13. 2. 2020

Svetový deň rozhlasu

Svetový deň rozhlasu
Na podporovanie rozmanitosti v redakciách a vo vysielaní vyzvala Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa rozhlasu, ktorý pripadá na 13. februára. K oslavám Svetového dňa rozhlasu sa pripojí aj Slovenský rozhlas - RTVS, a to na všetkých okruhoch. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb Michal Dzurjanin.
UNESCO v roku 2020 položilo dôraz na tri podtémy: na zasadzovanie sa za pluralizmus v rozhlasovom vysielaní, za vyvážený pomer medzi štátnymi, verejnoprávnymi a komunitnými rozhlasovými spoločnosťami; na povzbudzovanie rozmanitosti v redakciách, v ktorých majú mať zastúpenie rôzne skupiny spoločnosti, a napokon na podporovanie rôznorodosti rozhlasových materiálov a druhov programov, ktoré majú vyjadrovať pestrosť poslucháčskej verejnosti.
Na svete rozhlas naďalej zostáva masmédiom, po ktorom verejnosť siaha v najväčšej miere. Rozhlas, s jeho jedinečnou schopnosťou osloviť najširšiu časť verejnosti, sa môže stať "arénou", v ktorej sa môžu vyjadriť, byť zastúpené a počúvané všetky hlasy, uviedlo UNESCO. Rozhlas je dostupný komunikačný prostriedok osobitne prispôsobený na to, aby sa dostal k izolovaným spoločenstvám a k rôznym skupinám ľudí - k osobám, ktoré nevedia čítať či písať, k trpiacim, telesne či fyzicky postihnutým, chudobným alebo k mladým. Ako ďalej konštatovalo UNESCO, rozhlas poskytuje všetkým, bez ohľadu na ich vzdelanostnú úroveň, možnosť zúčastňovať sa na verejných diskusiách. Navyše, rozhlas sa využíva ako komunikačný prostriedok pri aktuálnych naliehavých situáciách či na organizovanie pomoci po katastrofách prípadne živelných pohromách.
UNESCO sa pravidelne obracia na rozhlasové stanice, aby sa k nemu pripojili a spoločne oslávili Svetový deň rozhlasu.
Tento svetový deň sa prvýkrát pripomínal v roku 2012. Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva.
Cieľom Svetového dňa rozhlasu je upozorniť verejnosť i ďalšie médiá na význam rozhlasu. K ďalším cieľom tohto dňa patrí zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi rozhlasmi a povzbudenie všetkých, ktorí môžu prispieť k ľahšiemu prístupu k rozhlasu i vytváraniu staníc, aby tak konali. Popri tom má 13. február upriamiť pozornosť verejnosti na jedinečné hodnoty rozhlasu, ktorý je schopný poskytnúť služby širokému okruhu ľudí.

Copyright © TASR 2020