31. 10. 2017

Vyjadrenie novinárky Júlie Mikoláškovej- Pirane

Vyjadrenie novinárky 

Júlie Mikoláškovej- Pirane


ELITNÝ POLICAJT SA BOJÍ O ŽIVOT, PRIŠLI MU SMS-ky. OBVINILI MA ZA TO Elitného policajta staršieho referenta majora JUDr. Zsolta Péliho z protizločineckej jednotky NAKA expozitúra Bratislava nadriadení vo februári 2015 poverili, aby riešil problém, ktorý som mala s osobami činnými pre jednu zločineckú skupinu. Vec však nijako neriešil, neustále dochádzalo k únikom smerom k podozrivým a hrozby sa napĺňali. Opakovane som sa na neho sťažovala. TERAZ TVRDÍ, ŽE MÁ OBAVU O ŽIVOT A ZDRAVIE, NA ZÁKLADE SMS, KTORÉ SOM MU MALA ÚDAJNE POSIELAŤ. AKO MôŽE PRACOVAŤ V ELITNEJ JEDNOTKE USTRÁCHANÁ A NEVYROVNAÁ OSOBA ? ČO BUDE ZSOLT PÉLI ROBIŤ, AK BUDE CÍTIŤ TLAK OD NIEKTOREJ ZO ZLOČINECKÝCH SKUPÍN? BUDE VYDIERATEĽNÝ? Podľa môjho subjektívneho názoru mal ísť k dopravnej polícii, alebo pracovať do cukrárne. Jeho prvé trestné oznámenie, ktoré na mňa podal v apríli 2016 bolo právoplatne odmietnuté a podľa správneho orgánu nešlo ani o priestupok, s tým, že som domáhala, aby ako policajt riešil môj problém. Aj napriek zásade "Ne bis idem" - "Nie dvakrát v jednej veci" na základe jeho druhého, opakovaného trestného oznámenie z júla 2016, ktoré podal, začala polícia v auguste 2016 vyšetrovanie vo veci a vo februári 2017 ma obvinili ma z prečinu nebezpečného prenasledovania a začali ma protizákonne šikanovať. Podala som návrh na zastavenie trestného stíhania z dôvodu, že o vec už bola raz právoplatne ukončená, dozorový prokurátor však od apríla dodnes nerozhodol. Viackrát som sa bránila zákonom dostupnými prostriedkami, na základe ktorých bol Zsolt Péli disciplinárne riešený aj za porušenie ustanovenia o mlčanlivosti. Nadriadený poškodeného elitného policajta Zsolta Péliho sa vyjadril, že dotyčný prešiel psychotestami s výsledkom "spôsobilý", dokáže pracovať pod psychickým tlakom a celkove hodnotenie dosahuje ako "výborný". Obvinenie považujem za nezákonné a vnímam to ako šikanu a pokus o moju diskreditáciu z dôvodu mojej opakovanej kritiky polície. Ide aj o snahu dostať sa cez „výpisy hovorov a SMS“ k informáciám s kým komunikujem. Vedenie protizločineckej jednotky NAKA totiž neustále riešilo a rieši v súvislosti s mojimi článkami údajné úniky. Príkazy súdu na „výpisy“ hovorov a SMS boli vydané v rozpore so zákonom. Prvú žiadosť policajtka, ktorá viedla vyšetrovanie (vec má už tretí policajt v poradí) podala aj na obdobie, kedy som sa s poškodeným elitným policajtom Zsoltom Pélim ešte ani nepoznala. Prokurátor to odobril a súd takýto príkaz vydal. Keď som to namietala, nazvali to "pisárskou chybou". Operátor im dal „VÝPISY“ ZA ŠESŤ MESIACOV. Druhýkrát zase policajtka s prokurátorom žiadali výpisy za obdobie nad rámec obvinenia, kedy už podľa výpovede poškodeného žiadne SMS nedostal. Sudkyňa to odklepla. Keď som to namietala, argumentovali, že "bolo potrebné preveriť tvrdenia poškodeného, či k zasielaniu SMS nedochádzalo aj neskoršom období ako uvádza poškodený" a "trestné konanie stále prebieha". Operátor poskytol „VÝPISY“ ZA ĎALŠÍCH ŠESŤ MESIACOV. Elitný policajt Zsolt Péli má ako poškodený prístup do vyšetrovacieho spisu, môže si z neho robiť kópie. Má tak dispozícii aj moje "výpisy" a uvidí tak s kedy a s kým som komunikovala. A to aj výpisy, ktoré sa netýkajú našej vzájomnej komunikácie a aj nad rámec obdobia pre ktoré som obvinená. K obvineniu sa ďalej zatiaľ vyjadrovať nebudem, nakoľko som ešte nevypovedala. Po mojej výpovedi sa nemá problém bližšie vyjadriť ku všetkým okolnostiam skutku pre, ktorý som obvinená. ČO JE NEBEZPEČNÉ PRENASLEDOVANIE? O trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 Trestného zákona ide vtedy, keď sa jedná o prenasledovanie dlhodobé a zároveň toto zhoršuje kvalitu života v podstatnej miere toho, kto je prenasledovaný. Zhoršenie kvality života predstavuje taký posun v kvalite života, ktorý osoba subjektívne vníma ako negatívum, pričom toto najčastejšie spočíva v psychickej traume, alebo aspoň v nepokoji z toho, že prenasledovanie môže pokračovať, alebo sa môže vyvinúť do tvrdších atakov. Zároveň ustanovenie § 360a Trestného zákona vyžaduje, aby sa prenasledovanie jednoznačne uskutočňovalo proti vôli prenasledovaného.