25. 11. 2021

MEDIA NEWS

 MEDIA NEWS


Európska komisia, oficiálne webové sídlo


Európska komisia (EK) predložila vo štvrtok návrh týkajúci sa transparentnosti a zacieľovania politickej reklamy v Európskej únii.
Podľa nových pravidiel by každá politická reklama mala byť jasne označená ako reklama s uvedením informácií aj o tom, kto za ňu zaplatil a koľko. Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu by mali byť podrobne vysvetlené a použitie osobných údajov bez výslovného súhlasu danej osoby zakázané.
Cieľom EK je podporiť inkluzívnu a rovnocennú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, ako aj v komunálnych voľbách v celej EÚ.
Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že voľby nesmú byť súťažou pokútnych a netransparentných metód a ľudia musia vedieť, prečo reklamu vidia a kto a koľko za ňu zaplatil. "Nové technológie by mali byť nástrojmi emancipácie, nie manipulácie. Tento ambiciózny návrh pozdvihne transparentnosť politických kampaní na úplne novú úroveň a obmedzí neprehľadné techniky zacieľovania," uviedla v správe pre médiá.
Podľa EK v období digitálnej transformácie ľudia musia vedieť ľahko rozlíšiť, či sa pozerajú na platený politický obsah, a musia mať možnosť zúčastňovať sa na otvorených diskusiách, ktoré nie sú ovplyvnené dezinformáciami, zasahovaním a manipuláciou. Každému by malo byť jasné, kto je sponzorom politickej reklamy a prečo.
Pojem "politická reklama" bude zahŕňať reklamu politického činiteľa, pre politického činiteľa alebo v jeho mene, ako aj reklamu zameranú na aktuálne problémy, ktorá môže ovplyvniť výsledok volieb alebo referenda či volebné správanie.
Platená politická reklama musí byť jasne označená a musí uvádzať meno sponzora i oznámenie o transparentnosti, v ktorom sa musia uvádzať tieto položky: suma vynaložená na politickú reklamu; zdroje použitých financií; súvislosť medzi reklamou a voľbami alebo referendami.
Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu, v ktorých sa využívajú alebo odvodzujú citlivé osobné údaje (etnický pôvod, náboženské presvedčenie, sexuálna orientácia), budú zakázané. Povolené budú len vtedy, ak k nim dá dotknutá osoba výslovný súhlas.
Po prvý raz bude povinné zahrnúť do reklamy informácie o tom, prečo reklama cieli na konkrétnu osobu. Takisto bude povinné zverejniť, na aké skupiny osôb bola reklama zacielená, na základe akých kritérií a s akými nástrojmi alebo metódami. Politická reklama sa neuverejní, ak nebude spĺňať všetky požiadavky na transparentnosť.
Členské štáty zavedú účinné, primerané a odrádzajúce pokuty za porušenie pravidiel transparentnosti politickej reklamy.
Komisia vo štvrtok navrhla aj revíziu pravidiel Európskej únie o financovaní európskych politických strán a nadácií. Cieľom je uľahčiť interakciu európskych politických strán s národnými členskými stranami i so zahraničím, zvýšiť transparentnosť, najmä pokiaľ ide o politickú reklamu a dary, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť finančnú životaschopnosť európskych politických strán a nadácií.
Okrem toho EK navrhla aktualizovať pravidlá európskych a komunálnych volieb týkajúce sa občanov EÚ, ktorí bývajú v inom členskom štáte, než je štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi. Takýchto "migrujúcich" občanov je približne 13,5 milióna, ale len málo z nich využíva právo voliť v európskych a komunálnych voľbách. Komisia navrhla zmeny tak, aby títo občania mohli voliť v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Návrh obsahuje aj záruky pre migrujúcich občanov EÚ, že nebudú vyradení zo zoznamu voličov v krajine svojho pôvodu.
O návrhoch Európskej komisie budú rokovať Európsky parlament a Rada EÚ, pričom nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť najneskôr na jar 2023, čiže jeden rok pred voľbami do Európskeho parlamentu. Členské štáty by ich mali dovtedy v plnej miere implementovať.


Copyright © TASR 2021

 


Dáni reagujú na dvoch zatknutých novinárov v Katare. Dostali odporúčanie,  aby MS 2022 nepokrývali osobne
Dánska asociácia novinárov neodporúča svojim členom, aby v decembri 2022 osobne pokrývali vystúpenie futbalovej reprezentácie Dánska na majstrovstvách sveta v Katare. Ako dôvod uviedla, že tejto arabskej krajine nemôžno dôverovať.
"Neverím Kataru. Obácam sa, že všetci, ktorí kritizujú miestnu vládu, riskujú zmiznutie alebo dlhý čas vo väzení, kde sa s nimi nebude zaobchádzať v rukavičkách," uviedol aktuálny šéf asociácie Allan Boye Thulstrup a pokračoval: "Nemá zmysel, že Katar najprv sľúbi, že môžu pracovať bez prekážok, no potom dvoch novinárov zatkne." Dánska asociácia novinárov združuje viac ako 18-tisíc členov.
Dáni týmto vyhlásení reagovali na udalosti z predchádzajúcich dní, keď v Katare zatkli dvoch novinárov z Nórska, keď sa snažili získať materiál z pracovného tábora migrantov, ktorí sa podieľajú na príprave budúcoročného svetového šampionátu vo futbale. Počas pobytu za mrežami im polícia zabavila všetko pracovné vybavenie.
Katarská vláda Nórov obvinila z "porušovania súkromného majetku a natáčania bez povolenia". Oboch novinárov zo severu Európy neskôr prepustili na slobodu. Po návrate do Nórska tvrdili, že na natáčanie mali ústny súhlas osôb, ktoré natáčali.
"Teraz úrady v Katare vedia, čo sa nachádza na nahrávkach. Ak novinári boli v kontakte so zdrojmi, ktoré kritizujú vládu, tak je ohrozená ochrana týchto zdrojov," dodal Allan Boye Thulstrup.
Katar počas príprav na MS 2022 dlhodobo čelí z rôznych strán kritike za podmienky, v akých musia pracovať migranti, prevažne z chudobných krajín Ázie či Afriky.

 

©2021, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané