4. 12. 2010

Zomrel Ivan Krivosudský

Zomrel Ivan Krivosudský
Dnes v noci zomrel Ivan Krivosudský .Narodil sa 1. marca 1927 v Bratislave. V rokoch 1946 - 1948 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1951 absolvoval štúdium herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.Od roku 1949 bol členom činohry Novej scény v Bratislave. Vytvoril množstvo menších i väčších rolí, presvedčivo stvárňoval tragikomické postavy, nezriedka postavy osudom zmietaných antihrdinov. Protipólom k nim boli úlohy v komédiach, často účinkoval v televíznych zábavných programoch estrádneho charakteru (Silvester, Vtipnejší vyhráva...). Venoval sa tiež dabingu. Po revolúcii sa herecky odmlčal.

Reklamná pauza, teraz sa môžete...

Reklamná pauza, teraz sa môžete...

3. 12. 2010

Odpoveď riaditeľa fondu na otvorený list Asociácie nezávislých producentov

Odpoveď riaditeľa fondu na
otvorený list
Asociácie nezávislých producentov

AVF NEWS ?

AVF NEWS ?
Prvé kolo posudzovania žiadostí o podporu z Audiovizuálneho fondu je výsmechom všetkých doterajších krokov, ktoré boli realizované ako reakcia na výzvu Za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond. Otvorený list s týmito tvrdeniami zaslala ministrovi kultúry Danielovi Krajcerovi, členom Rady Audiovizuálneho fondu (AVF) a jeho riaditeľovi Asociácia nezávislých producentov. TASR ho poskytol prezident asociácie Peter Kerekes. "Výzva sa začala na jar tohto roka tým, že sa filmári obrátili na predstaviteľov fondu so žiadosťou o zásadnú zmenu kritérií a spôsobu hodnotenia projektov, pretože výsledky mali príznaky klientelizmu a boli spochybniteľné i z hodnotového hľadiska," uvádza Kerekes. Po mnohých rokovaniach, mediálnych ohlasoch i intervencii ministra kultúry prijala Rada AVF Smernicu na zamedzenie konfliktu záujmov. Následne začal fond pri hodnotení projektov uplatňovať systém náhradníkov, ktorí v danom kole nahradia takého člena komisie, ktorý má k niektorému z predložených projektov vzťah, načrtol Kerekes. "Prebehlo prvé kolo posudzovania žiadostí podľa nových pravidiel. Film vyprodukovaný predsedom rady Patrikom Paššom a projekt spoločnosti, ktorej riaditeľ je členom danej komisie, boli posudzované bez akéhokoľvek zásahu kancelárie fondu a dokonca získali podporu," uvádza Kerekes. Toto je podľa neho prekročenie všetkých hraníc slušnosti a profesionality. V podprograme 1.3.4 (animované filmy) boli podľa Kerekesa predložené dve žiadosti o podporu, z ktorých jedna bola žiadosťou spoločnosti Animoline. Jej riaditeľ je Jaroslav Baran, ktorý je členom komisie k tomuto podprogramu a ktorý podľa Kerekesa nielenže nebol z tohto kola hodnotenia vylúčený ako určuje smernica, ale podieľal sa priamo na pridelení prostriedkov projektu, ku ktorému má realizačný vzťah. Kerekes tiež upozornil, že zo zápisnice z rokovania komisie vyplýva, že podpora distribúcie pôjde filmu Mŕtvola musí zomrieť. "Film Mŕtvola musí zomrieť bol pritom tou istou komisiou posudzovaný už pred pol rokom – ohodnotila ho veľmi nízko a podporu zamietla. Komisia sa podľa zverejnenej zápisnice rozhodla podporiť len jeden film a to film Mŕtvola musí zomrieť. Film, ktorého žiadosť mala byť podľa smernice vylúčená. Predseda rady má totiž k filmu priamy realizačný vzťah - je producentom filmu i obchodno-zmluvný vzťah - žiadateľ spoločnosť Continental je ako distributér filmu obchodným partnerom firmy Trigon," upozorňuje Kerekes. Asociácia nezávislých producentov preto žiada, aby bol vyradený projekt spoločnosti Animoline VIM a TOM a z komisie odvolaný Jaroslav Baran za nerešpektovanie Smernice o zamedzení konfliktu záujmov. Ďalej, aby bol vyradený projekt spoločnosti Continental Mŕtvola musí zomrieť a rovnako aj ďalšie projekty predložené touto spoločnosťou, pretože v čestnom vyhlásení k menovanému projektu neuviedla pravdivé údaje a aby komisia programu pre podporu distribúcie verejne vysvetlila kritériá a priority, podľa ktorých postupovala. Nakoniec asociácia chce, aby Patrik Pašš odstúpil z Rady AVF a aby bola obratom vyhlásená výzva na predloženie návrhov na členov Rady - zástupcu distributérov a zástupcu producentov. Copyright © TASR 2010

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Chcem veľmi poďakovať všetkým, čo mi dovolili hľadať talenty, pretože ma to veľmi bavilo.Chcela by som poďakovať Jeffovi, Davidovi Prachařovi, Pycovi, Jarovi Slávikovi. Zajtra máme finále, bolo by prima, keby ste sa pozerali.Či sa nebojím, že si už na Nove nezaspievam? Nebojím a neprekáža mi to. Navyše si myslím, že to nebude trvať dlho. Počkám si na nového riaditeľa. Nova teraz trošinka stagnuje a mala by si začať dávať pozor. Konkurencia je silná.“ Lucie Bílá

"Škoda, že Lucie Bílá nezostala dámou. Exces vo forme nezákonného skrytého obchodného vyjadrenia nerobia ani menej mediálne skúsení umelci." Michaela Fričová ,hovorkyňa TV Nova

"Tá jeho stolička bola nepohodlná. Kľudne mu zakúpim bedničku pivovú a môže si ju nainštalovať naspäť do toho suterénu, kde predtým bola tá tlačovková miestnosť." Ján Počiatek

Konto nádeje

Konto nádeje
Slovenská televízia spustila vianočnú kampaň tradičnej verejnej zbierky Konto nádeje. Pomôcť deťom so zdravotným postihnutím, ale aj sociálne odkázaným môžu ľudia prostredníctvom telefonátu z pevnej linky na číslo 0900 611 612 do konca tohto roka, cena telefonátu je jedno euro. Do zbierky je možné zapojiť sa aj zaslaním prázdnej SMS správy v hodnote dvoch eur na skrátené číslo 838, ale aj príspevkom na bankový účet Konta nádeje: 2626007799/1100. Do verejnej zbierky je možné zapojiť sa aj na sprievodných akciách. „Tradičnému prispievaniu osobne priamo počas živého vysielania Konta nádeje na Štedrý deň bude tento rok predchádzať novinka. Na 19. decembra pripravujeme Vianočný bazár spoločenských šiat známych tvárí Slovenskej televízie. Všetky vyzbierané peniaze poputujú deťom, ktoré sa ocitli v neľahkej situácii,“ uviedla vedúca Útvaru komunikácie STV Martina Brychtová.

2. 12. 2010

U Vás taky, soudruzi ?

U Vás taky, soudruzi ?

STV NEWS

STV NEWS
Dlh Slovenskej televízie (STV) voči spoločnosti Towercom je podľa Daniela Krajcera ďalším dôkazom pre razantné a rýchle konanie v oblasti verejnoprávnych médií. Minister kultúry reaguje na medializované informácie o dlhoch STV voči Towercomu, ktoré majú presahovať 2,4 milióna eur. Towercom v stredu 1. decembra oznámil, že sa nevie s verejnoprávnou televíziou dohodnúť na splatení dlhu a chce postúpiť svoje pohľadávky voči STV. "V súvislosti so vznikom novej RTS (nová verejnoprávna inštitúcia Rádio a televízia Slovenska má zlúčením STV a SRo vzniknúť od 1. januára 2011, pozn. redakcie) a dlhom verejnoprávnej STV, je najpodstatnejšie, aby manažment identifikoval dlhy, ktoré má Slovenská televízia, až potom možno hovoriť o oddlžovaní. Samozrejme, že existuje dohoda s ministerstvom financií, že dlhy STV sa budú riešiť, ale spôsob možno určiť až po ich presnej identifikácii," konštatuje v reakcii pre SITA Krajcer. "Publikované informácie sú len ďalším dôkazom, že situácia v STV je katastrofálna a je potvrdením opodstatnenosti razantného a rýchleho konania v oblasti verejnoprávnych médií. Zároveň je ukážkou, ako manažment STV pracuje, uzavrel nevypovedateľnú zmluvu na 200 miliónov so spoločnosťou Towercom, pritom STV narába s verejnými finančnými prostriedkami," uvádza sa ďalej v reakcii ministra, ktorú SITA poskytla hovorkyňa rezortu kultúry Eva Chudinová. Krajcer uznáva, že ministerstvo kultúry nemá kompetenciu vstupovať do vzťahov verejnoprávnej inštitúcie a súkromnej spoločnosti. "Situácia je však potvrdením správneho postupu rezortu kultúry smerom k reforme verejnoprávnych médií. Zodpovednosť za celé konanie je na manažmente Slovenskej televízie. Minimálne je neštandardné, ak sa STV nechce so súkromnou spoločnosťou Towercom dohodnúť, keď uzavreli nevypovedateľnú zmluvu,“ dodáva Daniel Krajcer. Podľa Towercomu dlh STV už dosahuje hranicu, ktorá môže ovplyvniť budúci priebeh digitalizácie na Slovensku. Towercom na postúpenie pohľadávok vyhlásil výberové konanie. Výšku pohľadávky zverejnila spoločnosť v inzerátoch v tlači. Informácie zverejnené v tlačovej správe a v inzeráte však nechce bližšie komentovať. Pohľadávky spoločnosti Towercom voči STV na základe Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby – vysielanie televízneho programu sú 2 420 011,91 eur spolu s úrokmi z omeškania. "Dnes sme v situácii, keď zrejme nikto presne nevie, ako STV nakladá s verejnými zdrojmi. Bude dobré, ak sa Dozorná komisia STV, ktorá po včerajšom rokovaní vlády je opäť v plnom zložení, čo najskôr opäť pozrie na situáciu vo verejnoprávnej STV. Dúfam, že aspoň Rada STV v tejto chvíli chápe, prečo mám záujem na tom, aby 10 miliónov eur, ktoré má STV dostať na pôvodnú tvorbu, boli využité účelne, hospodárne a transparentne. Môžem však verejnosť ubezpečiť, že všetky kroky, ktoré robím, smerujú k zachovaniu médií verejnej služby na Slovensku," konštatuje minister kultúry SR Daniel Krajcer.

Dodatok k zmluve štátu so Slovenskou televíziou (STV) minister kultúry Daniel Krajcer podpíše. Nerozumie však, prečo sa STV bráni verejnému vypočutiu producentov, ktorí by sa mali podieľať na vzniku diel pôvodnej tvorby financovaných z peňazí zo zmluvy so štátom. "Takýto spôsob považuje minister za najlepšiu možnosť, ako vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o transparentnom nakladaní s verejnými financiami," uvádza sa v reakcii šéfa rezortu kultúry na stredajšiu odpoveď vedenia STV na jeho výzvu urobiť verejné vypočutie o projektoch budúcoročného dodatku k zmluve so štátom. Agentúru SITA o stanovisku ministra informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Eva Chudinová. "Dodatok na rok 2011 k Zmluve o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 -2014 podpíšem. Najlepším dôkazom toho, že chcem túto zmluvu podpísať je, že sa mi podarilo zabezpečiť pre STV 10 a pre SRo štyri milióny eur na rokovaniach s ministerstvom financií, hoci pôvodne v záväzných limitoch neboli," uvádza v reakcii Krajcer. Chce, aby boli peniaze štátu použité na pôvodnú tvorbu efektívne a transparentne. "Vzhľadom na fakt, že sa objavili viaceré pochybnosti z odborných kruhov o tom, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nebudú takto využité, navrhol som STV a Rade STV, aby zorganizovali verejné vypočutie. Keďže ide o verejné zdroje, tak výzva na verejnú prezentáciu projektov je v súlade so zámermi vlády SR postupovať transparentne, efektívne a hospodárne pri nakladaní s verejnými financiami,“ tvrdí ďalej. "Žiaden producent iste nebude proti takejto prezentácii, dokonca tvrdím, že je to dobré public relations produktu a príležitosť na to, aby odstránili pochybnosti". Obdobné verejné vypočutia sú podľa Krajcera "bežnou praxou v inštitúciách, ktoré využívajú verejné financie, napríklad aj v Štátnom fonde pre podporu a rozvoj českej kinematografie v Českej republike“. Podľa Krajcera STV ako prvá porušila svoj zmluvný záväzok. "V zmysle ustanovení zmluvy zmluvné strany každoročne uzatvoria dodatok k zmluve so štátom do 15. novembra a pretože zmluvou stanovený postup nebol zo strany Slovenskej televízie dodržaný, nebolo možné dodatok k zmluve v stanovenej lehote podpísať," dodáva sa v stanovisku ministra. Daniel Krajcer reaguje na odpoveď manažmentu STV, 1. decembra STV vyzvala ministra kultúry SR, aby bezodkladne podpísal Dodatok k zmluve so štátom na rok 2011. Tvrdí, že žiadne z ustanovení zmluvy so štátom "nestanovuje podmienku verejného vypočutia, aké MK SR žiada od Slovenskej televízie". Vedenie STV zároveň upozornilo, že pri tvorbe návrhu dodatku rešpektovalo všetky termíny a pripomienky MK SR. V obdobnom duchu ako vedenie televízie reagovala dnes Rada STV. Oba orgány STV reagovali na listovú žiadosť ministra kultúry z pondelka 29. novembra o garanciu transparentného a efektívneho využitia desiatich miliónov eur, ktoré by mala STV dostať na budúci rok na základe zmluvy so štátom. Krajcer ich preto vyzval k zorganizovaniu verejného vypočutia producentov, ktorí by sa mali podieľať na vzniku diel pôvodnej tvorby financovaných z peňazí zo zmluvy so štátom.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Krajcerova kalkulačka

Krajcerova kalkulačka
Je viac ako pravdepodobné, že vďaka schváleniu zlúčenia STV a SRO, príde STV o vyše 3 milióny EUR , z časti peňazí, ktoré Európska komisia schválila ako štátnu pomoc v celkovej výške 7 miliónov eur na podporu súbežného analógového a digitálneho vysielania počas prechodu na digitálne televízne vysielanie na Slovensku. RTS totiž nebude príjemcom. Na rok 2011 je teda účet Daniela Krajcera pri zlučovaní cca mínus 1,35 milióna eur. Môže ich pripočítať k dlhu STV. Od januára začneme počítať nevyhnutné náklady na zlúčenie.

RADA STV

RADA STV
Rokovanie Rady STV sa procedurálnym návrhom preložilo na 17. decembra .

STV NEWS

STV NEWS
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí (SZSZ) chcú rokovať s budúcim generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTS) o vytvorení novej televíznej relácie určenej špeciálne pre zahraničných Slovákov, ale aj o rozšírení rozhlasového vysielania pre zahraničných Slovákov cez internet. Na dnešnej tlačovej besede venovanej Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí to konštatovala predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová a predseda SZSZ Vladimír Skalský. ÚSŽZ už má za sebou rokovania o novej relácii s generálnym riaditeľom STV Štefanom Nižňanským. "Chceli by sme využiť príspevky, ktoré sú schopní ponúknuť samotní krajania v zahraničí, radi by sme hovorili aj o výkone štátnej politiky voči krajanom v zahraničí," spresnila Prívarová uvažovaný obsah relácie. Skalský dodal, že sa pripravuje zmluva medzi SZSZ a Slovenským rozhlasom (SRo) o podpore internetového vysielania pre Slovákov v zahraničí, kde sa počíta aj s preklápaním programov na sociálne siete Facebook a Twitter. "SZSZ chcú požiadať o podporu na rôznych fórach v zahraničí," vysvetlil. Svetový zväz Slovákov v zahraničí podľa neho podporuje všetky formy šírenia vysielania pre zahraničných Slovákov, ak sa však má šetriť na niektorých formách, rozhlasové krátke vlny majú podľa neho v porovnaní so šírením cez satelit a internet menšiu perspektívu. SZSZ podporuje aj zavedenie možnosti volieb cez internet, ktorá je súčasťou programového vyhlásenia súčasnej vlády. Podľa Skalského je takáto voľba porovnateľne bezpečná s dnes realizovanou voľbou prostredníctvom pošty. Vzhľadom na prepojenosť informačných tokov v globalizovanom svete sa podľa neho netreba obávať ani toho, že by slovenskí občania, ktorí volia zo zahraničia, nemali prehľad o situácii doma a podporovali prevažne populistické strany. Na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá prebieha od 29. novembra do 1. decembra, sa zúčastnilo 96 zástupcov z 22 krajín sveta. S príhovorom vystúpila premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS), podujatia sa zúčastnili podpredsedovia vlády Ján Figeľ (KDH) a Rudolf Chmel (Most-Híd), minister kultúry Daniel Krajcer (SaS), podpredseda parlamentu Pavol Hrušovský (KDH), podpredseda zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Droba (SaS), vedúci Úradu vlády Viktor Nižňanský, ale aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik a trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Diskusnými témami boli formy efektívnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a krajanskými spolkami a organizáciami v zahraničí s cieľom prezentácie SR v zahraničí, ale aj priority grantového systému. Skalský poznamenal, že hoci spolupráca s Nižňanským je veľmi dobrá, niektorí delegáti citlivo vnímali skutočnosť, že agendu zahraničných Slovákov už nemá na starosti priamo člen vlády. V bývalej vláde Roberta Fica (Smer-SD) mal zahraničných Slovákov vo svojom portfóliu vtedajší podpredseda vlády Dušan Čaplovič (Smer-SD). Mierne tiež poklesla podpora vlády na grantové programy pre zahraničných Slovákov, čím sa dostala pod minimálnu hranicu odporúčanú Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, teda 1,33 milióna eur. Jedným zo záverov konferencie je preto požiadavka smerom k vláde, aby z rozpočtu vyčlenila aspoň túto minimálnu sumu. V súčasnosti sa navrhuje vyčleniť pre zahraničných Slovákov len 1,048 milióna eur, teda chýba takmer 280.000 eur. Účastníci konferencie zároveň konštatovali, že by bolo vhodné doplniť nezávislú medzirezortnú odbornú komisiu, prostredníctvom ktorej ÚSŽZ posudzuje projekty a žiadosti o finančnú podporu pre zahraničných Slovákov, o zástupcov SZSZ a nezávislých odborníkov. Celkovo však účastníci aktuálnej konferencie považujú vývoj od roku 2008, kedy sa konala posledná Stála konferencia, za pozitívny. "Za uvedené obdobie sa kvantitatívne a kvalitatívne zlepšila úroveň starostlivosti SR o slovenské národnostné menšiny a krajanské komunity v zahraničí, ako aj spätná väzba medzi Slovenskom a slovenským zahraničím," konštatuje sa v záveroch z rokovania.
Novým členom Dozornej komisie Slovenskej televízie (STV) bude od štvrtku 2. decembra Branislav Jablonka. Do tejto funkcie ho dnes vymenovala vláda. Nahradí tak jeho súčasného predsedu Miroslava Galamboša, ktorý sa členstva k 1. decembru vzdal. Odstúpil kvôli možnému konfliktu záujmu, pretože v decembri nastupuje do dozornej rady Slovak Telekomu. Galamboša opätovne do tejto funkcii vymenoval kabinet Roberta Fica v marci tohto roka. Dozorná komisia STV plní niektoré úlohy spojené s dohľadom nad riadnym a účelným hospodárením televízie, nad nakladaním s jej majetkom a využívaním finančných prostriedkov. Má troch členov, z ktorých jedného volí Národná rada SR a po jednom členovi vymenúvajú prezident a vláda. Musia mať právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a päťročnú odbornú prax. Ich funkčné obdobie je tri roky.

Copyright © TASR 2010

The Doors - When You`re Strange

The Doors - When You`re Strange

1. 12. 2010

Vraj chcel pomôcť

Vraj chcel pomôcť
Minister kultúry Daniel Krajcer naďalej žiada, aby Slovenská televízia dokázala, že desať miliónov eur, ktoré dostane budúci rok na základe dodatku zmluvy so štátom, využije transparentne. Po rokovaní vlády uviedol, že meškajúcu zmluvu s STV určite podpíše. "Garantujem, že podpíšem, nehovorím kedy." Minister kultúry Daniel Krajcer Autor: ČTK Podľa Krajcera má STV možnosť odstrániť pochybnosti len tým, že zrealizuje verejné vypočutie, na ktorom odprezentuje programy, ktoré chce za milióny od štátu vyrábať. "Nech vyargumentujú, nech si zdôvodia svoje projekty." STV v stredu odoslala ministrovi list, v ktorom uviedla, že žiadne z ustanovení jej takéto vypočutie neprikazuje. Ministra reakcia STV pobúrila. "Toto je nehoráznosť, pretože viem, že aj v Českej republike sa robia takéto vypočutia." Zdôraznil, že STV navrhol "elegantný spôsob" ako odstrániť pochybnosti a kritiku. Tvrdí, že iné páky nemá. "Snažil som sa pomôcť." STV na rozdiel od Slovenského rozhlasu (SRo) nemá podpísanú zmluvu aj preto, že nedodržala zákonné lehoty, tvrdí Krajcer. Kritizoval, že desaťmiliónovú zmluvu najskôr Rada STV odsúhlasila len cez internet, v rozpore s rokovacím poriadkom. Krajcer zdôraznil, že peniaze pre STV aj Slovenský rozhlas neľahko vybojoval s ministerstvom financií. "Ja som tie peniaze vybojoval pre STV aj Slovenský rozhlas, prečo by som to nechcel podpísať." STV v liste urguje ministra, aby dodatok k zmluve "bezodkladne" podpísal. "Štát, zastúpený ministerstvom kultúry, sa zaviazal každoročne poskytnúť Slovenskej televízii finančné prostriedky na presne stanovený účel za podmienok vyšpecifikovaných v zmluve so štátom. STV splnila pri spracúvaní a predkladaní Dodatku č. 2 všetky podmienky stanovené zmluvou o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 2014," dôvodila televízia. Ministrovi nedávno písala aj Asociácia nezávislých producentov. Tí takisto žiadali transparentnosť pri výrobe programov v STV. "Hneď ako sa časť z týchto prostriedkov posúva do externého prostredia, je nevyhnutné, aby sa tak dialo na základe jasných a transparentných pravidiel," uviedol v liste Peter Kerekes, prezident asociácie. Slovenský rozhlas a ministerstvo kultúry podpísali 18. decembra dodatok k zmluve so štátom vo výške štyri milióny eur. Štát tak bude v roku 2011 spolufinancovať 9511 hudobných, umelecko-publicistických, dokumentárnych, náboženských a náučných programov, ako aj vysielanie do zahraničia.
Copyright © TASR 2010

Konferencia

Konferencia
Desiatky zahraničných a domácich odborníkov budú diskutovať na konferencii Kríza v médiách a médiá v kríze, ktorá sa uskutoční od 2. do 4. decembra na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Medzi spíkrami bude novinár z americkej PBS Llewellyn King aj slovenský expert na online médiá Tomáš Bella. Na druhom ročníku odbornej konferencie sa zíde šesť desiatok prezentujúcich s viac než 50 príspevkami z vyše 20 univerzít a ustanovizní z ôsmich krajín sveta. Cieľom stretnutia desiatok odborníkov nielen zo strednej a východnej Európy, ale aj Británie a Spojených štátov, je diskutovať o dopadoch globálnej hospodárskej krízy z roku 2008 na mediálny priemysel a novinársku profesiu. Konferenciu vo štvrtok otvorí moderátor a novinár americkej televízie verejnej služby PBS Llewellyn King. Témou jeho príhovoru bude vplyv moderných technológií na novinársku profesiu. Thomas Bauer z Viedenskej univerzity bude hovoriť o kríze verejnoprávnych médií a mediálnych zmenách v kontexte spoločenských zmien. Slovenský expert na online médiá Tomáš Bella zas predstaví odborníkom aj verejnosti svoj rozvíjajúci sa koncept spoplatnenia webu. V piatok dopoludnia vystúpi s prejavom profesor britskej Bournemouth University Stuart Allan, ktorý bude hovoriť o občianskej žurnalistike v čase krízy. Péter Bajomi-Lázár z Oxfordu sa pozrie na mediálnu politiku v Maďarsku a profesorka Wroclawskej univerzity Boguslawa Dobek-Ostrowska zas bude prezentovať prácu o politickej zaujatosti mienkotvornej tlače v Poľsku. V popoludňajších hodinách budú experti rokovať v tematických odborných sekciách.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia dnes doručila ministrovi kultúry Slovenskej republiky Danielovi Krajcerovi list, v ktorom reaguje na požiadavku MK SR o zorganizovanie verejného vypočutia, počas ktorého majú byť odprezentované jednotlivé projekty, ktoré STV navrhla do Dodatku k zmluve so štátom na rok 2011. V odpovedi sa o.i. uvádza: „Slovenská televízia predložila návrh Dodatku k Zmluve so štátom na rok 2011 už 16.6.2010. V zmysle článku VII bod 2 zmluvy so štátom následne zapracovala všetky pripomienky MK SR do textu Dodatku a takto upravený Dodatok predložila najprv Rade STV a následne Ministerstvu kultúry SR, spolu s priloženým stanoviskom Rady STV. Následne STV rešpektovala všetky ďalšie termíny a pripomienky zo strany MK SR a zapracovávala ich do Dodatku. Zmluva so štátom presne vymedzuje povinnosti Slovenskej televízie vo vzťahu k odpočtu finančných prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy (článok V zmluvy), respektíve kontrolné mechanizmy štátu vo vzťahu k Slovenskej televízii, akým sú napríklad vecná kontrola, priebežná finančná kontrola či následná finančná kontrola, žiadne z ustanovení však nestanovuje podmienku verejného vypočutia, aké MK SR žiada od Slovenskej televízie. Štát, zastúpený MK SR sa zaviazal každoročne poskytnúť Slovenskej televízii finančné prostriedky na presne stanovený účel za podmienok vyšpecifikovaných v Zmluve so štátom. STV splnila pri spracúvaní a predkladaní Dodatku č. 2 všetky podmienky stanovené Zmluvou o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 – 2014.“ Z horeuvedených dôvodov STV vyzvala ministra kultúry SR, aby bezodkladne podpísal Dodatok k Zmluve so štátom na rok 2011.

Dobrá zmluva robí dobrých priateľov :-)

Dobrá zmluva robí
dobrých priateľov :-)
Spoločnosť Towercom chce postúpiť svoje pohľadávky voči Slovenskej televízii. „Towercom si plní svoje záväzky týkajúce sa analógového vysielania STV a je prirodzené, že očakávame plnenie aj od druhej strany," povedal predseda predstavenstva Towercomu Roman Fischer. Dodal, že Towercom sa dlhšie obdobie bezvýsledne snažil so Slovenskou televíziou dohodnúť na riešení vzniknutej situácie a spôsobe vyrovnania vzniknutých pohľadávok. Dlžná suma už dosahuje hranicu, ktorá môže ovplyvniť budúci priebeh digitalizácie na Slovensku. Spoločnosť totiž počíta s prostriedkami od STV pri rozvoji digitálneho vysielania na Slovensku. "Budúci rok je z hľadiska investícií do DVB-T veľmi významný, dôjde k dôležitým technologickým inováciám na všetkých vysielačoch veľkého výkonu. Tieto zmeny pocítia diváci v podobe lepšej programovej ponuky DVB-T dostupnej takmer na celom Slovensku,“ dodal Fischer. Towercom na postúpenie pohľadávok vyhlásil výberové konanie. Informoval marketingový manažér Towercom Michal Šuran.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

RADA STV

RADA STV

Zasadnutie Rady STV sa uskutoční dňa 2. 12. 2010 o 10.00 hodine

Návrh programu
1. Voľba predsedu Rady STV ; 2. Kontrola plnenia uznesení Rady STV ; 3. Informácia o činnosti DK STV ; 4. Návrh rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2011 (uznesenie č. 93/2010) ; 5. Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia ; 6. Informácia o verejných obstarávaniach ; 7. Rôzne ; 8. Informácia o zmluvách nad 6 640 eur.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
BEZ STV
1. TELEVÍZNE NOVINY* - Markíza ; 2. Modré z neba- Markíza ; 3. NAJLEPŠIE POČASIE* -TV JOJ ; 4. ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - TV JOJ ; 5. Ordinácia v ružovej záhrade IV. - Markíza ; 6. NOVINY TV JOJ* - TV JOJ; 7. Ordinácia v ružovej záhrade IV.- Markíza ; 8. Ordinácia v ružovej záhrade IV. -Markíza ; 9. Farmár hľadá ženu - TV JOJ; 10. SLÁVIK 2010 -Markíza ; 11.Ordinácia v ružovej záhrade IV.- Markíza ;12. Športové noviny* - Markíza ; 13. TALENTMANIA - Markíza ; 14. ŠPORT* - TV JOJ ;15. Panelák*- TV JOJ; 16. SLÁVIK 2010 pred Starou tržnicou- Markíza ; 17. 4 svadby - finále -Markíza ; 18. Čierny rytier - Markíza ; 19. KRIMI NOVINY* - TV JOJ ; 20 Počasie* Markíza .

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

30. 11. 2010

Радио-телевизија Србије

Радио-телевизија Србије
Zlúčenie Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) do jednej inštitúcie podľa poslanca Národnej rady SR za Most-Híd a člena OKS Petra Zajaca si pravdepodobne vyžiada dodatočné peniaze zo štátneho rozpočtu. „Skúsenosť hovorí, že veľká zmena, ktorá fúzuje dve takéto médiá, vedie k zvýšeniu výdajov. Ak si hovoríme, že sme vláda verejných úspor, tak je to v protiklade k tomu, čo táto vláda hovorí. Možno naozaj predpokladať, že už na roky 2011 a 2012 bude treba oveľa väčšie výdaje v štátnom rozpočte, ako sa predpokladá,“ povedal po schválení zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTS) Zajac. Podľa neho vôbec nie je jasné, či právna norma povedie k úsporám. Zákon v sebe skrýva množstvo úskalí, Zajac za ďalšie označil chabé kompetencie riaditeľov zložiek televízie a rozhlasu v zlúčenej inštitúcii, ktorí sa tak stávajú nástrojom v rukách generálneho riaditeľa RTS. Poslanec zdôraznil, že na vyriešenie základného problému STV, odvolanie riaditeľa a rady, stačila malá novela, potom sa malo začať diskutovať, čo ďalej s televíziou. Štvorica poslancov za Most-Híd, členov OKS, preto zákon nepodporila. Pri hlasovaní vytiahli karty, hlasovacie zariadenie ich vykázalo ako neprítomných, čím nešli priamo proti koalícii, lebo znížili kvórum potrebné na schválenie zákona. „Nebola to dohoda, je to moje poslanecké právo. Že niečo zlé v týchto dvoch inštitúciách je, je jasné. Že s tým treba konečne niečo urobiť, je každému jasné. Preto moje rozhodnutie je také, aké je,“ vysvetlil podporu zákonu poslanec za SNS Igor Štefanov. Za návrh hlasovali šiesti národniari. Exministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) hlasovanie SNS veľmi prekvapilo, podľa neho sa týmto subjekt Jána Slotu stal siedmou stranou vládnej koalície. Zákon označil za zlý, zakladajúci riziká do budúcna s tým, že ide o politické ovládnutie médií. Podľa neho nerieši problémy, ktoré sa mali riešiť. Za zlé riešenie tiež Maďarič považuje, že poslanci mediálneho výboru sa až dnes oboznámili s 28-bodovým pozmeňujúcim návrhom, ktorý rozsahom zodpovedá veľkej novele. Zlúčenie Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo), ktoré obe inštitúcie čaká od 1. januára, manažmenty oboch médií zatiaľ podrobnejšie nekomentujú. Chcú si najprv preštudovať definitívne znenie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTS) - novej verejnoprávnej inštitúcii, ktorá od nového roka vznikne ich spojením. Vznik RTS má byť podľa plánov ministerstva kultúry vedeným Danielom Krajcerom prvým krokom v reforme verejnoprávnych médií. STV aj SRo rešpektujú dnešné rozhodnutie poslancov zákonodarného zboru. Verejnoprávna televízia však "napriek tomu vyjadruje ľútosť nad tým, že politika dnes zvíťazila nad vecným a konštruktívnym hľadaním riešení," konštatoval pre agentúru SITA hovorca STV Peter Susko. Slovenský rozhlas podľa jeho generálnej riaditeľky Miloslavy Zemkovej plnil a rešpektoval zákon taký ako mal doteraz a bude plniť a rešpektovať aj nový zákon". "Rozhlas nie je politický partner, je to médium, ktoré funguje zo zákona a bude si zákonné úlohy plniť," konštatovala ďalej pre SITA Zemková. Dodala, že v súčasnosti je hlavnou úlohou manažmentu SRo príprava rozhlasu na fúziu. Slovensko bude mať novú verejnoprávnu inštitúciu. Rozhlas a televízia Slovenska (RTS) vznikne k 1. januáru 2011 zlúčením STV a SRo. Vyplýva to zo zákona o RTS, ktorý dnes schválil parlament. Minister kultúry Daniel Krajcer, ktorého rezort návrh pripravil a predložil v skrátenom legislatívnom konaní, odôvodňoval zákon vážnymi hospodárskymi škodami, ktoré by hrozili verejnoprávnej televízii, ak by fungovala ďalej v súčasnom režime. Reforma verejnoprávnych inštitúcií má trvať minimálne tri roky, začne sa ich spojením a vyvrcholí zrušením doterajšieho modelu financovania. Všetko sa má udiať v súčinnosti s ministerstvom financií. Jedným z prvých krokov má byť zrušenie koncesionárskych poplatkov k 1. januáru 2012. Medzi posledné kroky reformy bude patriť presídlenie rozhlasu a televízie do jednej efektívnej budovy. Tá by mala mať spoločné technologické zázemie pre rozhlasové i televízne vysielanie. Súčasné vedenie STV vyčíslilo, že budúci rok počíta v hospodárení s mínusom 37 miliónov eur. Rezort kultúry ráta s tým, že spojením SRo a STV štát ušetrí v roku 2011 približne 1,65 milióna eur. Úspora by sa mala prejaviť najmä pri administratíve a personálnom obsadení. Zlúčenie STV a SRo si podľa ministerstva kultúry v najbližších štyroch rokoch nevyžiada ani cent zo štátneho rozpočtu. Po podpísaní prezidentom by mal zákon nadobudnúť účinnosť 1. januára 2011. Schválenie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTS), ktorý zlučuje Slovenskú televíziu (STV) a Slovenský rozhlas (SRo) do jednej inštitúcie, považuje minister kultúry Daniel Krajcer za prvý krok reformy verejnoprávnych médií. Podľa neho ide po 15-tich rokoch o naozajstný koncepčný návrh programového fungovania týchto inštitúcií. Nového generálneho riaditeľa spojeného média by podľa ministra parlament teoreticky mohol voliť na februárovej schôdzi. Krajcera teší, že štatutára RTS, ktorý inštitúciu povedie do zvolenia nového generálneho riaditeľa, vymenuje predseda parlamentu Richard Sulík, pričom si môže vybrať medzi terajšími riaditeľmi STV a SRo, teda Štefanom Nižňanským a Miloslavou Zemkovou. „Som rád, že sa podarilo vyriešiť otázny inštitút, že minister kultúry by vstupoval do procesu, keby sa dvaja štatutári nedohodli. Ja osobne som inicioval, aby sa hľadalo iné riešenie. Po nadobudnutí účinnosti zákona predseda parlamentu rozhodne, kto z týchto dvoch riaditeľov bude štatutárom do zvolenia nového,“ vysvetlil minister. Krajcer ponecháva na prezidenta Ivana Gašparoviča, ako sa k zákonu postaví. Ak by ho vrátil na opätovné prerokovanie národnej rade, poslanci ho stihnú prediskutovať ešte v tomto roku. „Schôdza je naplánovaná do 17. decembra, ten časový priestor je vytvorený,“ konštatoval. Minister zároveň poznamenal, že s poslaneckým klubom SNS nebol dohodnutý na podpore pre zákon. Podľa vlastných slov diskutoval s členmi mediálneho výboru i jednotlivými poslancami. Za právnu normu hlasovalo šesť zákonodarcov za SNS. Krajcera nemrzí, že zákon nepodporila štvorica poslancov za Most-Híd, ktorí sú členmi OKS. "Poslanci sú slobodní ľudia," komentoval ich postoj pri hlasovaní.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SRAT je na svete, čakať sa bude na prezidenta

SRAT je na svete,
čakať sa bude na prezidenta
Slovenská televízia (STV) a Slovenský rozhlas (SRo) sa spoja a od nového roku vznikne jedna inštitúcia pod názvom Rozhlas a televízia Slovenska (RTS). Rozhodli o tom dnes poslanci Národnej rady SR, ktorí 77 hlasmi schválili zákon z dielne ministra kultúry Daniela Krajcera (SaS). Právna norma má pomôcť vyriešiť zlú finančnú situáciu najmä v STV a skvalitniť vysielanie oboch médií. Na čele inštitúcie bude stáť generálny riaditeľ volený parlamentom verejnou voľbou a deväťčlenná rada RTS. Mesačný plat šéfa inštitúcie bude dosahovať deväťnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (zhruba 6700 eur). Úlohou nového generálneho riaditeľa bude konsolidácia stavu televízneho vysielania a príprava podmienok fungovania od roku 2012. Jeho začiatkom príde k zmene spôsobu financovania. RTS dostane zo štátneho rozpočtu jednorazový príspevok a zrušia sa súčasné platby zo strany verejnosti, známe ako koncesionárske poplatky. Ak nebude generálny riaditeľ zvolený do vzniku inštitúcie, o dočasnom štatutárnom zástupcovi RTS rozhodne predseda NR SR. Vybrať si môže medzi generálnym riaditeľom STV Štefanom Nižňanským a šéfkou SRo Miloslavou Zemkovou. Pôvodný návrh počítal s tým, že do času, kým nebude v pléne zvolený generálny riaditeľ RTS, inštitúciu bude riadiť minister kultúry. Zákon rieši aj spôsob odvolania generálneho riaditeľa RTS. Podnet na takýto krok môže podať Rada RTS parlamentnému mediálnemu výboru. Pôvodne sa počítalo s tým, že možnosť podať návrh na odvolanie by malo aj najmenej 30 poslancov. Právnu normu vo viac ako dvojhodinovej rozprave ostro kritizovali opoziční poslanci. Dušan Jarjabek (Smer-SD) okrem iného vyhlásil, že Krajcerova iniciatíva je prudko politická a jej jediným cieľom je zbaviť sa nežiaduceho generálneho riaditeľa STV. Zákon označil za nekvalitný a pre množstvo pripomienok ho navrhol vrátiť mediálnemu výboru na dopracovanie. V rámci svojho vystúpenia poukázal na viaceré problémy, ktoré zlúčenie podľa neho prinesie, vrátane politizácie televízie a rozhlasu. Jarjabek tiež žiadal vrátiť zákon na dopracovanie, no neuspel. Krajcer pripustil, že jeho návrh postupu je neštandardný. "Je to riešenie rýchle, razantné a neštandardné. Hovorím to otvorene. Ale situácia, v ktorej sa nachádza hlavne STV, je neštandardná a katastrofálna. A takéto situácie si vyžadujú rýchle a razantné riešenia," zdôvodnil šéf rezortu kultúry. RTS má byť národnou, nezávislou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, pričom majetok rozhlasu a televízie sa stane jej majetkom. Postavenie, poslanie a rozsah hlavných činností RTS zostanú oproti SRo a STV nezmenené. Budúci rok sa prijatím zákona predpokladajú úspory v minimálnej výške 1.653.725 eur najmä v administratívnej a ekonomickej agende, ako aj v oblasti techniky a technológie, výroby programu a v obchodnej činnosti. Ministerstvo predpokladá nemalú úsporu aj znížením počtu členov orgánov STV a SRo. Namiesto súčasných 36 členov rád a dozorných komisií ich bude pôsobiť iba deväť. Voliť a odvolávať ich budú členovia zákonodarného zboru. Zastúpenie v nej budú mať odborníci z oblasti práva, ekonómie, rozhlasového a televízneho vysielania. V rade budú pôsobiť šesť rokov, zvoliť ich možno najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Copyright © TASR 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Odbory gréckych žurnalistov uskutočňujú dnes 24-hodinový štrajk, ktorý spôsobil, že sa zastavilo vysielanie spravodajských programov, aktualizovanie správ na webových stránkach a vydávanie tlačených médií. Odbory žiadajú lepšie pracovné podmienky a protestujú proti reformám trhu práce v súkromnom sektore. Štrajk sa koná v čase, keď Grécko rieši vážnu ekonomickú krízu. Štrajk v súkromných aj štátnych médiách nasleduje po minulotýždňovom zatvorení tlačenej verzie mienkotvorného denníka To Vima a koná sa tiež v atmosfére obáv z prepúšťania v gréckom mediálnom sektore, ktorý sa zmieta v problémoch. Dôsledkom štrajku bude aj skutočnosť, že v stredu 1. decembra nevyjdú denníky. Grécke odbory nahneval plán vlády uvoľniť uplatňovanie kolektívnych zmlúv o mzdách, čo je najnovšia zo série nepopulárnych reforiem trhu práce. Reformy majú byť zavedené ako súčasť dohody o medzinárodnej záchrannej pôžičke pre Grécko. Zdroj: Associated Press Za podnecovanie k rozvracaniu štátu zadržali pekinského aktivistu Paj Tung-pchinga po tom, ako na internete zverejnil fotografiu z prodemokratických demonštrácií v Číne z roku 1989, ktoré nakoniec potlačila armáda a zabila pri tom stovky ľudí. Informovala o tom dnes tlačová agentúra Reuters. Paj Tung-pching (47) bol zadržaný prvýkrát. Pri významných udalostiach, ako napríklad olympijské hry, ho doteraz vždy polícia odviezla z Pekingu na "dovolenku", alebo mu úrady prikázali zdržiavať sa doma. Uviedla to dnes do telefónu aktivistova manželka Jang Tan. Muža podľa slov manželky zadržali minulú sobotu a pekinská polícia jej v nedeľu zatelefonovala dôvod zatknutia. Čína často používa neurčito sformulované obvinenie z podvracania štátu, keď chce uväzniť aktivistov, ktorých pokladá za buričov. "Som naozaj vystrašená. Toto je silné obvinenie. O takom niečom som počula prvýkrát," uviedla manželka. Zatknutie prichádza krátko po tom, čo jednu Číňanku odsúdili na rok nútených prác za zverejnenie satirického odkazu na internetovej sociálnej sieti Twitter, ktorý sa týkal rozbitia japonského pavilónu na výstave Expo v čínskom Šanghaji. Zadržanie muža zároveň prichádza v období, keď niekoľko čínskych aktivistov hlásilo zvýšené perzekúcie po októbrovom udelení Nobelovej ceny za mier uväznenému disidentovi Liou Siao-poovi. Ten si odpykáva 11-ročný trest za rozvracanie štátu. Odsúdili ho za to, že sa ako spoluautor podieľal na výzve na uskutočnenie reforiem čínskeho politického systému jednej strany. Paj Tung-pching sa stal aktivistom počas prodemokratických demonštrácií v roku 1989, keď v stúpil do ilegálnych odborov zamestnancov, ktoré podporovali študentov na čele protestov odohrávajúcich sa na pekinskom Námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men).

Copyright © TASR 2010

Ad Lex Nižňanský 19

Ad Lex Nižňanský 19
Voliť generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTS), ktorý by mal vzniknúť spojením Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo), by mal parlament verejným hlasovaním, a nie tajnom voľbou. V rozsiahlom pozmeňovacom návrhu k právnej norme o RTS z ministerstva kultúry to presadzuje skupina koaličných poslancov za SaS, SDKÚ-DS a Most-Híd. Nový šéf spojenej verejnoprávnej inštitúcie by mal mesačne zarábať deväťnásobok priemernej mzdy. V pôvodnom návrhu je uvedený sedemnásobok. Dôvodom pre vyššiu mzdu je podľa Jany Kiššovej zo SaS, ktorá návrh v pléne predniesla, zložitosť a rozsah agendy riaditeľa. Predkladatelia pozmeňovacieho návrhu zároveň vypúšťajú možnosť podať návrh na odvolanie generálneho riaditeľa najmenej 30 poslancami. Štatutárneho zástupcu spojenej inštitúcie by mal podľa nich vymenovať od 1. januára 2011 predseda parlamentu Richard Sulík, pričom si môže vybrať medzi terajšími riaditeľmi STV a SRo, teda Štefanom Nižňanským a Miloslavou Zemkovou. Pozmeňovací návrh sa dotýka aj vysielania v jazyku národnostných menšín a ustanovuje samostatné organizačné útvary v oblasti národnostného vysielania. „Prečítali ste nám tu jednu novelu zákona. Je to najlepší dôkaz nekvalitného návrhu, ktorý nám tu minister kultúry predložil,“ zareagoval na rozsiahly pozmeňovací návrh exminister kultúry a poslanec za Smer-SD Marek Maďarič. Ako poznamenal, keď je 28 pozmeňovacích návrhov, bolo by slušné stiahnuť to. Maďarič tvrdo kritizoval aj navrhovaný plat generálneho riaditeľa RTS. „Neviem, či ste to už predebatovali s nejakým horúcim kandidátom, či ten deväťnásobok mu vyhovuje a či ste si uvedomili, že sa to blíži platu prezidenta SR,“ poukázal. Maďarič návrh na zlúčenie rozhlasu a televízie od začiatku kritizuje, považuje to za amatérsky krok, ktorého cieľom je politické ovládnutie verejnoprávneho priestoru. „Je to jedna veľká potemkinovská dedina,“ vyhlásil v rozprave k návrhu zákona, o ktorom plénum rokuje v druhom čítaní. Maďarič pripustil, že STV má veľké finančné problémy, ale zodpovednosť za to nesie podľa neho manažment. Na druhej strane považuje za nespravodlivé tvrdiť, že sa STV nezačala zlepšovať a obáva sa, že „súčasná renesancia“ v STV a SRo sa zmenou, ktorú prináša zákon, skončí. „Takto nepripravené zlúčenie STV a SRo je výrazom odbornej a politickej bezradnosti ministra kultúry a cynického technokratizmu ministra financií,“ vyhlásil. Ján Senko zo Smeru-SD je presvedčený, že v zákone sa skrývajú ďalšie problematické ustanovenia. „Ustanovenie o verejnej voľbe generálneho riaditeľa svedčí o tom, že sa boja a zrejme ani vo vnútri koalície nie je zhoda,“ podotkol. Senko si myslí, že koalícia po skúsenosti s voľbou generálneho prokurátora nechce vytvárať na verejnosti ďalšie trapasy. „Uvidíme, či tento zákon nebude umieračikom pre verejnoprávne médiá na Slovensku,“ dodal. Návrh zákona o Rozhlase a televízii Slovenska je rýchlym, razantným a neštandardným riešením. Pred plénom to vyhlásil minister kultúry Daniel Krajcer (SaS), ktorého rezort návrh vypracoval. „Situácia, v ktorej sa nachádza predovšetkým Slovenská televízia, je neštandardná a takéto situácie si vyžadujú rýchle a razantné riešenia,“ zdôraznil po niekoľkýkrát. Krajcer je presvedčený, že väčšina občanov Slovenska so zmenou vo verejnoprávnych médiách súhlasí. Opozícia návrh od začiatku kritizuje, označuje ho za amatérsky, neodôvodnený, ušitý horúcou ihlou a vidí v ňom jediný cieľ - politické ovládnutie verejnoprávnych médií. Minister kultúry nesúhlasí s kritikou, že návrhu zákona nepredchádzala žiadna analýza či audit. „Toto je vec, ktorú má v kompetencii manažment a manažment, ak zákon prejde, takýto audit a analýzu vypracuje,“ vyhlásil. Zdôraznil, že rezort kultúry nemá ambíciu zákonom vyriešiť všetko. „To, čo my ponúkame, je základné legislatívne nastavenie celého procesu,“ vysvetlil. Krajcer zároveň podotkol, že návrhom neobmedzujú programové služby, len stanovujú ich minimálny počet. „Mimochodom, mám dojem, že súčasný manažment ruší tretí športový kanál,“ poznamenal. Okrem iného zareagoval aj na opozičnú kritiku, že cieľom je politizácia. „Čo sa týka politizácie, úroveň politizácie, ku ktorej ste vy pristúpili v posledných štyroch rokoch, sa prekonať nedá,“ zdôraznil. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Ad Lex Nižňanský 18

Ad Lex Nižňanský 18
Poslanecký klub KDH dnes pred začiatkom schôdze Národnej rady (NR) SR prerokuje svoj postoj k spôsobu voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktorú chce spojením Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) zriadiť minister kultúry Daniel Krajcer (SaS). "Ostala jedna jediná vec, ktorá v koalícii zatiaľ nie je dohodnutá, a to je spôsob voľby. Na poslaneckom klube sa definitívne rozhodneme, či predložíme pozmeňovací návrh alebo nie," povedal po dnešnom rokovaní mediálneho výboru parlamentu Pavol Abrhan (KDH). Osobne považuje voľbu riaditeľa parlamentom, ako to navrhuje ministerstvo kultúry, za "návrat späť". "Nakoniec, väčšina krajín nevolí riaditeľov verejnoprávnych médií v parlamente," povedal Abrhan. Zároveň ale dodal, že je otvorený diskusii a "nepôjde do konfliktu s ministrom kultúry". V minulosti preniesli poslanci voľbu generálneho riaditeľa STV a SRo z parlamentu na mediálne rady, aby tým zabezpečili väčšiu nezávislosť verejnoprávnych médií od politickej moci. Tým, že mala Rada STV, respektíve Rozhlasová rada právomoc voliť generálneho riaditeľa, logicky mala aj právomoc ho odvolávať, čo zvyšovalo jej autoritu voči generálnemu riaditeľovi. "Je možné rôzne koncipovať tieto kompetencie, viem si predstaviť, že by rada mala napríklad právomoc navrhnúť odvolanie generálneho riaditeľa parlamentu," poznamenal Abrhan. "Ja osobne som sa zatiaľ prikláňal k názoru, že by sme sa nemali vracať späť. My už sme voľbu riaditeľa v parlamente mali a dali sme to na radu. Ale pripúšťam aj to, že sa ukazuje v prípade STV, že rada nebola schopná riešiť problémy a nie je schopná doteraz. Toto je jeden z argumentov, ktoré musíme zohľadniť a musíme zohľadniť aj to, že koaličný partner trvá na tom, aby návrh bol tak, ako to on predostrel," dodal Abrhan. Podľa návrhu zákona o RTVS bude riaditeľa voliť parlament na návrh mediálneho výboru. Ostatné pripomienky KDH, ktoré sa týkali zloženia mediálnej rady, ako aj riadenia RTVS počas prechodného obdobia pred zvolením jej generálneho riaditeľa, už boli zapracované do pripomienok, ktoré by mala koalícia podporiť. Podľa predsedu mediálneho výboru Dušana Jarjabka (Smer-SD) návrh zákona ohrozuje duálny systém na Slovensku ako taký. "Hrá sa o charakter verejnoprávnych inštitúcií, ak po prijatí tohto zákona vôbec ešte nejaké budú," vyhlásil Jarjabek. Ministerstvo kultúry podľa neho po prvý raz v histórii začalo odporúčať verejnoprávnym médiám, aby sa vzdávali svojich programov, respektíve okruhov. "Podľa listu, ktorý odoslal minister financií ministrovi kultúry v októbri, by mala byť STV finančne na úrovni roku 1997, čo je totálne likvidačné," poznamenal. "Spájanie STV a SRo nič nerieši, nič sa nevyrieši ani z hľadiska financovania, pribudne len moloch okolo generálneho riaditeľa," dodal Jarjabek. Vzhľadom na voľbu riaditeľa RTVS v parlamente očakáva, že sa bude každé štyri roky meniť. "Lebo odteraz o ňom bude rozhodovať Koaličná rada," uzavrel Jarjabek.
Copyright © TASR 2010

Zomrel Mario Monicelli

Zomrel Mario Monicelli
Významný taliansky režisér Mario Monicelli, ktorý režíroval niektoré z najslávnejších povojnových filmov, spáchal samovraždu skokom z okna na piatom poschodí nemocnice v Ríme. Informovali o tom dnes tamojšie médiá. Anna Scoltoreová, vedúca tlačového odboru Giovanniho nemocnice, potvrdila, že Monicelli zomrel v pondelok večer, po skoku bol na mieste mŕtvy. Režisér, ktorý mal 95 rokov, bol nedávno prijatý na liečenie, keďže mal rakovinu prostaty. Monicelli bol všeobecne považovaný za "otca" takzvanej komédie talianskeho štýlu (Comedie all'italiana), školy filmovej tvorby zo 40., 50. a 60. rokov, ktorá sa špecializuje na tragikomické dejové línie. Monicelli neustále pozoroval politický život v Taliansku a vo svojich filmoch odrážal skutočný život v ironickom zrkadle. Monicelli je považovaný za jedného z majstrovských režisérov predovšetkým za snímky ako "La Grande Guerra" s bývalou dvojicou Albertom Sordim a Vittoriom de Sica v hlavných rolách (1959), ako aj za paródiu "I soliti ignoti" (1958), v ktorej sa prvýkrát zaskvela Claudia Cardinale. Režisér Monicelli získal na filmovom festivale v Benátkach Zlatého leva za film La Grande Guerra (Veľká vojna). Mario Monicelli sa narodil v Toskánsku 15. mája 1915 - jeho otec bol novinár, ktorý taktiež spáchal samovraždu. Monicelli počas svojej dlhej kariéry režíroval viac ako 60 filmov a pracoval s niektorými najväčšími hviezdami talianskej kinematografie, vrátane Sophie Lorenovej, Anny Magnaniovej, Marcella Mastroianniho či Alberta Sordiho. Nominovali ho na Oscara za najlepší cudzojazyčný film so snímkou "Casanova '70" z roku 1965 a "I Compagni" z roku 1963.

Copyright © TASR 2010

Zomrel Irvin Kershner

Zomrel Irvin Kershner
Vo veku 87 rokov včera zomrel americký filmový tvorca Irvin Kershner, ktorý sa do dejín filmu zapísal najmä ako režisér snímky Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder z roku 1980. Rodák z Filadelfie naposledy vydýchol v Los Angeles, čo agentúre AFP potvrdila jeho krstná dcéra Adriana Santini. Podľa nej skonal režisér po dlhej chorobe. Irvin Kershner v mladosti študoval hudbu, hral na husle i violu, a bol tiež skladateľom. Neskôr študoval aj fotografiu, ktorá ho priviedla do sveta filmu. Začínal s dokumentárnou tvorbou, no postupne prešiel k hraným filmom a seriálom. V roku 1966 si na režisérsku stoličku sadol pri filme A Fine Madness so Seanom Connerym v hlavnej úlohe. Za televízny film Raid on Entebbe (1977) ho ako režiséra nominovali na cenu Emmy. Irvina Kershnera si vybral George Lucas ako režiséra kultového filmu Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder (1980). Táto snímka je podľa The Internet Movie Database 11. najlepším filmom všetkých čias. Následne mal na starosti "bondovku" Nikdy nehovor nikdy (1983), v ktorej si slávneho agenta zahral už spomenutý Sean Connery. Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia režíroval film RoboCop 2 (1990). Na sklonku kariéry sa predstavil aj ako herec, a to v dráme slávneho Martina Scorseseho Posledné pokušenie Krista (1998). Zahral si aj v akčnej snímke Aljaška v plameňoch (1994) so Stevenom Seagalom.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

29. 11. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Keď ruská štátna televízia Prvý kanál rozhodla o udelení najvyššieho novinárskeho ocenenia známemu televíznemu reportérovi Leonidovi Parfjonovovi, určite si nepredstavovala, že novinár využije ceremóniu udeľovania ceny na ostrú kritiku jej spravodajstva. Novinár svojím príhovorom doslova šokoval obecenstvo, tvorené vo veľkej väčšine provládnymi novinármi a predstaviteľmi štátu, čo je vidno aj na reakciách divákov na videozázname umiestnenom na portáli YouTube. Parfjonov vyhlásil, že ruské médiá sa správajú presne podľa príkazov Kremľa a nie je v nich ani kúsok miesta pre otvorené a slobodné spravodajstvo. "Vaši pracovníci nie sú novinármi, ale úradníkmi, riadiacimi sa iba príkazmi a logikou poslušnosti," vyhlásil Parfjonov. Televízne spravodajstvo podľa neho už roky pozostáva takmer výhradne z reportov z oficiálnych štátnych udalostí, návštev a prijatí a chýba v ňom akákoľvek objektivita či náznak kritiky. "To nie je spravodajstvo, ale PR-kampaň pre predstaviteľov štátu," hovorí novinár. Prvý kanál sa o "incidente" zmieňuje na svojej internetovej stránke, v televíznych spravodajských šotoch sa však novinár neobjavuje, napriek tomu, že mal byť hlavnou postavou galavečera.
Osemdesiate tretie odovzdávanie Oscarov bude 27. februára 2011 v hollywoodskom Kodak Theatre moderovať herec James Franco a herečka Anne Hathaway. V pondelok o tom informovali organizátori podujatia. Po druhý raz za sebou sa teda stane, že odovzdávanie Oscarov bude moderovať dvojica. Tento rok to boli herci Steve Martin a Alec Baldwin. Každý z dvojice Franco-Hathaway má stále šancu byť nominovaný i získať jednu z cien americkej Akadémie filmových umení a vied. Tridsaťdvaročný Franco by mohol byť nominovaný za výkon v dráme 127 Hours (2010) režiséra Dannyho Boylea a 28-ročná Hathaway má šancu na nomináciu za stvárnenie postavy v romantickej komédii Láska a iné závislosti (2010). Zoznam nominovaných zverejnia 25. januára 2011.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Kašlite na neho, zažalujte ho.

Kašlite na neho, zažalujte ho.
Slovenská televízia dodržala všetky zmluvy so štátom. "Predložila Dodatok na rok 2011 v stanovenom termíne, následne zapracovala všetky pripomienky Ministerstva kultúry (MK) SR do textu Dodatku a takto upravený Dodatok predložila najprv Rade STV a následne ministerstvu kultúry, spolu s priloženým stanoviskom Rady STV. Následne STV rešpektovala všetky ďalšie termíny a pripomienky zo strany MK SR a zapracovávala ich do Dodatku," uviedol pre agentúru SITA v reakcii na dnešnú výzvu ministra kultúry hovorca STV Peter Susko. Zmluva "presne špecifikuje, za akých podmienok, práv a povinností zmluvných strán je štát, zastúpený MK SR, povinný poskytnúť Slovenskej televízii finančné prostriedky, ktorými sa garantuje plnenie zákonných povinností pri poskytovaní služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania", pripomenul v reakcii Susko. Zároveň zdôraznil, že žiadne z ustanovení zmluvy nehovorí o verejnom vypočutí, aké žiada MK SR od Slovenskej televízie. Minister kultúry Daniel Krajcer žiada od Slovenskej televízie garanciu transparentného a efektívneho využitia desiatich miliónov eur, ktoré by mala dostať na budúci rok na základe zmluvy so štátom. Minister dnes poslal list vedeniu televízie a Rade STV, v ktorom ich vyzval k zorganizovaniu verejného vypočutia producentov, ktorí by sa mali podieľať na vzniku diel pôvodnej tvorby financovaných z peňazí zo zmluvy so štátom. "Štát, zastúpený MK SR sa zaviazal každoročne poskytnúť Slovenskej televízii finančné prostriedky na presne stanovený účel za podmienok vyšpecifikovaných v Zmluve so štátom. Ak má MK SR akékoľvek výhrady k financovaniu konkrétnych projektov obsiahnutých v návrhu, je jeho právom uplatniť ich na rokovaní zmluvných strán, na ktoré je Slovenská televízia pripravená predložiť všetky potrebné podklady," dodáva sa v reakcii STV, ktorú SITA poskytol hovorca STV Peter Susko.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Aj Slovenský rozhlas mal verejné vypočutie ?

Aj Slovenský rozhlas mal verejné vypočutie ?
Minister kultúry Daniel Krajcer žiada od Slovenskej televízie (STV) garanciu transparentného a efektívneho využitia desiatich miliónov eur, ktoré by mala dostať na budúci rok na základe zmluvy so štátom. Minister dnes poslal list vedeniu televízie a Rade STV, v ktorom ich vyzval k zorganizovaniu verejného vypočutia producentov, ktorí by sa mali podieľať na vzniku diel pôvodnej tvorby financovaných z peňazí z druhého dodatku k zmluve so štátom určeného na budúci rok. Na verejnom vypočutí zorganizovanom Radou STV a STV by "producenti a tak isto aj Slovenská televízia ako koproducent pred verejnosťou obhájili tieto projekty, efektívnosť týchto finančných prostriedkov, garantovanie koprodukčných vkladov a rozpočtov". "Ide o verejné prostriedky, a preto žiadam verejnú kontrolu. Takýmto krokom je možné odstrániť pochybnosti," povedal Krajcer. Minister zároveň zdôraznil, že STV ako aj Slovenský rozhlas (SRo) sú nezávislé inštitúcie a ministerstvo môže využitie peňazí zo zmluvy so štátom kontrolovať len spätne. Keďže sa však objavili pochybnosti, žiada, aby sa odstránili spôsobom, ktorý navrhol. "Ministerstvo kultúry nemá kompetenciu ani zákonnú, ani zmluvnú vstupovať do detailov jednotlivých projektov, je to kompetencia Rady STV," dodal Krajcer. K dnešnej výzve pre STV a Radu STV viedli Krajcera vyjadrenia odbornej verejnosti, Asociácie nezávislých producentov a tiež člena Rady STV Andreja Miklánka, ktoré spochybňovali transparentné a hospodárne využitie týchto prostriedkov v STV. Ako povedal, obrátil sa na neho "člen rady STV a tak isto aj Asociácia nezávislých producentov s požiadavkou nepodpísať tento dodatok". Minister zároveň citoval z písomného stanoviska Rady STV, v ktorom, "rada upozorňuje na nevyhnutnosť striktného dodržiavania navrhovaných finančných objemov a koprodukčných podielov a pred definitívnym podpisom dodatku odporúča manažmentu STV garantované potvrdenie vkladov koprodukčných partnerov". Minister kultúry na tlačovej besede tiež upozornil, že peniaze zo zmluvy so štátom pre SRo a STV zabezpečil v rokovaniach s ministerstvom financií. "V pôvodnom návrhu limitov totižto nefigurovali." Aj preto, že túto iniciatívu vyvinul, chce, "aby tieto finančné prostriedky podporili pôvodnú tvorbu v Slovenskej televízii a ďalšie aktivity v Slovenskom rozhlase". Keďže ide o verejné zdroje "aj zo zákona musia byť vynaložené efektívne, hospodárne a transparentne". Rada STV odobrila dodatok k zmluve so štátom na budúci rok vo výške 10 miliónov eur na svojom rokovaní 22. novembra. Ak dodatok podpíšu obe zmluvné strany - STV aj Ministerstvo kultúry SR, " realizovaných bude 35 projektov, ktoré majú 286 častí - je to spolu 130 hodín a 12 minút a celková suma je teda na dolnej hranici, 10 miliónov eur," povedal pre médiá po zasadnutí Rady STV programový riaditeľ STV Roman Lipták. Výhrady k návrhu dodatku mal len jediný z členov rady, Andrej Miklánek. Okrem iného žiadal, aby efektivitu prostriedkov naplánovaných na jednotlivé programy preskúmala Dozorná komisia STV. Navrhol o tom aj uznesenie, no rada ho neodhlasovala. Medzi iným tvrdil, že komerčné televízie majú tretinové náklady na výrobu programu v porovnaní s priemerom nákladov na program vyrobený na základe zmluvy so štátom. Zároveň podľa Miklánka neexistuje garancia, že koproducenti splnia svoj záväzok spolufinancovať diela vyrobené STV za peniaze zo zmluvy so štátom. Vedenie STV sa kontrole nebráni. Podľa Liptáka majú ku každému projektu čestné vyhlásenia koproducentov. Pokiaľ totiž nie je podpísaný dodatok k zmluve so štátom na budúci rok, nemôže STV uzatvárať na jednotlivé projekty zmluvy s producentmi. Slovenský rozhlas a MK SR podpísali dodatok k zmluve so štátom pre rok 2011 vo výške štyri milióny eur vo štvrtok 18. novembra. Z prostriedkov, ktoré rozhlas získa na základe dodatku, pôjde 2,2 milióna eur na programy vo verejnom záujme, 800-tisíc eur na účelové investičné projekty a jeden milión eur na vysielanie do zahraničia prostredníctvom Rádia Slovakia International (RSI). V prípade STV aj SRo sú dodatky na budúci rok na minimálne sumy, ktoré garantujú zmluvy so štátom. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Ad Lex Nižňanský 17

Ad Lex Nižňanský 17
Na riziká predloženého návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTS) upozorňuje Slovenský syndikát novinárov (SSN). Zefektívniť hospodárenie, kontrolu a riadenie verejnoprávnych vysielateľov, ktoré chce rezort kultúry dosiahnuť najmä úsporami v zrušení duplicitných činností a jednotným priestorovým riešením, môže byť podľa syndikátu prínosom, ale iba za predpokladu, že rozhlas a televízia budú vykonávať svoju činnosť najmä prostredníctvom svojich organizačných zložiek a súčasne nebudú pod spoločným názvom fungovať izolovane. SSN sa obáva, že navrhovaný spôsob kreovania Rady nevytvára z nej nezávislý orgán a za nedostatok považuje, že medzi kvalifikačnými predpokladmi kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa nie je aj podmienka jeho predchádzajúcej praxe v médiách. Navrhuje, aby v záujme transparentnosti a nezávislosti verejnoprávneho postavenia RTS bola súčasťou výročnej správy aj informácia o sponzorských plneniach, daroch a grantoch vrátane výšky poskytnutých plnení od jednotlivých osôb. Za "nie šťastne naformulované" považuje SSN ustanovenie o výkone funkcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska od 1. januára 2011, keďže funkcie generálnych riaditeľov televízie a rozhlasu k tomuto dátumu podľa návrhu zákona zaniknú. "Preto nemôžu títo generálni riaditelia vykonávať funkciu generálneho riaditeľa RTS, lebo takéto funkcie od 1. januára 2011 sú už zrušené," argumentujú predstavitelia syndikátu. Ako nepraktické vnímajú tiež vykonávanie jednej funkcie dvoma osobami, lebo zákon nerieši prípady, ak jedna z nich z rôznych dôvodov nie je prítomná a kto v takom prípade nahradí v neodkladných prípadoch druhý podpis. Rovnako nepraktická je podľa SSN formulácia, že funkčné obdobie zástupcov štatutárneho orgánu zaniká najneskôr ku dňu zvolenia generálneho riaditeľa. Za správnejšie považujú použiť spojenie dňom nadobudnutia účinnosti takéhoto vymenovania alebo dňom určeným pre nástup do funkcie. SSN tiež upozorňuje, že ustanovenie o právomoci ministra kultúry nahradiť právny úkon pri nedohode zástupcov štatutárneho orgánu je v rozpore s postavením verejnoprávneho média. "Zrejme by bolo vhodné stanoviť dočasne jedného zodpovedného štatutárneho zástupcu resp. určiť dočasne kolektívny orgán s predsedom, ktorý v prípade rovnosti hlasov by mal hlasy dva," myslia si predstavitelia SSN.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.