3. 11. 2022

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Symboly -NBU
Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) by mal mať opäť možnosť blokovať škodlivý obsah, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a je formou hybridnej hrozby. O blokovaní má úrad rozhodovať na základe odôvodneného návrhu určených subjektov a predchádzajúceho súhlasu súdu. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú v stredu schválila vláda.
Úrad by mohol zablokovať napríklad obsah, ktorý môže spôsobiť oslabenie demokratických inštitútov ústavného zriadenia, cielenú politickú destabilizáciu, radikalizáciu politickej diskusie vo verejnom priestore či zásadné sťaženie fungovania orgánov verejnej moci a prijímania ich rozhodnutí.
O blokovaní má úrad rozhodnúť len na základe doručeného odôvodneného návrhu subjektu s pôsobnosťou v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. Potrebovať bude súhlas Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý má rozhodnúť o žiadosti NBÚ do 15 dní odo dňa jej podania. Proti rozhodnutiu súdu o vydaní súhlasu s blokovaním nemá byť prípustný opravný prostriedok.
Rozhodnutie o blokovaní sa má vydávať s maximálnou platnosťou deviatich mesiacov. "Úrad vykonáva blokovanie v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa a spôsobom primeraným vo vzťahu k následkom na majetku, právach a právom chránených záujmoch iných osôb," navrhuje tiež návrh zákona.
Rozhodnutie o blokovaní a informáciu o zrušení blokovania má úrad zverejňovať na svojom webovom sídle. O vydaných rozhodnutiach o blokovaní má tiež každoročne NBÚ predkladať správu Národnej rade SR. "Podobný mechanizmus je už v súčasnosti v príslušnom zákone vo vzťahu k zásahom do ochrany osobných údajov a telekomunikačného tajomstva," poznamenal predkladateľ.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2023. 

Elon Musk takes control of Twitter in $44bn deal - BBC News

Nový generálny riaditeľ spoločnosti Twitter Elon Musk v utorok oznámil, že za známy symbol bielej fajočky na modrom pozadí označujúci overených užívateľov bude sociálna sieť inkasovať mesačný poplatok osem dolárov. Chce tak bojovať proti takzvaným botom a trollom a zároveň zaistiť si ďalší zdroj príjmov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Toto rozhodnutie prišlo iba niekoľko dní po tom, čo oficiálne najbohatší človek na svete prevzal výhradnú kontrolu nad Twitterom po dokončení nákupu firmy za 44 miliárd dolárov.
Fajočku doteraz dostávali iba známe osobnosti, najnovšie ho budú môcť za osem dolárov mesačne získať aj bežní užívatelia. Doterajší prístup Twitteru k užívateľom označil Musk za "systém pánov a poddaných". Užívatelia s fajočkou budú uprednostňovaní v zobrazených odpovediach k tvítom aj vo vyhľadávaní.
Účty verejne činných osobností, ako napríklad politikov, dostanú v rámci nového systému dodatočný symbol označujúci overený účet.
"Ak sa overený účet zapojí do spamovacích a podvodných aktivít, bude suspendovaný," uviedol Musk.
Overené účty, ktoré nebudú platiť mesačný poplatok, budú podľa Muska zrušené.
FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA – Per cinema ad astra


Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave vychovala väčšinu úspešných aktívnych slovenských filmárov. V piatok 11. novembra otvorí svoje brány verejnosti, najmä študentom stredných škôl. V rámci Dňa otvorených dverí (DOD) predstaví štúdium vo svojich desiatich ateliéroch a na katedrách. "Poodhalí aj zákulisie filmárskeho remesla," informoval TASR Peter Gašparík, PR manažér FTF VŠMU.
V súčasnosti ponúka štúdium filmovej a televíznej scenáristiky, réžie hraného a dokumentárneho filmu, kamery, animovanej tvorby, strihovej a zvukovej skladby, produkcie audiovizuálneho umenia, vizuálnych efektov, herného dizajnu a filmových štúdií. Medzi pedagógov fakulty patria významné filmové osobnosti, napríklad režiséri Martin Šulík, Peter Bebjak, dokumentaristi Robert Kirchhoff, Peter Kerekes, scenárista Marek Leščák, animátorky Vanda Raýmanová, Katarína Kerekesová a ďalší. "Rady pedagógov rozširuje aj najmladšia generácia úspešných nastupujúcich tvorcov ako napríklad scenárista a spisovateľ Peter Balko, kameraman Tomáš Juríček alebo zvukový majster Tobiáš Potočný," dodáva Gašparík.
Počas DOD budú mať uchádzači možnosť vidieť priestory školy a vybavenie jednotlivých ateliérov, kamerovú či zvukovú techniku, novozrekonštruovanú kinosálu s najmodernejším priestorovým zvukovým systémom dolby/Atmos, filmový ateliér so špičkovým svetelným roštom, plne špecializované VFX, HD, zvukové či strihové pracoviská.
Súčasťou podujatia budú tiež bezplatné konzultácie k bakalárskym prijímacím skúškam 2023/24. Chýbať nebudú premietania festivalovo oceňovaných školských filmov.

Copyright  © TASR 2022