Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejňuje výzvu na podávanie návrhov kandidátov na členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 9 ods. 3 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zmysle §12 ods. 1 písm. a) zákona sa dňom 10. februára 2023 končí členstvo trom členom v Rade Rozhlasu a televízie Slovenska, bude preto potrebné zvoliť jedného odborníka za oblasť ekonómie a dvoch odborníkov za oblasť televízneho vysielania (§11 ods. 5).

Podrobnosti sú uvedené v dokumente nižšie.

Voľba členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska - Výzva (PDF, 116kB)