18. 10. 2022

AvF NEWS

AvF NEWSRada Audiovizuálneho fondu (AvF) schválila návrh na mimoriadnu podporu distribúcie z rozpočtu fondu na rok 2022. O príspevok z celkovej alokácie vo výške 200.000 eur možno požiadať do 12. decembra. AvF o tom informuje na svojom webe.
"Oprávnení žiadatelia sú tie subjekty, ktorých hlavná a z hľadiska obratu prevažujúca činnosť je distribúcia filmov v kinách v SR a zároveň v roku 2022 pokračujú v činnosti a v tomto roku uviedli aspoň jeden film," vysvetlil verejnoprávny fond. Dodal, že žiadosti o osobitnú podporu distribúcie sa predkladajú v podprograme distribúcia zahraničných kinematografických diel v SR a ich predmetom je plánovaná distribúcia filmov v kinách v SR v období od 1. októbra 2022 do 31. decembra 2023.
Poskytnutú dotáciu môže žiadateľ použiť aj na prevádzkové a mzdové náklady súvisiace s distribúciou uvedených filmov. Miera povinného spolufinancovania je desať percent. Podrobnosti o podmienkach dotačnej výzvy sú na webe fondu.


Zdroj: TASR