21. 11. 2022

Svetový deň televízie

Svetový deň televízie

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyzvalo v roku 1996 členské štáty OSN, aby počas Svetového dňa televízie, pripadajúceho na 21. novembra, podporovali na celom svete výmeny televíznych programov. Svetový deň televízie pripadá na dátum, keď sa v roku 1996 otvorilo v sídle OSN prvé Svetové fórum o televízii (21.-22. novembra).
Na ňom sa poprední predstavitelia médií pod záštitou OSN stretli s cieľom rokovať o narastajúcom význame televízie v meniacom sa svete. Zároveň hľadali odpoveď na otázku, ako zvýšiť úroveň vzájomnej spolupráce.
Do výmeny televíznych programov by sa podľa OSN mali dostať vysielania zamerané najmä na otázky mieru, bezpečnosti a ekonomického a sociálneho rozvoja. Za vhodné OSN považuje, aby sa do výmennej siete televízií dostali aj relácie s obsahom kultúry.
Televízne stanice zohrávajú dôležitú úlohu pri informovaní o dianí vo svete.
Aj Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) sa pripájala k oslave Svetového dňa televízie. Táto inštitúcia so sídlom v Paríži uznáva význam televízie ako jedného z najvýznamnejších masovokomunikačných prostriedkov.

Copyright © TASR 2022