19. 10. 2021

RTVS prezentovala výsledky svojej činnosti a hospodárenia za uplynulé obdobie

RTVS prezentovala výsledky svojej činnosti 

a hospodárenia za uplynulé obdobie


Jedným z bodov prerokovaných na ostatnom zasadnutí Výboru NR SR pre kultúru a médiá bolo zhodnotenie činnosti a hospodárenia RTVS za uplynulé obdobie. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník prezentoval Výročnú správu o činnosti a hospodárení RTVS za rok 2020 a tiež Správu o činnosti a hospodárení RTVS za I. polrok 2021. RTVS sa teší z výnimočných výsledkov sledovanosti, podarilo sa jej dosiahnuť aj pozitívne hospodárske výsledky.
Počas roka 2020 a v prvom polroku 2021 boli televízny trh a divácke správanie zásadne ovplyvnené pandémiou COVID-19. Diváci trávili sledovaním televízie výrazne viac času, priemerne viac ako 6 hodín denne, čo je najviac od začiatku elektronického merania sledovanosti. V roku 2020 si RTVS sumárne v celodennom podiele na trhu udržala svoju minuloročnú pozíciu na diváckom trhu, v hlavnom vysielacom čase zaznamenala nárast podielu na trhu o 0,9 % (z 15,8 % na 16,7 %). Hlavnú spravodajskú reláciu Správy RTVS o 19.00 si pozrelo v priemere 361.000 divákov, čo je najviac za posledných 13 rokov, podiel na trhu dosiahol najlepší dvanásťročný výsledok (shr 18,6 %).
V prvom polroku 2021 dosiahla sumárna sledovanosť RTVS v celom dni najvyšší výkon za ostatných 13 rokov (140.000 divákov) a v hlavnom vysielacom čase za ostatných 12 rokov (329.000 divákov). Celodenný podiel na trhu RTVS v celom dni zaznamenal najlepší jedenásťročný výsledok (shr 15,6 %, medziročne +1,2 %) a v prime time najlepší dvanásťročný výsledok (shr 18,5 %, medziročne +2,1 %).
Vynikajúci bol aj výkon jednotlivých televíznych okruhov. Jednotka dosahovala v prime time najvyššiu sledovanosť za uplynulých 12 rokov (priemerne 303.000 divákov). Celodenný podiel Dvojky dosiahol taktiež najlepší 12- ročný výsledok (shr 3,9 %, medziročne +1,6 %) a celodenná hodnota sledovanosti zaznamenala dokonca najlepší trinásťročný výsledok (35.000 divákov). V prime time dosiahla Dvojka najvyššiu sledovanosť za ostatných 12 rokov (70.000 divákov) a medziročne získala 1,5 % shr bodu (z 1,8 % na 3,3 %).
Televízne spravodajstvo RTVS sa okrem rastu sledovanosti teší aj oceneniam divákov, ktorí ho označili za najobjektívnejšie na Slovensku už siedmykrát po sebe. V aktuálnom prieskume agentúry MEDIAN SK zameranom na druhý kvartál 2021 označilo spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie 23,2 % opýtaných, pričom od druhej priečky ho delí až 1,6 percentuálneho bodu.
RTVS sa podarilo v uplynulom období dosahovať aj pozitívne hospodárske výsledky. Hospodárenie RTVS za rok 2020 bolo ukončené účtovným ziskom vo výške 1 679 290 EUR, čo predstavuje lepší hospodársky výsledok oproti rozpočtu na rok 2020 o 8 031 981 EUR. Hlavným faktorom lepšieho hospodárenia RTVS sú predovšetkým nižšie výrobné a režijné náklady a vyššie vlastné výnosy. V I. polroku 2021 dosiahla RTVS celkový prebytok vo výške 37 990 952 EUR a hospodárila s prebytkom v metodike ESA 2010 vo výške 1 076 146 EUR, ktorý dosiahla predovšetkým prísnym dodržiavaním rozpočtu pri čerpaní výdavkov.