25. 2. 2021

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Viacero poslancov košického mestského zastupiteľstva (MsZ) kritizuje spôsob vydávania nových mestských novín. Na svojom utorkovom (23. 2) zasadnutí preto primátora Jaroslava Polačeka požiadali, aby na rokovanie predložil materiál o tomto zámere. V súvislosti s tým schválili aj rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových výdavkov na ich vydávanie. Podľa Polačeka je proces transparentný. V najbližších dňoch má byť do schránok obyvateľov distribuované druhé vydanie tohto periodika.
Prvé, tzv. nulté číslo mestských novín s názvom V skratKE, vyšlo v závere januára. Malo 12 strán a štvorstranovú prílohu. Celkové výdavky podľa magistrátu predstavovali zhruba 6600 eur. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian, plánovaný mesačný náklad by mal byť 100.000 kusov a noviny by mali vychádzať vždy posledný týždeň v mesiaci. Orientované by mali byť na projekty a zámery mesta a obsahovať by mali praktické informácie súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, prípadne iné sezónne informácie. „Väčšiu časť by mali tvoriť publicistické a livestyleové témy,“ spresnil s tým, že ambíciou samosprávy je investovať do každého čísla len nevyhnutnú časť prostriedkov. Počíta s tým, že časť obsahu budú vypĺňať inzerenti, čo pokryje časť nákladov za vydanie.
Viacerí poslanci sa zhodli, že zámer vydávať mestské noviny nie je zlý. Kritizovali však, že o tom vopred neboli informovaní, či nemali možnosť zapojiť sa do rozhodovania, napríklad o zložení redakčnej rady. „Pripájam sa k názoru mnohých ďalších poslancov, že tento zámer nás prekvapil. Väčšinou takéto rozhodnutie v samosprávach prichádza kolektívne, keď sa poslanci so starostom, resp. s primátorom porozprávajú, akým spôsobom a čo chceme zabezpečiť, aká to bude forma, vytvoríme redakčnú radu,“ povedal pre TASR poslanec Jozef Filipko. MsZ schválilo jeho poslanecký návrh uznesenia, ktorý zahŕňal aj viazanie finančných prostriedkov vo výške 38.250 eur. Táto suma podľa Filipka odhadom zodpovedá nákladom na vydávanie tohto periodika. Peniaze majú byť viazané dovtedy, kým primátor na rokovanie MsZ predloží materiál o mestských novinách. „My sme ich primátorovi nezakázali vydávať. Možnosť nás poslancov je niečo korigovať rôznymi rozpočtovými opatreniami. Zrejme po čase, ak bude konsenzus, tie peniaze uvoľníme a bude sa to vydávať. Musí sa nájsť správna forma. To, čo teraz vyšlo, podľa môjho názoru obsahovo nebolo až také veľmi dobré,“ dodal.
Magistrát tvrdí, že veľká časť poslancov o zámere vedela a pred vydaním oslovili poslancov a starostov, ktorí dodali obsah do vyčlenených rubrík. „Všetky veci sú naozaj v tej najtransparentnejšej rovine. Bez nároku na odmenu pre nás pracuje niekoľko odborníkov, ktorým záleží na tom, aby sme s týmito novinami obsadili najvyššie priečky transparentnosti,“ reagoval primátor. Mesto doposiaľ svoje noviny nevydávalo. Podľa jeho slov sa tento zámer spomínal už vo vlaňajšom rozpočte. „Je to aj súčasť môjho volebného sľubu, že dostaneme informácie z magistrátu a z našich ulíc do domácností,“ uviedol s tým, že cieľom je informovať najmä tú časť Košičanov, ktorí nemajú aktívny a neustály prístup k internetu. Pripomenul, že v meste žije takmer 50.000 seniorov.
 

Copyright © TASR 2021