10. 11. 2021

Ministerstvo nemôže priamo zasahovať do interných personálnych záležitostí RTVS

Ministerstvo nemôže priamo zasahovať do 
 
Portál dotácií Ministerstva kultúry SR
interných personálnych záležitostí RTVS

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) nemôže priamo zasahovať do interných personálnych záležitostí verejnoprávneho vysielateľa vrátane určovania výšky platov jeho jednotlivých zamestnancov. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová v súvislosti so situáciou v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu (SO SR). Dôvodom je, že v zmysle zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) je RTVS nezávislou inštitúciou, ktorá vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Majú však za to, že nový model financovania by mohol byť príležitosťou na alokovanie vyšších finančných prostriedkov, okrem iného aj do mzdovej oblasti.

Ministerstvo si podľa Viciaňovej plne uvedomuje, že financovanie verejnoprávneho vysielateľa, ktorý má garantovať široký prístup verejnosti k informáciám, vzdelaniu či kultúre, je dlhodobo poddimenzované. Poukázala na to, že vláda SR sa to vo svojom programovom vyhlásení na roky 2021 – 2024 zaviazala riešiť. Mala by prijať také legislatívne opatrenia, ktoré by nastavili vhodný mechanizmus financovania RTVS za účelom stabilizácie plnenia jej základných úloh v oblasti poskytovania služieb verejnosti.

Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá vo svojom uznesení z 9. novembra požiadal vedenie RTVS a MK SR, aby začalo rokovať s odbormi SO SR. Podľa uznesenia, ktoré prijal výbor, by mali diskutovať o stabilizácii orchestra a platových podmienkach hráčov. Tie totiž považuje za nedostačujúce. Zároveň odporučil MK SR, aby v oblasti podfinancovania SO SR iniciovalo stretnutie s Ministerstvom financií SR. Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová pre agentúru SITA na to reagovala, že vedenie RTVS otvorí tému aktuálnej situácie v SO SR na najbližšom zasadnutí Rady RTVS. Tá by mala zasadnúť vo štvrtok 11. novembra.Zdroj: SITA