11. 11. 2021

RADA RTVS

RADA RTVSRevízia a následná aktualizácia i doplnenie interných smerníc RTVS, týkajúcich sa výberu a výroby programov, bude ukončená na začiatku roka 2022. Na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS to avizoval riaditeľ sekcie generálneho riaditeľa RTVS Marek Knut. Telerozhlas novelizuje interné predpisy na základe odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktoré vyplynuli z kontrolnej akcie Zmluvné vzťahy v RTVS.
Knut spresnil, že dôsledná revízia, aktualizácia a zosúladenie sa týka balíka interných predpisov vrátane smernice o výrobe programov či smernice o výkone základnej finančnej kontroly. Odbor vnútornej kontroly má podľa jeho slov zároveň zabezpečiť intenzívny monitoring plnenia implementovaných opatrení podľa odporúčaní NKÚ.
Člen manažmentu RTVS upozornil, že niektoré kontrolórmi navrhované opatrenia zaviedol telerozhlas okamžite, týka sa to napríklad dokumentácie zápisníc i zmeny v dramaturgickej rade, ktorú po novom vedie vedúci odboru vývoja programov.
Aktualizáciu svojich interných smerníc realizuje RTVS na základ zistení NKÚ, ktorý poukázal na nedostatky v dodržiavaní i kontrole dodržiavania interných prepisov inštitúcie. Odporučil tieto smernice aktualizovať.

 
V priebehu posledných troch rokov sa zrealizovali viaceré zásadné opatrenia na finančnú a personálnu stabilizáciu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (SOSR). Upozornili na to členovia Rady RTVS na štvrtkovom rokovaní. V reakcii na vyvolanú debatu o situácii v SOSR na pôde Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá takisto upozornili, že okamžite nemožno sanovať nedostatky, ktoré vznikli pred rokom 2018 dlhodobým neriešením situácie.
Predseda rady Igor Gallo nie je stotožnený so súčasnou formou diskusie. "Bol som prekvapený, že táto vyslovene odborná téma sa dostala do roviny, že manažment ani rada sa tomu nevenovali a teraz je na dosah záchrana v podobe iniciatívy smerom k parlamentnému výboru," povedal Gallo, ktorý upozornil, že vo štvrtok i v minulosti pozýval na rokovanie rady o téme SOSR zástupcov orchestra, ospravedlnili sa však.
Gallo poukázal na to, že za posledné tri roky sa zvýšili platy, navýšil sa počet členov orchestra a do hudobných nástrojov sa investovalo cca 600.000 eur. "Samozrejme, nedajú sa hneď dobehnúť všetky deficity, ktoré tu spôsobila dlhodobá nečinnosť, prejavujúce sa i v tom, že platy niektorých členov sú až dehonestujúce," upozornil.
Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník pripomenul, že od roku 2017 rástli najvyšším tempom priemerné mzdy v rámci celej RTVS práve pri symfonickom orchestri, rovnako sa zvyšoval počet miest. "K januáru 2022 by sa mali rozšíriť o ďalšie štyri, od roku 2018 to bude rozšírenie o 24 miest," spresnil. "Do nástrojového vybavenia sa počas predchádzajúcich troch rokov investovalo viac ako dokopy za vyše 12 rokov predtým," uviedol. Uistil, že situácii v symfonickom orchestri sa manažment bude naďalej venovať.
Podpredseda rady Martin Kákoš vidí v samotnom uznesení výboru NRSR politicky motivované ambície suplovať riadiace funkcie štatutárnych orgánov RTVS. Je presvedčený, že uznesenie je nezákonné. "Parlamentný výbor nemá oprávnenie riadiť RTVS, ukladať jeho manažmentu úlohy, či vyžadovať od členov RTVS dodanie projektov," vysvetlil.
Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá sa na svojom pondelkovom (8. 11.) a utorkovom (9. 11.) rokovaní venoval situácii v SOSR, personálnej i finančnej stabilizácii telesa. Parlamentný výbor v tejto súvislosti požiadal vedenie RTVS a Ministerstvo kultúry (MK) SR o iniciovanie rokovaní s odbormi SOSR, takisto odporúčal rezortu kultúry, aby hľadal s Ministerstvom financií (MF) SR možnosti pre zlepšenie platových podmienok členov SOSR. Zástupcovia orchestra majú výboru predložiť rámcový projekt fungovania SOSR, vrátane navýšenia počtu hráčov a jeho zdôvodnenia.Zdroj: TASR