14. 3. 2020

vSLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Obnovený mesačník Radnica informuje pošlú do každej domácnosti
Po rok a pol trvajúcej prestávke sa mesto Piešťany vrátilo k vydávaniu tlačeného informačného mesačníka Radnica informuje. Podľa vedúcej kancelárie primátora Drahomíry Moretovej bude distribuovaný do všetkých piešťanských domácností.
Radnica informuje začala vychádzať v marci roku 2000 v náklade od 10.000 do 15.000 výtlačkov. "Napriek elektronizácii v mediálnej oblasti mnoho občanov, zvlášť skôr narodených, pociťuje nedostatok informácií. Aj preto bolo naším zámerom po takmer 18-mesačnej pauze obnoviť vydávanie mestského spravodajcu," uviedla Moretová. Redakčnú radu poslanci schválili ešte v apríli 2019, výkonným redaktorom je Martin Ričány.
Marcové prvé číslo 20. ročníka Radnice informuje o najvýznamnejších udalostiach v Piešťanoch v roku 2019 prináša galériu poslancov mestského zastupiteľstva. Píše sa aj o tom, že Piešťany boli vyhlásené za mesto pred 75 rokmi a k výročiu sa uskutočnia viaceré podujatia.
Mesačník tiež vyčíslil vlaňajšie investície. Sú medzi nimi opravy školských budov, výstavba kompostárne a zberného dvora, rekonštrukcia prírodného kina, oprava knižnice, obnova v zariadeniach sociálnych služieb a cyklotrasy. Radnica informuje aj o údajoch matričného úradu za rok 2019, keď v Piešťanoch uzavrelo manželstvo 189 párov, z toho 109 na mestskom úrade, zapísaných bolo 630 novorodencov a zomrelo 419 ľudí.