14. 9. 2023

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

 

 POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

 Rada pre mediálne služby má ambíciu koordinovať aktérov projektov mediálnej  gramotnosti | Správy | Radia.sk - slovenský éter online

Rada pre mediálne služby (RpMS) udelila na stredajšom zasadnutí štyri sankcie, týkajú sa vysielania v rádiách WOW a Goldies a v televízii Joj. Začala tiež jedno správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Dvojka. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková. Okrem iného rada rozhodovala o vydaní autorizácie televízneho vysielania, pridelila štyri autorizácie poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vyhovela žiadosti o zmenu autorizácie televízneho vysielania. Ako neopodstatnené vyhodnotila päť podnetov. RpMS udelila sankcie, keď upozornila Rádio WOW na porušenie zákona za nevyužívanie frekvencie 92,3 MHz Levice a Rádio Goldies za to, že nevyužívalo frekvencie 92,0 MHz Banská Bystrica a 92,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené. Ďalšia sankcia sa týka upozornenia na porušenie zákona v televízii Joj za to, že v marci odvysielala v programe Noviny TV Joj informácie o opatrovateľskej agentúre, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. Rada začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Dvojka (RTVS) v súvislosti s júnovým vysielaním programu Trochu inak s Adelou. V rámci neho mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe nedodržaním viacerých kvalitatívnych požiadaviek na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím. 

Zdroj: TASR