, ktoré doma pestujú izbové kvetiny, rovnako ako pre starých rodičov plánujúcich obnovu svojho starého nábytku. Ukáže nám taktiež, ako jednoducho dostať sedaciu súpravu do obývačky, klinec do steny, či ako zariadiť, aby sme v záhrade mali chodníček," hovorí riaditeľka TV Deko Timár Rita. TV Deko vysiela od 1. decembra 2005 v Maďarsku a v súčasnosti spúšťa vysielanie aj pre Slovensko a Českú republiku. Televízia bude v týchto troch krajinách vysielať prostredníctvom jedného obrazového signálu vo dvoch zvukových verziách - maďarskej a českej. Slovenskí diváci sa tak môžu tešiť na 14 hodín programov denne od 8:00 do 22:00 v českej jazykovej mutácii. Ako prezradila Slezáková, 50 percent vysielaných programov by mala tvoriť domáca produkcia televízie a druhú polovicu budú tvoriť programy prevzaté zo zahraničia. TV Deko má zatiaľ šesť vlastných relácií. Ústrednou postavou programu Zelenáč je Mark McMenemy, ktorý sa nedávno nasťahoval do vidieckeho domu, ku ktorému patrí rozľahlá záhrada. Mark sa s nadšením amatéra usiluje o to, aby dal pozemok do prijateľného stavu, ale keďže mu chýbajú potrebné znalosti, zavolá si na pomoc priateľa Tibora, ktorý sa ako záhradník špecializuje na okrasnú kvetenu. Prechádzajú záhradou meter za metrom a diváci sa popritom dozvedajú najrôznejšie tipy, ako si skrášliť vlastné záhrady. V programe Detská izba zase Csilla Nagy vyrába so svojimi deťmi každý týždeň nové hračky. Patina je relácia Réky Acél, ktorá je "priam posadnutá blšími trhmi, starinárstvami a haraburdím určeným na likvidáciu." Vie všetko, čo treba vedieť o starožitnom nábytku a iných starobylých predmetoch a dokáže ich obnoviť, prerobiť a zmodernizovať. Program Vlasce a uzlíky je vysielaním pre rybárov s dušou domácich majstrov. Okrem toho bude televízia vysielať aj televíznu školu pre začínajúcich domácich majstrov Abeceda domáceho majstrovania a školu pre začínajúcich záhradníkov Záhradnícka abeceda. TV Deko pripravuje aj tri nové programy: Panelové tipy o úpravách panelákových bytov, V záplave kvetov o využití kvetín a okrasných rastlín v interiéroch a S farbou von o maľovaní, farbách a maliarskych technikách. Zahraničné programy pochádzajú od televízií BBC, RDF, TV France, CNDP alebo ARTE. Diváci sa môžu tešiť na najrôznejšie rady pre domácich majstrov a záhradkárov, ale aj rôzne náučné, dokumentárne seriály o dizajnéroch, architektonických štýloch a slohoch, "zázrakoch" svetovej architektúry alebo tajomstvách tradičného afrického umenia. Diváci na Slovensku môžu program sledovať prostredníctvom satelitnej televíznej služby Direct a od piatku cez káblové rozvody v rozšírenom súbore spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Spoločnosť najprv spustí vysielanie v Bratislave a postupne ho zaradí aj do ponuky v ďalších slovenských mestách. Viac informácii o televízii prináša webová stránka www.tvdeko.cz.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Nebolo v tom žiadne politikum ani to nemalo nič spoločné s komorou. Malo to výchovný charakter." Bývalý podpredseda Klausovej vlády v 90. rokoch a teraz poradca prezidenta Václava Klausa Miroslav Macek (ODS) potom ako verejne fyzicky napadol ministra zdravotníctva Davida Ratha (ČSSD), keď odzadu pristúpil k Rathovi, ktorý sedel za predsedníckym stolom, a dal mu facku. Keď sa Rath postavil, Macek ho napadol zovretými päsťami. VIDEO

"Ten človek sa nemôže vracať ako víťaz." Peter Šťastný na otázku : Prezident zväzu Juraj Široký sa však zrejme vráti z Rigy ako víťaz, ktorý prináša Slovensku právo usporiadať šampionát v roku 2011.

" V roku 2006 nemá Ľudová strana-HZDS žiadneho nepriateľa, parlamentné voľby nebudú proti strane a nie je ani tlak zo zahraničia. Strana sa povzniesla nad staré spory. Viac ráz natiahla ruku na spoluprácu ku KDH, ale Slovensko by sa nemalo uberať cestou politickej konfrontácie, zneužívania cirkvi a zaťahovania viery do politického boja. Prenasledovali našich sympatizantov, kriminalizovali predstaviteľov, padli návrhy na zrušenie strany, ak sa to nepodarilo, tak len našou statočnosťou. Strana obránila zvrchovanosť lovenska, bola v štyroch vládach, vrátane federálnej, ľudia z jej radov sa dva razy stali prezidentmi. " Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar

"Ak ste videli Transamericu, hovorím k vám vy posratí fotografi, mali by vás zastreliť. Všetkých by vás mali postrieľať. Ďakujem". Sir Elton John v Cannes

„ Pľujem na Teba, Keď si frajer.Nemyslím si, že som opitý ako sviňa. Po piči majú maďari .Nech žije maďarská republika. Pojeb sa ty zasran zajebaný. . My sme Slováci tu, od rodu Kristovho, nebudeš tešík."

Ján Slota- SNS

Máte ešte nejaký priamy alebo nepriamy vplyv v TV Markíza? " Uz nie. Markizu sme naozaj predali, aby sme zachranili licenciu. Po augustovych udalostiach by jej predlzenie v licencnej rade, ktora je politicky zostavena nikdy nepresla. A mali sme aj pomerne konkretne informacie, ze scenar , ktory sa chysta predpoklada zanik TV Markiza a pridelenie licencii tej spravnej modrej spolocnosti. V tomto svetle udalosti nebolo co vahat. V ziadnom pripade som nechcel dostupit aby sa frekvencii po Markize zmocnil vyznamny zahranicny investor a la Gabriel Palacka." Predseda strany Aliancia nového občana (ANO) Pavol Rusko

" S pánom Rybníčkom sme o tom rozprávali a jemu sa model troch moderátoriek v Správach STV páči. Uistil ma, že ani žiadna z doterajších moderátoriek nepríde kvôli mne o miesto. To by som nechcela." Zuzana Hajdu

"Ja som veriaci človek a tento film podrýva základy našej demokracie." Manažér kina v západočeskom mestečku Jirkov Miloš Kubelka , ktorý odmietol premietať film Da Vinciho kód

"Dostali sa nám do uší rôzne správy o možnom diskreditovaní. Trebárs aj mojej osoby, pretože tvrdo vystupujem voči homosexuálom, či nie som nejaký skrytý homosexuál. Dokonca pedofil. Toto beží v Bratislave medzi ľuďmi. Ak by som mal mať niečo s homosexuálmi alebo pedofilmi, tak by som sa musel rovno obesiť. Kampaň majú na svedomí zahraniční agenti. " Ján Slota

"Treba, aby sa mama vrátila domov, trošku poupratovala, urobila si poriadok v rodine, pretože v každej rodine sú nejaké hádky a nie sú dôvodom na to, aby sa rodina rozpadala.Rozkol v Slobodnom fóre je dezinterpretácia nedorozumenia medzi dvoma funkcionármi strany."

Predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková

"Predseda vlády Mikuláš Dzurinda kopíruje svoj zákerný štýl politiky, ktorý spúšťa pred každými voľbami. Uteká do zahraničia vykrikovať do médií klamstvá na svojich politických oponentov. Nezabudne pritom spomenúť, že len on je jediná hviezda na obzore a všetci ostatní sú neschopní a preto s nimi nebude spolupracovať. Jeho zákerné lži sú o to nebezpečnejšie, že si veľmi dobre uvedomuje, že ho za tieto lživé, ničím nepodložené výroky už nebude nikto žalovať, lebo verdikt súdu bude vynesený až ďaleko po voľbách, kedy mu už nebude vadiť, že spor prehrá. Božie mlyny melú pomaly, ale isto a tak sme radi, že už o pár mesiacov bude musieť pán Dzurinda vysvetľovať svoje pofidérne tendre, predaj štátneho majetku, pochybné privatizácie a podobne. ĽS-HZDS si zvykla na zákerné predvolebné útoky svojich oponentov, ktoré sa množia a budú množiť. " Magdaléna Fajtová, hovorkyňa ĽS-HZDS

„Baby, toto je krásna, romantická šou. Ak budete mať medzi sebou hádky a intrigy, vystrihneme to.“ Dramaturgička Nevesty pre milionára Gabika Drobová

25. 5. 2006

GOOD MEDIA NEWS

GOOD MEDIA NEWS
V utorok sa na filmovom festivale v Cannes dohodli európski výrobcovia a distribútori filmov a poprední prevázkovatelia širokopásmového internetu na na zásadách, ako šíriť filmy online a zároveň aj bojovať proti pirátskym kópiám. Chartu, ktorú pripravila Európska komisia, schválili obe strany. Medzi signatárov patria napríklad Time Warner, BBC, Vivendi, France Telecom, EMI Music, Gaumont, Telecom Italia , Tiscali a očakáva sa, že sa pripoja aj ďalší. Komisárka Viviane Redingová hovorí :" Charta predstavuje míľový krok k regulácii šírenia filmov v internete. Podstatne rozšíri ponuku európskych filmov a uľahčí ich obeh v európskom a svetovom meradle a stane se inšpiraciou pre akúkoľvek budúcu regulačnú iniciatívu komisie." Európskej komisii ide o to, aby sa výrobci a distribútori filmov nebáli ponúkať svoje diela online, ale aby ich mohli týmto spôsobom dobre predávať. EK zároveň žiada správcov serverov, aby nepropagovali možnosti pirátskeho kopírovánia. EK uznáva, že charta má iba symbolický význam, považuje ju však za podnet pre konkrétne kroky. Zdroj : European Commisssion

Exodus pokračuje 3 ?

Exodus pokračuje 3 ?
Po viacerých hromadných odchodoch z TA 3 odchádzajú Gabriela Švagerková a pravdepodobne po voľbách aj Silvia Kušnírová, ktorá už dala výpoveď a vedúci zahraničnej redakcie Jozef Matej.

IGRIC 2005

IGRIC 2005
Výročné ceny Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských televíznych tvorcov za audiovizuálnu tvorbu roku 2005 dnes spoznali svojich majiteľov. O držiteľoch 17. cien IGRIC a prémiách rozhodovala porota v zložení: Peter Hledík (Predseda poroty), Štefan Vraštiak (Tajomník) a členovia: Mária Kráľovičová, Juraj Lihosit, Miloslav Končok, Peter Tóth a Ondrej Slivka. IGRICa za televíznu dramatickú tvorbu porota neudelila. IGRIC za celoživotné dielo- Ladislav Chudík - za výnimočný, mimoriadne tvorivý a charakterovo vyhranený celoživotný herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby IGRIC za hranú tvorbu pre kiná -Slnečný štát - Marek Leščák a Martin Šulík - za scenáristické zobrazenie súčasnej reality IGRIC za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu -My Zdes - Jaroslav Vojtek - za scenár, réžiu a kameru - za mimoriadne filmárske úsilie pri stvárnení súčasnej témy IGRIC za animovanú tvorbu -Nazdravíčko! - Ivana Zajacová a Jozef Mitaľ - za kultivované spracovanie bábkovej animácie IGRIC za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele -Ticho - Táňa Radeva - za herecky precítený výkon postavy Marty PRÉMIE Prémia za hranú filmovú tvorbu pre kiná -Šílení - Juraj Galvánek - za mimoriadny kameramanský výkon Prémia za televíznu dramatickú tvorbu -Ticho - Zuzana Liová - za scenár a réžiu televízneho dramatického debutu Prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu -Moja misia - Anjeli - Marek Poláček - za scenár a réžiu dokumentárneho filmu Prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu -Pururambo - Pavol Barabáš - za skvelý autorský filmársky výkon z expedície v Papui - Novej Guiney Prémia za animovanú tvorbu -Lionardo Mio - Ivana Šebestová - za pozoruhodnú a znamenitú animovanú interpretáciu vzniku da Vinciho Mony Lízy Prémia za animovanú tvorbu -Osud prasiatka - Šimon Matrka - za vtipné a výtvarné riešenie animovaného filmu Prémia za ostatnú televíznu tvorbu -Vízie z Inferna - Peter Dimitrov - za mimoriadne presvedčivú umeleckú výpoveď o holokauste Prémia za ostatnú televíznu tvorbu -rozhovory s otcom - Ján Šuda - za klasické a čisté spracovanie témy a žánru Prémia za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele -Slnečný štát - Ivan Martinka - za prirodzené a presvedčivé stvárnenie postavy Tomáša Prémia za študentskú tvorbu -Zo života hydiny - Jana Mináriková - za nápadité a recesistické zobrazenie študentského života Prémia za ľudsky úprimnú autorskú výpoveď -Mesto lietajúcich slov - Martina Diosi - za ľudsky úprimnú autorskú výpoveď Prémia za teóriu a kritiku -Pavel Branko: Straty a nálezy 2 - Martin Kaňuch - za redakčné zostavenie publikácie Prémia za teóriu a kritiku -Filmové profily - Renáta Šmatláková a Martin Šmatlák - za jedinečne a profesionálne spracovanie encyklopedického dielo Prémia za DVD a CD-Rom -Slovensko Slovakia - Jozef Krajčovič, Viliam Zelmanovič a Ivan Krajčovič - za dizajn a zostavenie reprezentačného súboru o Slovensku Prémia za DVD a CD-Rom -Krvavá pani - Miroslav Ulman a Marián Brázda - za dramaturgickú prípravu a zostavenie DVD

Veľmi zlé správy

Veľmi zlé správy
Slovenská televízia dnes prehrala súdny spor so Štúdiom Beta. Krajský súd v Bratislave totiž rozhodol, že zmluvy so štúdiom boli platné. Spor sa vracia na Okresný súd Bratislava IV, kde sa rozhodne, na aké odškodné má štúdio nárok. To od STV žiada 790,5 milióna korún. Krajský súd dnes potvrdil rozsudok Okresného súdu IV. z mája 2005, že STV mala plniť zmluvu na raňajkové vysielanie z roka 1997 a zmluvu na výrobu bližšie neurčeného programu z roka 1998. STV sa bránila tým, že Krajský úrad v Bratislave uložil televízii kvôli týmto zmluvám pokuty za nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní, a tak boli neplatné. Senát si spisy z Krajského úradu vyžiadal. Dnes ich posúdil a podľa neho sa neukázalo, že boli rozhodnutia o pokutách právoplatné. Právny zástupca Štúdia Beta Ľubomír Schweighofer stále ponúka mimosúdne vyrovnanie. "My stále hovoríme, že sme ochotní dohodnúť sa s televíziou. Ak nie, ideme ďalej a budeme dokazovať výšku škody," povedal po vynesení rozsudku. "Pokiaľ ale budú súdy konať, môj klient už pravdepodobne nebude chcieť dohodu uzavrieť," naznačil. Mimosúdne vyrovnanie, v ktorom by sa obe strany mohli dohodnúť na nižšej sume ako je 790,5 milióna, doteraz STV odmietala. "Budeme sa situáciou vážne zaoberať," uviedol člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Dodal, že žiadne bližšie komentáre v tomto momente nemôžu poskytnúť. V prípade prehry celej sumy by STV štúdiu musela zaplatiť viac ako polovicu sumy, ktorú dostáva ročne od koncesionárov (1,5 miliardy). Prvú zmluvu o tom, že bude Štúdio Beta pre STV v období od januára 1999 do decembra 2005 vyrábať reláciu Dobré ráno Slovensko, podpísal niekdajší riaditeľ STV Igor Kubiš 22. decembra 1997. Jeho nástupca Milan Materák ju však koncom roka 1998 vypovedal. Štúdio Beta vyčíslilo ušlý zisk z reklamy, ktorý by mu v prípade plnenia zmluvy prináležal, na 140 miliónov korún a podalo žalobu. Druhú zmluvu podpísal Kubiš so Štúdiom Beta 30. októbra 1998, teda krátko pred svojim odchodom. Na jej základe malo štúdio od roku 1999 do roku 2002 vyrábať pre STV bližšie neurčený program. Zmluvu tiež Materákovo vedenie vypovedalo, sám povedal, že sa pritom opieral o analýzu advokátskej kancelárie. V prípade druhej zmluvy si štúdio vyčíslilo škodu až na 650 miliónov korún. Najzávažnejší súdny spor verejnoprávnej televízie sa začal na okresnom súde 22. septembra 2004. Počas súdneho procesu podal zástupca Štúdia Beta dva návrhy predbežného opatrenia, ktorým by zakázal STV akokoľvek nakladať s nehnuteľným majetkom. Súd ich však zamietol. Prvý rozsudok padol v máji 2005, podľa neho boli zmluvy platné, lebo ich uzatvárali podľa autorského zákona. Nešlo o tovar, na ktorý by museli použiť zákon o verejnom obstarávaní. Na súde ešte neboli ako svedkovia vypočutí ani Igor Kubiš, ani bývalý majiteľ Štúdia Beta Milan Sedláček, ktorí zmluvy uzatvárali. Rovnako si súd ešte nevypočul stanovisko bývalého riaditeľa STV Milana Materáka, ktorý zmluvy vypovedal. Sedláček svoje štúdio predal akciovej spoločnosti CI Holding, ktorá dnes vymáha jeho pohľadávku.

Konkurencia

Konkurencia
Veľkou konkurenciou v Českej republike nielen pre Febio TV bude projekt digitálnej televízie TV Barrandov. Vďaka majiteľovi, spoločnosti Barrandov Studio, má k dispozícii veľký archív českých , ale aj slovenských filmov. Výhodou sú aj ateliéry a disponibilné finančné prostriedky. TV Barrandov sa predstavuje, podobne ako Febio TV , ako plnoformátová televízia, ktorá sa vo vysielaní chce venovať aj spravodajstvu a šport. Majiteľ licencie, Barrandov studio, patrí do oceliarskeho gigantu Třinecké železárny. Ambície TV Barrandov sú veľké- chcú, podľa slovTomáša Chreneka z Třineckých železárien a TV Barrandov, konkurovať TV Nova a TV Prima. K dispozícii majú , okrem iného, 2 štúdiové komplexy, ktoré sú koncipované ako nezávislé, päť a sedemkamerovúä digitálne réžijné pracovisko s možnosťou nakrúcania v ateliéroch ATB 1 (640m2), ATB 2 (640m2). K dipozícii je celkovo sedem ateliérov a exteriérový pozemok s rozlohou 160.000 m2. Barrandov disponuje aj zvukovou postprodukciou, má hudobné štúdio, a filmové laboratóriá.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
To, že Rozhlasová rada dala desiatimi hlasmi zelenú novej štruktúre, znamená jeden z najvýznamnejších reformných krokov, ktorý nastane za posledné obdobie v rozhlasovom priestore. Takto zhodnotil na dnešnej tlačovej besede vedenia Slovenského rozhlasu nový programový riaditeľ SRo Ľuboš Machaj schválenie nového Organizačného poriadku SRo na stredajšom rokovaní Rozhlasovej rady. Organizačná štruktúra, ktorej súčasťou je nový Organizačný poriadok SRo, začne platiť 1. augusta na dobu neurčitú. Do tohto termínu sa v rozhlase má zmeniť súčasná štruktúra, zrušia sa duplicity a počet útvarov - z 84 na 60. Zrušia sa tiež tri stredné stupne riadenia a 24 oddelení. Do 1. júla sa uskutoční transformácia Rádia Slovakia International (RSI), ktoré prejde pod internetový okruh SRo - Rádio Inet. Pritom sa podľa generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej prepustí 21 ľudí a na jednu jazykovú mutáciu ostanú dvaja redaktori. RSI prestane vysielať na krátkych vlnách a jde na vysielanie cez satelit a internet. Spolu by mal rozhlas v priebehu dvoch rokov prepustiť približne 180 ľudí. Vyžaduje to nová organizačná štruktúra, ktorá by mala SRo priniesť modernizáciu a úspory. Personálne zmeny bude vedenie SRo robiť v súlade so zákonmi a po diskusii s rozhlasovými odbormi. Po personálnych zmenách by sa v ďalších troch rokoch malo šetriť najmä modernizáciou techniky. Opatrenia by mali priniesť do finančných tokov v SRo prehľadnosť a po dvoch rokoch zabezpečiť jeho vyrovnaný rozpočet. Ako konštatoval Machaj, doteraz sa rozhlas riadil tzv. okruhovým riadením, s dominantnými okruhmi, ktoré však navzájom minimálne spolupracovali, čo by mala zmeniť nová štruktúra. Prinesie preformátovanie jednotlivých okruhov a ku koncu tohto roka aj vytvorenie novej programovej štruktúry. Jej základom podľa Machaja je, že oddelí vysielanie od výroby programu, čo je úplne nová filozofia riadenia SRo. Nová štruktúra má tri vetvy: vrcholové vedenie, hlavná a podporná činnosť. Vytvorí sekcie, kde budú mať výkonnú funkciu ich riaditelia. Výroba sa bude sústrediť do centier a vysielanie do okruhov. Centrá budú špecializované a budú slúžiť všetkým okruhom, bude v nich najviac interných pracovníkov, externých výkonov a agendy. Štruktúra je pritom rozdelená na spravodajské okruhy a umeleckú tvorbu. Najväčšie zmeny podľa Machaja čakajú Rádio Regina, ktoré ako povedal, v súčasnosti vlastne tvoria tri samostatné rádia - bratislavské, banskobystrické a košické Rádio Regina. Podľa Machaja medzi Reginami vznikne spoločná koordinácia a úpravy čakajú aj ich program. Zemková dnes avizovala, že SRo pripravuje konkurz na komplexný nový projekt výberu koncesionárskych poplatkov. Ten by podľa nej mal počítať s výberom koncesií prostredníctvom Slovenskej pošty a jeho doplnením o viaceré možnosti platby, napríklad cez internet či bankové transfery. Rozhlas tiež chce otvoriť vlastné malé pracoviská na výber koncesií v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Nový výber koncesií chce Zemková zaviesť od začiatku budúceho roka.

JOJ GANG

JOJ GANG
Podľa podpredsedníčka strany Anny Belousovovej nafilmovanie Slotu pod vplyvom alkoholu v Harley Bar & Restaurante bol začiatok kampane proti SNS . Je presvedčená, že za piatkovým incidentom boli spravodajské zložky. Na príprave akcie sa podieľalo desať ľudí. Do akcie bolo zatiahnuté aj podsvetie a komerčná televízia TV JOJ.

24. 5. 2006

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK
Motto :
Slovensko moje, otcina moja,krasna si ako raj, ako raj.Na tvojich horach nadhery tronia v udoliach sumi lubezny haj.
Na tvojich horach by spievalaa srdcom k nebu sa vznasala.
Slovensko moje, otcina moja,krasna si ako raj, ako raj. Ej mam otcinu v svete jedinu,kde radostne sa hram, kde sa hram.
Tu si milujem, jej stastie prajema srdce svoje dam, srdce dam.
u sumia hory a potoky,Hron spieva krasne im do noty. Slovensko moje,otcina mojakrasna si ako raj, ako raj.

Klienti nebankových subjektov pomohli rozbehnúť spravodajskú televíziu TA3. B.M.G. uzatvorila zmluvu o reklame za 150 miliónov. Zodpovedný Martin Lengyel.

Ďalšie mediálne aktivity Fruniho :
Filmy Fontána pre Zuzanu 3 Dušana Rapoša ,Sponzoring - Milionára na TV Markíza. Sponzoring OTTA 2002 v STV,Rádio Koliba- zodpovedný PhDr. Michal Arpáš ,Mac TV- Marcel Dekanovský a Ing. Brian Lipták ,TV GLOBAL- Marcel Děkanovský , Ing. Brian Lipták -dnes - Mgr. Stela Ochodnická , g. Alena Parová , Ing. Jana Bucková ,TV Petržalka ,Telerádio Žilina ,Lišiak- Ivana Havranová ,Slovenský Profit- Ivana Havranová TV Komplet- Ivana Havranová ,Trhák- Ing. Peter Sitányi , Mgr. Ladislav Švantner , Ing. Milan Hodas , Televízia Tatry