20. 10. 2021

O post v Správnej rade TASR sa uchádzajú štyria kandidáti

O post v Správnej rade TASR sa 

uchádzajú štyria kandidáti

 

Na uvoľnené miesto člena Správnej rady za oblasť žurnalistiky sa do stanovej lehoty prihlásili štyria kandidáti – Michal Petruška, Jozef Bednár, Peter Nedavaška a Marko Řehůřek. Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúra a médiá všetkých štyroch na svojom stredajšom zasadnutí odobril. Pre TASR to potvrdil predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO).
Voľba uchádzačov by sa mala konať na aktuálnej 48. schôdzi parlamentu. "Poslanci by mali zároveň pri voľbe zvážiť všetky odborné kritéria aj doterajšiu profesnú prax uchádzačov," uviedol šéf výboru.
Voľba nového člena Správnej rady TASR sa musí konať znova. V predchádzajúcej voľbe na júlovom rokovaní parlamentu totiž nezískal žiaden zo šiestich kandidátov potrebný počet hlasov. Dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov - Henrieta Hrubá a Jozef Bednár - nezískali dostatočný počet hlasov ani v septembri. Po oznámení výsledkov v pléne uviedli, že sa bude konať nová voľba.
Parlament má zvoliť člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.
Správna rada dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Okrem iného tiež schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Správna rada tiež prerokováva návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.Zdroj: TASR