22. 5. 2010

Moja naj kniha

Moja naj kniha

Slovenská televízia v nedeľu 23. mája 2010 o 20.00 h na Dvojke odvysiela priamy prenos vyhlasovacieho večera sto naj kníh v rámci celonárodnej ankety Moja naj kniha. Prestížny projekt vyhlásila STV koncom apríla, odkedy mohli diváci nominovať svoj najobľúbenejší knižný titul. Moderátori Alena Heribanová a Martin Nikodým privítajú hercov Evu Pavlíkovú a Borisa Farkaša. Divákom ozrejmia ich vzťah k literatúre. Svoju naj knihu prezradia aj speváci Jana Kirschner a Tomáš Bezdeda, účinkovať budú predovšetkým ako hudobní hostia.

21. 5. 2010

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Agentúra SITA sa rozhodla preniesť svoje dlhodobé skúsenosti s najširším a najkvalitnejším agentúrnym spravodajstvom z duchovnej oblasti na svoj portál Webnoviny.sk. V samostatnej sekcii priamo dostupnej na adrese http://www.webnoviny.sk/nabozenstvo bude od soboty 22. mája prinášať aktuálne informácie z diania v jednotlivých cirkvách, ale aj pravidelné nedeľné a sviatočné zamyslenia predstaviteľov rôznych cirkví v textovej a zvukovej podobe. Určené sú duchovným ako možná inšpirácia pre ich homílie a veriacim i neveriacim na krátke zastavenie a zamyslenie. Sekcia duchovného života bude zameraná ekumenicky. Webnoviny.sk sú prvým všeobecným, nešpecializovaným portálom, ktorý bude pravidelne prinášať aj podrobné spravodajstvo z diania v cirkvách. Týždenník Markíza vyjde 24. júna poslednýkrát. Ako ďalej SITA informoval vydavateľ časopisu, Vydavateľstvo TV TIP, a.s., po decembrovom zastavení vydávania týždenníka Žurnál sa v júni skončí aj vydávanie spoločenského týždenníka Markíza. Číslo 25, ktoré vyjde 24. júna, bude v predaji posledné. "Napriek tomu, že mal týždenník Markíza verných čitateľov a stabilnú pozíciu čítanosti, neúprosné zákony trhu nemožno ignorovať. Svoju ambíciu byť v popredí spoločenských týždenníkov však počas svojej takmer 13-ročnej existencie naplnil," uvádza v tlačovej správe Vydavateľstvo TV TIP, a. s. Prvé číslo týždenníka Markíza vyšlo 4. decembra 1997, pripomína vydavateľstvo a dodáva, že "od svojho vzniku si Markíza získala stabilnú pozíciu na trhu periodickej tlače". Tvrdí, že po nástupe svetovej hospodárskej krízy v roku 2008 a následnom prepade inzertných príjmov na reklamnom trhu sa však jej pozícia stávala čoraz zložitejšou. "Vydavateľstvo TV TIP, a. s., s dvoma titulmi, od januára, iba s jediným titulom, vo svojom portfóliu dokázalo iba veľmi ťažko konkurovať v oblasti reklamy cenovým ponukám a balíkom služieb veľkých vydavateľstiev, ktoré majú väčší rozsah printových titulov alebo medzinárodné zázemie," dodáva sa v tlačovej správe. Agentúru SITA informovala šéfredaktorka týždenníka Markíza Miriam Žiaková.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Večerná diskusná relácia Téma dňa sa stala počas uplynulého týždňa jednou z najsledovanejších relácií televízie TA3. Téma dňa v pondelok 17. 5. 2010 dosiahla 4,5% základný share a 5,7% čistý share zohľadňujúci pokrytie TA3. Už tradične si získala viac divákov v typickej cieľovej skupine TA3, ktorú tvoria bonitní diváci z väčších miest, kde dosiahla takmer 8-percentné hodnoty podielu. Celú Tému dňa, ktorej témou boli povodne, pozeralo 91-tisíc divákov a skoro 260-tisíc divákov si ju zaplo aspoň na minútu. Ešte úspešnejšia bola repríza relácie, ktorá na druhý deň dosiahla 7,8% základný share a 10,0% čistý share zohľadňujúci pokrytie TA3. V aglomeráciách s viac ako 50-tisíc obyvateľmi dosiahla podiel 12,7% a medzi divákmi s VŠ vzdelaním rekordnú hodnotu 29,9%. Divákov zaujalo aj špecializované, predĺžené vydanie Témy dňa v stredu 19. 5. 2010. Mimoriadnu diskusiu lídrov a ekonomických expertov politických strán si celú pozrelo skoro 70-tisíc divákov a aspoň 310-tisíc divákov si ju zaplo aspoň na minútu. Divák v priemere videl 18 minút z relácie, ktorá dosiahla 3,4% základný share a 4,4% čistý share. Medzi profesionálmi a manažérmi s VŠ vzdelaním dosiahla až 11% podielu na trhu. Mimoriadny úspech zaznamenala špecializovaná debata ekonomických expertov aj na webovej stránke www.ta3.com, kde prenos pokračoval aj po skončení vysielania. Po deviatej hodine večer bolo na stránku takmer 4 200 unikátnych požiadaviek a portál spravodajskej televízie zaznamenal 220-tisíc klikov. V porovnaní s predchádzajúcim časovým pásmom sa tak počet unikátnych návštevníkov takmer zdvojnásobil. Nadpriemerné hodnoty sledovanosti dosiahla aj Téma dňa zo štvrtka 20. 5. 2010 o financovaní strán a aktuálnych prieskumoch. Dosiahla podiel 4,2% a 5,4% čistý share. Medzi VŠ vzdelanými divákmi získala 7,4% podielu na trhu a medzi profesionálmi a manažérmi s VŠ vzdelaním 10,6%. Uplynulý týždeň má televízia TA3 nadpriemerné celodenné hodnoty podielov na trhu. V stredu dosiahol takmer 3 percentá a spravodajskú televíziu si počas dňa zaplo vyše 900-tisíc divákov. Jeden divák v priemere sledoval skoro 30 minút vysielania, čo je viac ako 50-percentný nárast oproti priemeru. Vysoký podiel dosiahla TA3 aj počas pondelka, keď počas svojho vysielacieho času dosiahla podiel 2,7% a televíziu si počas dňa zaplo viac než milión divákov. Jeden divák sledoval viac ako 25 minút vysielania TA3. Počas prvých štyroch dní 20. týždňa dosiahla televízia TA3 počas vysielania vysoké priemerné hodnoty podielu - 2,5% denný share a 3,2% čistý share.

TO JE TV !

TO JE TV !

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Trapas Slovákov. Za Dánov hral azda Chuck Norris." idnes.cz (Česko)

"Bola to nehorázna poprava. Slováci by sa mali domov vrátiť v škraboškách a dokonalom utajení. Toto dáva slovu blamáž úplne nový rozmer." deniksport.cz (Česko)

„Registrujeme slovenské pokusy o provokáciu, my na ne však neskočíme.“ Viktor Orbán

„Na ďalšie vaše otázky v období pred voľbami nebudeme odpovedať, pretože sa domnievame, že ako investigatívny novinár ste v konflikte záujmov, keďže vaša manželka kandiduje do NR SR za opozičnú politickú stranu.“ Jozef Bednár hovorca ministerstva kultúry Tomovi Nicholsonovi, ktorého žena Lucia je na kandidátke SaS

Výzva Audiovizuálneho fondu odbornej verejnosti

Výzva Audiovizuálneho fondu odbornej verejnosti
V nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 25/2010 z 11. mája 2010 a na stanovisko rady z 18. mája 2010 Audiovizuálny fond otvára priestor najmä pre profesijné združenia, odborné subjekty, členov odborných komisií fondu aj pre ďalších jednotlivcov pôsobiacich v audiovízii na predkladanie konkrétnych návrhov a podnetov, ktoré môžu viesť k skvalitneniu ďalšej činnosti Audiovizuálneho fondu. Počas jedného roka od zriadenia svojich orgánov Audiovizuálny fond uskutočnil všetky kroky potrebné na to, aby mohol uskutočňovať svoju hlavnú činnosť. Tou je finančná podpora projektov z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Prvé kolá predkladania a hodnotenia projektov aj rozhodovania o rozdelení finančných prostriedkov priniesli aj praktické skúsenosti s činnosťou inštitúcie, ktorá je v kontexte slovenskej kultúry zatiaľ ojedinelá. Tieto skúsenosti priebežne vyhodnocuje rada fondu. V nej majú na základe návrhov odbornej verejnosti svoje zastúpenie filmoví a televízni tvorcovia, nezávislí producenti aj prispievatelia do fondu. Ako verejnoprávna inštitúcia založená na princípe samosprávneho riadenia a odborného rozhodovania je Audiovizuálny fond od svojho vzniku otvorený voči podnetom a návrhom najmä z odbornej verejnosti, pre ktorú má vytvárať podmienky ďalšieho rozvoja. Tieto podnety a návrhy fond získava aj vyhodnocuje. Konštruktívne návrhy pritom bude aplikovať do svojej praxe, nakoľko v pôsobnosti rady je aj úprava vnútorných pravidiel fondu v záujme jeho ďalšieho rozvoja. Preto Audiovizuálny fond týmto vyzýva predstaviteľov odbornej verejnosti vrátane žiadateľov aj prispievateľov do fondu, aby predložili svoje konkrétne návrhy alebo podnety týkajúce sa predovšetkým praktického zabezpečenia hlavnej činnosti fondu – prijímania, administratívneho spracovania a hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu. Návrhy je možné doručiť v písomnej podobe kancelárii fondu osobne, elektronickou poštou alebo doporučenou poštou do sídla fondu na adresu Grösslingová 53, 811 09 Bratislava, alebo na adresy elektronickej pošty sekretariat@avf.sk, avf@avf.sk. Návrhy je vhodné predkladať v konkrétnom obsahovom zameraní najmä na problematiku prijímania aj hodnotenia žiadostí a rozhodovania o nich, vrátane určenia kritérií a priorít. Súčasťou by malo byť aj stručné zdôvodnenie predloženého návrhu a základné informácie o navrhovateľovi (meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, adresa a kontakt, profesia alebo oblasť pôsobenia). Takto predložené návrhy fond zverejní aj na svojej internetovej stránke, pričom si vyhradzuje právo ich základnej redakčnej úpravy. Na anonymné návrhy fond nebude prihliadať. Návrhy a podnety, ktoré budú doručené do 31. mája 2010, spracuje a vyhodnotí pracovná skupina, o zriadení ktorej rozhodla rada fondu. Na základe toho pracovná skupina vypracuje návrhy na zmeny vnútorných predpisov fondu, o ktorých následne rozhodne rada fondu. V prípade, že jednotlivé profesijné združenia alebo iné odborné subjekty pôsobiace v audiovízii budú mať k svojim návrhom aj záujem delegovať svojich zástupcov do pracovnej skupiny, je potrebné túto skutočnosť oznámiť spolu s predloženým návrhom a uviesť zároveň meno, priezvisko a kontakt na každého delegovaného zástupcu. Audiovizuálny fond zverejní na svojej internetovej stránke rekapituláciu doterajších tém a predložených návrhov na možné zmeny v procese prijímania a hodnotenia žiadostí. doc. PhDr. Martin Šmatlák , riaditeľ Audiovizuálneho fondu

20. 5. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Prudký rast webu, ktorý nastal po vytvorení technológie World Wide Web a spopularizoval internet v širokej verejnosti, sa dá prirovnať k explózii, k niečomu ako Veľký trest. Povedal to na dnešnej prednáške v Bratislave otec tejto technológie Sir Timothy Berners-Lee, ktorý ju vytvoril začiatkom deväťdesiatych rokov počas práce v laboratóriách Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Pracovisko bolo pre zrod technológie, ktorá zmenila svet, veľmi dôležité. V tejto inštitúcii totiž pracovali ľudia z rôznych univerzít, je to kolos, ktorý sa skladal z menších častí a jeho pracovníci a pracovníčky museli vedieť, ako pracujú jednotlivé časti a o tom, čo robia, museli spolu komunikovať. Pred vznikom World Wide Webu vzniklo niekoľko nápadov, ako prepojiť dokumenty v CERN-e. Ich spoločnou chybou však bolo to, že nútili ľudí pracovať istým spôsobom s určitým systémom. Proti tomu sa vedci a vedkyne vždy postavili, a tak každý zo systémov skončil neúspechom. "Tak som si uvedomil, že treba vytvoriť niečo, aby ľudia mohli robiť veci po svojom," uviedol Timothy Berners-Lee s tým, že World Wide Web vytvoril preto, aby otvoril internet. Timothy Berners-Lee však okrem vytvorenia technológie World Wide Web urobil aj ďalšiu podstatnú vec - bojoval za to, aby bola zdarma, bez vlastníka a otvorená. Ako spresnil na dnešnej prednáške, trvalo mu 18 mesiacov presvedčiť CERN, aby ju nespoplatnili. Takýto krok by ju podľa neho zabil. Ľudia sa zvyknú Timotyho Berners-Leeho pýtať, kedy si uvedomil, aký dosah má jeho vynález. "Nikdy, stále som si neuvedomil," znie jeho odpoveď. To však neznamená, že webom sa nezaoberajú odborníci a odborníčky z viacerých oblastí. Ak by sme totiž mohli "sieť" vziať fyzicky, mohli by sme z nej urobiť útvar podobný ľudskému mozgu. Avšak, na webe je viac webových stránok ako v ľudskom mozgu neurónov a jeho štruktúra je čoraz zložitejšia, vysvetlil Berners-Lee, prečo vznikol Web Sciene Trust, ktorý okrem matematikov združuje napríklad aj sociológov a antropológov. Berners-Lee upozornil aj na problémy súčasného webu. Fenomén dnešného webu, rôzne sociálne siete, totiž podľa neho nesú prvky systémov spred dvadsiatich rokov - nie sú navzájom prepojené. Pritom veľa mladých ľudí sa pripája na internet len preto, aby navštívili jednu sociálnu sieť. Preto World Wide Web Consortium (W3C), ktorého je Berners-Lee riaditeľom, momentálne pracuje na systéme, pomocou ktorého by bolo možné jediným prihlásením dostať sa do všetkých sociálnych sietí. Ďalší problém, nepravdivé či zavádzajúce informácie podľa neho nie sú výlučne záležitosťou internetu. "S webom treba pracovať rovnako ako s novinami. Informácie treba vyhodnocovať a nie nekriticky prijímať," povedal. Timothy Berners-Lee prirovnal prístup k webu k právu na čistú vodu, zdravotnú starostlivosť či jedlo. Avšak až 80 percent ľudí na svete k nemu prístup nemá a to chce World Wide Web Foundation zmeniť. Berners-Lee snahu nazval "morálnou povinnosťou", pretože, ako už povedal predtým, tento "systém nediskriminuje".
Tvorca komiksu Carnival of Souls Jazan Wild zažaloval spoločnosť NBC Universal za to, že údajne použila jeho populárny grafický román ako podklad štvrtej sezóny sci-fi seriálu Hrdinovia (2006 - 2010). Autor a vlastník Carnival Comics, vlastným menom Jason Barnes, tvrdí, že "vedome, svojhlavo, bezohľadne a so zlým úmyslom porušili" jeho autorské práva použitím putovného lunaparku, ktorý bol "prakticky identický" ako ten zobrazený v úspešnej sérii jeho digitálnych kníh. Na svojej webovej stránke o tom informoval magazín Hollywood Reporter. V trestnom oznámení, ktoré podal na okresnom súde v Los Angeles, vymenúva podobnosti, ako napríklad schopnosť lunaparku zmiznúť a znovu sa objaviť, aby mohol nabrať nových protagonistov, chlapec, u ktorého sa vyvinú špeciálne schopnosti, hrdina, ktorý uteká cez les pred gangstrami, zrkadlová miestnosť súvisiaca s kľúčovými udalosťami, podobnosti v dialógoch a tak ďalej. "Niektoré scény v Hrdinoch vyzerajú akoby žalovaná strana použila knihy ako storyboardy," uvádza sa v žalobe. Wild zároveň tvrdí, že záver štvrtej sezóny tvorcovia zámerne zmenili v snahe minimalizovať príliš nápadné podobnosti. Požaduje 50 miliónov amerických dolárov (asi 40,75 milióna eur) ako odškodné a súdny zákaz ďalšej distribúcie štvrtej sezóny seriálu. Hovorca NBC sa vyjadril, že žaloba je podľa nich bezpredmetná a preto očakávajú, že zvíťazia. Len koncom minulého týždňa pritom televízia NBC potvrdila, že sci-fi seriál Hrdinovia po štyroch sezónach ruší. Rozhodli sa tak napriek tomu, že pôvodne zvažovali návrat Hrdinov v skrátenej sérii, aby uzavreli príbeh. Ako uvádza Hollywood Reporter, s ohľadom na vysoké náklady na výrobu seriálu, jeho neustále klesajúcu sledovanosť a množstvo nových hodinových seriálov, ktoré NBC pripravuje na nasledujúcu sezónu, rozhodli sa, že nestojí za obnovenie. Podľa zdrojov blízkych televízii však nevylučujú jeho uzavretie špeciálom alebo filmom. Seriál, v ktorom účinkovali napríklad Jack Coleman, Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Masi Oka, James Kyson-Lee, Sendhil Ramamurthy, Adrian Pasdar, Zachary Quinto, Greg Grunberg, Ali Larter alebo Cristine Rose odštartoval s obrovským úspechom, a darilo sa mu aj mimo USA. Scenáristi však nedokázali udržať pod kontrolou spletitý príbeh. Často nechávali zomrieť a neskôr oživovali jednotlivé postavy, zatiaľ čo niektoré príbehové línie začali a nedokončili, konštatuje Hollywood Reporter.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Európska komisia (EK) chce pomocou implementácie svojej novej digitálnej agendy výrazne prispieť k ekonomickému rastu a digitálnu éru chce vniesť do všetkých sfér spoločnosti. Komisárka zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila vojnu aj ľudom, ktorí digitalizáciu z rôznych dôvodov odmietajú, ich podiel v spoločnosti chce za 10 rokov skresať na polovicu. Program načrtol sedem prioritných oblastí, kde komisia plánuje zmeny, v týchto oblastiach exekutíva EÚ predpokladá asi stovku opatrení, z toho 31 legislatívnych. Kapitola o digitalizácii je súčasťou aj globálnej stratégie EÚ Európa 2020. EK stavia vysoko vytvorenie jednotného digitálneho trhu, oveľa rýchlejší prístup na internet, vyššie investície do výskumu, zlepšenie digitálnej gramotnosti i inklúzie a uplatňovanie informačných a komunikačných technológií pri riešení problémov. Medzi príklady, ktoré v spätosti s plošným zavedením môžu uľahčiť Európanom život, patria jednoduchšie elektronické platby a fakturácia či telemedicína. Do roku 2020 by sa mal stať rýchly internet samozrejmosťou pre všetkých občanov EÚ, ktorí by ho mali mať k dispozícii pri rýchlosti prenosu dát 30 MB/s, pričom EK si stavia cieľ pripojenia aspoň polovice domácností na internet pri 100 MB/s. Do roku 2015 chce Kroesová potlačiť podiel, podľa jej slov "digitálnych panicov a panien" zo súčasného čísla 30 % na úroveň 15 %. "Do popredia digitálnej revolúcie musíme postaviť záujmy európskych občanov a podnikov, a tak maximalizovať potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT), aby sme pokročili vo vytváraní pracovných miest, udržateľnosti a sociálnej inklúzii," uviedla podpredsedníčka EK Kroesová. "Táto ambiciózna stratégia, ktorú sme dnes vytýčili, jasne ukazuje, ktorým smerom máme sústrediť naše snahy v nasledujúcich rokoch. Aby sme plne využili potenciál európskej digitálnej budúcnosti, potrebujeme pevné odhodlanie členských štátov, odvetvia informačných a komunikačných technológií a ďalších dôležitých ekonomických subjektov."

Britská televízia na budúci týždeň po prvýkrát odvysiela reklamu na interrupcie. Plánovaná reklamná kampaň jednej z popredných sietí interrupčných kliník v Británii vyvolala pobúrenie medzi aktivistami a náboženskými skupinami. Kampaň so sloganom "Are you late?" (Mešká Vám?) odštartuje na budúci pondelok vo večernom vysielaní televízie Channel 4 a potrvá až do konca júna. Tridsaťsekundový reklamný klip ponúkne ženám, ktoré riešia problém neplánovaného tehotenstva, číslo na telefonickú linku pomoci. Podľa spoločnosti Marie Stopes International má kampaň čeliť spoločenskému tabu interrupcií a ponúknuť ženám možnosť nezávislého poradenstva v tejto oblasti. "Evidentne existujú státisíce žien, ktoré chcú a potrebujú informácie týkajúce sa sexuálneho zdravia, ako aj prístupu k službám," uviedla hlavná manažérka spoločnosti Dana Hovig. Na linku pomoci Marie Stopes sa len v minulom roku obrátilo okolo 350.000 volajúcich. Iný názor však majú aktivisti proti interrupciám, ktorí považujú za bizarné, aby sa umelé prerušenie tehotenstva propagovalo podobným spôsobom ako autá alebo pracie prostriedky. Niektoré skupiny zvažujú právne kroky s cieľom zabrániť odvysielaniu spornej reklamy. V Británii sú interrupcie legálne až do 24 týždňa tehotenstva. Každoročne sa ich uskutoční približne 200.000.
Copyright © TASR 2010

The Battle Has Begun

The Battle Has Begun
Trestné oznámenie na neznáme osoby pre krivé obvinenie, šírenie poplašnej správy, ohováranie a poškodzovanie cudzích práv podali dnes na Generálnu prokuratúru podpredsedovia Smeru-SD Marek Maďarič a Igor Federič spolu s generálnym manažérom strany Jánom Richterom. Podľa Maďariča ho podali pre skutočnosti nasvedčujúce, že bol spáchaný trestný čin a to tým, že "úmyselne a lživo tieto osoby verejne obviňujú politickú stranu Smer-SD a jej čelných predstaviteľov z nekalého financovania." Generálnej prokuratúre zároveň navrhli, aby vypočula redaktorov Sme Romana Krpelana a Mareka Vagoviča ako aj bývalého poslanca a úspešného podnikateľa Bohumila Hanzela, ktorý poskytol denníku rozhovor. Maďarič tvrdí, že všetky obvinenia voči Smeru-SD sú založené len na tvrdení "nejakých osôb," bez konkrétnych dôkazov, ako to bolo v prípade SDKÚ-DS. Pripomenul, že pri podozreniach o nečistom financovaní tejto strany boli k dispozícii konkrétne listinné dôkazy a SDKÚ-DS priznala, že zobrala pôžičku, no nevedela vysvetliť od koho. Maďarič upozornil tiež na rozhovor Hanzela pre denník Hospodárske noviny, v ktorom 27. apríla na otázku o sponzoroch Smeru, ich zásluhách a vplyve na lídra strany a premiéra Roberta Fica odpovedal, že nevie, lebo títo ľudia neboli v ich blízkosti. "Pýtam sa, čo sa stalo za necelý mesiac, keď dnes tvrdí úplný opak," dodal. Na otázky novinárov na financovanie strany odmietol reagovať. Denníky Sme a Nový Čas pred pár dňami zverejnili údajnú zmluvu z roku 2002 medzi podnikateľom v oblasti energetiky Ľubomírom Blaškom a vtedajším šéfom predvolebnej kampane Smeru-SD Fedorom Flašíkom o pôžičke 32 miliónov korún (1 062 205,4 €) pre Smer-SD. Blaško si za sponzorských 32 miliónov korún mohol podľa údajného dokumentu vybrať troch ľudí z predsedníctva, respektíve z tieňovej vlády Smeru, ktorí budú v prvej dvadsiatke na kandidátke strany. V prípade, že by sa Smer dostal v roku 2002 do vlády, Blaškov človek mal obsadiť pozíciu štátneho tajomníka v niektorom z hospodárskych rezortov. Fico označil tieto informácie za špinavú hru Sme a Nového Času, on aj Flašík médiá zažalovali. Hanzel pre denník Sme povedal, že peniaze od sponzorov pred voľbami v roku 2002 zháňal aj Fico. Pre stranu vraj osobne získal do sto miliónov korún. Hanzel videl aj notársky overenú zmluvu medzi Ficom a piatimi sponzormi, ktorých zastupuje vplyvný podnikateľ. Podľa neho mu líder Smeru-SD 16. augusta 2001 povedal, že je normálne, ak si budú sponzori za peniaze, ktoré dali strane, po víťazných voľbách robiť nároky na štátne zákazky.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Výročná správa STV 2009

Výročná správa STV 2009

19. 5. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Výkonný producent seriálu Zákon a poriadok (1990) Dick Wolf je údajne rozhodnutý doviesť šou do rekordnej 21. série aj napriek tomu, že televízia NBC ho zrušila. Seriál sa totiž snaží presunúť na kanál TNT. Ako uvádza webová stránka www.deadline.com, Dick Wolf tlačí na Universal Media Studios patriace pod NBC Universal Television Group, ktoré seriál a spriaznené kriminálky produkujú, aby sa dohodli s TNT. V tomto prípade je však potrebné dohodnúť licenčný poplatok. Universal Media Studios očakávajú, že TNT bude financovať niektoré z epizód pôvodného seriálu Zákon a poriadok. Prípad presunutia seriálu na TNT po zrušení zo strany NBC pritom nie je prvý. Urobili to aj John Wells a Warner Bros. s kriminálnym seriálom Southland (2009). Televízia NBC potvrdila ukončenie seriálu Zákon a poriadok koncom minulého týždňa. Zákon a poriadok patrí k najdlhšie vysielaným dramatickým televíznym seriálom. Spolu s westernovou šou Gunsmoke (1955 - 1975) drží rekord v dĺžke vysielania dramatických seriálov v hlavnom vysielacom čase. Najdlhšie vysielaným televíznym seriálom v hlavnom vysielacom čase sú stále Simpsonovci (1989). Zákon a poriadok bojoval s poklesom sledovanosti. Z vyše 18 miliónov divákov v roku 2002 ich sledovanosť v posledných rokoch klesla na osem miliónov. Fanúšikovia sa však môžu tešiť na nový dramatický seriál s názvom Law & Order: Los Angeles. Navyše, ďalšiu zo spriaznených kriminálok Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka (1999) čaká nakrúcanie dvanástej série. Americký herec Charlie Sheen sa rozhodol zostať v komediálnom seriáli Dva a pol chlapa (2003). Najlepšie platený televízny herec s tvorcami uzavrel nový kontrakt na ďalšie dve sezóny. V pondelok o tom informoval jeho hovorca Stan Rosenfield. Ako uviedol 44-ročný Sheen vo vyhlásení pre médiá, uzavrel tak dva a pol mesiaca špekulácií a teší sa na návrat do svojho domovského CBS. Zároveň vyjadril vďaku za podporu prezidentovi CBS Corporation Lesliemu Moonvesovi. Pochybnosti o jeho ďalšom účinkovaní v populárnom seriáli sa začali šíriť po tom, ako povedal priateľom, že chce po siedmich rokoch odísť, pretože je už unavený z požiadaviek produkcie a chcel by sa sústrediť na filmy. Najnovšie si napríklad zahral v novinke Olivera Stonea Wall Street: Peniaze nikdy nespia, ktorú vo svetovej premiére predstavili na filmovom festivale v Cannes. Slovenská premiéra pokračovania úspešnej drámy Wall Street z roku 1987 je naplánovaná na 30. septembra tohto roku. Seriál Dva a pol chlapa, ktorý 24. mája uzavrie svoju siedmu sériu, patrí k najsledovanejším komediálnym seriálom a je kľúčovou súčasťou pondelkového večerného programu CBS. Televízia síce v minulom roku potvrdila predĺženie jeho vysielania o ďalšie tri série - do televíznej sezóny 2011 - 2012, no Sheenova zmluva končila so záverom aktuálnej - siedmej série. Sheen si stvárnením sexom posadnutého starého mládenca Charlieho Harpera vyslúžil dve nominácie na Zlatý glóbus a štyri nominácie na ceny Emmy. Jeho herecký kolega Jon Cryer svoju štvrtú nomináciu na Emmy v roku 2009 premenil na víťazstvo. Sheenov súkromný život však naďalej zostáva problematický, i keď pred niekoľkými dňami spolu s manželkou potvrdili, že sa neplánujú sa rozviesť. Manželské problémy dvojice vyvrcholili 25. decembra 2009 v lyžiarskom stredisku Aspen, keď Sheen na manželku Brooke Mueller zaútočil. Herca vtedy zadržali a obvinili z domáceho násilia. Mueller následne hospitalizovali pre vážnu infekciu zubu múdrosti, ktorá viedla k zápalu pľúc. Neskôr odišla na wellness program do Severnej Karolíny, aby si tam oddýchla. Sheen sa tiež zúčastnil na rehabilitačnom programe, čo načas prerušilo nakrúcanie seriálu. Z čoho sa liečil ale médiám neprezradil. Brooke Mueller a Charlie Sheen sa zosobášili 30. mája 2008. O necelý rok, 14. marca 2009 sa im narodili dvojčatá Max a Bob. V súčasnosti žijú oddelene, no podľa svojich zástupcov sa súčasnú situáciu snažia Televízia CBS podľa magazínu People oficiálne potvrdí pokračovanie seriálu v stredu, keď zverejní svoju jesennú programovú štruktúru.

V siedmej sérii obľúbeného amerického seriálu Zúfalé manželky (2004) sa v roli "zlomyseľnej manželky" predstaví speváčka, modelka a herečka Vanessa L. Williams, známa napríklad zo seriálu Škaredá Betty (2006 - 2010). Oznámili to predstavitelia televízie ABC, ktorí pripravujú premiéru siedmej série Zúfalých manželiek na jeseň tohto roka. Štyridsaťsedemročná Williams v súčasnosti účinkuje na Broadwayi v muzikáli Sondheim on Sondheim, ktorý sa bude hrať do 13. júna. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Dvoch bratov vo veku 19 a 21 rokov včera zadržali pre podozrenie z podpaľačského útoku na dom kontroverzného švédskeho karikaturistu Larsa Vilksa. Oznámila to agentúra DPA. Polícií sa ich podarilo vystopovať po tom, ako na mieste činu našli niekoľko predmetov vrátane bundy. Prehliadka domu 21-ročného muža navyše ukázala, že si o Vilksovi viedol podrobné záznamy. Okrem bundy našli v blízkosti domu, ktorý bol v čase útoku prázdny, aj niekoľko fliaš s horľavinou. Horiace fľaše zapálili záclonu v kuchyni a oheň poškodil aj fasádu domu. Na súde v Helsingborgu 21-ročný muž vypovedal, že v čase útoku nebol pri Vilksovom dome. Druhý muž na súd neprišiel, lebo bol v nemocnici. Médiá informovali, že sa lieči z popálenín, no jeho právnik a prokurátor to odmietli komentovať. Karikaturista vyvolal protesty po celom svete svojou kresbou proroka Mohameda ako psa. Minulý týždeň ho na jeho univerzitnej prednáške napadol muž, keď ukazoval video o homosexualite a náboženstve. Iracká organizácia, ktorá o sebe tvrdí, že je napojená na al-Káidu, na Vilksovu hlavu vypísala odmenu 100.000 dolárov. Začiatkom tohto roka zatkli v Írsku sedem ľudí, ktorí plánovali Vilksa zavraždiť.

Copyright © TASR 2010

VOĽBY NAŠE PREMILENÉ

VOĽBY NAŠE PREMILENÉ
Spravodajstvo a aj zákonom určené diskusie a politickú reklamu prinesie verejnoprávna televízia svojim divákom pred voľbami do Národnej rady SR, ktoré nás čakajú 12. júna. Hlavnými mantinelmi pre predvolebné vysielanie je dodržanie volebného zákona a zachovanie rovnosti šancí, povedal pre agentúru SITA programový riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Roman Lipták. V informovaní o význame volieb, volebnom práve či o všetkých 18 kandidujúcich politických subjektoch si "splníme základnú informačnú rovinu v našich spravodajských a publicistických reláciách," uviedol. STV začala predvolebné vysielanie v apríli, keď zmenila nedeľnú politickú diskusiu O 5 minút 12. Počas šiestich týždňov od 11. apríla do 16. mája v nej dávala priestor predstaviteľom súčasných parlamentných strán. Tento postup kritizovali niektoré mimoparlamentné strany, ktoré sa uchádzajú o hlasy voličov vo voľbách do NR SR. "V rámci našej dramaturgie a redakčnej nezávislosti sme si zvolili tento prístup. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme našim divákom priniesli odpočet činnosti parlamentných strán. - Teda jednotliví predsedovia mali priestor na to, aby odprezentovali, čo za dané volebné obdobie považujú z ich pohľadu za dôležité," konštatoval Roman Lipták. Priestor všetkým 18 kandidujúcim stranám dá STV počas predvolebnej kampane v rámci okrúhlych stolov. Diskusie budú na Dvojke od utorka 1. júna do piatka 11. júna od 17:00 do 18:10. STV spolu odvysiela deväť okrúhlych stolov s tromi tematickými okruhmi - Ekonomika a sociálne veci, Zahraničná politika a Európska únia, Bezpečnosť a právne aspekty. "Každá téma bude zahŕňať 15 otázok, ktoré budú zaslané politickým stranám, aby sa na ne mohli v predstihu pripraviť," informoval hovorca STV. Strany budú rozdelené do troch skupín. V jednej relácii tak budú účinkovať predstavitelia šiestich strán a moderátor, tak aby každá skupina politických strán absolvovala všetky tri okruhy tém. Relácie sa budú nahrávať bez prerušenia, s využitím časomiery pre účastníkov diskusie. STV podľa zákona vyhradí najviac po pol hodine politickej reklamy pre každú kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu. Spolu však vyčlení na vysielanie politickej reklamy podľa zákona najviac desať hodín. "Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany," informoval SITA hovorca STV Peter Susko. Podľa Romana Liptáka predbežne prejavilo záujem o politickú reklamu vo verejnoprávnej televízii päť strán. Kampaň k parlamentným voľbám sa začne 21 dní pred voľbami, teda túto sobotu 22. mája. Podľa zákona o voľbách do Národnej rady SR budú politickú reklamu a diskusie vysielať verejnoprávne médiá - Slovenská televízia a Slovenský rozhlas a môžu aj súkromné médiá. Všetky slovenské televízie sa voľbám venujú v spravodajstve, diskusie počas predvolebnej kampane sa objavia na obrazovkách verejnoprávnej Slovenskej televízie a aj súkromnej televízie Markíza, ktorej to podľa zákona schválila licenčná rada. Spomedzi rádií vyhradí najviac priestoru na prezentáciu všetkých 18 kandidujúcich politických strán verejnoprávny Slovenský rozhlas. Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Médiá musia podľa zákona poskytnúť rovnaký priestor všetkým stranám. Miesta na volebné plagáty vyhradia obce. V deň volieb, až do skončenia hlasovania, je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Informačné moratórium pre tieto voľby neplatí. Voľby do Národnej rady SR budú jeden deň, v sobotu 12. júna. V siedmych parlamentných voľbách od roku 1989 sa o priazeň vyše štyroch miliónov voličov uchádza 18 politických subjektov.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

STV NEWS

STV NEWS

SDĽ adresovala sťažnosť na Radu STV, ktorá sa ňou bude dnes zaoberať na svojom stretnutí. V sťažnosti SDĽ upozornila na skutočnosť, že STV v rámci predvolebnej kampane posunula začiatok reklamných blokov o 4 dni neskôr až na 26. mája 2010, aj napriek tomu, že volebná kampaň sa začína už 22.5.2010. "STV úmyselne obmedzuje predvolebnú súťaž medzi politickými stranami, aj napriek tomu, že ju zaväzuje príslušná legislatíva," povedal Marek Blaha, predseda SDĽ. Takýmto rozhodnutím znevýhodnila najmä mimoparlamentné, a naopak, zvýhodnila parlamentné politické strany. "Poukazujeme na fakt, že jediná možnosť, ako môžu mimoparlamentné strany komunikovať v elektronických médiách v rámci volebnej kampane, sú reklamné politické spoty. Na rozdiel od parlamentných strán, ktoré dostávajú priestor aj v rámci spravodajstva STV. Žiadame preto, aby STV vytvorila reklamné politické bloky od prvého dňa kampane, t. j. od 22. mája 2010," dodal Blaha. V tej istej veci SDĽ dala podanie aj na Ústrednú volebnú komisiu, aby v zmysle § 24 Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zaviazala STV k vysielaniu volebných reklamných blokov od 1. dňa volebnej kampane. "V našom podaní zároveň žiadame, aby ÚVK zaviazala STV k novému vyžrebovaniu kompozície okrúhlych stolov, pretože STV svojvoľne narába so zaraďovaním politických strán do skupín. Parlamentné strany vyčlenila do jednej skupiny a mimoparlamentné do ďalších dvoch. Podľa nás tak STV konala svojvoľne a arbitrárne," povedal Marek Blaha. SDĽ v podaní tiež žiada ÚVK, aby zaviazala STV vysielať okrúhle diskusie v rámci volebnej kampane na televíznom okruhu STV 1 a nie na STV 2. "Ide o ďalší úmyselný krok znevýhodniť a obmedziť zviditeľnenie mimoparlamentných politických subjektov. Okruh STV 2 je výrazne menej sledovaný ako okruh STV 1," dodal M. Blaha. Marek Blaha predseda SDĽ
Slovenská televízia ostro odmieta obvinenia, obsiahnuté v tlačovej správe, ktorú predseda SDĽ adresoval médiám. Slovenská televízia sa pridržiava Zákona č. 333 z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý umožňuje STV vysielať v rámci volebnej kampane platenú politickú reklamu s tým, že môže vyhradiť najviac 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu. Neprikazuje však dni, v ktorých sa reklama má vysielať. Preto sťažnosti SDĽ na to, že vysielanie politickej reklamy je vo vysielaní STV nasadené až od 26. mája 2010, považuje Slovenská televízia za neopodstatnené a obvinenia z "úmyselného obmedzovania predvolebnej súťaže medzi politickými stranami" za absurdné. Vo voľbách do NR SR kandiduje v roku 2010 osemnásť politických strán a hnutí. Na to, aby bola naplnená litera zákona, najmä ustanovení o rovnosti šancí a nezvýhodňovaní žiadneho zo subjektov, vyčlenila STV na vysielanie politickej reklamy 18 po sebe nasledujúcich dní tak, aby boli čo najbližšie ku dňu volieb – teda od 26. mája do 12. júna 2010. Okrem platenej politickej reklamy Zákon určuje STV ako verejnoprávnemu vysielateľovi vyhradiť 10 hodín vysielacieho času na diskusné relácie. Tento priestor sa STV rozhodla rozdeliť na 9 okrúhlych stolov a 18 zaregistrovaných politických strán rozdelila do troch skupín. Politické strany kandidujúce do parlamentu prijali model prerozdelenia konsenzom, t.j. dohodou. Teda obvinenia, že STV "svojvoľne narába so zaraďovaním politických strán do skupín", sú vedomou lžou.

RADA STV

RADA STV

Návrhom rozpočtu a programového konceptu Slovenskej televízie (STV) v súvislosti prípravou dodatku Zmluvy so štátom na rok 2011 sa zaoberala Rada STV na dnešnom zasadnutí. V predloženom materiáli zvažuje manažment STV dva varianty návrhu rozpočtu pre rok 2011 s predpokladom výdavkov vo výške 123 miliónov eur, respektíve 134 miliónov eur. Rozhodujúcim zdrojom príjmov budú poplatky za služby verejnosti vo výške 54 miliónov eur. Na základe zmluvy so štátom predpokladá verejnoprávna televízia vynaložiť 15 miliónov eur na program a 21 miliónov eur na investičné vybavenie. Oficiálnu žiadosť už STV predložila Ministerstvu kultúry SR v závere apríla. Programový koncept podľa slov programového riaditeľa Romana Liptáka sa STV v roku 2011 dostane do normálneho výrobno-vysielacieho cyklu. Základnou prioritou bude naplnenie všetkých zákonných požiadaviek v oblasti vysielania európskej nezávislej tvorby (20%), programu vo verejnom záujme (minimálne 50%) aj rovnomerného plnenia vysielania programových typov verejnoprávneho charakteru vysielania. Jednotka podľa Liptáka bude stále orientovaná na univerzálneho diváka s dôrazom na premiéry pôvodných dramatických programov. Dvojka si zachová charakter programového okruhu pre náročného diváka s tým, že pribudnú dramatické programy aj programy okrajových žánrov. Zameraním Trojky je šport a športová publicistika orientovaná na domáce aj medzinárodné podujatia. STV plánuje spoločné vysielanie programov s Českou televíziou, spoločné vysielanie programov EBU (European Broadcasting Union, Európska únia vysielateľov), spoluprácu s verejnoprávnou BBC. Prijatým uznesením Rada STV zaviazala generálneho riaditeľa precizovať návrh rozpočtu a programového konceptu a prvú verziu predložiť rade do 30. septembra, zároveň predložiť návrh dodatku ku Zmluve so štátom do 10. júna.

Copyright © TASR 2010

STV NEWS

STV NEWS
Spravodajstvo Slovenskej televízie je najobjektívnejšie, najdôveryhodnejšie a najvyváženejšie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v apríli 2010 na vzorke 1041 respondentov uskutočnila metódou štandardizovaného rozhovoru agentúra MVK. Výskumná vzorka bola vybratá tak, aby reprezentovala štruktúru obyvateľov SR vo veku nad 18 rokov vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť bydliska a región na úrovni kraja. Respondenti okrem iného hodnotili aj to, do akej miery spĺňajú hlavné spravodajské relácie troch najsledovanejších slovenských televízií 7 nasledovných kritérií: dôveryhodnosť, vyváženosť informovania o politickom dianí, aktuálnosť informácií, objektivitu, profesionalitu redaktorov a moderátorov, bulvárnosť. Z porovnania troch najsledovanejších televíznych spravodajských relácií v SR vyplýva, že najviac respondentov dôveruje Správam STV. V čase prieskumu dôverovalo Správam STV 87,9 % ich divákov a nedôverovalo 5,7 %. Určite dôveruje hlavnému spravodajstvu STV až 40,0 % ich divákov. Televíznym novinám TV Markíza dôveruje 80,0 % ich divákov, čo je o 7,9 % menej ako Správam STV. Nedôveru k hlavnému spravodajstvu TV Markíza vyjadrilo 15,3 % divákov, čo je o 9,6 % vyššia nedôvera ako k Správam STV. Najviac nedôverujú diváci Novinám TV JOJ (17,1 %). Najvyváženejšie informácie o politickom dianí v hlavnom spravodajstve skúmaných televíznych staníc poskytujú Správy STV, myslí si to 83,4 % jej divákov, z toho 30,9 % sú diváci, ktorí ich považujú za určite vyvážené. Za nevyvážené považuje vnútropolitické spravodajstvo Správ STV len 9,3 % divákov. Objektivita spravodajstva je najvyššia v Správach STV, vyjadrilo sa tak 81,6 % ich divákov, čo je o 15,0 % viac ako ohodnotili diváci objektivitu Televíznych novín TV Markíza (66,6 %) a Novín TV JOJ (66,8 %). Skôr neobjektívne alebo úplne neobjektívne považuje hlavné spravodajstvo TV Markíza takmer štvrtina divákov, Noviny TV JOJ označila za takmer alebo úplne neobjektívne pätina divákov. Diváci všetkých troch porovnávaných večerných spravodajských relácií kladne ohodnotili profesionalitu ich redaktorov a moderátorov. 86,5 % divákov Správ STV zastáva názor, že profesionalita redaktorov a moderátorov hlavných večerných správ STV je skôr alebo určite postačujúca. Na druhom mieste sa v hodnotení umiestnili redaktori a moderátori Televíznych novín TV Markíza (84,7 %) a nakoniec redaktori a moderátori Novín TV JOJ (79,3 %). Najmenej bulvárnych správ poskytujú Správy STV, 40,4 % ich divákov posúdilo, že takéto informácie sa v tomto spravodajstve skôr alebo vôbec nenachádzajú. Naopak, najviac bulvárnych správ nachádzajú diváci v hlavnom spravodajstve TV Markíza (72,6 %) a TV JOJ (70,2 %). Hlavnú spravodajskú reláciu Slovenskej televízie - Správy STV si na základe prieskumu Agentúry MVK pozrie denne 9,9% opýtaných. Televízne noviny TV Markíza 18,6%, Noviny TV JOJ 6,5% a Hlavné správy TA3 4,4% respondentov.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. TELEVÍZNE NOVINY* -Markíza ,22,4 % 50,2 % ; 2.LET´S DANCE- Markíza; 3. Modré z neba -Markíza ;4. NAJLEPŠIE POČASIE* -TV JOJ; 5.ŠPORT* -TV JOJ; 6. NOVINY -TV JOJ; 7. Hokej MS 2010: Kazachstan-Slovensko 2/3 –Jednotka; 8. Hokej MS 2010: Kazachstan-Slovensko -3/3 Jednotka; 9. Hokej MS 2010: Kazachstan-Slovensko - 1/3 Jednotka; 10. Hokej MS 2010 : Bielorusko-Slovensko 3/3- Jednotka ; 11. Športové noviny*- Markíza ;12. Ordinácia v ružovej záhrade IV.*- Markíza ; 13. Pošta pre Teba -Jednotka ; 14.Hokej MS 2010: Bielorusko-Slovensko- 2/3 - Jednotka ;15. Počasie*- Markíza ; 16.Lampáreň- Markíza ;17.Aj múdry schybí- Markíza ; 18. Na telo -Markíza ; 19. Na streche- Markíza ; 20.Panelák* -TV JOJ, 11,5 %, 27,3 % .

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

18. 5. 2010

Dajte každému, čo mu PATRIK

Dajte každému, čo mu PATRIK
Signatári Výzvy Audiovizuálneho fondu sa otvoreným listom obracajú na ministra kultúry Marka Maďariča. Po tom, čo Rada Audiovizuálneho fondu (AVF) 11. mája na rokovaní ignorovala hlavný bod ich výzvy, sa cítia filmoví a televízni tvorcovia bezradní. Znepokojenie nad smerovaním fondu vyjadrilo do dnešného dňa 81 signatárov. "Keďže členovia Rady zjavne nechápu závažnosť situácie, ktorú spôsobili, obraciame sa na Vás, vážený pán minister, ako na človeka, ktorý by z titulu svojho postavenia mal vyvodiť zodpovednosť a podľa § 5, odsek 1 zákona č.516/2008 o Audiovizuálnom fonde odvolať predsedu Rady Audiovizuálneho fondu Patrika Pašša, prípadne zvážiť zodpovednosť ďalších členov Rady," píšu v otvorenom liste filmári. Ak minister nevyvodí zodpovednosť za zlyhanie Fondu, signatári sú presvedčení, že Fond definitívne stratí dôveryhodnosť. V mene všetkých podpísaných pod výzvou adresovali ministrovi otvorený list Mário Homolka, Peter Kerekes, Zuzana Mistríková, Marko Škop, Ivana Laučíková, Michal Struss, Robert Kirchhoff, Zuzana Piussi a Marek Šulík. Za problematické považujú nastavenie systému hodnotenia a konflikt záujmov v komisiách a v Rade Audiovizuálneho fondu. Pätina všetkých pridelených prostriedkov v prvom programe totiž putovala pre spoločnosti predsedu a podpredsedníčky Rady AVF. Medzi tvorcami to vyvolalo negatívnu odozvu, ktorá prerástla do protestu. Spočiatku filmári formulovali výzvu ako neverejnú. Rada AVF síce vytvorila pracovnú skupinu na úpravu vnútorných pravidiel Fondu, ďalšie aspekty Výzvy a jej morálny rozmer však zostali bez povšimnutia. Na základe toho sa signatári rozhodli o svojom znepokojení informovať verejnosť a umožnili sa pripojiť i ďalším svojim kolegom. "Zodpovednosť nesie podľa nás predovšetkým predseda Rady Fondu Patrik Pašš, a to ako predseda riadiaceho orgánu fondu i ako najvýraznejší nositeľ konfliktu záujmov," konštatujú filmári. Pašš svojím podpisom menoval do funkcií členov odborných komisií, ktorí následne hodnotili žiadosti jeho spoločnosti. Podľa filmárov je v konflikte, že Pašš zároveň v mene Fondu podpisuje aj zmluvy na pridelené dotácie. "V civilizovanom svete je podnikanie striktne oddelené od spravovania verejných zdrojov," kritizujú signatári. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

To je TV !

To je TV !

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Okresný súd v Trnave dnes opäť riešil spor medzi emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom a časopisom .týždeň. Ako prvého svedka predvolali trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Ján Sokol na pojednávaní nebol, prišiel iba jeho právny zástupca. Sokol žaluje časopis .týždeň za články, podľa ktorých v minulosti previedol pol miliardy korún na účet bývalého agenta Štátnej bezpečnosti Štefana Náhlika. Peniaze podľa článkov pochádzali z predaja cirkevných pozemkov pre Tesco na Zlatých pieskoch, ktoré neboli vedené v účtovníctve cirkvi. Z Bezákovej výpovede vyplynulo, že Náhlik pracoval na Arcibiskupskom úrade pravdepodobne ako Sokolov poradca. Ten mu ako štatutár dal plnú moc pri predaji majetkov. Náhlik sa podľa neho zúčastnil rokovania o predaji pozemkov pre bratislavské Tesco. Bezák však uviedol, že nevie o tom, že by Sokol previedol 500 miliónov korún na účet Náhlika, ako to napísal .týždeň. „Nebolo by to možné zistiť, pretože som nemal k dispozícii všetky účtovné doklady,“ povedal. Príjem z predaja pozemkov pod Tescom bol podľa neho len 360 miliónov korún. Tieto peniaze však podľa jeho zistení neboli zapísané v účtovnej evidencii. Ako druhého svedka predvolali šéfredaktora .týždňa Štefana Hríba. Ten uviedol, že informácie o údajných praktikách mali od troch dôveryhodných zdrojov, z toho jeden z nich bol poslanec Národnej rady SR František Mikloško a ďalší dvaja boli z cirkvi, nechcú však byť menovaní. „Nemali sme síce prístup k bankovým účtom, ale rozhodol som sa zverejniť tie informácie, ktoré sme mali, pretože zdroje boli dôveryhodné. Záleží nám na dobrom mene cirkvi. Tieto informácie sme uverejnili preto, aby dobré meno znovu získala,“ povedal Hríb. „Nemám pocit, že som nejakým spôsobom zasiahol do osobnosti navrhovateľa. Mám istotu, že je to oveľa horšie ako sme napísali, v spôsobe vedenia účtovníctva a účtov a nakladania s financiami,“ dodal. Pojednávanie bude pokračovať 22. júna. Súd vypočuje ešte niekoľkých svedkov, medzi nimi bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, redaktora časopisu .týždeň Martina Hanusa a pravdepodobne aj Františka Mikloška.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Na slovenskom internete za mesiac apríl zadávatelia nakúpili reklamu v objeme viac ako 1, 3 milióna €. Najviac Orange, takmer za 50 tisíc €.
Reporty nezávislého monitoringu reklamy Admosphere za mesiac apríl 2010 obsahujú dáta zo 71 serverov, 671 zadávateľov, 737 značiek, ktoré sú rozdelené do 324 produktových segmentov. Celková hodnota reklamných kampaní z monitorovaného obdobia je 1 307 971 € Monitoring predstavuje hrubé ceny na základe dostupných cenníkov jednotlivých internetových médií (brutto cena). Medzi zadávateľmi preinvestoval na monitorovaných serveroch najviac Orange s reklamných objemom takmer 50.000 €. V rámci produktových segmentov najviac reklamných prostriedkov smerovalo do komunikácie spojenej so softwarovými produktmi – aplikačnými a systémovými produktmi a operačnými systémami.
Jednotlivé produktové segmenty sa pomerne výrazne líšia konkrétnym počtom zadávateľov v danom segmente. V rámci 16-stich vybratých produktových segmentov je najvýraznejšia vnútorná konkurencia v segmente „šport, odevy“, kde sme zachytili reklamné aktivity od 24 konkrétnych zadávateľov. V kategórií „osobné prádlo“ náš monitoring rozpoznal aktivity 8 zadávateľov.
Monitoring reklamných výdavkov na internete Admosphere ponúka podrobné informácie (a náhľad) o použitých reklamných kreatívach. Najpoužívanejšou a najviac nakupovanou reklamnou kreatívou je banner s rozmermi 300x300 pixelov. Práve tento atraktívny formát absorboval viac ako 330.000 €, čo je približne jedna štvrtina všetkých reklamných výdavkov na internete počas monitorovaného obdobia.

Market & Media & Lifestyle

Market & Media & Lifestyle
Prinášame aktuálne výsledky 4.+1/2010 kvartál prieskumu sledovanosti Market & Media & Lifestyle - Target Group Index (MML-TGI). Najsledovanejšími médiami ostávajú Denník Nový Čas, Rádio Expres a TV Markíza. Median SK prieskum MML-TGI realizuje v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International. Zber dát bol uskutočnený v termíne od 14. augusta 2009 do 28. marca 2010. Prieskum bol realizovaný na vzorke 4 452 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku 14 - 79 rokov. Čítanosť podľa printových mediatypov Celková čítanosť celoštátnych denníkov oproti 3.+4. kvartálu 2009 (22.06.2009 – 06.12.2009) zostala na rovnakej úrovni a predstavuje ju 43 % populácie. Tento údaj vychádza z premennej „čítal(a) posledné vydanie“. Pokiaľ vychádzame z premennej „čítal(a) posledných 14 dní“ ide o 82 % populácie. Celoštátne denníky v 4. kvartáli 2009 a 1. kvartáli 2010 dosiahli nasledovné výsledky: Nový Čas si udržal prvú pozíciu s 24 %, ktoré predstavujú viac ako 1 mil. čitateľov. Druhý v poradí je denník Pravda s 7 %. Čítanosť denníka Plus jeden deň je rovnako na úrovni 7 %. Nasledujú denník SME tiež so 7 %, Šport s čítanosťou 5 %, Hospodárske noviny so 4 % a Korzár rovnako so 4 % Prehľad denníkov uzatvára Avízo s 2 % a Új Szó tiež s 2 %. Ďalej nasledujú Uj Szó s 2 % a Avízo tiež s 2 %. Podiel čítanosti týždenníkov na populácii predstavuje údaj 50 %, čo je množstvo čitateľov, ktorí prelistujú, alebo prečítajú „ostatné“ vydanie niektorého z Medianom monitorovaných týždenníkov. Celková čítanosť týždenníkov všeobecne klesla o jedno percento oproti 3.+4. kvartálu 2009. Týždenník Plus 7 dní dosiahol 14 %. Druhú pozíciu obsadil Život s čítanosťou 12 % a prvú trojicu uzatvára Nový Čas pre ženy s 10 %. Báječná žena sa umiestnila na štvrtom mieste rovnako s 9 %, na piatom mieste časopis Markíza so 7 % a na šiestom Eurotelevízia so 6 %. Prehľad uzatvára týždenník Katolícke noviny so 4 %. Celková čítanosť dvojtýždenníkov predstavuje 14 % populácie vo veku 14 - 79. Je to jednopercentný pokles oproti 2.+3. kvartálu 2009. Najčítanejším titulom je TV Max so 4 %. Dvojtýždenník Tele plus dosiahol rovnako 4 % a za ním sa zaradil dvojtýždenník Stop s 1 %. Po 1 % dosiahli aj dvojtýždenníky Relax, Autoburza, TV Svet a Žena a život. Celková čítanosť mesačníkov v 4. kvartáli 2009 a 1. kvartáli 2010 zaznamenala 53 %, čo prestavuje rovnaký výsledok ako v 3.+4. kvartáli 2009. Poradie mesačníkov, ktoré sa na Slovensku predávajú, je nasledovné: 1. Eva (10 %), 2. Zdravie (10 %), 3. EMMA (10 %),4. Záhradkár (8 %), 5. Auto motor a šport so 6 %, 6. Auto Magazín tiež so 6 % a 7. Pekné bývanie s 5 %. Počúvanosť a podiel rozhlasových staníc na trhu Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval včera“ predstavuje 92 %. Poradie otvára Rádio Expres s 21 %, ďalej Rádio Slovensko s 18 %, nasleduje Fun rádio so 15 %. S 8 % sa na štvrtom mieste umiestnili Jemné Melódie a piatu priečku obsadila sieť regionálnych rozhlasových staníc RadioNet (7%). Na šiestom mieste je Rádio Regina so 7 % a siedma priečka patrí Rádiu Európa 2 s 5 %. Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval minulý týždeň“ predstavuje 92 %. Poradie otvára Rádio Expres s 37 %, ďalej Rádio Slovensko s 31 %, nasleduje Fun rádio so 28 %. So 18 % sa na štvrtom mieste umiestnila rozhlasová sieť RadioNet a piatu priečku obsadili Jemné Melódie tiež s rovnako 18 %. Na šiestom mieste je Rádio Regina s 15 % a siedma priečka patrí Rádiu Európa 2 s 12 %. V 4.+1. kvartáli 2010 dosiahli rozhlasové stanice v parametri podiel na trhu (share) nasledujúce výsledky: prehľad otvára Rádio Expres s 25 % podielom na trhu, Rádio Slovensko má 19 % a so 17 % podielom sa na treťom mieste umiestnilo Fun rádiio. Na štvrtom mieste sa umiestnili Jemné Melódie s 9 % a na piatom RadioNet total so 7 % podielom na trhu. Šieste miesto obsadilo Rádio Regina tiež so 7 % a siedme Rádio Európa 2 so 6 %. Ostatné rozhlasové stanice držia podiel 11 % z trhu. Sledovanosť a podiel na trhu TV staníc Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 89 %. Televíziu v 4.+1.kvartáli 2010 celkovo sledovali 4. mil. divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza – 61 %, sledovanosť na úrovni 36 % zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila verejnoprávna Jednotka STV s 24 %. Nasleduje TA3 a Dvojka STV so 4 %. Nova, JOJ Plus a tv DOMA zaznamenali 3 %. Prvú desiatku najsledovanejších televíznych staníc podľa výsledkov prieskumu MML-TGI uzatvárajú Prima TV a ČT1 s 2 % sledovanosťou. Poradie jednotlivých televíznych staníc v ukazovateli podiel na trhu (share) za 4. a 1. kvartál 2009 je nasledujúce: Na prvom mieste so 47 % sa umiestnila TV Markíza. TV JOJ dosiahla 24 % a za ňou sa s 14 % podielom na trhu umiestnila Jednotka. Nasleduje tv DOMA, Dvojka a TA3 s 2 % podielom a slovenskú sedmičku uzatvára JOJ Plus s 1 %. Podiel ostatných televízií predstavuje celkom 10 %, z toho najvyššie hodnoty dosahujú nasledujúce štyri stanice: Nova (2 %), RTL Klub (1 %), Prima (1 %).

ART FILM FEST NEWS

ART FILM FEST NEWS
Na osemnástom Art Film Feste premietnu v domácej kinopremiére film Obedár (2009), ktorého čaká študentský Oscar. Krátkometrážna snímka režiséra Ľubomíra Mihaila Kocku si zo slávnostného udeľovania prestížnych cien 12. júna v Los Angeles sošku odnesie, zatiaľ však nie je známe, či bronzovú, striebornú alebo zlatú. Do najužšieho výberu troch finalistov sa dostal spomedzi deviatich nominovaných snímok. Agentúru SITA o tom informoval PR manažér agentúry Forza Martin Šesták. Hlavnou postavou Obedára je Jozef, ktorého život vypĺňa dennodenná rutina. Vstane, odchádza do fabriky a zje svoj obed. Jeho manželka Ružena mu každé ráno pripraví do obedára jedlo, prichystá čistú košeľu a vyprevadí ho do práce tak, ako to robí už veľa rokov. Každý deň vyzerá rovnako. Ale raz, keď Ružena dostane mozgovú porážku, sa tento dobre zabehaný systém zrúti. Po prvý raz v živote sa musí Jozef postarať nielen sám o seba, ale aj o svoju chorú manželku. A nič nebude také, ako predtým. Hlavné postavy stvárnili filmová a divadelná herečka Božidara Turzonovová a Štefan Šafárik, ktorý pôsobí najmä na divadelných doskách vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Ľubomír Mihailo Kocka sa narodil na Slovensku, ale ešte počas útleho detstva sa s rodičmi presťahoval do USA. Študuje na Savannah College of Art and Design. Pozornosť vzbudil už svojím prvým krátkym filmom Statočný valach, ktorý okrem iných ocenení získal aj cenu pre Najlepšieho mladého filmára na Tupelo Film Festival 2008 v Mississippi a dostal sa tiež do oficiálneho výberu ôsmich medzinárodných filmových festivalov. So svojím druhým krátkym filmom Obedár získal cenu pre najlepší študentský hraný film nad 15 minút na medzinárodnom festivale krátkych filmov v Palm Springs alebo cenu pre najlepší študentský film na festivale Thailand - Phuket. Nomináciu získal aj od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, a to na národné filmové ceny Slnko v sieti. Ľubomír Mihailo Kocka zaznamenáva úspechy i svojou ďalšou činnosťou. Ako predstaviteľ hlavnej úlohy v jednoaktovke Williama Butlera Yeatsa získal ocenenie pre najlepšieho herca. Bez povšimnutia neostávajú ani jeho fotografické práce, napríklad na výstave fotografií The Congressional Juried Art Exhibition získal tretie miesto. Študentský Oscar je každoročná americká národná súťaž, ktorej sa zúčastňuje vyše 500 študentov a študentiek z celých Spojených štátov. O ceny a finančnú odmenu súťažia v štyroch kategóriách - animácia, dokument, hraný film a alternatívny film. Ohodnotený je vždy aj výnimočný neamerický film. Obedár kandidoval v národnej americkej súťaži. V minulosti študentského Oscara získali napríklad Spike Lee, Trey Parker alebo Robert Zemeckis. Za Slovensko v roku 2000 nominovali animovaný film V kocke režiséra Michala Strussa.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

RADA STV

RADA STV

Zasadnutie Rady STV sa uskutoční dňa 19. 5. 2010.
Návrh programu :
1. Kontrola plnenia uznesení Rady STV; 2. Informácia o činnosti DK STV; 3. Výročná správa o činnosti STV za rok 2009 ; 4. Správa o činnosti DK STV za rok 2009 ; 5. Správa o činnosti Rady STV za rok 2009; 6. Návrh Štatútu STV ; 7. Návrh Organizačného poriadku STV; 8. Voľba členov pracovnej skupiny zriadenej k Zmluve so štátom; 9. Východiská návrhu rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2011 v nadväznosti na návrh Dodatku č. 2 k Zmluve so štátom ; 10. Základné princípy projektu na systematickú obnovu audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie verejnosti Slovenskou televíziou ; 11. Informácia o konkrétnych krokoch a opatreniach vedúcich k zrušeniu spoločností STV Broadcasting s r.o. a STV Production & Technology s r.o. ; 12. Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia ; 13. Informácia o verejných obstarávaniach; 14. Rôzne; 15. Informácia o zmluvách nad 6 640 EUR.

17. 5. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Írsky spevák a líder popovej skupiny Boyzone Ronan Keating bude porotcom v druhej sérii austrálskej verzie súťaže X Factor, ktorá vo Veľkej Británii vyprodukovala hviezdy ako Alexandra Burke a Leona Lewis. "Je to pre mňa nová, vzrušujúca skúsenosť. Louis Walsh mi už dal zopár rád. Budem prísny, ale férový - no zrejme nie až taký razantný ako Simon Cowell," uviedol 33-ročný Keating, ktorý sa pre nový angažmán od júna do novembra usídli v Austrálii. Okrem neho budú odbornú porotu súťaže X Factor tvoriť popová speváčka Natalie Imbruglia, R&B a soulový spevák Guy Sebastian a moderátorka Kyle Sandilands. X Factor v "krajine protinožcov" po prvý raz vysielali v roku 2005. Víťazom súťaže sa vtedy stala päťčlenná vokálna skupina Random, ktorá sa však na scéne nedokázala presadiť.
Prezident Ruskej hokejovej federácie (FHR) Vladislav Tretiak sa stretne v utorok počas dopoludňajšieho tréningu s ruskými novinármi prítomnými na majstrovstvách sveta v Nemecku, aby našli riešenie situácie, ktorá vyvrcholila v nedeľu bojkotom médií zo strany hráčov národného tímu. V ruských médiách sa totiž počas šampionátu objavili materiály o hráčoch ruskej "zbornej", ktoré nemali súvislosť s účinkovaním, predvedenou hrou a športovými úspechmi tímu na MS. Preto sa ruskí hokejisti rozhodli ignorovať médiá a po nedeľňajšom zápase s Dánskom prešli mix-zónou určenou pre akreditovaných novinárov bez zastavenia a poskytnutia jediného rozhovoru. Až po zásahu predstaviteľov tlačového oddelenia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) poslali zo šatne medzi novinárov dvojicu mladých hráčov Dmitrija Kulikova a Arťoma Anisimova. "Prosím všetkých kolegov pôsobiacich vo sfére žurnalistiky, aby prijali túto situáciu s pochopením. Hráči potrebujú vašu podporu vyjadrenú vašou profesionálnou prácou najmä v súvislosti s informovaním o vystúpení ruskej reprezentácie na vrcholnom svetovom fóre," píše sa vo výzve uverejnenej na oficiálnej stránke FHR.
Televízny kriminálny seriál Zákon a poriadok (1990 - 2010), ktorý končí po dvadsiatich sériách, sa možno dočká špeciálneho uzavretia. Televízia NBC sa totiž plánuje skontaktovať s tvorcami, aby vytvorili buď dvojhodinový film, alebo špeciál, ktorý by seriál definitívne uzavrel. Informoval o tom magazín Entertainment Weekly na svojej webovej stránke. Televízia NBC potvrdila ukončenie seriálu Zákon a poriadok koncom minulého týždňa. Zákon a poriadok patrí k najdlhšie vysielaným dramatickým televíznym seriálom. Spolu s westernovou šou Gunsmoke (1955 - 1975) drží rekord v dĺžke vysielania dramatických seriálov v hlavnom vysielacom čase. Najdlhšie vysielaným televíznym seriálom v hlavnom vysielacom čase sú stále Simpsonovci (1989). Zákon a poriadok bojoval s poklesom sledovanosti. Z vyše 18 miliónov divákov v roku 2002 ich sledovanosť v posledných rokoch klesla na osem miliónov. Fanúšikovia sa však môžu tešiť na nový dramatický seriál s názvom Law & Order: Los Angeles. Navyše, ďalšiu zo spriaznených kriminálok Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka (1999) čaká nakrúcanie dvanástej série.
Druhú sériu seriálu Sanitka, ktorý televízia pôvodne vysielala v rokoch 1984 až 1985, bude režírovať český režisér a herec Filip Renč. Agentúru SITA o tom informoval PR manažér produkčného domu Forza Martin Šesták. Koncom marca pritom viaceré české médiá informovali o tom, že Renč túto ponuku neprijal. Následne sa mu režisér prvej série Jiří Adamec poďakoval za kolegialitu. Pokračovanie seriálu z prostredia zdravotnej záchrannej služby oznámila Česká televízia v januári tohto roka, v čase, keď reprízovala pôvodné epizódy. "Sanitka II sa bude odohrávať v súčasnosti a podkladom pre dramatické stvárnenie sú z drvivej väčšiny skutočné prípady z každodennej praxe pražskej záchrannej služby. S mnohými postavami z pôvodnej Sanitky sa diváci stretnú aj v nových dieloch, v ktorých budú rozvíjané ako ich profesionálne, tak privátne osudy," povedal vtedy autor pôvodnej Sanitky, scenárista a dramatik Jiří Hubač. Filip Renč ako režisér zaujal už počas štúdia na Filmovej a televíznej akadémii múzických umení v Prahe. Úspech mal aj jeho dlhometrážny režisérsky debut Requiem pro panenku (1992), do diváckeho povedomia sa zapísal aj filmovým muzikálom Rebelové (2001) či snímkou Román pro ženy (2005).
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.