3. 11. 2021

Pomstychtivý poslanec to vidí alternatívne

Pomstychtivý poslanec to vidí 
 Moderátor RTVS totálne strápňoval redaktora: Takéhoto kolegu by ste  nechceli! – galéria | Topky.sk
alternatívneČlenovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá sa na stredajšom zasadnutí venovali zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o tom, že RTVS nedodržaním interných predpisov a ich nedôslednou kontrolou nezabezpečila dostatočne súťažné prostredie pri výbere nových programov. Členovia výboru z radov opozície hovoria o tom, že NKÚ nezistil porušenie zákona a výbor by sa záležitosťou nemal zaoberať. Predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO), naopak, hovorí o zlom hospodárení. Výbor sa má témou zaoberať aj na ďalšom stretnutí.
NKÚ tiež vo svojej správe Zmluvné vzťahy v RTVS, ktorá mapuje obdobie rokov 2018 - 2020, uvádza, že RTVS pri výbere nových programov vytvorila priestor na subjektívne rozhodnutie, ktoré nemusí byť najlepším pri použití verejných prostriedkov.
Podpredseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) si myslí, že výbor by sa nemal touto záležitosťou zaoberať, pretože by to narušilo vzťah medzi RTVS a NKÚ. Zistenia podľa neho ukázali, že hoci výhrady existujú, zákon sa neporušil. Nevie, čo by mal výbor riešiť, keď správu NKÚ odobrila aj Rada RTVS a boli prijaté opatrenia. Podobne to vidí aj členka výboru Ľubica Laššáková (nezaradená).
Čekovský v zistení NKÚ vidí potvrdenie nehospodárnosti a netransparentnosti RTVS. Programy sa podľa neho vyberajú prakticky bez súťaže, často na základe subjektívnych pocitov, a obchádzajú sa interné pravidlá. "Neviem si predstaviť v prípade RTVS horšiu informáciu, ako sa nachádza v tejto správe a audite. Správa hovorí o tom, že celý systém fungovania RTVS a hospodárenia s peniazmi koncesionárov je nastavený zle. Od výberu televíznych programov, na ktoré idú desiatky miliónov eur ročne a nevieme, akým spôsobom sú využívané. Dochádza tiež k rôznym pochybeniam na úrovni vnútornej kontroly," povedal na rokovaní výboru. Nie je tiež podľa neho zabezpečené súťaživé prostredie v rámci výberu ľudí, ktorí majú programy produkovať. Myslí si, že zlyhala aj Rada RTVS. Na základe zistení kontrolórov chce žiadať nielen vyvodenie dôsledkov, ale aj zmenu vo fungovaní RTVS a jej hospodárenia.
Verejnoprávny vysielateľ vysvetľuje, že pri akomkoľvek nastavení interných smerníc bude výber nových programov vždy na rozhodnutí skúsených dramaturgov. Čekovského interpretáciu odmieta, vníma ju ako zaujatú. Poukazuje pritom na to, že NKÚ nezistil žiadne porušenia zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré by viedli k sankciám a správnym konaniam.
Telerozhlas, naopak, oceňuje časť správy kontrolórov, ktorá verifikuje názor, že súčasné nastavenie financovania je z hľadiska zabezpečenia zákonných úloh a rozvoja RTVS nedostatočné a dlhodobo neudržateľné.
RTVS zároveň tvrdí, že rešpektuje výsledky kontroly a "robí všetko pre to, aby zistené nedostatky v čo najskoršom možnom čase odstránila prostredníctvom novelizácie svojich interných smerníc". Čekovského vyjadrenia považuje za tendenčné, RTVS konštatuje, že šéf výboru svojimi vyjadreniami vytvára politický tlak na verejnoprávnu inštitúciu. "RTVS maximálne záleží na tom, aby procesy v rámci inštitúcie fungovali čo najefektívnejšie. Aj z toho dôvodu je RTVS vďačná za zistené nedostatky, ktoré vyplynuli zo záverov kontroly, a zároveň začala pracovať na opatreniach, ktoré takýmto nedostatkom budú v budúcnosti predchádzať. RTVS však stále trvá na tom, že išlo len o technicko-organizačné nedostatky," uviedla v stanovisku hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.
NKÚ v súvislosti so zisteniami odporúča mediálnemu výboru, aby ministerstvo kultúry zadefinovalo stratégiu rozvoja RTVS v kontexte jej dlhodobo udržateľného financovania. Rada RTVS by takisto mala parlamentnému výboru predložiť systém nastavenia procesov výberu a zaraďovania programov RTVS do výroby, ktoré zabezpečia dodržiavanie princípov hospodárneho, efektívneho a účinného použitia verejných financií.
Kontrolu vykonal NKÚ v ostatných mesiacoch na podnet členov výboru a predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).Zdroj : TASR