11. 3. 2020

Oznam pre médiá od Kancelárie Národnej rady SR


Oznam pre médiá od 
Kancelárie Národnej rady SR


Kancelária Národnej rady SR v zastúpení Odborom komunikácie s médiami a verejnosťou si v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 dovoľuje vyzvať zástupcov médií, ktorí majú symptomatické prejavy chrípkového ochorenia, ako horúčka, kýchanie, kašeľ, dýchavičnosť či bolesť kĺbov, alebo pricestovali z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu, aby sa nezúčastňovali na mediálnych podujatiach v priestoroch Národnej rady SR, prípadne ďalších priestoroch, ktoré sú v správe Kancelárie NR SR.
Zároveň si v tejto súvislosti dovoľujeme požiadať zvolených poslancov a príslušné poslanecké kluby o zváženie organizovania brífingov v interiéroch a uzavretých priestoroch Národnej rady SR a prípadných ďalších priestoroch, ktoré sú obdobne v správe Kancelárie NR SR, v snahe zabrániť a obmedziť rozširovanie tohto prenosného ochorenia.