7. 11. 2021

Návrh mediálneho zákona zavádza do legislatívy nový formát - komunitné médium

Návrh mediálneho zákona zavádza do legislatívy
 Portál dotácií Ministerstva kultúry SR
nový formát - komunitné médium


Zákon o mediálnych službách, ktorým by sa po stredajšom (3.11.) schválení vládou mali na ďalšej riadnej schôdzi zaoberať poslanci Národnej rady SR, zavádza do mediálnej legislatívy aj nový druh programovej služby – komunitné médium. "Cieľom tohto média je primárne predstavovať nástroj občianskej spoločnosti, ktorým sa má najmä zvyšovať povedomie o základných právach a slobodách, informačnej pluralite menšín a znevýhodnených skupín i lokálnej identite,“ vysvetľuje Ministerstvo kultúry (MK) SR v dôvodovej správe k návrhu nového zákona.
Komunitné médium môže mať charakter komunitného vysielania alebo komunitnej videoslužby, charakteristickým znakom je, že obsah nie je poskytovaný podnikateľským subjektom a nemá primárne hospodársku povahu, jeho účelom nie je dosahovať zisk. "Komunitným médiom môže byť napríklad aj verejná vysoká škola a iné subjekty podieľajúce sa na mediálnej produkcii,“ objasňuje rezort.
I komunitné vysielanie môže vysielať reklamu, nesmie však presiahnuť jedno percento denného vysielacieho času, príjmy z komerčnej komunikácie a propagácie nesmú presiahnuť päť percent nákladov poskytovateľa komunitného média, nesmú zároveň prekročiť 100 000 eur. "Splnenie tejto podmienky komunitné médium preukazuje regulátorovi v lehote 60 dní po ukončení hospodárskeho roka,“ dodáva rezort.

Zdroj: TASR