18. 10. 2022

Filmári žiadajú o pomoc pri obnove prevádzky digitalizačného pracoviska SFÚ

Filmári žiadajú o pomoc pri obnove prevádzky
Projekt Digitálna audiovízia za 20 miliónov eur bol ukončený | Kinema.sk
 digitalizačného pracoviska SFÚFilmoví tvorcovia, producenti a ďalší odborníci profesionálne pôsobiaci v oblasti audiovízie reagujú na dôsledky požiaru, ku ktorému nedávno došlo v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ). "Obhliadka požiarom zasiahnutých priestorov v suteréne kina Lumiére či ich podrobná obrazová dokumentácia nás, žiaľ, presviedčajú, že ide o udalosť, aká sa v moderných dejinách slovenskej kinematografie ešte nestala," konštatujú vo vyhlásení s požiadavkou na mimoriadnu pomoc zo strany štátu, ktorá bude nevyhnutná na opätovné uvedenie digitalizačného pracoviska SFÚ do jeho riadnej prevádzky.
"Škody na majetku a najmä na audiovizuálnom dedičstve sú nielen rozsiahle, ale v niektorých aspektoch pravdepodobne zostanú nevyčísliteľné," uvádzajú signátori vyhlásenia s tým, že podporujú vedenie aj zamestnancov SFÚ v ich úsilí čo najväčšmi zmierniť negatívne následky požiaru a operatívne zabezpečiť odborné ošetrenie aj ďalšiu ochranu archívnych filmových materiálov či ďalších súčastí audiovizuálneho dedičstva, ktoré sa v lokalite požiaru nachádzali.
"Materiálne škody ako následok požiaru zasiahli okrem filmových materiálov najmä technologicky náročné digitalizačné pracovisko SFÚ. To od svojho vzniku kontinuálne a na vysokej odbornej úrovni uznávanej aj v medzinárodnom kontexte zabezpečuje záchranu, reštaurovanie a sprístupňovanie nášho audiovizuálneho dedičstva," podčiarkujú filmoví tvorcovia a poukazujú na to, že digitalizačné pracovisko je nenahraditeľné. Zo strany štátu preto požadujú mimoriadnu pomoc nevyhnutnú na opätovné uvedenie digitalizačného pracoviska SFÚ do riadnej prevádzky. "Pri hľadaní vhodných riešení na jeho záchranu radi a nezištne poskytneme našu odbornú súčinnosť," uzatvárajú.

Zdroj: TASR