23. 11. 2021

RTVS nebude musieť predložiť mediálnemu výboru správu za 2. polrok 2021

RTVS nebude musieť predložiť mediálnemu výboru
 

 správu za 2. polrok 2021Správu o činnosti a hospodárení za rok 2021 RTVS predloží na jar budúceho roka len vo forme správy za celý kalendárny rok, nebude musieť predložiť parciálnu správu za druhý polrok. Na zmene sa v utorok uzniesli členovia Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
Predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO), ktorý zmenu navrhol, odôvodnil návrh tým, že nevidí význam, aby sa výbor zaoberal správou za druhý polrok a následne o mesiac výročnou správou. Vychádzal z doterajšej skúsenosti a aplikačnej praxe, v ktorej prerokovanie oboch správ delilo krátke časové obdobie. Členovia výboru prijali uznesenie jednohlasne.


Zdroj: TASR