3. 11. 2022

RTVS: Doterajšie rokovania nepriniesli garanciu vyrovnaného rozpočtu na rok 2023

RTVS: Doterajšie rokovania nepriniesli 
 
 

garanciu vyrovnaného rozpočtu na rok 2023
Doterajšie rokovania s ministerstvom financií a kultúry nepriniesli RTVS garanciu finančných zdrojov potrebných na zostavenie vyrovnaného rozpočtu na rok 2023. Vyplýva to z uznesenia Rady RTVS prijatom na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní. Riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja rada žiada, aby zintenzívnil rokovania s príslušnými inštitúciami k rozpočtu, ale aj nastaveniu systémového mechanizmu financovania. Zároveň vyslovila poľutovanie, že mimoriadneho rokovania sa nezúčastnil zástupca Ministerstva kultúry SR.
RTVS môže v nasledujúcich rokoch vplyvom prijatej novely zákona o mediálnych službách chýbať podľa aktuálnych kalkulácií 21,3 milióna eur. Suma sa oproti pôvodným predpokladom znížila. Ako vysvetlil riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa RTVS Matúš Miklošík, kým predtým sa rátalo s tým, že sa má znevýhodneným skupinám vychádzať maximálne v ústrety, v prepočítaní predpokladajú "minimálny model" zahŕňajúci iba to, čo zákon striktne stanovuje. Financovanie nových povinností podľa neho nie je možné riešiť zmluvou so štátom.
Člen rady Tomáš Caban zdôraznil potrebu pokračovať v snahách o čo najpresnejšiu kalkuláciu nových nákladov a o rýchle a adekvátne finančné krytie. Ako podotkli viacerí členovia rady, problémom by sa dalo predísť, ak by sa pri tvorbe novely komunikovalo s RTVS.
Prípadné systémové riešenie kompenzácií, ktoré by okrem nových úloh riešili aj výpadky v koncesionárskych poplatkoch, by podľa interpretovaných informácií z rokovaní s ministerstvom kultúry mohlo byť aj predmetom novelizácie zákona o RTVS.Zdroj: TASR