26. 2. 2020

Príhovory najvyšších ústavných činiteľov SR

Príhovory najvyšších 

ústavných činiteľov SR


Kancelária prezidentky SR oficiálne požiadala RTVS o možnosť vystúpenia prezidentky republiky Zuzany Čaputovej k nadchádzajúcim parlamentným voľbám. O možnosť vystúpenia predsedu parlamentu Andreja Danka a premiéra Petra Pellegriniho požiadali RTVS aj Kancelária Národnej rady SR a Úrad vlády SR.
RTVS má zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska uloženú povinnosť poskytnúť štátnym orgánom vysielací čas na odvysielanie oznámení určených verejnosti, a preto si túto svoju povinnosť splní.
V tejto súvislosti RTVS upozornila tak Kanceláriu prezidentky SR, ako aj Kanceláriu NR SR a Úrad vlády SR, že vysielanie počas volebnej kampane podlieha striktným pravidlám. Požiadala preto, aby obsah oznámenia určeného verejnosti neobsahoval žiadne prvky politickej reklamy, teda vyslovenie podpory politickej strane, hnutiu, členovi strany, hnutiu alebo kandidátovi, vyslovenie sa v ich prospech pri volebnej kampani, ani popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, hnutia alebo kandidáta.
Vyhlásenia prezidentky, predsedu parlamentu a premiéra k nadchádzajúcim voľbám do Národnej rady SR odvysiela RTVS zo záznamu dnes o 19:32 na Jednotke.