19. 2. 2020

SR od vraždy J. Kuciaka prešla dlhú cestu, spoločnosť sa mení

SR od vraždy J. Kuciaka prešla dlhú cestu, 
spoločnosť sa mení

„Vážené novinárky, vážení novinári,

vážené predstaviteľky a predstavitelia občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko,
vážení hostia, dámy a páni,
ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a že sa stretávame práve na tomto mieste a v tomto čase. Poskytli ste mi tak možnosť, aby som vám priamo, bez mediálneho sprostredkovania, povedala, ako veľmi si vážim, čo ste urobili vo februári 2018 a v mesiacoch, ktoré nasledovali po hroznej dvojnásobnej vražde.
Rešpekt k pravde je esenciou právneho štátu a žiadna civilizovaná a demokratická spoločnosť nemôže existovať bez toho, aby v nej pôsobili ľudia, ktorých profesionálnou povinnosťou je pravdu hľadať, nachádzať a tlmočiť ju spoluobčanom. Pravdu musia hľadať vedci a akademické inštitúcie, lebo bez poznania reality – či už prírodnej, alebo spoločenskej – nie je možný ďalší rozvoj. Pravdu musia hľadať orgány justície, lebo bez jej zistenia a zohľadnenia nie je možné uplatňovať spravodlivosť. Pravdu o tom, čo sa v spoločnosti deje, ale aj pravdu, že sa v nej objavili vážne poruchy, by mali hľadať a zverejňovať novinári. Najlepší z nich to robia. Robil to aj Ján Kuciak.
Všetci, ktorí ste tu z novinárskeho prostredia, ste pri hľadaní pravdy spolupracovali s Jánom. Vieme, že bol pri jej hľadaní a odhaľovaní výnimočný. Čo sme nevedeli a vedieť nemohli, bolo to, že sa jeho výnimočná schopnosť stane dôvodom, pre ktorý spolu so svojou snúbenicou príde o život.
Napriek šoku a smútku, ktorý ste pred dvoma rokmi pri tejto strate pocítili, nepovedali ste si, že naša spoločnosť si nezaslúži, aby ste pre ňu podstupovali osobné riziko. Ten, kto sa na takú reakciu spoliehal, sa veľmi prepočítal. Od prvej chvíle vám bolo jasné, že by ste zradili pamiatku Jána Kuciaka, keby ste nepokračovali v tom, o čo sa snažil. Bolo vám jasné, že by ste tým zradili aj samých seba.
Spôsob, akým ste po februári 2018 začali spolupracovať naprieč redakciami, bol na Slovensku nevídaný, ale jediný správny. Práve schopnosť spolupracovať, povýšiť spoločný záujem, nad individuálny prospech, práve tento prístup je pre celú spoločnosť vzorom a inšpiráciou. Krédo All for Jan ste mali nielen pripnuté na hrudi ako odznak, ale cítili ste ho ako svoje poslanie. Zachovali ste sa nielen profesionálne, ale aj občiansky veľmi statočne. Aj za to sa vám chcem ako prezidentka republiky úprimne poďakovať.
Zároveň s poďakovaním chcem dôrazne odmietnuť všetky verbálne a fyzické útoky, zastrašovanie, šikanu, ktorým v súvislosti s vašou prácou čelíte. Nemôžeme dopustiť, aby v demokratickej krajine zomierali rukou vraha novinári. Hoci sme mnohí tušili, čo všetko, aj to nevidené, sa v našej spoločnosti deje, čo všetko stálo za vetou „skutok sa nestal“, informácie, ktoré sa vďaka vám dostávajú na povrch, ďaleko prekračujú rámec našej predstavivosti. Až pri ich čítaní si naplno uvedomujeme, aké nebezpečné a rizikové môže byť pre investigatívneho novinára hľadanie pravdy.
Pravda, aj keď bola odhalená a zverejnená, však nemení svet ani pomery, ak sa za ňu nepostavia ľudia. Považujem za šťastie pre Slovensko, že sa v pravej chvíli za ňu postavili predovšetkým mladí ľudia. Zo spomienkového pochodu, ktorý sa zrodil zo spontánej reakcie na správu o dvojnásobnej vražde, sa stala organizovaná občianska iniciatíva, ktorej zmysel ste práve vy, organizátori iniciatívy, vyjadrili už v jej názve: Za slušné Slovensko. Svojou iniciatívou ste sa prihlásili k spoluzodpovednosti za to, ako vyzerá a ako bude vyzerať spoločnosť, v ktorej žijeme.
Spôsob, akým ste organizovali zhromaždenia po celej krajine i v zahraničí, bol výnimočný tým, že vám nešlo len o vyjadrenie nesúhlasu a protestu, ale aj o obnovovanie dôvery voči orgánom a inštitúciám, ktoré si dôveru zaslúžia. Nedovolili ste, aby oprávnený protest nadobudol podobu nepokojov či výtržností. Iniciatíva Za slušné Slovensko sa stala príkladom, že sú možné masové protesty, ktoré prebiehajú občiansky slušne a sporiadane. Vašou veľkou zásluhou je, že ste nedovolili, aby sa kritika zlého a nespravodlivého zmenila na totálne odvrhnutie všetkého, čo sme od vzniku republiky dosiahli. Patrí vám vďaka, že ste prelomili apatiu, nezáujem a ľahostajnosť a našej občianskej spoločnosti ste dali nový impulz.
Za dva roky od vraždy Jána Kuciaka si Slovensko prešlo dlhú cestu a vy všetci ste boli jej neoddeliteľnou súčasťou. Mení sa celá naša spoločnosť. Hoci stále máme množstvo oprávnených dôvodov na nespokojnosť, treba povedať, že ako spoločnosť sme bližšie k pravde. A to nie je málo. Poznať a priznať si pravdu je základným predpokladom k riešeniam a tie nás môžu posúvať ďalej.
Dámy a páni,
množstvo ľudí ste inšpirovali zaujímať sa o veci verejné alebo sa uchádzať o dôveru ľudí v politike. Sama som jedna z nich. Žiadali ste dôkladné a nezávislé vyšetrenie vrážd Jána a Martiny a táto požiadavka bude zrejme splnená. Žiadali ste tiež, aby Slovensko malo dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Akú vládu mať budeme, môže rozhodnúť iba suverén, ktorým sú všetci oprávnení voliči Slovenskej republiky.
Vám, novinárom a občianskym aktivistom, slúži ku cti, že ste urobili všetko, čo ste mohli, aby rozhodnutie suveréna, ku ktorému dôjde o desať dní, viedlo k tomu, že Slovenská republika bude štátom, akým podľa ústavy má byť: zvrchovaným, demokratickým a právnym.
Ďakujem za vašu pozornosť."