5. 3. 2020

Literárny fond podporí tvorbu novinárskych prejavov na konkrétne témy

Literárny fond podporí tvorbu 

novinárskych prejavov na konkrétne témy

Literárny fond (LF) vyhlásil tvorivú objednávku novinárskych prejavov aj fotografií 2020. Chce v printových aj v elektronických médiách podporiť vznik textov a fotografií na vybrané témy a pomôcť osvetliť alebo vyriešiť akútne problémy regionálneho či celoslovenského rozsahu. TASR o tom informovala námestníčka riaditeľa LF Eva Kenížová.
Témami tohto ročníka tvorivej objednávky sú príbehy mladých ľudí opúšťajúcich detský domov a Výrub stromov v obciach a mestách – nevyhnutnosť alebo nelegálnosť?. LF chce priblížiť príklady mladých ľudí, ktorí vyšli z detských domovov a dokázali sa zaradiť do spoločnosti, postaviť sa na vlastné nohy a žiť zmysluplný život. Tiež príbehy ľudí, ktorí im podali pomocnú ruku. Druhá téma sa venuje príbehom stromov, ktoré boli vyrúbané nelegálne, ale aj preto, lebo predstavovali nebezpečenstvo pre ľudí, a tiež zachráneným stromom, ktorým hrozil nelegálny výrub.
Záujemcovia majú podľa štatútu tvorivej objednávky LF anonymne poslať námet pripravovaného diela v rozsahu jednej až dvoch normostrán. "Do osobitnej obálky označenej heslom Tvorivá objednávka autor vloží vyplnenú prihlášku. Na námete autor svoje meno neuvádza. Námet a prihlášku pošle v troch exemplároch na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava," informuje o tom LF v štatúte. Autori tiež musia poslať čestné vyhlásenie o tom, že zaradené dielo nebolo zatiaľ uverejnené alebo odovzdané na uverejnenie. Uzávierka predkladania prihlášok je 30. apríla.
Prihlásené námety zhodnotia členovia výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu. Autori námetov zaradených medzi tvorivé objednávky dostanú 1500 eur v troch splátkach. Prvú autorovi vyplatia po zaradení diela medzi tvorivé objednávky, druhú približne v polovici termínu dodania diela po pozitívnom posúdení jeho aktuálnej podoby a tretiu splátku po dokončení diela a jeho publikovaní. Publikované dielo má autor predložiť do 30. novembra.

Copyright © TASR 2020