10. 11. 2021

Predseda Rady RTVS I. Gallo upozorňuje na účelovosť konania K. Čekovského

Predseda Rady RTVS I. Gallo upozorňuje na 
 
 Predsedom Rady RTVS ostáva Gallo - SME
účelovosť konania K. Čekovského


Za stanoviskom Výboru Národnej Rady SR pre kultúru a médiá o neplnení si zákonných povinností členov Rady RTVS je ambícia predsedu parlamentného výboru Kristiána Čekovského (OĽANO) dosiahnuť cez personálne zmeny vplyv na na voľbu šéfa RTVS. Naznačuje to predseda rady RTVS Igor Gallo, pripomínajúci, že pri prípadnej legislatívnej zmene a presune kompetencie voľby generálneho riaditeľa RTVS z parlamentu na Radu chce mať v tomto orgáne Čekovský spriaznených ľudí. "Preto vnímam aj dnešný krok ako jeho pokračujúcu snahu škandalizovať členov rady a presadiť jej odvolanie," uviedol Gallo pre TASR.
Zdôraznil, že Čekovský bol prítomný na minulotýždňovom mimoriadnom rokovaní Rady RTVS, na ktorom závery kontroly prezentoval predseda NKÚ Karol Mitrík. "Na vlastné uši mohol počuť interpretáciu záverov kontroly zo strany pána Mitríka. Aj napriek tomu je jeho vnímanie úplne iné. Už vtedy som avizoval, že pán predseda to chce obrátiť voči Rade," povedal Gallo.
Čekovského vyjadrenia považuje za účelovú a podľa vlastnej potreby modifikovanú interpretáciu jednej vety zo zákona. Upozorňuje, že Rada nemôže byť zodpovedná za akékoľvek pochybenie manažmentu. Zvýrazňuje pritom, že v prípade kontroly NKÚ nejde o zistenia vážnych porušení zákona. "Skôr o formálne náležitosti v súvislosti s dodržiavaním internej dokumentácie riadenia," upozornil Gallo. Pripomenul aj to, že manažment RTVS si chybu priznal a prijal kroky na odstránenie nedostatkov.
Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá v utorok skonštatoval, že Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) si neplní zákonom stanovené povinnosti, podľa ktorých má dohliadať na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS. Mediálny výbor tým reaguje na závery zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktoré vníma ako potvrdenie nehospodárneho a netransparentného vedenia verejnoprávnej inštitúcie. Keďže podiel viny dáva aj Rade RTVS ako orgánu dohľadu, v uznesení odporúča, aby aj v pléne Národnej rady prijali poslanci uznesenie, v ktorom budú konštatovať, že Rada RTVS si neplní svoje zákonné povinnosti. V prípade opakovaného konštatovania môže parlament radu odvolať.
S interpretáciou zistení NKÚ zo strany parlamentného výboru a jeho predsedu nesúhlasí manažment verejnoprávneho média, taktiež ho vníma ako účelové. Poukazuje pritom na to, že NKÚ nezistil žiadne porušenia zákona o rozpočtových pravidlách a upozorňuje, že nebolo v tomto smere vedené ani žiadne správne konanie. Preto vyjadrenia Čekovského o nehospodárnosti a netransparentnosti odmieta.
NKÚ vo svojej správe Zmluvné vzťahy v RTVS, zameranej na obdobie rokov 2018 - 2020, konštatuje, že RTVS pri výbere programov nevytvorila dostatočné súťažné prostredie, ktoré by zamedzilo možným subjektívnym rozhodnutiam pri selekcii nových formátov do vysielania. Upozorňuje pritom, že subjektívne rozhodnutie nemusí byť tým najlepším pri použití verejných zdrojov.
RTVS sa bráni tým, že pri akomkoľvek nastavení smerníc bude konečné rozhodnutie o umeleckom koncepte vždy na pleciach zodpovedných dramaturgov.

Zdroj: TASR