16. 11. 2021

RADA RTVS

RADA RTVS

 


Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) dostane v tomto roku od štátu okrem pôvodne zazmluvnených osem miliónov ďalších vyše 5,5 milióna eur, ako kompenzáciu za výpadok časti príjmov z úhrad za služby verejnosti. O dodatku zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a RTVS informovalo vedenie verejnoprávneho média na utorkovom rokovaní rady RTVS.


Podľa dodatku zmluvy, ktorá bola 12. novembra zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, má RTVS dostať prostriedky vo výške 5.551.324 do konca novembra, na televízne a rozhlasové vysielanie ich môže použiť do konca marca 2022.
Zmluva z konca augusta garantovala RTVS osem miliónov eur ako kompenzáciu za znížené príjmy z tzv. koncesionárskych poplatkov, spôsobené rozšírením skupín oslobodených od platenia úhrad.
Manažment RTVS upozorňoval, že ani táto suma nepokryje reálny výpadok príjmov. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR a Inštitút kultúrnej politiky (IKP) MK už v lete 2020 v revízii výdavkov na kultúru potvrdili, že očakávaný výpadok príjmov z koncesií predstavuje len za rok 2020 sumu 11 miliónov eur a v ďalšom období sa bude zvyšovať v súvislosti s neustálym rozširovaním skupiny seniorov, ktorí boli spolu s poberateľmi dávok v hmotnej núdzi od januára 2020 úplne oslobodení od poplatkov.


Zdroj: TASR