30. 4. 2021

MEDIA NEWS

 MEDIA NEWS


Čo schválil Európsky parlament v rokoch 2014 - 2019 - Eurovoľby 2019 -  Voľby - Pravda.sk


Európsky parlament (EP) v stredu schválil legislatívny návrh, ktorého cieľom je sťažiť šírenie teroristického obsahu v online prostredí. Informoval o tom EP na svojej webovej stránke.
Nové nariadenie sa bude vzťahovať na texty, obrázky, hlasové nahrávky či videá a živé prenosy, ktoré podnecujú, navádzajú alebo prispievajú k páchaniu teroristických trestných činov alebo nabádajú k účasti na činnosti teroristickej skupiny. V súlade so smernicou o boji proti terorizmu sa budú nové pravidlá vzťahovať aj na online návody na výrobu a používanie výbušnín a strelných či iných zbraní za účelom terorizmu.
Nariadenie zaviaže poskytovateľov hostingových služieb v každej krajine Európskej únie odstrániť nahlásený teroristický obsah alebo k nemu aspoň znemožniť prístup do hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od zodpovedného vnútroštátneho orgánu. Sankcie za nerešpektovanie pravidiel zadefinujú členské štáty vo vnútroštátnych predpisoch. Výška sankcie by sa pritom mala odvíjať od povahy porušenia pravidiel a veľkosti spoločnosti.
Výnimkou bude obsah zameraný na vzdelávanie alebo slúžiaci na novinárske, umelecké či výskumné účely, prípadne na zvýšenie povedomia o terorizme.
Internetové platformy nebudú vo všeobecnosti nútené monitorovať alebo filtrovať všetok nimi nahrávaný obsah. Poskytovateľ hostingových služieb však bude nútený prijať opatrenia zabraňujúce propagácii teroristického obsahu, ak zodpovedné vnútroštátne orgány usúdia, že je takémuto obsahu vystavený.
"Dnes sme ustanovili efektívny mechanizmus umožňujúci členským štátom odstraňovanie teroristického obsahu maximálne do hodiny v celej Európskej únii. Pevne verím, že sme dosiahli dobrý výsledok, ktorý vyvažuje bezpečnosť a slobodu prejavu a vyjadrovania na internete, chráni legálny obsah a prístup k informáciám pre každého občana v EÚ a zároveň bojuje proti terorizmu prostredníctvom spolupráce a dôvery medzi štátmi," vyhlásil spravodajca Patryk Jaki.
Ako píše agentúra AFP, nové nariadenie vyvolalo znepokojenie niektorých medzinárodných organizácií vrátane Amnesty International (AI) a Reportéri bez hraníc (RSF), ktoré sa obávajú, že by mohlo slúžiť na obmedzenie slobody prejavu.
Nariadenie vstúpi do platnosti v 20. deň po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne 12 mesiacov po vstupe do platnosti.Európska komisia schválila štátne financie slovinskej agentúry STA - Hlavné  správy 

Suma 2,5 milióna eur, ktorá bola vyčlenená pre slovinskú tlačovú agentúru STA na plnenie jej poslania verejnej služby, je v súlade s pravidlami štátnej pomoci v rámci EÚ, rozhodla vo štvrtok Európska komisia. Informovala o tom samotná STA.
"Tieto verejné financie prispejú k poskytovaniu nezávislého spravodajstva slovinskej verejnosti bez toho, aby došlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu," uviedla EK vo svojom vyhlásení.
Slovinský parlament vlani v decembri prijal balík núdzových opatrení na zvládnutie koronavírusovej krízy, ktorý obsahoval aj ustanovenie požadujúce obnovenie platieb pre STA.
Vláda sa však následne obrátila na Európsku úniu s podnetom, či financovanie STA neporušuje pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci a hospodárskej súťaže.
Tlačová agentúra podľa vlastných slov už 119 dní nedostala od štátu financie, na ktoré má právny nárok. STA totiž podľa vlády nebola schopná doručiť dokumenty, na základe ktorých by bolo možné určiť spravodlivé financovanie tejto verejnej služby.
STA potrebné dokumenty zaslala minulý týždeň, vláda ich však vrátila a kancelária premiéra agentúru požiadala, aby ich zaslala Úradu vlády pre komunikáciu (UKOM). Riaditeľ STA Bojan Veselinovič následne navrhol, nech ich úradu pošle premiérova kancelária.
STA je financovaná prostredníctvom vládneho tlačového úradu; ten však jej financovanie od začiatku roka zastavil. Spravodajstvo STA podľa pravicovo-nacionalistickej vlády premiéra Janeza Janšu údajne diskriminovalo pravicové politické sily v krajine.
"Médiá v Slovinsku sú absolútne slobodné," povedal minulý týždeň slovinský minister vnútra Aleš Hojs. Kritici to však spochybňujú a tvrdia, že opakovane malo dochádzať k obmedzovaniu ich slobody, súčasťou čoho bola aj výmena riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu RTV Slovenija. Tým sa v nedeľu stal Andrej Grah Whatmouth považovaný za stúpenca vlády.
STA je spoločnosť s ručením obmedzením, ktorej 100-percentným vlastníkom je štát. Štatút a fungovanie agentúry upravuje zákon o STA z roku 2011, na základe ktorého vláda musí zabezpečovať inštitucionálnu autonómiu a vydavateľskú nezávislosť agentúry a zaistiť náležité financovanie jej verejných služieb na základe ročného finančného plánu.

 

Copyright © TASR 2021