11. 3. 2020

Stanovisko poslanca NR SR Ľ. Vážneho k článkom týkajúcich sa jeho údajnej výstavby v pamiatkovej rezervácii Špania dolina

Stanovisko poslanca NR SR Ľ. Vážneho k článkom týkajúcich sa 

jeho údajnej výstavby v pamiatkovej rezervácii Špania dolina

V posledných týždňoch sa v niektorých médiách a najmä dnes na portáli aktuality. Sk, (Zdroj: David Ištok, Tibor Habo) objavili články, podľa ktorých mám stavať na parcele v Španej doline, ktorú vlastním spolu s manželkou. K tejto veci uvádzam nasledovné:

- Pozemok o rozmeroch 13x17 metrov som nadobudol kúpou v roku 2001
- Neinicioval som zmenu územného plánu, podľa ktorého sa v  

  pamiatkovej rezervácii, do ktorej patrí aj naša parcela, môže 
  realizovať výstavba
- Nekontaktoval som žiadneho starostu v tejto veci
- Nikdy som nepodal žiadosť o stavebné povolenie na tejto parcele
- Nemám žiadne stavebné povolenie na výstavbu na tejto parcele
- Podľa môjho názoru výstavba na takej malej parcele (226 metrov 
  štvorcových) je úplne bezpredmetná
- Nemám v úmysle na danej parcele realizovať žiadnu výstavbu


Preto odporúčam portálu aktuality.sk a niektorým redaktorom , ktorí nasilu živia myšlienku nimi vykonštruovanej a ničím nepodloženej údajne mnou realizovanej výstavby na tejto parcele v Španej doline s cieľom mojej diskreditácie, aby navštívili príslušné zariadenie psychiatrického charakteru. Pevne verím, že po vyšetrení si ich tam ponechajú ako osoby nespôsobilé zúčastňovať sa verejného života.


TASR o tom informoval poslanec NR SR Ľubomír Vážny.