22. 4. 2021

Európska komisa zbiera spätnú väzbu na plán podpory bezpečnosti novinárov

Európska komisa zbiera spätnú väzbu na plánň

 Európska komisia, oficiálne webové sídlo

podpory bezpečnosti novinárov 

Európska komisia dnes zverejnila svoj plán na zaistenie bezpečnosti novinárov v Európskej únii. Novinári a iní mediálni aktéri v celej EÚ čoraz častejšie čelia hrozbám a útokom (fyzickým aj online). Pandémia ochorenia COVID-19 ešte viac zdôraznila kľúčovú úlohu médií a význam overených informácií v našich demokratických spoločnostiach, avšak na druhej strane zvýraznila aj hrozby a obmedzenia, ktorým sú novinári pri výkone svojej profesie vystavení. Komisia vydá odporúčanie, v ktorom stanoví cielené opatrenia proti najviac znepokojujúcim trendom, ktoré možno v tejto oblasti v EÚ v poslednom období pozorovať. Spätnú väzbu k tomuto plánu možno zasielať počas 4 týždňov do 20 mája 2021. Komisia zhrnie získané príspevky v súhrnnej správe a vysvetlí, akým spôsobom sa zohľadnia v ďalších fázach iniciatívy. Doručená spätná väzba sa uverejní na tejto stránke, a preto musí byť v súlade s pravidlami pre spätnú väzbu. 

Viac informácií