22. 4. 2021

RADA RTVS

RADA RTVSOkrem Bratislavy a Banskej Bystrice vznikne kreatívne centrum pod gesciou RTVS aj v Košiciach. Na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS to oznámil generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.
"Dostali sme informáciu, že projekt v Košiciach, ktorý bol pri vyhodnotení 'prvý pod čiarou', dostal napokon zelenú a môže sa realizovať," uviedol Rezník o investícii v hodnote 5,5 milióna eur, ktorá sa uchádzala o dotáciu v rámci tzv. centralizovanej výzvy, zameranej na budovanie siete kreatívnych centier a podpory kreatívnych činností. Pripomenul, že RTVS uspela vo výzve so všetkými predloženými projektmi.
"Veľmi sa teším, že tieto mimorozpočtové zdroje výrazným spôsobom znížia nahromadený investičný dlh, ktorý sa kumuloval už od polovice 80. rokov, a prispejú tak k tomu, aby sa RTVS mohlo technologicky dostať na úroveň moderného média 21. storočia," vyzdvihol Rezník.
Doteraz oficiálne podporené boli projekt kreatívneho centra v bratislavskej Mlynskej doline s celkovou výškou 9.934.145,68 eura a projekt kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici, ktoré má vzniknúť v banskobystrických štúdiách, ale i na pôde Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, investícia v tomto prípade je v hodnote 10.740.024 eur.
Okrem projektov RTVS získali dotáciu na vybudovanie kreatívnych centier i mestá Nitra a Trenčín, Trnavský a Košický samosprávny kraj a tiež Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Prostriedky budú môcť čerpať zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii Ministerstva kultúry (MK) SR.


Od začiatku mája by sa mala vo vysielaní RTVS objaviť spotová kampaň zameraná na zvýšenie dôveryhodnosti a propagáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na rokovaní Rady RTVS s odvolaním sa na prísľub Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, s ktorým RTVS kampaň koordinuje, to uviedol riaditeľ Sekcie programových služieb STV Anton Šulík.
V hre sú podľa neho dátumy 3., respektíve 9. máj, definitívny termín vzíde z rokovaní. "Spoty sú pripravené, nastavené, momentálne sa vyrábajú," informoval Šulík. V kampani by podľa jeho slov mali vystupovať vedci i mienkotvorné osobnosti.
"Rovnako hovoríme s rezortom zdravotníctva aj o programovej línii, ponúkli sme aj samostatnú krátku reláciu, v ktorej by sa okrem spravodajstva sumarizovali informácie. Dohodli sme sa, že koncom mája by takýto samostatný programový produkt mohol vzniknúť," avizoval Šulík. Naznačil, že by mohlo ísť o reláciu v rannom vysielaní.
V roku 2020 hospodárila RTVS so ziskom vo výške 1.679.289 eur. Na základe účtovnej závierky, ktorú vo štvrtok schválila Rada RTVS, to oznámili predstavitelia verejnoprávneho média.
Rada zároveň schválila, že päť percent zo zisku vo výške 83.964 eur prejde do rezervného fondu, zvyšok bude použitý na zníženie nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov, čím sa kumulovaná strata z minulosti zníži na 32.189.084 eur.
Rada zároveň zaviazala manažment RTVS, aby účtovnú závierku predložil v zákonnej lehote do verejnej časti registra účtovných závierok.

Copyright © TASR 2021