3. 11. 2021

Zomrel hovorca Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi Milan Gerka

Zomrel hovorca Posvätnej synody pravoslávnej 

Zomre predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi Milan Gerka

cirkvi Milan Gerka


Vo veku 76 rokov zomrel v utorok 2. novembra v Prešove tajomník a hovorca Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a bývalý dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PSF) v Prešove Milan Gerka. Pôsobil aj ako člen Metropolitnej rady pravoslávnej cirkvi na Slovensku a rektor Pravoslávneho kňažského seminára PBF Prešovskej univerzity (PU). Agentúru SITA o tom informovala PU Anna Polačková.

Rodák z Ortuťovej (okres Bardejov) Milan Gerka (nar. 6.1.1945) začal pôsobiť na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte vtedajšej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Prešove po získaní kandidatúry na Petrohradskej duchovnej akadémii. Profesorom vo vednom odbore pravoslávna teológia bol od roku 1983. Venoval sa exegéze Starého zákona a hebrejskému jazyku. Od externého pedagogického pracovníka postupne prešiel pozíciami odborného asistenta, špirituála, pokladníka, knihovníka, vedúceho jednotlivých katedier, až po post dekana fakulty. V tejto funkcii pôsobil v rokoch 1987 až 1993.

Aktívny bol aj v pastorácii. Bol kantorom v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, ekonómom Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, organizoval a spravoval aj Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. Bol tiež kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a od roku 1998 až do svojej smrti dekanom pre okres Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Od roku 2001 bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.Zdroj: SITA