13. 11. 2021

AvF: Koncepcia podpory 2022 mieri k vyššej efektivite poskytnutých zdrojov

AvF: Koncepcia podpory 2022 mieri k vyššej

 efektivite poskytnutých zdrojov

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu (AvF) na rok 2022 má zohľadniť aktuálne trendy v audiovizuálnom prostredí, zvýšiť flexibilitu v poskytovaní finančných prostriedkov, ale aj transparentnosť a efektívnosť ich využitia. "Fond bude uplatňovať merateľné ukazovatele a požadovať od príjemcov podpory dostupné údaje o dosiahnutých výsledkoch jednotlivých podporených projektov vo všetkých oblastiach ich verejného šírenia - kino, televízne vysielanie, online distribúcia či nosiče," uviedol AvF na webe v súvislosti so schválenou koncepciou podpornej činnosti na nasledujúci rok.
Jednou z nových priorít podpornej činnosti je podpora úpravy a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel pre znevýhodnené skupiny obyvateľov s cieľom ich sociálnej inklúzie pri verejnom šírení audiovizuálnych diel. "Na tieto účely fond otvoril možnosť predkladať žiadosti o podporu jednak na úpravu slovenských audiovizuálnych diel (titulky pre nepočujúcich, hlasový komentár pre slabozrakých a nevidiacich), ako aj na vybavenie kín pre tento účel (titulkovacie zariadenie, reprodukcia audio komentára, informačný systém, bezbariérový prístup a podobne,“ spresnil AvF.
Štruktúra podpornej činnosti reaguje aj na rozvoj a využitie nových distribučných platforiem. Medzi prioritami ostáva tiež proces ekologizácie filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu.
Suma určená v roku 2022 na podporu audiovizuálnej kultúry v rámci dotačných programov AvF je vo výške osem miliónov eur. Prvú výzvu má fond vyhlásiť v pondelok 15. novembra. Inštitúcia zároveň pripomína, že vzhľadom na vývoj pandemickej situácie môže operatívne rozhodnúť o vyhlásení osobitnej výzvy určenej na zmiernenie dôsledkov pandémie pre audiovizuálny priemysel a kultúru.Zdroj: TASR