28. 7. 2021

RTVS žiada od organizácie Reportéri bez hraníc ospravedlnenie

RTVS žiada od organizácie 

 

Reportéri bez hraníc ospravedlnenie

 


 

RTVS považuje za dôležité ohradiť sa voči viacerým nekorektným a nepravdivým tvrdeniam, ktoré sú uvedené v najnovšej Správe Reportérov bez hraníc (RSF) zo dňa 26.7.2021. Zároveň sa ostro ohradzuje aj voči zverejneným nepravdivým dôvodom ukončenia spolupráce, ktoré uviedla bývalá spolupracovníčka Elena Senková pre RSF a ktoré sú v predmetnej správe taktiež uvedené.

V záujme zachovania profesionality považujeme za nevyhnutné v nasledujúcom stanovisku podrobne uviesť na pravú mieru súvislosti odvysielanej reportáže, ktorú bývalá spolupracovníčka p. Elena Senková nepravdivo uvádza ako údajný dôvod ukončenia spolupráce a o ktorej aj Správa RSF neinformuje korektne a zároveň sa vyjadriť aj k ďalším tvrdeniam uvedeným v predmetnej Správe.

Správa RSF, ktorá nemá uvedeného žiadneho autora, už v titulku konštatuje, že „RTVS vyhodila novinárku za kritiku nepravdivej (fake-ovej) reportáže o vakcíne.“ Už samotný nadpis obsahuje dve zásadné klamlivé tvrdenia. Fakty pritom hovoria jasne, a síce:

1.) Žiadny orgán na Slovensku, ani vo svete nikdy neskonštatoval, že RTVS uverejnila fake-ovú reportáž o vakcíne, ako sa píše v Správe. K odvysielanej reportáži sa RTVS postavila zodpovedne a s absolútnou mierou vážnosti. (https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/251234/stanovisko-rtvs-k-reportazi-o-umrti-mladej-ucitelky).  

2.) Pán Pavol Szalai (citovaný v správe RFS) zaslal do RTVS otázky týkajúce sa ukončenia spolupráce s bývalou externou spolupracovníčkou Elenou Senkovou, pričom ani v jednej otázke sa nepýtal na súvislosti s reportážou o vakcíne AstraZeneca.  Preto je pre nás nepochopiteľné, ako sa môže renomovaná organizácia ako RSF podpísať pod ničím nepodložené a nepravdivé tvrdenie bývalej spolupracovníčky, navyše bez toho, aby dala priestor na vyjadrenie aj druhej strane s konkrétnymi otázkami ku konkrétnej téme.

Hneď nasledujúca veta správy RSF obsahuje ďalšie dve nepravdivé tvrdenia. Podľa RSF „RTVS potrestala niekoľkých novinárov, ktorí interne kritizovali reportáž RTVS, ktorá nepravdivo spojila smrť mladej učiteľky s vakcínou proti Covidu 19 od spoločnosti AstraZeneca“.  Absolútne nepravdivé je tvrdenie, že RTVS potrestala „niekoľkých novinárov, ktorí sa ozvali na porade“. RTVS nikdy nepotrestala svojich zamestnancov za vyjadrenie názoru, je to pre nás absolútne neprípustné. Na redakčných poradách sa každý deň vytvára priestor pre všetkých redaktorov na slobodné vyjadrenie akýchkoľvek názorov a konštruktívna kritika je nielen vítaná, ale aj pravidelne vyžadovaná.

Považujeme za potrebné uviesť konkrétne, čo sa odohralo na porade a čo pani Senková považuje za údajný dôvod ukončenia spolupráce s ňou. Podľa vedenia spravodajstva sa pani Senková na porade opýtala, že „ako je možné, že vedenie spravodajstva pred divákmi zatajilo informáciu, že zosnulá učiteľka mala problém so zrážanlivosťou krvi, že na to mala diagnózu a redakcia to neuviedla v reportáži?“ Následne po tejto otázke sa jej riaditeľ sekcie spravodajstva RTVS na porade opýtal, odkiaľ má takúto informáciu, zdôraznil, že o tomto prvýkrát počuje, rovnako po otázke riaditeľa potvrdili priamo na porade, že o takejto informácii nemali vedomosť ani vedúci vydania či tímlíder. Senková na priamu otázku, odkiaľ túto informáciu má, uviedla, že „to hovorila Mirka“ (pozn.: Miroslava Ščobíková, autorka predmetnej reportáže). Po dvoch hodinách si vedenie pre ujasnenie vzniknutej situácie zavolalo aj pani Senkovú aj pani Ščobíkovú, kde sa pani Ščobíkovej opýtali, či takúto podstatnú informáciu o údajnej diagnóze povedala, pričom pani Ščobíková uviedla, že nič také nepovedala. Keď sa pani Senkovej vedenie opýtalo, na základe čoho toto tvrdila na porade pred celým newsroomom, povedala, že sa jej „zdalo, že niečo také hovorila“. Pani Ščobíková opakovane uviedla, že nič také nepovedala, na čo pani Senková reagovala, že „aha, tak som si to teda prečítala v Pluske asi.“

 

K predmetnej reportáži prebehla v redakcii rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa vyjadrili mnohí kolegovia. Nie je pravda, že by ktokoľvek bol v tejto súvislosti potrestaný za vyjadrenie kritického názoru. Dôvodom nepredĺženia zmluvy s Elenou Senkovou teda nebola jej kritika reportáže, v rámci ktorej dokonca uviedla nepravdivé informácie, čo pri následnej konfrontácii aj sama priznala. Vytvorenie takejto kauzality je absolútne nepravdivé.

 

Opätovne považujeme za nekorektné tvrdenie, že RTVS nepravdivo spojila smrť učiteľky s Covidom. Opakovane zdôrazňujeme, že RTVS sa k odvysielanej reportáži postavila zodpovedne.

V tretej vete sa v správe RSF konštatuje, že „RSF odsudzujú editorský systém, ktorý uprednostňuje súkromné a politické záujmy na úkor redakčnej nezávislosti a požaduje prešetrenie zo strany kontrolného orgánu“. RTVS sa ostro ohradzuje voči tomuto ničím nepodloženému tvrdeniu na úrovni ohovárania. Ani jeden fakt nenasvedčuje tomu, že by v RTVS bola akokoľvek ohrozená redakčná nezávislosť alebo tomu, že by editori presadzovali akékoľvek súkromné či politické záujmy. Je to presne naopak. Ako RTVS už informovala pána Szalaia, spravodajstvo RTVS bolo viackrát označené za najobjektívnejšie a najdôveryhodnejšie na Slovensku. Naposledy tak v minulom roku urobil Reuters Institute na Oxfordskej univerzite, ale aj odborná štúdia katedry politológie UK, či už šiestykrát po sebe prieskum verejnej mienky agentúry Median SK.

Správa RSF ďalej spochybňuje oficiálny dôvod ukončenia externej spolupráce s bývalou spolupracovníčkou (pre nespokojnosť s jej výkonmi a nízke odborné kvality). RSF nekriticky dáva priestor na sériu nepravdivých tvrdení a nepodložených špekulácií, vyvrátených vyššie. Elena Senková podávala pracovné výkony, ktorými výrazne zaostávala za ostatnými redaktormi spravodajstva RTVS, čo vzhľadom na jej niekoľkoročnú prax bolo čoraz menej akceptovateľné.

Samozrejme, ľudsky chápeme, že v situácii, keď niekomu nie je predĺžená zmluva o spolupráci, môže mať istý pocit krivdy, no na druhej strane nás mrzí, že naša bývalá kolegyňa zvolila takýto spôsob komunikácie, ktorého formu nepovažujeme za šťastnú. Za dôležité a správne považujeme uviesť informácie na pravú mieru tak, ako sa udiali.

Každý zodpovedný nadriadený (nielen v RTVS) má právo zvoliť si takých pracovníkov, ktorí podľa neho budú prínosom pre spoločnosť, v ktorej majú pracovať. V prípade, že takýto pocit nemá, je jeho legitímnym právom, ale aj povinnosťou, riešiť vzniknutú situáciu zodpovedne, slušne a samozrejme v zmysle zákona. V prípade RTVS to platí dvojnásobne. RTVS má totiž zodpovednosť smerom ku koncesionárom, ale taktiež aj smerom k ostatným kolegom, ktorí sú súčasťou pracovného kolektívu.

Dôvody ukončenia spolupráce s pani Senkovou, ktoré uviedla pre RSF, sú nepravdivé a RTVS sa voči týmto tvrdeniam absolútne ohradzuje. Vzniknutá situácia nás mrzí a vôbec nerozumieme pohnútkam, na základe ktorých sa pani Senková rozhodla poskytnutím nepravdivých informácií vrhnúť negatívne svetlo na celú RTVS ako inštitúciu. Taktiež považujeme za korektné uviesť na pravú mieru aj informácie, ktoré bývalá kolegyňa poskytla RSF a ktoré sa týkajú jej zdravotného stavu. Vnímame, že takéto informácie sú citlivou a osobnou záležitosťou každého človeka, ale keďže ich pani Senková uviedla pre RSF do nesprávnych časových súvislostí, považujeme za potrebné uviesť, že informáciu o svojom tehotenstve poskytla pani Senková svojmu nadriadenému až následne po tom, ako jej oznámil ukončenie spolupráce.

Opakovane zdôrazňujeme, že nás neteší takýto spôsob komunikácie, pretože si myslíme, že pracovno-právne vzťahy sú internou záležitosťou, avšak chápeme, že všetky situácie, ktoré sa dejú v RTVS, sú verejnosťou vnímané citlivo a našou povinnosťou, ako zodpovednej verejnoprávnej inštitúcie, je poskytovať informácie tak, aby tieto vzniknuté situácie boli verejnosti dostatočne a zrozumiteľne vysvetlené.

Zároveň sme znepokojení, že správa RSF namiesto predloženia akýchkoľvek dôkazov, alebo aspoň náznakov potvrdzujúcich tvrdenia pána Szalaia, na záver cituje svoje predchádzajúce správy, počnúc rokom 2018, kde RTVS nedostala priestor na reakciu. Staršie správy RSF opätovne uvádza i napriek tomu, že ani jedna z obáv vyslovených organizáciou v súvislosti so slobodnou novinárskou prácou v RTVS sa v praxi nenaplnila.

O neprofesionálnom spracovaní uvedenej správy RSF svedčí aj fakt, že obviňuje autorku reportáže z „manipulácie nahrávok učiteľky nahraných pred jej smrťou, aby vytvorila dojem, že žena trpela viacerými vedľajšími účinkami, kým v skutočnosti učiteľka opisovala symptómy, ktoré majú aj iní ľudia“.  Túto ďalšiu preukázateľne nepravdivú informáciu vyvracia prepis zo samotnej reportáže, kde je evidentné, že učiteľka nehovorí len o svojich vedľajších účinkoch, ako mylne konštatuje správa RSF. Pre prehľadnosť uvádzame prepis odvysielanej pasáže telefonátu nebohej učiteľky: „Bolesť hlavy, zvýšená teplota, silná triaška, bolesť kĺbov, pociťovali mnohí smäd a bolesť ruky, ktorá je ale dosť výrazná.“

RTVS berie na vedomie organizáciu RSF, ale práve od nej očakáva, že nebude šíriť dezinformácie a hoaxy, ale že si bude overovať informácie, dávať dostatočný priestor druhej strane a vydávať vyvážené a korektné správy. RTVS žiada za nekorektné a mylne uvedené tvrdenia v Správe RSF od organizácie Reportéri bez hraníc ospravedlnenie.

Na záver by RTVS chcela organizácii RFS tiež položiť zopár otázok, ktoré sú z nášho pohľadu kľúčové pri vnímaní informácií zo Správy Reportérov bez hraníc a na ktoré by mala RTVS ako aj široká verejnosť podľa nášho názoru poznať odpovede. Vopred veľmi pekne ďakujeme za ich skoré zodpovedanie:

 

1.       Na základe akých skutočností Správa RSF hovorí o potrestaní zamestnancov za kritické názory?

 

2.       Na základe čoho Správa RSF tvrdí, že v spravodajstve RTVS funguje editorský systém, ktorý uprednostňuje súkromné a politické záujmy na úkor redakčnej nezávislosti? Aké konkrétne podklady k tomuto klamlivému tvrdeniu RSF uvádza?

 

3.       Prečo sa pán Szalai (citovaný v správe Reportérov bez hraníc), ktorý zaslal do RTVS otázky týkajúce sa ukončenia spolupráce s bývalou externou spolupracovníčkou Elenou Senkovou, ani v jednej zo zaslaných otázok neopýtal na údajné súvislosti s reportážou o vakcíne AstraZeneca?

 

4.       Disponuje RSF analýzou redaktorských a pracovných výkonov pani Senkovej? Podľa čoho RSF usudzuje, že pani Senková je „zásadová“ a „nespravodlivo vyhodená“ a prečo uvádza, že „vyhodením tejto novinárky RTVS opäť zlyhala pri obhajobe svojich novinárov pred súkromnými alebo politickými záujmami“, napriek tomu, že RTVS vo svojom stanovisku uviedla dôvod ukončenia spolupráce?

 

5.       Prečo RSF nekriticky dáva priestor na sériu nepravdivých tvrdení a nepodložených špekulácií bývalej redaktorky bez priamych reakcií na jednotlivé tvrdenia aj z druhej strany?

 

6.       Prečo Správa RSF cituje svoje predchádzajúce správy, počnúc rokom 2018, kde RTVS ani nedostala  priestor na reakciu. Prečo staršie správy RSF opätovne uvádza i napriek tomu, že ani jedna z obáv vyslovených organizáciou v súvislosti so slobodnou novinárskou prácou v RTVS sa v praxi nenaplnila? Je toto bežná prax RSF?