19. 1. 2023

Nový riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Nový riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Na obrázku môže byť text

Na obrázku môže byť 1 osoba, sediaca osoba a interiér

 


Nový riaditeľ fondu. Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí dňa 18. januára 2023, po verejnom vypočutí všetkých kandidátov na funkciu riaditeľa/riaditeľky fondu zvolila MgA. Petera Badača, ArtD. za riaditeľa fondu na funkčné obdobie päť rokov.