17. 2. 2021

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWSV priebehu posledného februárového týždňa by sa malo uskutočniť spoločné stretnutie zástupcov RTVS, poslancov NR SR, Ministerstva kultúry (MK) SR a Sociálnej poisťovne. Cieľom stretnutia je nájsť konsenzus pri predloženom návrhu novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákona o sociálnom poistení. Členov Rady RTVS na jej stredajšom rokovaní o tom informoval generálny riaditeľ telerozhlasu Jaroslav Rezník.
"Podobne ako Sociálna poisťovňa i my máme k návrhu novely pripomienky, som rád, že predkladatelia k tomu pristupujú konštruktívne, i preto sme od pána poslanca Romana Foltina dostali návrh na stretnutie, aby sme našli spoločnú reč a doladili textáciu návrhu novely tak, že bude mať pozitívny efekt na výber úhrad a zároveň zjednoduší administratívu malým firmám," uviedol Rezník.
Návrh, ktorý na rokovanie Národnej rady SR predložili koaliční poslanci Roman Foltin, Marián Viskupič (obaja SaS), Jana Žitňanská a Vladimíra Marcinková (obe Za ľudí) prešiel 29. januára do druhého čítania.
Podľa návrhu by sa firmy s malým počtom zamestnancov už nemuseli zaoberať zháňaním potvrdenia od Sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať tzv. koncesionárske poplatky. "Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo RTVS ako vyberateľovi koncesionárskych poplatkov a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov," uviedli predkladatelia.
Podľa súčasného stavu sú podnikateľské subjekty ako právnické osoby povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov, pričom sú od tejto povinnosti oslobodené, len ak majú menej ako troch zamestnancov. V prípade zmeny nad alebo pod tento počet musia firmy preukazovať novú skutočnosť potvrdením zo Sociálnej poisťovne.

 

Copyright © TASR 2021