23. 4. 2021

Zomrela Anna Fischerová-Šebestová

Zomrela Anna Fischerová-Šebestová


Anna Fischerová 
Vo veku 81 rokov zomrela v pondelok 19. apríla pedagogička, teoretička estetiky a kulturológie a prekladateľka Anna Fischerová-Šebestová. TASR o tom informovala rodina zosnulej.
Anna Fischerová-Šebestová študovala slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Po štúdiu pôsobila v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venovala sa teórii literatúry a modernej prózy. Od roku 1971 bola Anna Fischerová-Šebestová vysokoškolskou pedagogičkou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila tam najskôr ako odborná asistentka a od roku 1987 ako docentka na Katedre estetiky, v rokoch 1996 — 2003 na Katedre kulturológie.
Venovala sa aj literárnovedeckému výskumu v oblasti dejín slovenskej literatúry a národnej kultúry, osobitne dejinám estetického myslenia a problematike literárnej estetiky a kulturológie. Bola autorkou vedeckých štúdií, študijných materiálov a príspevkov publikovaných v odborných časopisoch.
Fischerová-Šebestová iniciovala periodicky vychádzajúcu publikáciu Acta Culturologica a v rokoch 1998 až 2004 bola jej vedeckou redaktorkou.
 

Copyright © TASR 2021