25. 11. 2021

RTVS sa nestotožňuje s rozhodnutím ÚVO pri zákazke na telekomunikačné služby

RTVS sa nestotožňuje s rozhodnutím ÚVO 
 
pri zákazke na telekomunikačné služby


Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa nestotožňuje s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v prípade zákazky na telekomunikačné služby. Podá voči nemu v zákonom stanovenej lehote žalobu na príslušný súd. Pre TASR to uviedla hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.
Skonštatovala, že RTVS pri zadávaní predmetnej zákazky postupovala na základe výnimky, ktorú stanovuje priamo zákon o verejnom obstarávaní a ktorá sa vzťahuje na zadávanie zákaziek, ktorých hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete. "V záujme hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti bol pred zadaním predmetnej zákazky vykonaný prieskum trhu a na základe jeho výsledkov bola vybraná najvýhodnejšia ponuka," priblížila.
ÚVO pri kontrole zmlúv a dodatkov na telekomunikačné služby, ktoré boli zadávané viacerými verejnými obstarávateľmi, konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. "Môžem potvrdiť, že úrad kontroloval zmluvy a dodatky ministerstva školstva, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva práce, ministerstva vnútra a Rozhlasu a televízie Slovenska, viaceré z nich aj na podnet Slovensko.Digital. Úrad preukázal, že uvedení verejní obstarávatelia zabezpečili telekomunikačné služby v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní," zdôraznil predseda úradu Miroslav Hlivák.
Títo verejní obstarávatelia podľa ÚVO zadali zmluvy či dodatky na telekomunikačné služby na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Úrad však podľa Hliváka preukázal, že použitie výnimky uplatnili v rozpore so zákonom.


Zdroj: TASR