1. 4. 2021

Novým členom RVR je Andrej Zmeček

 Novým členom RVR je Andrej Zmeček

 


Novým členom Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na funkčné obdobie do 16. februára 2023 sa stal Andrej Zmeček. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR (NR SR). Do funkcie ho navrhol Mediálny inštitút sídliaci v Bratislave. Na verejné hlasovanie bolo vydaných 110 hlasovacích lístkov, tri boli neplatné. Na voľbu bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Voľba sa uskutočnila v stredu 31. marca, výsledky ohlásili v pléne dnes.