29. 11. 2022

Novým riaditeľom Rady pre mediálne služby 
 Novým ředitelem RpMS je Martin Dorociak - Parabola.cz
 
je Martin Dorociak

Novým riaditeľom Rady pre mediálne služby (RpMS) sa stal Martin Dorociak, doterajší vedúci regulačného odboru Kancelárie rady a zástupca riaditeľa. Členovia RpMS ho do funkcie jednohlasne zvolili na pondelkovom (28. 11.) mimoriadnom rokovaní. Dorociak nahradzuje na poste Ľuboša Kukliša, ktorý požiadal k 10. novembru o uvoľnenie z funkcie.
"Za kľúčové pri nástupe do funkcie vnímam vyjadrenie plnej dôvery kancelárii rady, podporu jej doterajšieho prístupu k plneniu zákonných kompetencií a vyzdvihnutie potreby zachovania kontinuity všetkých aktivít súvisiacich s napĺňaním poslania regulátora ako takého," uviedol novozvolený riaditeľ RpMS.
Dorociakove odborné kvality v oblasti mediálneho práva i manažérske zručnosti počas doterajšieho pôsobenia v rade ocenila predsedníčka RpMS Marta Danielová. "Som presvedčená, že naša spolupráca bude veľmi efektívna a v prospech všetkých subjektov, ktorých sa činnosť RpMS týka," vyhlásila.
Martin Dorociak je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) nastúpil v roku 2004 ako referent právneho a licenčného odboru kancelárie rady. V rokoch 2007 až 2011 bol interným právnikom Slovenskej televízie. Do RVR sa vrátil v roku 2011, od roku 2013 zastával funkciu vedúceho právneho odboru a zároveň pozíciu zástupcu riaditeľa. Dlhoročne sa aktívne podieľa na aktivitách rady v medzinárodných združeniach regulátorov v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb.

Zdroj: TASR